Program for fremføring bacheloroppgaver IMT

Transcription

Program for fremføring bacheloroppgaver IMT
Webutvikling & Medieproduksjon
Studenter
Pablo Ceña
Tittel
AUDITORIUM K113
Oppdragsgiver
Webutvikl
Tid
PlayLevel AS
09:00
PAUSE 09:30 - 10:00
Droneopplæringsmodell ved
Høgskolen i Gjøvik
HiG IMT
10:00
Mats Johannesen
Jon Hunnålvatn Tøn
Simulering av glaukom på video
HiG IMT/TØL
10:30
Silje Vindedal
Mette Børresen
Kvalitet i TV-Produksjoner
VGTV
11:00
PAUSE 11:30 - 12:15
Marte Hauge Rogne
Alexander Rostad
Informasjonsfilm om Impact X
PIXAVI
12:15
Marianne N Rustestuen
Severine Jarnes
Høgskolen i Gjøvik på sosiale
medier
HiG IMT
12:45
Thomas Bruberg
Catharina B Sørum
Sportsdokumentar: Filmene uten
sjanger
Sports Media Center
13:15
PAUSE 13:45 - 14:00
Thomas Låver
Web tjeneste ‘ jobbverket.no’
Sindre Ravn
Spurkeland
14:00
Tore Svendsen
Håkon Strøm
Thomas Mork Nordsven
Nettbutikk for kunstplaneten.no
Kunstplaneten.no
14:30
Fredrik Andre Hansen
Kim Erik H Lundberg
Invoicing software for
Bestillingsboka.no
Bestillingsboka.no
15:00
PAUSE 15:30 - 15:45
Thomas MTS Lorntzen
Janne R Otterholm
June Skadal
HiGStart
HiG IT
15:45
Therese Jørstad
Mari Nicoline Quax
Linda Svendsen
Hjemmeside for GHK
Gjøvik Hundeklubb
16:15
Høgskolen i Gjøvik
Magnus Solberg Nygård
Stian Rugsveen
Stian Pedersen
Mandag 1. juni
FREMFØRING AV BACHELOROPPGAVER 2015
Bachelor IT
Studenter
AUDITORIUM K102
Tittel
Oppdragsgiver
Tid
Advanced game techniques for
VR games - Oculus
Kristoffer Alvin Dahlgren
Game engine review
HiG
10:00
Sverre Blekastad Stensby
Joakim Nordstrand Stien
Accommodating a Game Engine
for Community Adoption
Suttung Digital
10:30
09:30
Ingeniørfag-data
Anders Gjelsvik
Parallax effect in game engines
11:00
PAUSE 11:30 - 12:15
Daniel Antonsen
Joakim Harbitz
Highsec
Inge Ellingsen Dehli
Ingeborg Haugli Nielsen
Camilla Merete Ødegaard
Creating a New Game
Sindre Helleborg
Tellef Møllerup Åmdal
RealMaps: Using real maps in
Minecraft
12:15
Programvareutvikling
12:45
Ben Sawyer
13:15
Drift av nettverk og datasystemer
PAUSE 13:45 - 14:00
Chris Andre Sand
Jonathan Ness
Marius Rødland
Alexander Olsen
Project NORS
A Multiplayer Online Battle Arena
Game Implemented in Unreal
Engine 4
Brage Celius
Jannis Schaefer
Eirik V. Solberg
Theia
14:00
Spillprogrammering
HiG NISlab
Informasjonssikkerhet
14:30
Høgskolen i Gjøvik
Sindre Grannes Børresen
Jan Greger Hemb
Mandag 1. juni
FREMFØRING AV BACHELOROPPGAVER 2015
Bachelor IT
Studenter
Tittel
AUDITORIUM K102
Oppdragsgiver
Tid
Verktøy for dokumentasjon og
visualisering av cyber-events
Forsvarets
ingeniørhøgskole /
Cyberforsvaret
09:30
Victor Rudolfsson
Tommy Ingdal
Halvor Thoresen
GUC Security Rules
Management
Høgskolen i Gjøvik
IT-tjenesten
10:00
Harald Sletten
Terje Pedersen
Kevin A. Barhaugen
OpenStack Testing
HiG IMT
10:30
Mats Aass Authen
Andreas Ringstad Hansen
Digitalt Øvingsfelt Treningsmiljø for cyberoperasjoner
Forsvarets
ingeniørhøgskole
Cyberforsvaret
11:00
Ingeniørfag-data
PAUSE 11:30 - 12:15
Synne Gran Østern
Joachim Hansen
Anna Kaardal
BioDemo - Biometric
Demonstrator
HiG NISlab
12:15
Bård Løne
Kjersti Lien
Robin Lie Fredriksen
ISMS avvik og risikohåntering
HiG IT
12:45
Stepan Maluchev
Gavin T. Garrad
OurBox
Drift av nettverk og datasystemer
HiG IMT Cisco NetAc
13:15
PAUSE 13:45 - 14:00
Martin Storø Nyfløtt
Thomas Mellemseter
Joakim Andreas Jøreng
Contract Manager - A Modern
Approach
ETC, Electric Time
Car AS
14:00
Dennis Gjerdingen
Pål Storsveen
Trine Jeanette Storsveen
Guided Tour
AndMark Software
Development AS
14:30
Programvareutvikling
Informasjonssikkerhet
Høgskolen i Gjøvik
Alexander M Gausdal
Jan Samuelsen Lindemann
Anders Storsveen
Tirsdag 2. juni
FREMFØRING AV BACHELOROPPGAVER 2015
Medieledelse
Studenter
AUDITORIUM K113
Tittel
Oppdragsgiver
Tid
Strukturendringer i det norske
TV-produksjonsmarkedet
Fabelaktiv
10:00
Ole Andreas Drønen
Mia Regine Johnsen
Ole-Jacob Oosterhof
Markedsføringsstrategi for Norli
Gjøvik
Norli Gjøvik
10:30
Magdalena Kowalewska
Forretningsmodell for youtubere
NRK
11:00
PAUSE 11:30 - 12:15
Lene Storsletten
Daniel Kastner
Studentmedier - tverrfaglig
HiG
12:15
Emma Susanna Hidas
Vilde Moltudal
Hilde Søndrol
Nettverksportal i Gjøvikregionen
Campus Gjøvik
Science Network
12:45
Wilhelm Thon Wicklund
Espen Andersen
Video i Amedias lokale mediehus
Amedia Utvikling
13:15
Medieledelse
Medieproduksjon
Høgskolen i Gjøvik
Anne Marthe Bredvold
Mia Andrea Hellenæs
Mediedesign
Onsdag 3. juni
FREMFØRING AV BACHELOROPPGAVER 2015
Bachelor IT
Studenter
Tittel
AUDITORIUM K102
Oppdragsgiver
Tid
Digital overføring Vestoppland
Politidistrikt
Vestoppland
Politidistrikt / HiG IT
09:30
Ole Eivind Parken
David Aas
Line Søhagen
Intility Configuration
Intility AS
10:00
Per Christian Kofstad
Ida Freitag Granholt
Alf Magnus K Hammerseth
Norkart ID - Single sign-on
authentication for Norkart
Norkart AS avd.
Lillerhammer
10:30
Kristoffer F Tønder
Jonas H Larsen
SLA og rapporteringsmodul for
ICINGA
Hedmark
Fylkeskommune,
Serviceenhet IKT
11:00
PAUSE 11:30 - 12:15
Tien Tran
Even Rognlien
Håkon Bjørklund
Noxplus
Suttung Digital
12:15
Sondre T Johannessen
Jan Fredrik Gundersen
Facebook-integrering av
sosiale spill
Norsk Tipping AS
12:45
Lars Dølvik
John Fjeld
Wearables
Norsk Tipping AS
13:15
Brynjar Gaup
Nettleserbasert innendørskart
over Campus / OpenStreetMap
HiG IT-tjenesten
13:45
Ingeniørfag-data
Programvareutvikling
Drift av nettverk og datasystemer
Spillprogrammering
Informasjonssikkerhet
Høgskolen i Gjøvik
Daniel Kristoffersen
Eirik Ellegård
Eirik Lintho Bue
Onsdag 3. juni
FREMFØRING AV BACHELOROPPGAVER 2015