se presentationen - IBPSA

Transcription

se presentationen - IBPSA
Tidligfasevurdering termisk komfort
Manuell metode
Utviklet gjennom prosjektet «Fasader i glass som holder hva vi lover»
Presentert på Indoor Air 2014 av Søren Gedsø, Arnkell Petersen og Ida Bryn
Problemer med komfort ved innvendig og mellomliggende
solskjerming
Har erfart høye overflatetemperaturer (35 oC)ved solskjerminger med g-verdi på 0,15
Problem spesielt erfart i bransjen ved:
Tett innvendig solskjerming
Mellomliggende solskjerming
Ønsket å vise årsaken til dette på en enkel måte.
Termisk komfort
Varmestrømmer som påvirker termisk komfort
Solar shading:
Study of surface and operative temperatures related to
shadings with IDA ICE
Inside (A)
Between glazing (B)
Outside (C)
gglass
0,36
0,36
0,36
tglass
0,33
0,33
0,33
gsystem
0,23
0,14
0,05
tsystem
0,05
0,04
0,03
Study of surface and operative temperatures related to
shadings with IDA ICE
Point of study in the room
Window surface temperatures
Person will
be exposed
to direct
radiation as
well
Deg-C
38
36
34
32
30
28
26
24
0
2
4680
4
4682
6
4684
8
4686
No- uten
shading
0.1
solavskjerming
A.1 -Inside
innvendig
solavskjerming
shading
10
4688
12
4690
14
4692
16
4694
18
4696
20
4698
22
4700
24
4702
Shading between
glazings
B.1 - mellomliggend
solavskjerming
C.1 - Outside
utvendig shading
solavskjerming
h
Facade: Thermal Comfort, Documentation and
Performance Criteria
Purpose
• Develop a simplified method to document surface temperatures. This is to
provide advice to clients and architects at an early design stage in order to
achieve optimum façade design solutions.
Simplified calculation method
• Based on a simplified heat balance of the inner surface.
Tf = Qsol *
HP0235
g - tdir
+ Tr
hc + h r
Facade: Thermal Comfort, Documentation and
Performance Criteria
Validation
• Simplified method compared to method described in EN-13363 Part 2 “Sun
shading systems in combination with glazing – calculation of solar radiation
and luminous transmittance.
• Deviation clear glazing
• Deviation solar protecting glazing
HP0235
3,0 %
1,5 %
Overflatetemperatur på vindu eller innvendig solskjerming
Temperaturforskjell mellom rom- og overflatetemperatur
50
45
Temperaturforskjell ∆T
40
35
30
25
Uventilert
Ventilert
20
15
10
5
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
g-tdir
Gjelder for en normal innstråling på 500 W/m2. Uventilert: Tett innvendig flate som f.eks
glass. Ventilert: Fritthengende solskjerming der luft mellom solskjerming og vindu får
passere fritt mot rom.

Similar documents