monteringsanvisning for scandic levegg

Comments

Transcription

monteringsanvisning for scandic levegg
MONTERINGSANVISNING FOR SCANDIC LEVEGG
Scandic levegg leveres i flere utførelser, - med og uten sideskinner – akryl markiseduk
eller sceenduk . Felles for disse er at de leveres med en flat bunnskinne som festes mot
gulv eller i bunn av sideskinner.
Leveggen består i hovedsak av tre deler:
-Dukrull med duk og opplagring i enden
-Festebraketter for dukrull som kan festes inn på vegg eller monteres oppunder tak etc.
-Sideskinner * (bestilles separat) som brukes til å hindre at vind/trekk kommer inn på
siden av leveggen.
Denne sitter
i røret
Festehull for braketten
- oppunder tak alternativt
- Inntill vegg
Opplaringen settes i sammen
på måten som vist på bilde
Snekken/gearet monteres i den stilling som
vurderes mest praktisk på det enkelte
monteringssted med tanke på betjening ved
bruk av sveiv
Ferdig montert levegg –som er
veggmontert, - sett nedenfra og
opp.
Sideskinnene festes ved at den
skrues inn i vegg fra langsiden eller
kortsiden, avhengig av
monteringsforholdet på stedet.
Plastknotter følger med for å dekke
over boring av hull ved feste på
langsiden (se bilde)
Fig. 1
Leveggen sveives NED – det borres et hull
for sperrebolten både gjennom
sideskinnen og forntskinnen
– bolten føres gjennom sideskinnen og
frontskinnen - duken strammes ved å
sveive OPP – duken holdes da stram.
Sideskinne
Sprerrebolt
Frontskinne
Fig . 2
Der det ikke benyttes sideskinne som til
høyre på fig 2 – brukes en trekantet
sideskinneprofil som skrues enten i gulv
eller vegg. Denne må tilpasses på stedet
på samme måte som fig 1