Bruksanvisning

Transcription

Bruksanvisning
 Bruksanvisning UNIVERSAL
Lavezzini Vakuummaskin Telefon: 51 82 60 00 Fax: 51 82 60 60 www.norrona.net Kapittel 1 Denne bruksanvisningen er utviklet av produsenten og regnes som en del av maskinen. Alle rettigheter til reproduksjon og utgivelse er reservert. Innhold Bruksanvisningen inneholder nødvendig informasjon for kunden i henhold til korrekt installering, bruk og vedlikehold av maskinen i god stand og maksimal sikkerhet. Forhåndsregler for sikkerhet og produsentens ansvarsgrenser Enhver maskins bruk og bruksområde har blitt analysert gjennom design‐ og konstruksjonsfasen og gjennom utviklingen av denne bruksanvisningen. Det er likevel viktig at personell som skal bruke maskinen har erfaring, relevant opplæring og ”sunn fornuft”. Dersom sikkerhetsregler, spesielle advarsler, uvettig bruk og annet nevnt i bruksanvisningen blir oversett, vil frigjøre produsenten fra enhver forpliktelse i tilfelle skade på personer eller eiendom. Produsenten er derfor ikke ansvarlig dersom bruker overser sikkerhetsregler i denne bruksanvisningen. Kapittel 2 Hvordan slå opp og bruke bruksanvisningen Den regnes som en del av maskinen. Oppbevar en kopi av denne bruksanvisningen gjennom hele dens levetid, selv om maskinen flyttes eller selges til en tredjepart. Flere kopier kan fås ved å kontakte produsenten eller forhandleren. ‐ Bruk den uten å ødelegge innholdet og legg den på plass etter bruk. ‐ Verken flytt, riv ut eller skriv om deler av Bruksanvisningen. Endringer må konsulteres med produsenten. ‐ Oppbevares et sted hvor den ikke blir ødelagt av damp, varme eller annet som kan ødelegge den. Symboler festet på maskinen Følgende sikkerhetssymbol er festet på maskinen disse merkene skal ikke tas vekk eller fjernes: Identifikasjonsdata og CE merking Identifikasjon av fabrikken som produsent for maskinen vises ved lovgivning med disse dokumentene: ‐ Samsvarserklæring ‐ CE merking ‐ Bruksanvisning En spesiell plate (fig.1) er festet til maskinen permanent med følgende data som angår CE merking: Telefon: 51 82 60 00 Fax: 51 82 60 60 www.norrona.net IKKE FJERN ELLER ERSTATT CE MERKET MED ET ANNET. SKULLE PLATEN BLI SKADET VED ET UHELL ELLER LØSNE FRA MASKINEN MÅ KUNDEN STRAKS TA KONTAKT MED PRODUSENTEN. Generelle sikkerhetsanvisninger: Vi anbefaler: ‐ ikke å ta på maskinen/maskindeler med våte hender ‐ ikke å la ukvalifisert personell benytte maskinen ‐ ved jordingsfeil/sikringsfeil – å koble fra strømkabel ‐ benytte kun stikkontakter iht. gjeldende sikkerhetsstandard ‐ bruker må ikke benytte elektriske kabler som er ødelagt ‐ skru alltid av maskinen og koble av strømkabel ved rengjøring ‐ rengjør maskinens overflate med en tørr klut, eller duppet i rengjøringsmiddel. Brukeren må ta kontakt med leverandør hvis sikkerhetssystemet ikke fungerer eller er ødelagt. Vedlikeholdspersonell eller bruker skal ikke reparere slike feil. Garantien vil da ikke gjelde. Installasjon Ta vekk emballasjen og sjekk at maskinen er uskadet. Hvis maskinen har skader, så skal leverandør kontaktes. Ikke plasser maskinen nær varmekilder eller steder med lav fuktighet. Installer ikke maskinen i område med eksplosiver. Koble fra strømuttak på maskinen før du setter sammen maskindeler. Telefon: 51 82 60 00 Fax: 51 82 60 60 www.norrona.net 1 1 Før du starter maskinen, sjekk oljenivået via glasset lokalisert på motoren (punkt 1).NB! Før maskinen startes sjekk at typeskiltet stemmer overens med spenningen. Etter at oljenivået er sjekket, samt typeskilt data stemmer overens med spenningen – koble så til strømkabel (i en 230V kontakt). Vi anbefaler ikke adaptere/andre koblinger. 1. Kolbe til enfaset støpsel 220/240V eller trefaset støpsel 380/415V til stikkontakten. 2. Trykk på hovedbryter 7 og på AV/PÅ knappen som vil koble til den elektriske kretsen som starter den automatiske prosessen. 3. Still inn vakuumtiden (eller prosent) som kreves, forseglingstid og gass injeksjonstid (dersom maskinen er utstyrt med et slikt system). 4. Legg posen (eller posene) på innsiden av vakuumkammeret; legg åpningen på posen flat på forseglingslisten. Legg resten av posten i sprekken mellom kammeret og forseglingslisten. 5. To eller tre flyttbare næringsmiddel godkjent polyetylen hyller er plassert på innsiden av vakuumkammeret for å tilpasse produktets tykkelse overensstemmende med forseglingslisten. Polyetylen hyllene kan flyttes eller være i vakuumkammeret etter behov. 6. Senk ned lokket og trykk til det holdes lukket, dette gjør at vakuumeringen kan starte. 7. De forskjellige fasene er automatiske og etter en tid som er innstilt av produsent vil lokket åpnes og de påfølgende fasene vil begynne. Vakuumpakking med innebygget gass injeksjon (valgfritt) 1. Still inn maskinen med gassinjeksjon på kontrollpanelet, ved å forhåndsvelge den relevante tiden. 2. Koble til slangen fra gassylinderen til slangetilkoblingen som er på siden/baksiden av vakuummaskinen (1 fig. 6), sett så gassylinder kalibreringen til en trykkverdi på 1 ATA. 3. Legg posen med innhold på innsiden av vakuumkammeret, tilpass gassdyse på innsiden av åpningen (1 fig. 7); pass på at det ikke er noen bretter som forhindrer gasstilstrømningen. Telefon: 51 82 60 00 Fax: 51 82 60 60 www.norrona.net Eksempel på pakking i kontrollert atmosfære Produkt Salami i skiver Roastbiff Øl/drikke på boks Kjeks og andre ovn produkt Kaffe Ferskt kjøtt Dehydrert kjøtt og krydder Kvernet kjøtt Sjokolade Fersk ost / mozzarella Modnet ost/krem/smør/margarin Frisk salat/persille Yoghurt/ Bakepulver Epler Skivet bacon Sandwichbrød/brød Toast/toastbrød Pasta Fersk pasta/tortellini/lasagne Telefon: 51 82 60 00 Oksygen (O2) % ‐ 80 ‐ ‐ Karbondioksid (CO2) % 20 20 100 100 Nitrogen (N2) % 80 ‐ ‐ 100 ‐ 70/80 ‐ ‐ ‐ ‐/‐ ‐ 100 30/20 ‐ ‐ 100 20/‐ ‐ 100 ‐/‐ 100 100 ‐ 80/100 100 ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 50 30 100 1 35 100 80 ‐ 70/100 50 70 100 97 65 ‐ 20 100 30 Fax: 51 82 60 60 www.norrona.net Poteter/pommes frites/snacks/ Ansjos/sardiner etc. Fisk Pizza Fjærfe Tomat Forhåndskokt mat Pølser Fruktjuice Ørret Vin/olje ‐ ‐ 100 ‐ 30 ‐ ‐ 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 60 40 30 75 4 80 20 ‐ 100 ‐ 40 30 70 25 92 20 80 100 ‐ 100 Vakuummaskinene våre gjør det mulig å vakuumpakke flytende produkter (supper, sauser, etc.) det vil øke holdbarheten samt beholde hygiene og smaken uforandret. Fyll posen opp til kun 50 % av dens kapasitet, fjern de innvendige hyllene slik at du kan posisjonere posen riktig mens den vakuumeres. ‐ Vakuumeringsprosesser innstilles som beskrevet under BRUK AV MASKINEN. ‐ Siden det ikke er mulig å komprimere væsker, trenger de ikke en tilpasset atmosfære under vakuumering, kun gass injeksjon. ‐ Alle vakuumpakkede produkter kan oppbevares oppå hverandre på kjølerommet. MERK: Vakuummaskinene er ikke egnet for pakking av skummende væskeprodukt eller som inneholder sukker, ettersom skum øker volum under prosessen som vil føre til lekkasje fra posen. !
Før rengjøring påbegynnes, må alle strømledninger frakobles! På vinterstid er det lurt å forvarme pumpen, for å få oljen flytende før den sirkulerer gjennom maskinen. Senk ned lokket (ikke lukk det) til pumpen starter å jobbe og hold den i denne posisjonen i 10‐15 sekund. Holdbarhet på vakuumpakkede produkter ved en temperatur på + 0 °C / +3 °C. Ferskt kjøtt Biff 30/40 dager Kalvekjøtt 30/40 dager Gris 20/25 dager Hvitt kjøtt 20/25 dager Kanin og fugl (med ben) 20 dager Lam 30 dager Pølser 30 dager Innmat 10/12 dager (lever, hjerte, hjerne, vrøvl, etc.) Telefon: 51 82 60 00 Fax: 51 82 60 60 www.norrona.net Fisk Gjennomsnittsholdbarhet på 7/8 dager med helt ferske produkter. Salami Konserveringsperiode mer enn 3 måneder. Modnet ost Parmesan ost, sauemelk‐ost, etc 120 dager. Fersk ost Mozzarella, brie, etc 30/60 dager. Grønnsaker Generelt 15/20 dager. Kontrollpanel A B C F E D A. Manuell START/STOPP for å starte vakuumeringen når du har lukket lokket. Den blir også brukt for å vakuumere eksternt og GN kantiner. B. Vakuum display: programmert vakuumeringstid (ideell:35/40 sek.) C. Forseglingsdisplay: programmert forseglingstid (ideell: 3,5‐4 sek.) D. Innstilling: for å endre vakuumerings‐ og forseglingstiden når maskinen ikke virker og lokket er åpnet. Hvis du trykker en gang mens maskinen jobber, forsegler den raskt. Hvis du trykker to ganger vil den” STOP VAC” (stoppe vakuumeringen). E. ”+”: mer (regulering). F. ”‐”: mindre (regulering). Maskinen jobber helt automatisk: når vakuumeringsprosessen er ferdig, forsegler den og luften går ut i kammeret. Posen blir perfekt pakket og på slutten kan lokket åpnes manuelt. Telefon: 51 82 60 00 Fax: 51 82 60 60 www.norrona.net Kapittel 7 Vedlikehold Kun fabrikkens autoriserte personell har adgang til maskinens innvendige komponenter. Dersom uautorisert personell gjør dette av egen vilje, kan ikke fabrikken bli holdt ansvarlig for eventuelle skader på personer eller ting. !
Alle elektriske komponenter er beskyttet på innsiden av maskinen og det er nødvendig å fjerne den relevante sikkerhetsskjermen (som er festet med skruer) for å nå dem. Før du gjør noe inni maskinen må all elektrisk tilkobling kobles fra. !
Vedlikehold 1 1. Rengjør forseglingslisten (1 fig. 9) og silikonen (1 fig. 10) med alkohol hver 15 dag. 2 1 Figur 10 Telefon: 51 82 60 00 Fax: 51 82 60 60 www.norrona.net 2. Skift olje hver 400 arbeidstime (kan variere etter hvilket produkt som pakkes) eller når den er uklar. Figur 11 3. Erstatt de elektriske motpolene (1 fig. 11), teflontapen (2 fig. 11) og gummipakningen i lokket (2 fig 10) hver 200 arbeidstime. 1 4. Bytt ut forseglingssveisetråd (1 fig. 12) hver 500/600 arbeidstime eller ved behov. 5. Bytt ut silikon sveiselist (1 fig. 10) ved behov. Oljeskift Før du skifter olje må du ta maskinen til et passende sted for en slik operasjon, og koble fra all strømtilkobling. 1 Figur 13 Telefon: 51 82 60 00 Fax: 51 82 60 60 www.norrona.net 1. Fjern sikkerhetsskjermen (1 fig. 13) ved å skru ut 4 (6) skruer i maskinen. B A Figur 14 2.
3.
4.
5.
6.
7.
Figur 2 Fjern skjermen som vist på figur 14. Plasser en beholder under oljeavløpet. Løsne og fjern helt pluggen nær glasset (a). For en rask oljeavtapping, løsne og fjern pluggen (b). Når tanken er helt tom, setter du pluggen (a) igjen og strammer godt. Fyll så på olje igjen gjennom åpningen (b), bruk olje anbefalt av leverandør. Anbefalte oljetyper: ‐ Busch Vakuumolje FG 32 (Norrøna) ‐ Teresso 100 ‐ Mobil Radius 425 ‐ Schell Corena 100 ‐ BP Energol RC 100 ‐ IP Siantax ‐ Vanguard Pressure RA 77 8. Når det viser at du har nådd maksimum nivået i glasset (ca. ¾) lukket du igjen åpningen, tar også på skjermen og skrur igjen. Telefon: 51 82 60 00 Fax: 51 82 60 60 www.norrona.net Kapittel 8
Problemløsning Maskinen starter ikke når jeg skrur den på? a) Sjekk kontakten. b) Sjekk at mikrobryteren, plassert bak under venstre hengsel (til lokket), er korrekt når lokket senkes. Maskinen stopper plutselig mens den jobber? e) Sjekk at den bakre mikrobryteren har korrekt innstilling. f) Sjekk om de tre sikkerhetssikringene på det elektriske panelkortet er utløst. g) Sjekk motorvernbryteren dersom det er en trefaset motor. Maskinen jobber normalt, men posen blir ikke forseglet? a) Løft opp forseglingslisten for å sjekke at de to kablene med 24V er fast til forseglingslisten. b) Løft opp teflontapen for å sjekke at det ikke er noe i veien og at den fortsatt henger fast. Maskinen oppnår ikke optimal vakuumering? a) Lukk lokket og når prosessen er kommet til 90 % kobler du fra maskinen. Dersom vakuummeteret fortsatt peker på samme verdi er det ingen lekkasje og problemet må derfor ligge et annet sted (pumpe‐impeller, nødvendig oljeskift). Dersom den går tilbake er det en lekkasje til vakuumkammeret: ‐ Sjekk at sveisetråden under forseglingslisten ikke har hull eller er ødelagt. ‐ Sjekk at gummipakningen i lokket fortsatt er like hel. Om nødvendig tar du kontakt med produsent/leverandør for å erstatte de overnevnte delene. Telefon: 51 82 60 00 Fax: 51 82 60 60 www.norrona.net