BARN OG ROM: ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK HÅND I HÅND

Transcription

BARN OG ROM: ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK HÅND I HÅND
BARN OG ROM: ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK HÅND I HÅND
KONFERANSE I TRONDHEIM 19. – 20. NOVEMBER 2015
19. november
09.00 – 10.00
10.00 – 10.15
Registrering, kaffe og te
Åpning og velkommen
10.15 – 11.00
Design av barnehagers utemiljø med fokus på naturopplevelser
Helle Nebelong, dansk landskapsarkitekt og spesialist i utvikling av
lekeplasser
11.00-11.15
Pause
11.15 – 13.00
Foredrag fra tre bidragsytere i forskningsnettverkets
spesialnummer Barn og rom i tidsskriftet Nordisk
Barnehageforskning:
1)
Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på
barns lek
Trond Løge Hagen, høgskolelektor ved DMMH
2)
Strukturelle rammer for barns lek i barnehagen
Marianne Torve Martinsen, høgskolelektor og PhD stipendiat ved
Høgskolen i Telemark
3)
Arkitektur og pedagogikk i samspill eller motspill?
Randi Evenstad og Aslaug A. Becher, førstelektorer ved Høgskolen
i Oslo og Akershus
13.00-14.00
Lunsj
14.00 – 15.00
Arbeid med barn og rom i praksis
Grillstadfjæra barnehage ved Bente P. Hansen, styrer og Anne Growen
Støvne, fagleder
Haukåsen friluftsbarnehage ved Maria Sundt, barnehagelærer Trondheim
kommune og Pål Gerhard Rystad, Høgskolelektor DMMH
15.00-16.00
Dagens arkitektstudenter om fremtidens barnehager
Eileen Garmann Johnsen, Førsteamanuensis, Fakultet for arkitektur og
billedkunst, NTNU
Birger Dahl, Arkitekt, Enerhaugen Arkitektkontor AS
Randi Evenstad, Førstelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus
16.30 – 17.30
Nettverksmøte i forskningsnettverket Barn og Rom
20.00
Middag
Det er reservert bord og pasta/pizzabuffet på Frati, Kongens gate 20.
Deltakerne betaler mat/drikke selv.
20. november
09.00 – 10.00
Rammer for rom: Trondheim Kommunes tanker om
barnehageanlegg
Magnhild Nordal Eggesbø, enhetsleder, Trondheim Kommune
Vidar Kvamstad, rådgiver, Rådmannens stab, Trondheim Kommune
10.00 – 12.00
Ladesletta barnehage*
Besøk i en av Trondheim Kommunes barnehager, presentasjon av
barnehagen med arkitekt og styrer, diskusjon og refleksjon
Siri Sandstad, enhetsleder
12.00 – 13.00
Lunsj på Ladesletta barnehage
13.00 – 15.00
Gjørtlerveien barnehage/Haukåsen friluftsbarnehage
Besøk i en av Trondheim Kommunes barnehager, presentasjon av
barnehagen med arkitekt og styrer, diskusjon og refleksjon:
Gjørtlervegen barnehage: Britt Holm, enhetsleder
Haukåsen friluftsbarnehage: Pål Gerhard Rystad, høgskolelektor DMMH
Gruppen deles i to og bytter barnehager ved lunsj.
Konferansested:
Auditorium 1427 i Astrid Vatnes hus, DMMH
Målgruppe:
Vitenskapelig ansatte i UH-sektoren, forskningsnettverket Barn & rom,
barnehagepersonale, ansatte innenfor barnehagesektoren, arkitekter og
landskapsarkitekter som jobber med utforming av barnehager, tilsynsmyndighetene
Programkomite:
Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH), Trond Løge Hagen (DMMH), Geir Hansen (NTNU,
Institutt for arkitektur og billedkunst) og Karin Høyland (SINTEF Byggforsk), Magnhild
Eggesbø (Trondheim Kommune), Monica Larsen Donovan (FEI, DMMH)
For mer informasjon se dmmh.no