Even Bolstads foredrag kan du laste ned her: HR-trender.

Comments

Transcription

Even Bolstads foredrag kan du laste ned her: HR-trender.
Even Bolstad
@evenbolstad
@hr_norge
HR-trender
Studentarrangement, 18. mars 2015
Global HR praksis:
Dette gjør de beste bedre enn de andre…
• 
• 
Bygger godt ("people") lederskap
–  Kobler utvist lederkvalitet til karriere og
lønn
–  Lederplanlegging integrert del av
personalplanlegging
–  Bruker lederkriterier aktivt ifm
lederseleksjon
Satser mer på å tiltrekke, utvikle og
beholde talentfulle mennesker
–  Gir mulighet for å jobbe på flere
destinasjoner (i utvikl øyemed)
–  Tilbyr karriereutvikling og
karriereplaner
–  Har egne programmer for å utvikle og
beholde • 
Transparent, systematisk oppfølgning
av prestasjoner
Topp 6 praksiser
Dette er de gode på:
1. 
Rekruttering
2. 
Introduksjon ("onboarding") –
beholder nyansatte
3. 
Talentstyring
4. 
Employer branding
5. 
Prestasjonsledelse
6. 
Lederskapsutvikling
–  Klare normer for hva som er en god
prestasjon
–  Bygger på globale standarder
Kilde: BCG/EAPM (HR Norge): Creating People Advantage
De viktigste HR utfordringer
- neste år i store virksomheter
• 
• 
Talent Management
–  Sikre rett ledelse og styring av
virksomheten
–  Sikre kompetanse og kapasitet
–  Utvikle og utnytte ressursene
Sammenfatning - største utfordringer
• 
å sikre at en har rett leder på rett
plass
Organisasjonsutvikling
• 
å sikre at en har rett kompetanse
og at den utvikles og utnyttes
• 
å utvikle en felles kultur preget
av prestasjon og
endringskapasitet
• 
Å utvikle HR til en
forretningspartner og finne en
effektiv HR organisering
–  Felles kultur
–  Prestasjonskultur
–  Endringskapasitet
• 
• 
HR
– 
– 
– 
endring
Organisering
HR rollen
HR kompetanser
Strategisk ressursplanlegging
– 
Bygge Employer Brand
Kilde: Møter med 50 største norske virksomheter
HR trender i et nøtteskall
• 
Ikke i stand til å organisere godt nok?
–  Lav utnyttelse av teknologi
–  Potensial for bedre internt samarbeid og høyere effektivitet?
• 
Talent-utfordring nr.1
–  Press på rekruttering – økt optimisme
–  Flere folk på jakt etter andre jobber? De kreative er mest
frustrerte
• 
Informasjonsunderskudd
–  Lite kunnskap om selskapets problemer
–  Nedgang i tilfredshet i måten informasjon blir overført
• 
Trendskifte i Norge
–  Konjunktur
–  Lovgivning og fokus
Extract from surveys
• 
SHRM
• 
CIPD
• 
AON
• 
EY
• 
HRCS
• 
Manpower
• 
PWC
• 
HR Norge/Ennova
• 
HR Norge/Ernst & Young
• 
HR Norge interviews
• 
BCG/EAPM (HR Norge)
Start med ønsket effekt
HR aktiviteter
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Prestasjons-orientert
belønning
HR målinger
Rekruttering
Teamarbeid
Medarbeidersamtaler
Trening/utvikling
360-grader
Lederutvikling
HR strategi / Intern
konsistent HR
HR resultater
Motivasjon
Læring og utvikling
Organisasjonsforpliktelse og
lojalitet
Arbeidsprestasjoner
Turnoverintensjoner
Sosialt klima og
Samarbeid
• 
• 
• 
• 
• 
• 
etc
Org resultater
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Profitt
Markedsverdi
Markedsandel
Omsetning
Produktivitet
Produkt- og
tjenestekvalitet
•  Kundetilfredshet
•  Innovasjon og
nyskapning
Kuvaas 08
etc

Similar documents