Monteringsanvisning – Rival FLEXI

Comments

Transcription

Monteringsanvisning – Rival FLEXI
MADE IN
NORWAY
Monteringsanvisning – Rival FLEXI
MA1
Innholdsfortegnelse
Montering av låsehyller og låsebeslag
1
Mont. av låsehyller og skrog........................ s2
Mont. av skrog................................................................ s2-3
Mont. av trådhyller og skohyller............ s4
Mont. av skuffer............................................................ s4-5
Mont. av garderobestang................................ s5
Mont. av løse hyller.................................................. s6
Mont. av speil................................................................... s6
Mont. av gitter / uttrekshyller.................... s6
Mont. av skouttrekk................................................ s7
A
Mont. av bakvegger................................................. s7
B
Monter alle låsebeslag (A+B) i hyller med utsparinger. Hvite
plastbeslag (A) skal monteres i bunnhylle. Metallbeslag (B)
monteres i øvrige hyller med utsparinger ved hjelp av en
liten hammer.
1-2 personer
Skrutrekker
Hammer
Montering av skrog
3
2
x2
x2
x2
x2
x2
x2
Fig. 2.1
x1
Skru inn avbildete skruer i hull 3, 34 og 57 (fra bunnen).
I både fremre og bakre hullerekke. Fest plastvinkel i hull plassert ved siden av standardhullrekke (bunn). Ved montering av
gavlen festes gavlen til fast vegg med avbildet vinkel og skrue
(fig. 2.1) slik at innredningen står stødig ved videre montering.
2
x1
Neste gavl monteres på samme måte som første gavl, bare
speilvendt.
Monteringsanvisning – Rival FLEXI
Forts. montering av skrog
4
5
Fig. 5.3
Skru fast sokkel i plastvinkel som er påmontert gavlen.
Monter midthyllen til første gavl og vri om låsebeslagene.
Sett så andre gavl opp mot monterte låsehylle og vri om
låsebeslagene. Skru deretter fast sokkel til andre gavl.
Legg på øvre låsehylle og vri om låsebeslagene. Legg
deretter på nedre låsehylle. (Dersom man ønsker romsligere
hengehøyde i nedre del av modulen, kan løsningen monteres uten sokkel som vist på fig. 5.3. Nedre låsehylle flyttes
da ett hull ned).
Montering av hjørnemodul
6
7
Hjørnemoduler monteres ved hjelp av medfølgende hjørnebeslag (fig. 7.1). Monter ferdig påstartet rett vegg og bygg
hjørnet videre ved å skjøte sammen hjørnehyllene. Monter
deretter første gavl etter hjørne og bygg videre som
beskrevet i pkt. 2-5.
Resterende gavler monteres på samme måte som
beskrevet i pkt. 2-5.
De forskjellige beslagsdelene
plasseres i passende hull på
hylledelene. Hylledelene settes
så sammen og låsebeslagene
vris om.
Fig. 7.1
3
Monteringsanvisning – Rival FLEXI
Montering av trådkurver og skohyller
8
Rulleskinnen festes med avbildet skrue i
hull 3 og 10 telt fra hjulsiden av skinnen. Skinnen skal alltid monteres med
hjulet pekende ned og frem.
5 hull mellom
hver skinne
Skruen
skal
inn her
Rulleskinner monteres i hvert 6. hull telt fra overkant av
låsehylle. Bruk fremre og bakre hullerekke
Ved montering av rulleskinner over midthyllen skal første
skinne monteres i hvert 6. hull telt fra overkant av midthylle.
Montering av skuffer 1
9
5 hull mellom
hver skinne
Skuffeskinner monteres i fremre og midtre hullerekke
med avbildet skrue. Første skuffeskinne monteres i hull
1 over låsehyllen. Påfølgende skinner monteres i hvert
6. hull.
4
Softclose skinner
Skruen skal inn her
Push-open skinner
Skruen skal inn her
Soft Close og Push-open skuffeskinner monteres på samme
måte; i skuffeskinnens øvre hullerekke, i hull 4 og i bakerste
hull med avbildet skrue.
PS! Husk å fjerne rødt transportdeksel på Push-open skinner.
Monteringsanvisning – Rival FLEXI
Montering av skuffer 2
10
Fig. 10.1
Når skuffeskinnene er påmontert gavlsidene plasseres skuffen på skinnene og skyves forsiktig bakover til skuffebeslaget
går i lås. Vær oppmerksom på at styretapp bak på skuffeskinnen treffer hull bak på skuffen. Skuffen justeres ved å vri på
grønne justeringshjul under skuffen (fig. 10.1)
Montering av garderobestang
11
Fig. 11.1
Plassering av garderobestang under øvre låsehylle
Fig. 11.2
Garderobestangfester skrus fast, med avbildete skruer, i forborete hull under øverste låsehylle (fig. 11.1) og/eller under
midtre låsehylle (fig. 11.2). Når festene er skrudd fast legges
tilpasset garderobestang på plass.
Plassering av garderobestang under midtre låsehylle
5
Monteringsanvisning – Rival FLEXI
Montering av løse hyller
12
Montering av speil
13
Alle løse hyller kan plasseres fritt i FLEXI-modulen.
4 stk. hylleknekter per hylle plasseres i fremre og
bakre hullerekke.
Trekk ut glideskinnene bak på speilet. Velg ønsket
høydeplassering i FLEXI-modulen og skru fast speilskinnen;
i skinnens fremste hull, i fremre hullerekke på gavlen.
Skru så fast bakre del av skinnen i skinnens bakerste hull
(ikke forboret hull i gavl). Legg et Vater på skinnen for å
sikre at skinnen monteres rett.
Montering av gitter/uttrekshyller
Fig. 14.1
14
A
Fig. 14.2
B
5 hull mellom
hver skinne
Fig. 14.3
A
B
Gitter/uttrekkshyllens glideskinner trekkes ut slik at skinnens utløsermekanisme vises (fig. 14.1). Skyv utløsermekanismen
opp/ned og separer skinnedelene fra hverandre. Monter del A (14.3) på gavlen i anviste hull (fig. 14.2). Nederste uttrekk
monteres i første mulige hull over låsehyllen. Deretter monteres skinnene i hvert 6. hull oppover. Når alle skinner er montert
på gavlene, skyves gitter/uttrekkshyllen forsiktig inn i monterte skinner slik at utløsermekanismen låser (fig. 14).
6
Monteringsanvisning – Rival FLEXI
Montering av skouttrekk
Fig. 15.1
15
A
Fig. 15.2
Fig. 15.3
A
B
B
Skouttrekkets glideskinner trekkes ut slik at skinnens utløsermekanisme vises (fig. 15.1). Skyv utløsermekanismen opp/ned
og separer skinnedelene fra hverandre. Monter del A (fig 15.3) på gavlen i anviste hull (fig. 15.2). Nederste skinne monteres i hull 4 telt fra overkant av nederste låsehylle. Øverste skinne monteres i hull 28. Når skinnene er montert på gavlene,
skyves skouttrekket forsiktig inn i monterte skinner slik at utløsermekanismen låser (fig. 15).
Montering av bakvegg
16
Fig. 16.1
Fig. 16.3
Fig. 16.2
Bakveggene plasseres inntil fast vegg, stående på gulv, bak tilhørende FLEXI-modul FØR modulene settes sammen.
Skru bakveggfestene fast i gavlene med avbildete skruer (fig. 16.3), i forborete hull bakerst på gavlene. Skyv så den
ferdigmonterte FLEXI-modulen (fig. 16.1) inntil bakveggen og feste bakveggen til modulen gjennom bakveggfestet.
Bakveggene overlapper hver gavl med 11mm. (fig. 16.2)
7
Støttumveien 7 • Postboks 176 • N-1541 Vestby
Tlf: 64 95 63 80 • Faks: 64 95 27 45 • E-post: [email protected]
www.rival.no
www.facebook.com/RivalGarderober