Varsel om innkalling til årsmøte 2016

Comments

Transcription

Varsel om innkalling til årsmøte 2016
Varsel om innkalling til årsmøte 2016
Hollandsk Gjeterhundklubb, Norge
Årsmøte vil bli avholdt lørdag 12. mars 2016
Sted: Oslo-området
Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i
hende/poststemplet innen 6. februar
Postadresse: HGN v/ Aina Brynildsen
Kløfterhagen 17 B
1067 Oslo
E-post: [email protected]
Forslag til kandidater til styreverv må være valgkomiteen i hende/ poststemplet innen
6.februar
VALG ÅRET 2016 i Hollandsk Gjeterhundklubb
Følgende av styrets medlemmer er på valg:
Verv
Navn
På valg /Ikke på valg
For periode
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. Varamedlem
Aina Brynildsen
Mille Harmstad
Lars Petter Hanssen
Trine Bakken
Turid Bøhn
Kjell Rune
Røstberg
Thomas Andreassen
Turid Bøhn
Elin Setseng
Hilde Garberg
Tone Erikstad
Smeland
Jon Kåre Bakken
Roar Lundeby
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
På valg
På valg
2 år
1 år
1 år
2 år
2 år
1 år
På valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
1 år
2 år
1 år
1 år
1 år
Ikke på valg
Ikke på valg
1 år
1 år
2. Varamedlem
Valgkomite (Leder)
Valgkomite
Valgkomite
Vara valgkomite
Revisor
Vararevisor
Forslag sendes til Turid Bøhn,
E-post: [email protected]
Adresse: Rogneveien17 B, 1481 Hagan
Alle kandidater må være forespurt og sagt seg villig.