Jenter og teknologi = HiOA 10. feb. 16

Transcription

Jenter og teknologi = HiOA 10. feb. 16
Jenter og teknologi
=
HiOA 10. feb. 16
Er du jente og drømmer om en karriere innen teknologi og realfag?
Velkommen til en spennende inspirasjonsdag om muligheter innen teknologifag.
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr mange teknologiske utdanninger. Vi ønsker å utdanne flere
unge kvinner og ta vare på dem som begynner hos oss. Vi inviterer deg herved til konferansen ”Jenter og
teknologi” på Høgskolen i Oslo og Akershus lokaler. En inspirasjonsdag der du møter studenter,
designere, utviklere, ingeniører, forskere og bedrifter som viser kreative prosjekter og forteller om
hvordan de har realisert sine drømmer. La deg inspirere til å nå dine drømmer!
Tidspunkt
10. februar 2016 kl. 10:00-15.00
Sted
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), HiOA på Pilestredet 32, Store auditorium
Påmelding senest 27. januar 2016
http://www.hioa.no/jenterogteknologi
Gratis konferanse for deg som vil
-
møte studenter, lærere, ingeniører og forskere som arbeider kreativt med teknologi, realfag og
design
ha en karriere innen teknologi og realfag
få en spennende jobb og tjene godt
Foreløpig program – Jenter og teknologi
10:00 - Registrering Frukt, drikke og aktiviteter
10.30 - Åpning av konferansen Jenter og teknologi
Nina Waaler, Prorektor for utdanning ved HiOA hilser velkommen, konferansier er skuespiller Ingvild
Haugestad tidligere student i drama ved HiOA
10.45 – Ingvild intervjuer og forteller om dagen
Intervju med rollemodeller og studenter som presenterer og viser prosjekter under dagen
11.00 - Hilsen fra hele Norges jenter og teknologi
Videohilsen fra Universitetene i Agder og Tromsø og Høgskolene i Sør-Trøndelag og Bergen
11.05 - Møt en skateparkingeniør
Eirin Aaseth, byggingeniør ved Multiconsult, tidligere student på HiOA.
http://www.bygg.no/article/1187060?image=dp-image46114-1187083
11.30 - Lunsj med workshops i Pilestredet 35
I foajéen i Pilestredet 35, med studentarbeid og workshops, eksperimenter, mingling og mulighet for å
snakke med studenter, lærere og rollemodeller fra næringslivet innen realfag, teknologi og design. Bruk
smarttelefonen din og legg ut bilder på Instagram under #jenterogteknologi !
14.15 - Hilsen fra Norges beste fotballkeeper
Ingrid Hjelmset forteller om hvorfor hun valgte å ta ingeniørutdanning.
14.30 - «Om å snuble inn i realfagsverden»
Med Nora Holand, masterstudent ved Energi og miljø i bygg ved HiOA, forteller om hvordan hun ved
tilfeldigheter endte med å studere teknologi og realfag. Hun ser flest positive sider ved å gå "gutteveien"
og tenker sjeldent på kjønnsfordelingen i sin hverdag. Nora vil gi innsideinformasjon fra gangene på
HiOA.
14.45 - Ingvilds oppsummering
Intervjuer ved konferansier Ingvild Haugestad og oppsummering av dagen.
15.00 - Slutt
- Instagram: Følg oss og poste egne bilder før, under og etter konferansen på: #jenterogteknologi
- Last ned brosjyren: Jenter og teknologi 2016
- Påmelding senest 27. januar 2016: http://www.hioa.no/jenterogteknologi
- Ytterligere informasjon: [email protected], tlf. 67238790/92647569.

Similar documents