Montasjeanvisning for ZIP Screen

Transcription

Montasjeanvisning for ZIP Screen
Montasjeanvisning for ZIP Screen Produktet består av følgende elementer: Solskjerming AS © 2015 Side 2 av 6 Beskrivelse av montering: 1. Skru av Deksel til sideskinne (markert i gult) og ta ut Sideskinne i plastikk. 2. Ved montering under vannbrett o.l. må kassett formonteres i sideskinnene (se bilde på neste side), og skyves oppunder vannbrettet. Deretter skrues sideskinnene fast. Merk at selve kassetten ikke skrues fast, kun sideskinnene. Ved uhindret tilgang fra oversiden kan sideskinnene skrues opp først, deretter settes kassett i ovenfra: Solskjerming AS © 2015 Side 3 av 6 Tips ved montering av sideskinner før kassett monteres: Mål eksakt bredde på kassett før du streker opp utvendig bredde mellom sideskinnene på anleggsflaten (listverk rundt vindu): Alternativt monter den ene sideskinnen. Sett kassett i skinne på denne siden (holdes av medhjelper på motsatt side). Sett deretter sideskinne i kassett på motsatt side. Sjekk at kassett er i vater. Skru fast denne sideskinnen også. Sjekk at sideskinnene kommer i lodd/har lik avstand over hele høyden. Avvik bør ikke overstige 2‐3mm. Solskjerming AS © 2015 Side 4 av 6 3. Når sideskinner og kassett er montert, sett Sideskinne i plast inn i Sideskinne som vist under. Deretter settes disse inn i sideskinnene. 4. Skru fast Deksel til sideskinne (i Sideskinne) og monteringen er ferdig. 5. For programmering av motor se neste side, alternativt videoer på vår webside: http://www.solskjerming‐as.no/somfy‐rts‐og‐io/ Solskjerming AS © 2015 Side 5 av 6 Ved bruk av flerkanals fjernkontroll, velg kanal for det aktuelle systemet før du starter programmeringen: 1. Trykk og samtidig til motoren kvitterer (kort bevegelse ned-opp).
2. Trykk . Hvis systemet kjører duken ned, gå til 3. Hvis duken ikke går ned, hold My inne til motoren
kvitterer.
3. Kjør systemet helt opp.
5. Trykk MY-knappen og samtidig til duken begynner å gå ned. Når den etter hvert stopper, kjør
duken ned (manuelt) til ønsket nedre grense. Endestopp kan justeres med «My» og .
6. Trykk MY-knappen og samtidig til duken begynner å gå opp igjen.
7. Systemet stopper av seg selv ved den øvre endestopp.
8. Bekreft øvre endestopp ved å holde MY-knappen inne til motor kvitterer.
9. Avslutt programmeringen ved å trykke på programmeringsknappen på baksiden. Hold inne til motor
kvitterer.
Ta kontakt med oss for råd angående valg av festemateriell og sikker innfesting. I korte trekk, bruk korrosjonsbestandig festemateriell med tilstrekkelig lengde ‐ til å nå inn til bærende konstruksjon. Innfesting kun i listverk anbefales ikke. Tekniske info/mål på neste side. Solskjerming AS © 2015 Side 6 av 6 ZIP SCREENS, 126mm kassett
Teknisk info
Total høyde (H)
oppgies ved bestilling.
Merk: inkluderer høyden av
kassett (126mm).
NB: Spesifiser side for motor sett utenfra mot vegg.
Braketter tilgjengelig:
A = 39-45mm
B = 46-52mm
Snitt sett fra siden.
13
62
Bredde på hullbildet mot vegg.
Total bredde (B) oppgies ved bestilling. Inkluderer sideskinner.
Snitt av sideskinne sett ovenfra.
[email protected]
Snitt av sideskinner og bunnprofil sett ovenfra.
69 10 98 88
www.Solskjerming-AS.no