valgoppgjør studentvalget 2015

Transcription

valgoppgjør studentvalget 2015
POSTADRESSE
POSTPOKS 1088 BLINDERN
0317 OSLO
BESØKSADRESSE:
VILLA EIKA
PROBLEMVEIEN 5
0313 OSLO
OSLO, 27.03.2015
VALGOPPGJØR STUDENTVALGET 2015
Studentparlamentsvalget 2015 ble gjennomført i tidsrommet mandag 23. april kl 08:00 til fredag 27. april kl 13:00.
Knut Frydenlund og Torgeir Lebesbye har hatt det politiske ansvaret for valget i gjennomføringen, med assistanse
fra organisasjonskonsulent Marte Gravem Isaksen. Valget ble avholdt elektronisk gjennom Universitetets
elektroniske valgportal (valg.uio.no).
Valget gjelder ikke for de kombinerte Studentparlaments- og studentutvalgsplassene (SP/SU) da
studentutvalgene selv avholder valg for disse. I henhold til Studentparlamentets reglement er
mandatberegningen basert på antall semesterregistrerte studenter i Database for Statistikk for Høyere utdanning
(DBH) høstsemesteret før valg til Studentparlamentet finner sted. Tallet for UiO høsten 2014 var 26 742,5 og
mandattallet for valget ble derfor 27.
I tråd med Studentparlamentets utfyllende retningslinjer for valg ble det på valgallmøtet 2. mars satt ned et
valgstyre: Lars Madsen (BL), Ane Drougge Vassbotn (LL), Ådne Hindenes (SD), Eva Holthe Enoksen (RL), Mads
Andreas Danielsen (SVL), Jonas Nilsen (GL), Kristina Klakegg (IL) og Daniel Sandbakken Nilsen (VA).
Under møte ba Internationalista og Grønn liste om mulighet til å endre personen de oppga hvis vedkommende
allikevel hadde anledning til å møte på valgstyremøtet etter valget. Grønn liste ga i etterkant av møtet beskjed om
at de ønsket en annen fra lista, først Christine Bangum, og senere ble det gitt beskjed om at Endre Borgen
Mæland kommer i hennes sted da hun ikke kunne allikevel. I forkant av møtet måtte også Liberal liste og
Sosialdemokratene melde inn at deres representant i styret ikke hadde anledning til å møte, og at de ønsket at
Sofie Bergh Øverbø (LL) og Ingvild Mageli (SD) overtok.
Under valgstyret møte fredag 27. mars ble de ettermeldte representanter nevnt overfor innvilget stemmerett. I
tillegg var Torgeir Lebesbye (SP-AU), Robert Hamar (USIT) og Michael Grude (SA) til stede for gjennomføringen av
møtet.
Valgstyret godkjente 27. mars valget med følgende resultat:
Totalt antall stemmer avlagt
Antall forkastede stemmer
Blanke stemmer
Totalt antall godkjente stemmer
3 794
9
138
3 785
Manntallet våren 2015 var på 26 159 studenter som gir en valgoppslutning på 14,47 %. Valgoppslutningen for
2014 var på 16,13 % noe som gir en nedgang på 1,66 prosentpoeng.
www.studentparlamentet.uio.no
[email protected]
Tlf: 22 85 70 44
Fax: 22 85 52 77
Org. nr 976 629 124
Norsk Studentorganisasjon(NSO)
Universitetet i Oslo (UiO)
Valgoppgjøret ga følgende resultat (per fraksjon):
Fraksjon
Mandater
Listestemmer
Realistlista
7
941
25,80 %
Venstrealliansen
4
584
16,01 %
Sosialdemokratene
4
507
13,90 %
Grønn liste
4
496
13,60 %
Internationalista
2
309
8,47 %
Blå liste
2
293
8,03 %
Samfunnsviterlista
2
284
7,79 %
Liberal liste
2
233
6,40 %
TOTALT
27
3 647
100,00 %
Følgende kandidater ble valgt (i rekkefølge)
Mandat 1
Mandat 2
Mandat 3
Mandat 4
Mandat 5
Mandat 6
Mandat 7
Mandat 8
Mandat 9
Mandat 10
Mandat 11
Mandat 12
Mandat 13
Mandat 14
Mandat 15
Mandat 16
Mandat 17
Mandat 18
Mandat 19
Mandat 20
Mandat 21
Mandat 22
Mandat 23
Mandat 24
Mandat 25
Mandat 26
Mandat 27
Anja Maria Aardal (RL)
Nora Alvine Sandberg (VA)
Tomas Middtun Tobiassen (SD)
Silje Christine Andersen (GL)
Kristian Tuv (RL)
Barbro Ragnhilde Årnes (IL)
Marius Myhre (BL)
Karoline Soot (SVL)
Hans Christian Paulsen (LL)
Kristine-Petrine Sollid Olthuis (VA)
Vebjørn Andersson (RL)
Vetle Tvedt Westlie (SD)
Jonas Nilsen (GL)
Maren Høyland (RL)
Andreas Ropeid Sæbø (VA)
Helge Leander B. Jensen (RL)
Jana Aleksic (IL)
Stian Asbjørnsen (SD)
Timm Seitz (GL)
Håkon Refsland Fougner (BL)
Kaja Elisabeth De Ru (SVL)
Kristin Hubred Nygård (RL)
Jor Hjulstad Tvedt (VA)
Runar Bjørkvik Mæland (LL)
Heidi Amalie Bang (SD)
Julie Sørli Paus Knudsen (RL)
Kim Andre Wiig (GL)
www.studentparlamentet.uio.no
[email protected]
Tlf: 22 85 70 44
Fax: 22 85 52 77
Org. nr 976 629 124
Norsk Studentorganisasjon(NSO)
Universitetet i Oslo (UiO)
Følgende kandidater ble valgt fra hver fraksjon (med varaer)
I Studentparlamentets reglement § 5-2 sies det at «alle personer på en liste som får minst én personstemme kan
fungere som vararepresentanter. Har listen fått én representant, skal den ha to vararepresentanter». Nedenfor
står representantene med varaer i valgt rekkefølge.
Realistlista
Valgte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Anja Maria Aardal
Kristian Tuv
Vebjørn Andersson
Maren Høyland
Helge Leander B. Jensen
Kristin Hubred Nygård
Julie Sørli Paus Knudsen
Varaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Alexander Fleischer
Henrik Andersen Sveinsson
Kristina Erikstad Sæterdal
Khoa Nguyen Ho
Torgeir Lebesbye
Kari Anne Andersen
Eirin Arnesen
Jeanette Viken
Silje M. Kristiansen
Sigrid Mæhle Grimsrud
Mali Hamre Ramsfjell
Eirik Bager Sundmark
Jan Sigurd Beddari Blackstad
Malin Benum Røe
Madeleine M. Sjøbrend
Heidrun Elisabeth Lode
Christian Fredrik Østerby Strandenæs
Torgeir Mo
Ingeberg Vetle Wegner
Stian Lågstad
Geir Tore Ulvik
Eva Holthe Enoksen
Marius Gjestad Stene
Nicolai Hauffen
Anne-Marthe Hovda
Line Røsæg
Aleksander Larsen Alstrup
Malin Stapnes Dahl
Brit Vike
Martin Tveten
Victoria Eva Naemi Haglund
Øyvind Bakke
Chloe Beate Steen
www.studentparlamentet.uio.no
[email protected]
Tlf: 22 85 70 44
Fax: 22 85 52 77
Org. nr 976 629 124
Norsk Studentorganisasjon(NSO)
Universitetet i Oslo (UiO)
34. Line Merete Karlsøen
35. Hanne Jahreie Tresselt
Venstrealliansen
Valgte:
1.
2.
3.
4.
Nora Alvine Sandberg
Kristine-Petrine Sollid Olthuis
Andreas Ropeid Sæbø
Jor Hjulstad Tvedt
Varaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Mathias Stang
Sahana Sriskandarajah
Ellen Filmberg
Ingvild Finsrud
Andreas Thomassen Slørdahl
Edvard Wølner Bjørnson
Sofie Rangøy Brunvoll
Daniel S. Nilsen
Freddy André Øvstegård
Emma Myrset Laberg
Axel Hvistendahl Nerdrum
Eline Garberg
Mikkel Øgrim Haugen
Erin Kay Nordal
Ingvil Holthe Enoksen
Ole Andreas Tangen Borud
Anna Kristine Johansen
Ole Mjelstad
Solveig Bua Løken
Herman Thamdrup Lund
Axel Fjeldavli
Gabrielle Gjerdset
Lasse Gullvåg Sætre
Ane Maus Sandvig
Ingvild Bilstad Neraasen
Signy Grape
Dona Johannessen
Renate Lehne
Sole Lindvåg Lie
Mari Amdahl Heglum
Brage Hammeren Pedersen
Amund Hamnes Aaberge
Truls Melsbø Aarseth
Ingrid Grov Mannsverk
Aleksander Eilertsen
Elise Hammari
Solveig Maria Figenschou Thoresen
Stian Staurvik Skaalbones
www.studentparlamentet.uio.no
[email protected]
Tlf: 22 85 70 44
Fax: 22 85 52 77
Org. nr 976 629 124
Norsk Studentorganisasjon(NSO)
Universitetet i Oslo (UiO)
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Magnar Grønvik Müller
Silje Hvilsom Kvanvik
Helga Hustveit
Felicitas Scheffknecht
Arne Andreas Basch Opheim
Maja Bakkehaug
Kristian Skyrud Danielsen
Torkil Dyb Remøy
Sosialdemokratene
Valgte:
1.
2.
3.
4.
Tomas Middtun Tobiassen
Vetle Tvedt Westlie
Stian Asbjørnsen
Heidi Amalie Bang
Varaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Ellinor Gitlesen
Marte Gustavsen Ødegården
Marianne Knutsdotter Andenæs
Ingelin Nancy Rendal Johansen
Mathias Brown Anderson Hippe
Milos Rados
Ingvild Elisabeth Ruud Mageli
Balraj Singh
Hedda Weston
Sondre Elstad
Nora Myhre Refsum
Aleksander Gjøsæter
Mari Morken
Knut Frydenlund
Erika Emilie Langbråten Wilberg
Ådne Hindenes
Vetle Bo Saga
Jørgen Einar Bikset
Didrik Andre Beck
Karoline Granlund Lammetun
Vilde von Krogh Monclair
Håkon Sandbakken
Sebastian Maira Johansen
Millie Linnea Natalia Killi
Heidi Sydnes Egeland
Warsan Ali Ismail
Ida Andenæs Galtung
Emilie Bjåland Wold
Tobias Ligaard Brynildsen
Ingvild Leren Stensrud
Tom Christian Nekstad
Eirik Borander
www.studentparlamentet.uio.no
[email protected]
Tlf: 22 85 70 44
Fax: 22 85 52 77
Org. nr 976 629 124
Norsk Studentorganisasjon(NSO)
Universitetet i Oslo (UiO)
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Henriette Langli
Marius Frans Linus Hillestad
Peter Linge Hessen
Khamshajiny Gunaratnam
Josefine Eilsø Nielsen
Eirunn Rose Teigen Fagerheim
Erik Hilmar Vollan Bekken
Emil Aas Stoltenberg
John Magne Pedersen Tangen
Marthe Andrea Skretteberg
Birgit Lovise Røkkum Skarstein
Grønn liste
Valgte:
1.
2.
3.
4.
Silje Christine Andersen
Jonas Nilsen
Timm Seitz
Kim Andre Wiig
Varaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Signe Bakke Johannessen
Andrea Søgnen Tveit
Leonhard Paul Haberl
Tale B Ulfsby
Christine Terjesdotter Bangum
Anbjørg Tovsrud
Jafari Hashem
Håvard Skjerdal
Gro Ingvild Flø
Marit Ylvira Haugland
Sara Marie Blichner
Jens Hunsbeth Schreuder
Magnus Rees
Mattis Sørensen Ulvang
John Ola Slinning Jannesson
Endre Borgen Mæland
Hilde Rognlien
Truls Matias Torgersen
Anna Serafima Svendsen Kvam
Anders Skyrud Danielsen
Ingrid Ophaug Dahl
Hallvard Kjos Surlien
Ingrid Husby Liland
Internationalista
Valgte:
1. Barbro Ragnhilde Årnes
2. Jana Aleksic
www.studentparlamentet.uio.no
[email protected]
Tlf: 22 85 70 44
Fax: 22 85 52 77
Org. nr 976 629 124
Norsk Studentorganisasjon(NSO)
Universitetet i Oslo (UiO)
Varaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Siddhartha Pandey
Kristina Munoz Ledo Klakegg
Tauqeer Ahmad Saadi
Jose Manuel Arencibia Aleman
Enzo Nicolas Rossi
Rikesh Chauhan
Pabitra Basnet
Madan Raj Acharya
Henrik Elstad Hodne
Mary Paz Cuellar Diaz
Jake Rodrigues
Marina Wallner
Diana Sofía Sierra Mejía
Tuuli Lehtonen
José Vicente Gualy Blanco
Valeria Orazi
Javier Andres Godoy Bello
Claudia Spiridigliozzi
Alizamin Jafarli
Stine Liberty Svenningsen
Silje Merethe Dahl
Nikolas Papaioannou
Karen Jacqueline Contreras Lisperguer
Maria Cecilie Borgeraas Reinlie
Dagmara Julita Grzybowska
Blå liste
Valgte:
1. Marius Myhre
2. Håkon Refsland Fougner
Varaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Christine Overøie
Maren Aasan
Elin Kirkeby Granlund
Tina Alvær
Rebekka Vilu Rhoden
Svein Vadset Tømmerdal
Christopher Olsson Lønes
Johan Camilo Alstad-Øhren
Simon Skåland Brun
Runa Næss Thomassen
Oda Sofie Johnsen
Haagen Severin Nilson Poppe
Ingrid Georgsen
Henning Wahlberg
Kaja Teresa Karlsen
www.studentparlamentet.uio.no
[email protected]
Tlf: 22 85 70 44
Fax: 22 85 52 77
Org. nr 976 629 124
Norsk Studentorganisasjon(NSO)
Universitetet i Oslo (UiO)
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Silje Juul
Maja Berg
Amit Maziar Ighani
Hanna Margrethe Utklev Gjeruldsen
Josef Fahmi Kamlow
Karen Wanda Fredriksen
Lars Andreas Madsen
Samfunnsviterlista
Valgte:
1. Karoline Soot
2. Kaja Elisabeth De Ru
Varaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Mads Danielsen
Simen Hunding Strømme
Halfdan Magnus Garder
Marja Liisa Andreassen
Marit Dahl Hjort
Eirik Gjønnes Nilsen
Sindre Rødne Dueland
Sigvart Nordhov Fredriksen
Mohammad Hamed Hassan
Kaja Bettine Kirsebom
Jørgen Trollebø
Fride Hovde Hoff
Marie Hella Lindberg
Hanna-Kristine Magnussen Krogvold
Kristoffer Solberg
Reidun Ryland
Tone Vesterhus
Stian Paulsen Michalsen
Vilde Heldal
Stian Aleksander Uvaag
Oda Ruggesæter Ertesvåg
Erlend Sveen Finstad
Eirik Jørgensen
Linn-Kjersti Sundar
Karoline Bonde Hval
Kim Kristensen
Benedicte Tobiassen
Ida Cathrine Moen Jønsson
Fredrick Blikeng
Liberal liste
Valgt:
1. Hans Christian Paulsen
2. Runar Bjørkvik Mæland
www.studentparlamentet.uio.no
[email protected]
Tlf: 22 85 70 44
Fax: 22 85 52 77
Org. nr 976 629 124
Norsk Studentorganisasjon(NSO)
Universitetet i Oslo (UiO)
Varaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Sofie Bergh Øvrebø
Marthe Oldernes
Magnus Løken
Ingrid Agnes Keenan
Trygve Bernhardt Moen Haaland
Ine Elisabeth Lindholt Vestengen
Bjørn Ivar Teigen
Simen Eriksen
Magnus Sparre
Anders Tollaksen Rykke
Sunniva Marie Hustoft
Ane Drougge Vassbotn
Alva Amalie Talsnes Eide
Eirik Sti
Christina Teige Apuzzo
Ingvild Thorsvik
Mikal Bjørkli Kvamsdal
Henrik Halvorsen Hortemo
Tobias Thune Kløver
Julianne Ferskaug
Andreas Skjæret
Grunde Kreken Almeland
Martin Nygaard
Celina Wien Dragseth
Amanda Schei
Håkon Westby
Ingeborg Helene Vasrud Bastiansen
Jonas Vårum Olafsen
Hallvard Skorpen
Tone Gjesdal Bjørndal
Hanne Svardal Berg
Eivind Nordgaard Hermstad
Valgstyrets underskrift
____________________
Dato / Eva Holthe Enoksen
____________________
Dato / Daniel S. Nilsen
____________________
Dato / Ingvild Mageli
____________________
Dato / Endre Borgen Mæland
____________________
Dato / Kristina Klakegg
____________________
Dato / Lars Madsen
____________________
Dato / Mads Andreas Danielsen
www.studentparlamentet.uio.no
[email protected]
____________________
Dato / Sofie Bergh Øverbø
Tlf: 22 85 70 44
Fax: 22 85 52 77
Org. nr 976 629 124
Norsk Studentorganisasjon(NSO)
Universitetet i Oslo (UiO)