Årsmøte i Bærum Røde Kors 01.03.2016, kl. 18:00

Transcription

Årsmøte i Bærum Røde Kors 01.03.2016, kl. 18:00
Årsmøte i Bærum Røde Kors
01.03.2016, kl. 18:00-20:00
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Godkjennelse av innkalling til Årsmøtet
Godkjennelse av dagsorden
Valg av ordstyrer
Oppnevne to personer som referenter
Oppnevne to personer til å undertegne protokoll
Oppnevne to personer til tellekorps
Årsberetning 2015
Årsregnskap 2015
Budsjett 2016
Handlingsplan 2016
Valg av Lokalforeningsstyre
Valg av revisor
Valg av valgkomite
Vi vil avslutte møte med enkel bevertning og sosialisering.