Rådmann Johnny Nielsen Konstituert Kultur og

Transcription

Rådmann Johnny Nielsen Konstituert Kultur og
Rådmann
Johnny Nielsen
Konstituert
Rune Stoum Hansen
Økonomi og personal
Daniel Kvisten
Arkiv/Politisk- sekretæriat
Steinar Lianes
Plan og miljø
Geir Magne Sund
IKT
Eiendom og kommunalteknikk
Kultur og oppvekst
Ole Folland
Kommunalsjef
Elisabeth Høyem
Kommunalsjef
Rådgiver
Anita Hovde Nilsen
Helse og omsorg
Johnny Nilssen
Kommunalsjef
Rådgiver
Solveig Hermanstad
Eiendomskontor
Tore Flatmo
Seniorrådgiver
Sentrum barnehage
Mona Kokaas Enhetsleder
Tjenesteteam
Morten Strand
Veg/vann/avløp
Roald Klausen
Seniorrådgiver
Hesteskoen barnehage
Veronika Olden
Kommuneoverlege
Harald Torske
Enhetsleder
Sletten barnehage
Anita Vangstad
Enhetsleder
Byggesak, eiendom og arealbruk
Knut Brauteset
Seniorrådgiver
Saksbehandler helse- og
omsorg
Rita Løvli Yri
Tanem Oppvekstsenter
Anne Furseth
Enhetsleder
.
Klæbu ungdomsskole
Tor Bitustøyl
Enhetsleder
Sørborgen skole
Britt Akslen
Enhetsleder
Drift og vedlikehold
Tor Loraas
Enhetsleder
Hjemmetjenesten
Marit Wanvik
Enhetsleder
Klæbu Sykehjem
Torill Moe
Enhetsleder
NAV Klæbu
Roar Aune
Enhetsleder
Kultur, idrett og fritid
Kjersti Utne
Enhetsleder
Kjøkken og kantine
Terje Erlandsen
Enhetsleder
Helse- og familietjenesten
Siri Ekle Skaanes
Enhetsleder