Gjennomføringsplan studiet i Endringsledelse 2016

Comments

Transcription

Gjennomføringsplan studiet i Endringsledelse 2016
Gjennomføringsplan Endringsledelse 2016
Tema
Samling 1: Organisasjonsendringer og endringsledelse
Informasjon og introduksjon til faget
Drivkrefter for endring.
Endringens innhold, omfang og kontekst
Innovasjon & Disruptiv Change
Dato
7. - 8. mars
09:00-12:00
Pensum
13:00-16:00
Even Bolstad
Strategier i endringsledelse
Ledelse av endringsprosesser
Omstilling eller organisasjonsutvikling?
Utvikling av endringskapasitet
Samling II: Prosesser, metode og teknikker ved
gjennomføring av org endringer
Faser i endringsprosesser
Bruk av ulike metoder og teknikker i endringsarbeidet
Kjennetegn ved gjennomføring av gode endringsprosesser
Problemstillinger og fallgruver i endringsarbeid
Leveringsfrist oppgave 1
Samling III:
Endringskynisme – kjennetegn og forklaringsmodeller
Oppsummering og forberedelse til eksamen
Hjemmeeksamen
09:00-16:00
Christina H Glahn
Kåre Slåtten
4.-5. april
09:00-16:00
Christina H Glahn
19:00-16:00
Christina H Glahn
24. april
19. mai
Kåre Slåtten
10. juni kl 09:00
13. juni kl 14:00