basert praksis og samtidig utprøve verktøyet MOOC (Massive Open

Transcription

basert praksis og samtidig utprøve verktøyet MOOC (Massive Open
Trinn for trinn
- en MOOC om å jobbe kunnskapsbasert
Om prosjektet
Prosjektansvarlige
Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) :
Formål: Å utvikle et e-læringskurs i kunnskapsbasert praksis og samtidig utprøve verktøyet MOOC
Institutt for helse, ernæring og ledelse,
Institutt for sykepleie, Læringssenter og
bibliotek.
(Massive Open Online Course).
Samarbeidspartnere
Målgruppe: Praksisveiledere i kommunehelse-
Skedsmotun bo– og behandlingssenter og
Langerud sykehjem.
tjenesten.
Mål: Bedre veiledning av
studenter innen helsefagene.
Kurset skal være: Praksisnært,
Bibsys, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmebaserte tjenester i Akershus, Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen, Spesialgruppen for medisin og helse/Norsk bibliotekforening.
interaktivt, visuelt og
enkelt.
Teknisk
MOOC (Massive Open Online Course),
Utforskning av: Tverrfaglig sam-
plattformen Canvas.
arbeid om pedagogisk og didaktisk Kontakt
[email protected] (prosjektleder)
utvikling av e-læringskurs (1).
Utprøving av nye måter å bruke
teknologi i undervisning og
veiledning (2).
+47 67 23 60 16
[email protected]
+47 67 23 64 93
Prosjektperiode
2015 - 2016
1.
Vassilakaki E, Moniarou-Papaconstantinou V. A systematic literature review informing library and information professionals' emerging roles. New Library World. 2015;116(1/2):37-66.
2.
Gore H. Massive Open Online Courses (MOOCs) and their impact on academic library services: exploring the issues and challenges. New Review of Academic Librarianship. 2013;20(1):4-28.

Similar documents