SKB6 & SKB9 Norsk

Transcription

SKB6 & SKB9 Norsk
Pakket nedsenkbar
pumpe stasjoner med
syntetisk samling
bunnpanne
SKB 6, SKB 9
Programmet
SKB 6 og SKB 9 sumper er pre-assemluftet nedsenkbar pumpe stasjoner, hver
med en anti-flotasjon samling
bunnpannen for drenering av bygninger
fra under kloakken nivå. Med det minste
av sivilt arbeid og installasjon tid det er
installert, i åpen jord, utenfor bygningen.
Montering av SKB 6 eller 9 SKB er en
effektiv og økonomisk løsning for
vanskelig avløps-vann og kloakk
avfallshåndtering situasjoner. Både
pumpe og stasjoner kan leveres med
enten HOMA nedsenkbar serien
Barracuda GRP kloakk pumper med
nyskapende system, eller serien TP og
serien TCV/TCM avløps-vann pumper.
For installasjon i henhold til DIN EN 124
med lasten klasser:
- EN 15
- B 125
DIN EN 12050-1: konformitet og
- D 400
design godkjent og kontrollert av LGA,
sertifikat nr. 0220119.
Hovedfunksjonene for SKB 6 og SKB 9:
■ Komplett pumpe stasjonen inkludert
rør og ventiler for en rask og enkel
installering.
■ Lav vekt og kompakt design gjør den
lett å transportere.
■ Forskjellige luftinntakene DN 100/150/200
plass til bestemte betingelser.
■ Ingen safe på bunnpannen nederst, achiehentet av hengende pumpe-kobling og
sfæriske base av bunnpannen, designed for å hindre oppbygging.
■ Enkel pumpe fjerning: Pumpen kan
Løftet på sin egen uten avtappingsrøret.
Design/Utstyr som følger med
Pumpe-typer
Pumpen
utvalg
Sfæriske
Klaring
Utskriving
(mm)
Løpehjul
Design
MotorUtgang
H maks.
(m)
Q maks.
(m3/h)
TP 30 M
TP 30 V
30
30
Single channel
Vortex
0,7 - 1,2
naturlige
14 - 19
9 - 13
33 - 43
32 - 38
BSP 2" M
BSP 2" M
TP 50 M
50
én kanal
0,8 - 4,4
7,5 - 32
42 - 82
BSP 21/2" M
TP 50 V
50 - 65
Vortex
1,0 - 4,4
8 - 22.
41 - 53
BSP 21/2" M
TCV
40 - 65
Vortex
0,6 - 1,1
7 - 10
18 - 33
BSP 2" F
TCM
65
én kanal
1,0 - 1,5
12 - 15
38 - 48
BSP 21/2" F
GRP
-
Nyskapende system 1,1 - 4,4
20 - 52
15 - 28.
BSP 2" M
P2 (kW)
Pumpen
Størrelse
For ytterligere informasjon se spesifikke pumpe litteratur .
Samlingen bøtter omfatter:
Tanken: kompakt polyetylen tanken
med anti-flotasjon design. SKB 6 med 3,
SKB 9 med 5 tank tilkoblinger DN 100/
DN 150 sund inkludert kombinert
kabelrør/ lufteventil og 1 for DN 200
inntak.
Avtappingsrøret uttak. Rammen for
høyde støtte ringen eller tilgang deksel.
Pumpe ut Eutstyret ditt: Autokoplingsenden system for 1 eller 2
pumper med dobbel styreskinnene
(for pumpe-kobling av flensen, se
"Tilbehør"). Galvanisert utskriving med
skru tilkoblinger. Én eller to softforsegling ball tilbakeslagsventiler,
port
Ventilen. Utskriving flush-rengjøring
forbindelse med Storz-hurtigkobling.
Gjengede tanken utskriving tilkobling BSP
11/2" M.
Materialer:
Tanken
Hurtigkopling
Styreskinner
Skru tilkoblinger
Polyetylen
Pumpen
Støpejern
GG25/EN-GJL-250
Bestrøket
Rustfritt stål
Avtappingsrøret,
Galvanisert
Stål
Sump- typer
Type
Nei. Av pumper
Ref. Nei. SKB6-45/1 1
9821035
SKB6-45/2
2
9821037
SKB9-45/1
1
9821015
SKB9-45/2
2
9821017
Dimensjoner
SKB 6- 45/1(2) + SKB 9-45/1(2)
Enkelt- og tosengsrom pumpe
stasjonen
BEGU-aksel dekslet uten
lufteventil klasse A, Ø 785 x 600 x
80 eller
Klasse B, Ø 785 x 600 x 125
40
B1
B2
Maks. 3 støtte ringer (DIN 40342)
Kastet aksel dekker Ø
700
Skyll rengjøring tilkobling
(Valgfri vakuum
Lufteventil
/
90°
Skru-tilkobling
360°
Maks.
270°
SKB 6- 45/1 + SKB 9-45/1
Enkel pumpe station
(dimensjoner samme
som dobbel pumpe
stasjon)
Maks.
0° /
180°
520
360
200
D
Pumpen 1
Å
SKB 6- 45/2 + SKB 9-45/2
Dobbel pumpe stasjonen
ALARM PÅ
Pumpen 2
Å
470
C
Innt
1100
E
B
Skru-tilkobling
Dimensjoner
SKB 6- 45/1(2) + SKB 9-45/1(2)
Enkelt- og tosengsrom pumpe
stasjonen
BEGU-aksel dekslet uten
lufteventil klasse D, Ø 785 x 600 x
160
B1
B2
Last-distribusjon plate
Ø 500 x 200
B
Forlengelsessty
kke
BEGU-aksel deksel 1)
Klasse A
Kastet deksel
Klasse A
BEGU-aksel deksel 1)
Klasse B
B1
BEGU-aksel deksel 2)
Klasse D
Tanken
En
B
B1
B2
B
B2
B
B1
B2
SKB6-45/1+2
1650
1770-1930
120-280
80
1815-1975 165-325
125
2130-2230
480-580
160
SKB9-45/1+2
2100
2220-2380
120-280
80
2265-2425 165-325
125
2580-2680
480-580
160
Tanken veggtykkelse min. 8 mm
1) Total høyde (min. 1, maks. 3 støtter ringer 80 mm høy)
2) Total høyde (Installasjon med last-distribusjon plate)
Tanken
Tilkoblinger
C
D
90°
180°
SKB6-45/1+2
Lufteventi
l/ kabel-
1050
-
-
DN100/150
Inntak
-
600
DN200
DN100/150
Lufteventi
l/ kabel-
1500
-
DN100/150
DN100/150
Inntak
-
600
DN200
DN100/150
SKB9-45/1+2
Tilkobling - A-Ø: DN100-Ø109, DN150- Ø159, DN200- Ø198
270°
DN100/150
DN100/150
Installasjon
SKB 9- 45/1
8
Lufteve
8
2
6
3
5
4
Obs:
7
1
Tilbehør
Aksel deksel
 pumpekoblingen flens:
For tilkobling av valgt type pumpe til
koblingssystemet.
Ref.-nr.
støpejern,
Klasse A
Ø800 mm
2804920
BEGU 
-cover
(bare for å
støtte ring)
Klasse A
Ø785x600x80 mm
2805005
Klasse B
Ø785x600x125 mm 2805014
BSP 2" M
TCV
7323233
BSP 2" F
TP 30, GRP
7323231
BSP 21/2" F
TP 50
7323941
TCM, TCV
7323943
BSP
21/2"
M
støtte
Ring, betong
Ø785x625x80 mm
Kontrollpanel:
Elektronisk kontrollpanel med plast huset IP
54. Manuell-O-automatiske bryteren. Pilot-lys for
drift, rotasjonsretning (3-fase-modeller), alarm og
feil. Beskyttelse mot overbelastning med
entreprenøren. Mainsoperated alarm med
varsellyden.
Nett-uavhengige alarm kontakt med batte-
2805000
BEGU 
cover kit,
klasse D med,
Last-distribusjon
Plate
Ø1700x600 mm 8608050
Vakuum braker
Kompl.,
Rustfritt stål
BSP 11/2'' /
BSP 1''
skrue-tilkobling
For PE-HD
Avtappingsrøret.
Ø 50 x 4,6 mm 2109160
Ø 63 x 15,1 mm 2109165
7336624
Ry laderen for lagring batteri. Voltfree kontakt for
eksternt signal. Pumpemotor overtemperatu- re
beskyttelse på pumper med integrerte termiske
sensorer. Drift kondensator eller starte
kondensator (for 1-fase-modeller). Pneumatisk
nivå kontroll med trykk røret, trykkbryter og
kompressoren. Dobbel pumpe på kontrollpanelet
i tillegg med autochangeover etter hver pumpe
syklus, drift av andre pumpe med høy strømning,
automatisk bytte til standby-pumpe i
Ved feil på pumpen.
komplett sentraler
PS / HCON / HSKB
sentraler for
230 V / 1 Ph
Lagring batteri 9,6 V for
Strømnettet selvstendig alarm
Se TilbehørPå forespørsel
1952214
Elektronisk tett kontroll av
Pumpe olje kammer med
Alarmen på kontrollpanelet
TUROFLOW AS
Kometveien 4
7652 VERDAL
Tlf: 74073510
E-Post: [email protected]
Se tilbehør
3.0/1211 (ST) 001 jes / Nr. 0034072EN
Pumpen
For
Innsamling av flensen pumpe type
Del.-nr.
www.www.homapumps.com
Vi forbeholder oss retten til å endre våre spesifikasjoner uten varsel.