Å sitte godt er en nødvendighet for et effektivt fiske

Transcription

Å sitte godt er en nødvendighet for et effektivt fiske
Pilkedunk
Tekst og foto: Gaute Nuland
Å sitte godt er en nødvendighet for et effektivt fiske. Når du sitter har du
bedre kontroll og derved er mulighetene for fisk større.
Du hviler bedre og klarer å holde konsentrasjonen når fisken
napper. Spesielt under fiske med fintfølende redskap er dette viktig. En
pilkedunk vil fylle disse kravene, samt at du har et sted å oppbevare
redskapen og fisken.
OM PIMPELDUNK
En pilkedunk behøver ikke å være
komplisert. En plastdunk som man
kapper toppen av og setter et lokk på
er mer enn godt nok. Kjøper man et
byggesett så slipper man å fabrikere
delene selv. Selve byggesettet setter
man sammen på en times tid. Billig
er det også.
KRAV
En pilkedunk bør være vanntett i
bunn. På isen er det altid fuktig og
en dunk som fryser fast i isen er ikke
ønskelig. Derfor er plast å anbefale. Dunken må være sterk nok til
å tåle vekten til personen som skal
bruke den. Lokket bør isoleres og
være mulig å åpne. Inne i dunken
oppbevarer du utstyr etter behov.
Til slutt bør dunken være bærbar og
da gjerne med en bærerem som kan
fjærnes. Pilkedunken bør også passe
og en til mat som ligger godt beskyttet.
Å holde maten samlet på et sted er en
fordel når du skal lage mat/drikke.
En liten primus hører også med her.
På isen har du da en dunk å sitte på, og
en dunk som fungerer som kjøkken.
Kutt så av toppen av plastdunken med
en kniv eller sag. Lag ikke dunken for
lav, da blir den ubehagelig å sitte på.
Fest så trelistene med treskruene som
en ramme på toppen av dunken.
Dette stiver opp sidene på dunken.
Lokket festes til ramma. Lokket lager
BRUK FANTASIEN
du av en treplate som festes med
Med litt fantasi tilpasser du pilkedunhengsler. Lim om nødvendig isolasjon
ken til dine behov. Sett inn en egen
på lokket. Lokket kan låses med en
kanne til å samle fisken i. Lag en luke
magnetlås på innsiden.
med hull slik at et telys inne i dunken
For enkelt å kunne frakte med seg
kan varme deg. Lag flere rom for å
dunken, lager du hull på hver side
i ryggsekken slik at denne enkelt kan dele utstyret osv.
og legger inn et tau/bånd i hullene.
fraktes med enten du går på ski eller
Sikre tauet på innsiden ved hjelp av
bena. At pilkedunken passer i en
DITT BYGGESETT
en knute. Tauet bør kunne fjernes ved
vanlig pulk er også et krav for
Finn en plastdunk på rundt 25 liter som behov.
mange. For at lokket ikke skal åpnes er sterk nok til at du kan sitte på den.
En slik pilkedunk lager du enkelt på en
i utide bør det kunne låses. En
Kjøp inn 10-12 treskruer med stoppettermiddag, og du vil ha glede av den
liten magnetlås som du finner i en
skiver, og noen kvadratiske trelister til i mange år. Lykke til!
kjøkkenbutikk passer godt.
ramma på toppen av dunken. Kjøp en
I en normal pulk passer to dunker
treplate/finer til lokk.
perfekt. Da har du en til isfiskeutstyr,
www.isfiskebua.no

Similar documents