Sammenlign stekeovner

Transcription

Sammenlign stekeovner
STEKEOVNER
Stekeovnene våre er estetiske og
utformet for å dekke alle krav og behov
i forbindelse med matlaging. De leveres
med et bredt utvalg av funksjoner og
integrert tilbehør for å hjelpe deg med
å skape gode smaksopplevelser. Vi har
den rette stekeovnen for deg enten det
er avanserte matlagingsfunksjoner eller
praktiske selvrensingsprogrammer du
er ute etter. Ovnene kan plasseres hvor
som helst i kjøkkenet og tilpasses den
DUEHLGVÀ\WHQVRPIXQJHUHUIRUGHJ
Velg ganske enkelt den som passer
matlagingsstilen din best.
Uansett hva du velger, kan du være
sikker på at hvitevarene dine er
laget for å vare. Du får 5 års garanti
på hele hvitevaresortimentet vårt
(unntatt LAGAN).
05
Når du bare bruker DAMPFUNKSJONEN, brer varmen
VHJPHUVNnQVRPWLQQRYHULPDWHQVOLNDWÀHVWPXOLJ
næringsstoffer, vitaminer og mineraler beholdes.
Ved å kombinere DAMP og VARMLUFT får du optimal
fuktighet og temperatur som gjør maten mør og saftig
på innsiden og sprø og brun på utsiden.
VARMLUFTSFUNKSJONEN gir rask og jevn
YDUPHIRUGHOLQJVOLNDWGXNDQWLOEHUHGHÀHUHUHWWHU
samtidig, uten at de setter smak på hverandre.
Få steken akkurat riktig hver gang ved å bruke det
integrerte STEKETERMOMETERET som hjelper deg
med å tilberede all slags kjøtt perfekt.
De FORHÅNDSINNSTILTE MATLAGINGSPROGRAMMENE gjør det lettere å velge riktige
LQQVWLOOLQJHUIRUXOLNHRSSVNULIWHURJPDWW\SHU
Med det inkluderte TILBEHØRET kan du bake og steke
SnÀHUHQLYnHURJYDUPOXIWVIXQNVMRQHQIRUGHOHUYDUPHQ
raskt og jevnt i hele ovnen.
06
EKSTRA STORT EUXNVYROXPPHGRSSWLOIHPQLYnHUWLORYQVEUHWWULVW
JLUJRGSODVVWLOPDWHQGXVNDOODJH
Du kan GRILLENM¡WWRJJU¡QQVDNHUHOOHUInHQ¿QJ\OOHQEUXQIDUJH
SnJUDWHQJHQHGLQHVLGHQYLIWDVHQGHUYDUPHQUHWWWLOPDWHQ
SPESIALPROGRAMMERIRUGHLJKHYLQJVDPWW¡UNLQJRJ
KHUPHWLVHULQJDYPDW
BRØDRJPIZZAEDNHIXQNVMRQHQJLUPDWHQHQPHULQWHQVEUXQ
XWVLGHRJVSU¡HUHEXQQ
7RVHWWPHGTELESKOPSKINNERJM¡UGHWHQNOHUHRJWU\JJHUHn
VHWWHLQQRJWDXWPDWDYGHQYDUPHRYQHQ
/HWWnUHQJM¡UHVLGHQRYHUÀDWDLUXVWIULWWVWnOSnDOOHVWHNHNRPEL
RJPLNURE¡OJHRYQHUHUEHKDQGOHWIRUnUNNGÅ FINGERMERKER
07
SLIK VELGER DU STEKEOVN
7HQNRYHUPDWODJLQJVEHKRYHQHGLQH+YRURIWHODJHU
GXPDWRJWLOKYRUPDQJH")RUHWUHNNHUGXHQNHO
HOOHUDYDQVHUWPDWODJLQJ"
Antall funksjoner og
nøkkelegenskaper
Tradisjonelle
basisovner
7HQNRYHUVWLOHQSnNM¡NNHQHWGLWW±WUDGLVMRQHOOHOOHU
PRGHUQH±RJYHOJHQVWHNHRYQVRPPDWFKHU
Varmluftsovner
Ovner med selvrensing / pyrolytisk
funksjon
Ovner som må rengjøres manuelt
%U\WHUH
LAGAN
QLYnHUWLORYQVEUHWWULVW
PDWODJLQJVIXQNVMRQHU
GÖRLIG
%U\WHUH
REALISTISK
TJÄNLIG
QLYnHUWLORYQVEUHWWULVW
PDWODJLQJVIXQNVMRQHU
%U\WHUH
RAFFINERAD
MIRAKULÖS
GRÄNSLÖS
RAFFINERAD
(OHNWURQLVNGLVSOD\PHG
KYLWHWDOO
WLOQLYnHUWLORYQVEUHWW
rist
PDWODJLQJVIXQNVMRQHU
BEJUBLAD
MIRAKULÖS
KULINARISK
KULINARISK
2 sett teleskopskinner
6WRUWEUXNVYROXP
Berøringspanel
(OHNWURQLVNGLVSOD\PHG
KYLWHWDOO
QLYnHUWLORYQVEUHWWULVW
19 til 21
PDWODJLQJVIXQNVMRQHU
VHWWKHOXWWUHNNEDUH
teleskopskinner
(NVWUDVWRUWEUXNVYROXP
,QWHJUHUWVWHNHWHUPRPHWHU
6SHVLDOSURJUDPPHUIRU
GHLJKHYLQJVDPWW¡UNLQJRJ
KHUPHWLVHULQJDYPDW
Berøringspanel
(OHNWURQLVNGLVSOD\PHG
KYLWHWDOO
QLYnHUWLORYQVEUHWWULVW
PDWODJLQJVIXQNVMRQHU
$VVLVWHUWHIRUKnQGVLQQVWLOWH
PDWODJLQJVSURJUDPPHU
/HJJWLOIDYRULWWSURJUDPPHU
,QWHJUHUWVWHNHWHUPRPHWHU
6SHVLDOSURJUDPPHUIRU
GHLJKHYLQJVDPWW¡UNLQJRJ
KHUPHWLVHULQJDYPDW
'DPSUHQJM¡ULQJ
KULINARISK
GRÄNSLÖS
08
LAGAN OV3
A
GÖRLIG
A
1.245,–
1.795,–
Hvit. 201.521.96
Rustfritt stål. 103.007.86
Matchende mikrobølgeovn
VÄRMA
1.450,–
Rustfritt stål. 303.033.74
Du kan bruke undervarme for å bake småkaker, paier og pizza.
Grillfunksjon for enkel og praktisk tilberedning av kjøtt- og grønnsaksretter.
Nøkkelegenskaper:
• Over- og undervarme for langstekte retter.
• 2YHUYDUPHQJLUHQJ\OOHQEUXQRYHUÀDWHSnJUDWHQJHURJGHVVHUWHU
• Undervarmen brukes til å bake småkaker og paier med sprø bunn.
Nøkkelegenskaper:
• Grillfunksjon for enkel og praktisk tilberedning av kjøtt og grønnsaker.
• Over- og undervarme for langstekte retter.
• Undervarmen brukes til å bake småkaker og paier med sprø bunn.
• /HWWnUHQJM¡UHVLGHQRYHUÀDWDLUXVWIULWWVWnOHUEHKDQGOHWIRUnXQQJn
¿QJHUPHUNHU
Medfølgende tilbehør:
1 bakeplate
1 rist
Medfølgende tilbehør:
1 emaljert bakeplate
1 rist
Teknisk informasjon:
3 matlagingsfunksjoner.
4 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 55 liter.
Spenning: 230 V.
Minste sikring: 10 A.
Teknisk informasjon:
3 matlagingsfunksjoner.
4 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 55 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 10 A.
B59,4×D56×H58,9 cm
B59,4×D56×H58,9 cm
09
REALISTISK
REALISTISK
A
2.695,–
2.695,–
Rustfritt stål. 903.008.05
Grågrønn. 203.009.22
A
Matchende mikrobølgeovn
FRAMTID
2.450,–
Rustfritt stål. 903.033.90
0HGYDUPOXIWVIXQNVMRQHQNDQGXVWHNHÀHUHUHWWHUVDPWLGLJXWHQDW
de setter smak på hverandre.
'XNDQEDNHHOOHUVWHNHSnÀHUHQLYnHUPHQVYDUPOXIWVIXQNVMRQHQIRUGHOHU
vamen raskt og jevnt i hele ovnen.
Nøkkelegenskaper:
• Varmluftsfunksjonen gir jevnere og raskere resultater.
• Spesiell bakefunksjon for småkaker og paier.
• Hurtigtinefunksjonen tiner opp frosne matvarer sju ganger raskere enn
vanlig tining.
• Tidsbryteren gir et lydsignal når den innstilte steketiden er over.
• 2 grillfunksjoner for lettvint og praktisk tilberedning av kjøtt og grønnsaker.
• Over- og undervarme for langstekte retter.
• /HWWnUHQJM¡UHVLGHQRYHUÀDWDLUXVWIULWWVWnOHUEHKDQGOHWIRUnXQQJn
¿QJHUPHUNHU
Nøkkelegenskaper:
• Varmluftsfunksjonen gir jevnere og raskere resultater.
• Spesiell bakefunksjon for småkaker og paier.
• Hurtigtinefunksjonen tiner opp frosne matvarer sju ganger raskere enn
vanlig tining.
• Tidsbryteren gir et lydsignal når den innstilte steketiden er over.
• 2 grillfunksjoner for lettvint og praktisk tilberedning av kjøtt og grønnsaker.
• Over- og undervarme for langstekte retter.
Medfølgende tilbehør:
1 emaljert bakeplate
1 rist
Avtagbare sideskinner
Medfølgende tilbehør:
1 emaljert bakeplate
1 rist
Avtagbare sideskinner
Teknisk informasjon:
6 matlagingsfunksjoner.
4 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 65 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 13 A.
Teknisk informasjon:
6 matlagingsfunksjoner.
4 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 65 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 13 A.
B59,5×D56,4×H59,5 cm
B59,5×D56,4×H59,5 cm
)XOOVWHQGLJIXQNVMRQVEHVNULYHOVHRJPRQWHULQJVLQVWUXNVHU¿QQHUGXSn,.($QR
10
TJÄNLIG
TJÄNLIG
A
2.995,–
2.995,–
Rustfritt stål. 803.008.01
Mørk grå. 003.007.96
A
0DWFKHQGHPLNURE¡OJHRYQ
HUSHÅLLA
2.450,–
Rustfritt stål. 403.033.83
2YHURJXQGHUYDUPHHULGHHOWWLOUHWWHUPHGVSU¡RYHUÀDWHHOOHUIRUODQJstekte retter.
(QNHOWnEDNHHOOHUVWHNHSnÀHUHQLYnHUYHGKMHOSDYGHQPHGI¡OJHQGHULVWD
og bakeplata.
Nøkkelegenskaper:
• 9DUPOXIWVIXQNVMRQHQJLUMHYQHUHRJUDVNHUHUHVXOWDWHU
• 6SHVLHOOEDNHIXQNVMRQIRUVPnNDNHURJSDLHU
• +XUWLJWLQHIXQNVMRQHQWLQHURSSIURVQHPDWYDUHUVMXJDQJHUUDVNHUHHQQ
vanlig tining.
• 7LGVEU\WHUHQJLUHWO\GVLJQDOQnUGHQLQQVWLOWHVWHNHWLGHQHURYHU
• JULOOIXQNVMRQHUIRUOHWWYLQWRJSUDNWLVNWLOEHUHGQLQJDYNM¡WWRJJU¡QQsaker.
• Over- og undervarme for langstekte retter.
• /HWWnUHQJM¡UHVLGHQRYHUÀDWDLUXVWIULWWVWnOHUEHKDQGOHWIRUnXQQJn
¿QJHUPHUNHU
Nøkkelegenskaper:
• 9DUPOXIWVIXQNVMRQHQJLUMHYQHUHRJUDVNHUHUHVXOWDWHU
• 6SHVLHOOEDNHIXQNVMRQIRUVPnNDNHURJSDLHU
• +XUWLJWLQHIXQNVMRQHQWLQHURSSIURVQHPDWYDUHUVMXJDQJHUUDVNHUHHQQ
vanlig tining.
• 7LGVEU\WHUHQJLUHWO\GVLJQDOQnUGHQLQQVWLOWHVWHNHWLGHQHURYHU
• JULOOIXQNVMRQHUIRUOHWWYLQWRJSUDNWLVNWLOEHUHGQLQJDYNM¡WWRJJU¡QQsaker.
• Over- og undervarme for langstekte retter.
Medfølgende tilbehør:
HPDOMHUWEDNHSODWH
1 rist
Avtagbare sideskinner
Medfølgende tilbehør:
HPDOMHUWEDNHSODWH
1 rist
Avtagbare sideskinner
Teknisk informasjon:
PDWODJLQJVIXQNVMRQHU
4 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 65 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 13 A.
Teknisk informasjon:
PDWODJLQJVIXQNVMRQHU
4 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 65 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 13 A.
%î'î+FP
%î'î+FP
11
TJÄNLIG
A
2.995,–
Beige. 003.009.04
'XNDQJULOOHNM¡WWRJJU¡QQVDNHUHOOHUInHQ¿QJ\OOHQEUXQIDUJHSn
JUDWHQJHQHGLQHVLGHQYLIWDVHQGHUYDUPHQUHWWWLOPDWHQ
Nøkkelegenskaper:
• 9DUPOXIWVIXQNVMRQHQJLUMHYQHUHRJUDVNHUHUHVXOWDWHU
• 6SHVLHOOEDNHIXQNVMRQIRUVPnNDNHURJSDLHU
• +XUWLJWLQHIXQNVMRQHQWLQHURSSIURVQHPDWYDUHUVMXJDQJHUUDVNHUHHQQ
vanlig tining.
• 7LGVEU\WHUHQJLUHWO\GVLJQDOQnUGHQLQQVWLOWHVWHNHWLGHQHURYHU
• JULOOIXQNVMRQHUIRUOHWWYLQWRJSUDNWLVNWLOEHUHGQLQJDYNM¡WWRJJU¡QQsaker.
• Over- og undervarme for langstekte retter.
Medfølgende tilbehør:
HPDOMHUWEDNHSODWH
1 rist
Avtagbare sideskinner
Teknisk informasjon:
PDWODJLQJVIXQNVMRQHU
4 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 65 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 13 A.
%î'î+FP
)XOOVWHQGLJIXQNVMRQVEHVNULYHOVHRJPRQWHULQJVLQVWUXNVHU¿QQHUGXSn,.($QR
12
RAFFINERAD
A+
3.995,–
Rustfritt stål. 003.009.18
Matchende mikrobølgeovn
RAFFINERAD
4.495,–
Rustfritt stål. 903.009.52
To sett med teleskopskinner gjør det enklere og tryggere å sette inn og ta
ut mat av den varme ovnen.
Nøkkelegenskaper:
• 2 sett teleskopskinner gjør det lett og sikkert å sette inn og ta ut mat av
den varme ovnen.
• Varmluftsfunksjonen gir jevnere og raskere resultater.
• Brød- og pizzabakefunksjonen gir sprø bunn og en mer intens brunfarge.
• Spesiell bakefunksjon for småkaker og paier.
• Hurtigtinefunksjonen tiner opp frosne matvarer sju ganger raskere enn
vanlig tining.
• 2 grillfunksjoner for lettvint og praktisk tilberedning av kjøtt og grønnsaker.
• Over- og undervarme for langstekte retter.
• Hurtig forvarmingsfunksjon varmer opp ovnen på bare noen minutter.
• Varmeprogram for å holde maten varm uten å svi eller oversteke den.
• /HWWnUHQJM¡UHVLGHQRYHUÀDWDLUXVWIULWWVWnOHUEHKDQGOHWIRUnXQQJn
¿QJHUPHUNHU
Medfølgende tilbehør:
2 sett teleskopskinner
1 emaljert bakeplate
1 emaljert grillbrett
1 rist
Avtagbare sideskinner
Teknisk informasjon:
9 matlagingsfunksjoner.
4 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 65 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 13 A.
B59,5×D56,4×H59,5 cm
13
BEJUBLAD
BEJUBLAD
A+
4.495,–
4.495,–
Hvitt glass. 603.009.01
Mørkt grått glass. 603.008.97
A+
Matchende mikrobølgeovn
Matchende mikrobølgeovn
BEJUBLAD
BEJUBLAD
4.495,–
4.495,–
Hvitt glass. 503.009.30
Mørkt grått glass. 903.009.28
Brød- og pizzabakefunksjonen gir sprø bunn og en mer intens brunfarge.
Den spesielle bakefunksjonen er perfekt når du skal bake småkaker og paier
og beholde fuktigheten i toppingen.
Nøkkelegenskaper:
• 2 sett teleskopskinner gjør det lett og sikkert å sette inn og ta ut mat av
den varme ovnen.
• Varmluftsfunksjonen gir jevnere og raskere resultater.
• Brød- og pizzabakefunksjonen gir sprø bunn og en mer intens brunfarge.
• Spesiell bakefunksjon for småkaker og paier.
• Hurtigtinefunksjonen tiner opp frosne matvarer sju ganger raskere enn
vanlig tining.
• 2 grillfunksjoner for lettvint og praktisk tilberedning av kjøtt og grønnsaker.
• Over- og undervarme for langstekte retter.
• Hurtig forvarmingsfunksjon varmer opp ovnen på bare noen minutter.
• Varmeprogram for å holde maten varm uten å svi eller oversteke den.
Nøkkelegenskaper:
• 2 sett teleskopskinner gjør det lett og sikkert å sette inn og ta ut mat av
den varme ovnen.
• Varmluftsfunksjonen gir jevnere og raskere resultater.
• Brød- og pizzabakefunksjonen gir sprø bunn og en mer intens brunfarge.
• Spesiell bakefunksjon for småkaker og paier.
• Hurtigtinefunksjonen tiner opp frosne matvarer sju ganger raskere enn
vanlig tining.
• 2 grillfunksjoner for lettvint og praktisk tilberedning av kjøtt og grønnsaker.
• Over- og undervarme for langstekte retter.
• Hurtig forvarmingsfunksjon varmer opp ovnen på bare noen minutter.
• Varmeprogram for å holde maten varm uten å svi eller oversteke den.
Medfølgende tilbehør:
2 sett teleskopskinner
1 emaljert bakeplate
1 emaljert grillplate
1 rist
Avtagbare sideskinner
Medfølgende tilbehør:
2 sett teleskopskinner
1 emaljert bakeplate
1 emaljert grillplate
1 rist
Avtagbare sideskinner
Teknisk informasjon:
9 matlagingsfunksjoner.
4 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 65 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 13 A.
Teknisk informasjon:
9 matlagingsfunksjoner.
4 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 65 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 13 A.
B59,5×D56,4×H59,5 cm
B59,5×D56,4×H59,5 cm
)XOOVWHQGLJIXQNVMRQVEHVNULYHOVHRJPRQWHULQJVLQVWUXNVHU¿QQHUGXSn,.($QR
14
MIRAKULÖS
GRÄNSLÖS
A
4.495,–
4.495,–
Rustfritt stål. 803.008.63
Rustfritt stål. 903.008.72
A
0DWFKHQGHPLNURE¡OJHRYQ
0DWFKHQGHPLNURE¡OJHRYQ
MIRAKULÖS
4.995,–
GRÄNSLÖS
4.995,–
Rustfritt stål. 603.009.58
Rustfritt stål. 603.009.39
Ekstra stort bruksvolum og fem nivåer til ovnsbrett/rist sikrer god plass til
maten du skal lage.
'XNDQEDNHHOOHUVWHNHSnÀHUHQLYnHUPHQVYDUPOXIWVIXQNVMRQHQIRUGHOHU
varmen raskt i hele ovnen.
Nøkkelegenskaper:
• Ekstra stort bruksvolum med 5 nivåer til ovnsbrett/rist.
• VHWWWHOHVNRSVNLQQHUJM¡UGHWOHWWRJVLNNHUWnVHWWHLQQRJWDXWPDWDY
den varme ovnen.
• 9DUPOXIWVIXQNVMRQHQJLUMHYQHUHRJUDVNHUHUHVXOWDWHU
• %U¡GRJSL]]DEDNHIXQNVMRQHQJLUVSU¡EXQQRJHQPHULQWHQVEUXQIDUJH
• +XUWLJWLQHIXQNVMRQHQWLQHURSSIURVQHPDWYDUHUVMXJDQJHUUDVNHUHHQQ
vanlig tining.
• JULOOIXQNVMRQHUIRUOHWWYLQWRJSUDNWLVNWLOEHUHGQLQJDYNM¡WWRJJU¡QQ
saker.
• 2YHURJXQGHUYDUPHIRUODQJVWHNWHUHWWHU
• 2YHUYDUPHQJLUHQJ\OOHQEUXQRYHUÀDWHSnJUDWHQJHURJGHVVHUWHU
• Varmeprogram for å holde maten varm uten å svi eller oversteke den.
• /HWWnUHQJM¡UHVLGHQRYHUÀDWDLUXVWIULWWVWnOHUEHKDQGOHWIRUnXQQJn
¿QJHUPHUNHU
Nøkkelegenskaper:
• Ekstra stort bruksvolum med 5 nivåer til ovnsbrett/rist.
• VHWWWHOHVNRSVNLQQHUJM¡UGHWOHWWRJVLNNHUWnVHWWHLQQRJWDXWPDWDY
den varme ovnen.
• 9DUPOXIWVIXQNVMRQHQJLUMHYQHUHRJUDVNHUHUHVXOWDWHU
• %U¡GRJSL]]DEDNHIXQNVMRQHQJLUVSU¡EXQQRJHQPHULQWHQVEUXQIDUJH
• +XUWLJWLQHIXQNVMRQHQWLQHURSSIURVQHPDWYDUHUVMXJDQJHUUDVNHUHHQQ
vanlig tining.
• JULOOIXQNVMRQHUIRUOHWWYLQWRJSUDNWLVNWLOEHUHGQLQJDYNM¡WWRJJU¡QQ
saker.
• 2YHURJXQGHUYDUPHIRUODQJVWHNWHUHWWHU
• 2YHUYDUPHQJLUHQJ\OOHQEUXQRYHUÀDWHSnJUDWHQJHURJGHVVHUWHU
• Varmeprogram for å holde maten varm uten å svi eller oversteke den.
• /HWWnUHQJM¡UHVLGHQRYHUÀDWDLUXVWIULWWVWnOHUEHKDQGOHWIRUnXQQJn
¿QJHUPHUNHU
Medfølgende tilbehør:
2 sett teleskopskinner
HPDOMHUWEDNHSODWH
HPDOMHUWJULOOSODWH
1 rist
Avtagbare sideskinner
Medfølgende tilbehør:
2 sett teleskopskinner
HPDOMHUWEDNHSODWH
HPDOMHUWJULOOSODWH
1 rist
Avtagbare sideskinner
Teknisk informasjon:
PDWODJLQJVIXQNVMRQHU
5 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 72 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 16 A.
Teknisk informasjon:
PDWODJLQJVIXQNVMRQHU
5 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 72 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 16 A.
%î'î+FP
%î'î+îFP
15
GRÄNSLÖS
RAFFINERAD
A
4.495,–
4.995,–
Offwhite. 303.008.70
Rustfritt stål. 203.009.17
A+
0DWFKHQGHPLNURE¡OJHRYQ
0DWFKHQGHNRPELRYQ
GRÄNSLÖS
4.995,–
RAFFINERAD
5.495,–
Offwhite. 903.009.33
Rustfritt stål. 303.009.45
'XNDQJULOOHNM¡WWRJJU¡QQVDNHUHOOHUInHQ¿QJ\OOHQEUXQIDUJHSn
JUDWHQJHQHGLQHVLGHQYLIWDVHQGHUYDUPHQUHWWWLOPDWHQ
'HWLQWHJUHUWHWHUPRPHWHUHWKMHOSHUGHJPHGnInDOOVODJVPDWSHUIHNW
Nøkkelegenskaper:
• Ekstra stort bruksvolum med 5 nivåer til ovnsbrett/rist.
• VHWWWHOHVNRSVNLQQHUJM¡UGHWOHWWRJVLNNHUWnVHWWHLQQRJWDXWPDWDY
den varme ovnen.
• 9DUPOXIWVIXQNVMRQHQJLUMHYQHUHRJUDVNHUHUHVXOWDWHU
• %U¡GRJSL]]DEDNHIXQNVMRQHQJLUVSU¡EXQQRJHQPHULQWHQVEUXQIDUJH
• +XUWLJWLQHIXQNVMRQHQWLQHURSSIURVQHPDWYDUHUVMXJDQJHUUDVNHUHHQQ
vanlig tining.
• JULOOIXQNVMRQHUIRUOHWWYLQWRJSUDNWLVNWLOEHUHGQLQJDYNM¡WWRJJU¡QQ
saker.
• 2YHURJXQGHUYDUPHIRUODQJVWHNWHUHWWHU
• 2YHUYDUPHQJLUHQJ\OOHQEUXQRYHUÀDWHSnJUDWHQJHURJGHVVHUWHU
• Varmeprogram for å holde maten varm uten å svi eller oversteke den.
Nøkkelegenskaper:
• 6HOYUHQVHIXQNVMRQHQEUHQQHUIHWWRJPDWUHVWHUWLODVNHVRPHUOHWWnW¡UNHDY
• VHWWWHOHVNRSVNLQQHUJM¡UGHWOHWWRJVLNNHUWnVHWWHLQQRJWDXWPDWDY
den varme ovnen.
• 9DUPOXIWVIXQNVMRQHQJLUMHYQHUHRJUDVNHUHUHVXOWDWHU
• 6SHVLHOOEDNHIXQNVMRQIRUVPnNDNHURJSDLHU
• %U¡GRJSL]]DEDNHIXQNVMRQHQJLUVSU¡EXQQRJHQPHULQWHQVEUXQIDUJH
• +XUWLJWLQHIXQNVMRQHQWLQHURSSIURVQHPDWYDUHUVMXJDQJHUUDVNHUHHQQ
vanlig tining.
• JULOOIXQNVMRQHUIRUOHWWYLQWRJSUDNWLVNWLOEHUHGQLQJDYNM¡WWRJJU¡QQ
saker.
• 2YHURJXQGHUYDUPHIRUODQJVWHNWHUHWWHU
• +XUWLJIRUYDUPLQJVIXQNVMRQYDUPHURSSRYQHQSnEDUHQRHQPLQXWWHU
• Varmeprogram for å holde maten varm uten å svi eller oversteke den.
• /HWWnUHQJM¡UHVLGHQRYHUÀDWDLUXVWIULWWVWnOHUEHKDQGOHWIRUnXQQJn
¿QJHUPHUNHU
• 2YQVG¡UDOnVHVDXWRPDWLVNXQGHUVHOYUHQVHSURJUDPPHW
• 'HQYDUPHLVROHUWH¿UHODJVJODVVG¡UDHUWU\JJnEHU¡UHXDQVHWWWHPSHUD
turinnstilling.
Medfølgende tilbehør:
2 sett teleskopskinner
HPDOMHUWEDNHSODWH
HPDOMHUWJULOOSODWH
1 rist
Avtagbare sideskinner
Medfølgende tilbehør:
2 sett teleskopskinner
1 integrert steketermometer
HPDOMHUWEDNHSODWH
HPDOMHUWJULOOSODWH
2 rister
Avtagbare sideskinner
Teknisk informasjon:
PDWODJLQJVIXQNVMRQHU
5 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 72 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 16 A.
Teknisk informasjon:
PDWODJLQJVIXQNVMRQHU
4 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 65 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 13 A.
%î'î+FP
%î'î+FP
)XOOVWHQGLJIXQNVMRQVEHVNULYHOVHRJPRQWHULQJVLQVWUXNVHU¿QQHUGXSn,.($QR
16
MIRAKULÖS
GRÄNSLÖS
A
5.495,–
5.495,–
Rustfritt stål. 003.008.57
Rustfritt stål. 103.008.66
A
Matchende mikrobølgeovn
Matchende kombiovn
MIRAKULÖS
4.995,–
GRÄNSLÖS
5.495,–
Rustfritt stål. 603.009.58
Rustfritt stål. 403.009.40
To sett med teleskopskinner gjør det enklere og tryggere å sette inn og ta
ut mat av den varme ovnen.
Selvrensefunksjonen gjør det enklere å rengjøre ovnen, siden fett og
matrester brennes til aske som er lett å tørke av.
Nøkkelegenskaper:
• Selvrensefunksjonen brenner fett og matrester til aske som er lett å tørke
av.
• Ekstra stort bruksvolum med 5 nivåer til ovnsbrett/rist.
• Integrert steketermometer.
• 2 sett teleskopskinner gjør det lett og sikkert å sette inn og ta ut mat av
den varme ovnen.
• Varmluftsfunksjonen gir jevnere og raskere resultater.
• Brød- og pizzabakefunksjonen gir sprø bunn og en mer intens brunfarge.
• Hurtigtinefunksjonen tiner opp frosne matvarer sju ganger raskere enn
vanlig tining.
• 3 grillfunksjoner for lettvint og praktisk tilberedning av kjøtt og grønnsaker.
• Over- og undervarme for langstekte retter.
• Hurtig forvarmingsfunksjon varmer opp ovnen på bare noen minutter.
• 2YHUYDUPHQJLUHQJ\OOHQEUXQRYHUÀDWHSnJUDWHQJHURJGHVVHUWHU
• /HWWnUHQJM¡UHVLGHQRYHUÀDWDLUXVWIULWWVWnOHUEHKDQGOHWIRUnXQQJn
¿QJHUPHUNHU
• Ovnsdøra låses automatisk under selvrenseprogrammet.
• 'HQYDUPHLVROHUWH¿UHODJVJODVVG¡UDHUWU\JJnEHU¡UHXDQVHWWWHPSHUDturinnstilling.
Nøkkelegenskaper:
• Selvrensefunksjonen brenner fett og matrester til aske som er lett å tørke
av.
• Ekstra stort bruksvolum med 5 nivåer til ovnsbrett/rist.
• Integrert steketermometer.
• 2 sett teleskopskinner gjør det lett og sikkert å sette inn og ta ut mat av
den varme ovnen.
• Brød- og pizzabakefunksjonen gir sprø bunn og en mer intens brunfarge.
• Varmluftsfunksjonen gir jevnere og raskere resultater.
• Hurtigtinefunksjonen tiner opp frosne matvarer sju ganger raskere enn
vanlig tining.
• 3 grillfunksjoner for lettvint og praktisk tilberedning av kjøtt og grønnsaker.
• Over- og undervarme for langstekte retter.
• Hurtig forvarmingsfunksjon varmer opp ovnen på bare noen minutter.
• 2YHUYDUPHQJLUHQJ\OOHQEUXQRYHUÀDWHSnJUDWHQJHURJGHVVHUWHU
• /HWWnUHQJM¡UHVLGHQRYHUÀDWDLUXVWIULWWVWnOHUEHKDQGOHWIRUnXQQJn
¿QJHUPHUNHU
• Ovnsdøra låses automatisk under selvrenseprogrammet.
• 'HQYDUPHLVROHUWH¿UHODJVJODVVG¡UDHUWU\JJnEHU¡UHXDQVHWWWHPSHUDturinnstilling.
Medfølgende tilbehør:
2 sett teleskopskinner
1 integrert steketermometer
1 emaljert bakeplate
1 emaljert grillplate
2 rister
Avtagbare sideskinner
Medfølgende tilbehør:
2 sett teleskopskinner
1 integrert steketermometer
1 emaljert bakeplate
1 emaljert grillplate
2 rister
Avtagbare sideskinner
Teknisk informasjon:
5 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 72 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 16 A.
Teknisk informasjon:
9 matlagingsfunksjoner.
5 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 72 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 16 A.
B59,4×D56,7×H58,9 cm
B59,4×D56,7×H58,9 cm
17
GRÄNSLÖS
KULINARISK
A
5.495,–
6.495,–
Offwhite. 303.009.07
Rustfritt stål. 003.008.95
A+
Matchende kombiovn
Matchende kombiovn
GRÄNSLÖS
5.495,–
KULINARISK
5.995,–
Offwhite. 203.009.36
Rustfritt stål. 803.009.57
Vifta sender varmen rett til maten så du kan bake og steke samtidig på
forskjellige nivåer.
Ved å kombinere damp og varmluft får du optimale fuktighets- og temperaturnivåer som holder maten mør og saftig på innsiden og sprø og brun på
utsiden.
Nøkkelegenskaper:
• Selvrensefunksjonen brenner fett og matrester til aske som er lett å tørke
av.
• Ekstra stort bruksvolum med 5 nivåer til ovnsbrett/rist.
• Integrert steketermometer.
• 2 sett teleskopskinner gjør det lett og sikkert å sette inn og ta ut mat av
den varme ovnen.
• Varmluftsfunksjonen gir jevnere og raskere resultater.
• Brød- og pizzabakefunksjonen gir sprø bunn og en mer intens brunfarge.
• Hurtigtinefunksjonen tiner opp frosne matvarer sju ganger raskere enn
vanlig tining.
• 3 grillfunksjoner for lettvint og praktisk tilberedning av kjøtt og grønnsaker.
• Over- og undervarme for langstekte retter.
• Hurtig forvarmingsfunksjon varmer opp ovnen på bare noen minutter.
• 2YHUYDUPHQJLUHQJ\OOHQEUXQRYHUÀDWHSnJUDWHQJHURJGHVVHUWHU
• Ovnsdøra låses automatisk under selvrenseprogrammet.
• 'HQYDUPHLVROHUWH¿UHODJVJODVVG¡UDHUWU\JJnEHU¡UHXDQVHWWWHPSHUDturinnstilling.
Nøkkelegenskaper:
• Damp og varmluft for å regulere fuktighets- og varmenivåene når du
steker og baker.
• Berøringspanel med individuelle innstillinger for språk, lydsignaler, lysstyrke osv.
• Spesialprogrammer for deigheving samt tørking og hermetisering av mat.
• Ekstra stort bruksvolum med 5 nivåer til ovnsbrett/rist.
• Integrert steketermometer.
• 2 sett heluttrekkbare teleskopskinner gjør det lett og sikkert å sette inn
og ta ut mat av den varme ovnen.
• Varmluftsfunksjonen gir jevnere og raskere resultater.
• Brød- og pizzabakefunksjonen gir sprø bunn og en mer intens brunfarge.
• Spesiell bakefunksjon for å bake småkaker og paier med damp.
• Hurtigtinefunksjonen tiner opp frosne matvarer sju ganger raskere enn
vanlig tining.
• 3 grillfunksjoner for lettvint og praktisk tilberedning av kjøtt og grønnsaker.
• Over- og undervarme for langstekte retter.
• Hurtig forvarmingsfunksjon varmer opp ovnen på bare noen minutter.
• /HWWnUHQJM¡UHVLGHQRYHUÀDWDLUXVWIULWWVWnOHUEHKDQGOHWIRUnXQQJn
¿QJHUPHUNHU
Medfølgende tilbehør:
2 sett teleskopskinner
1 integrert steketermometer
1 emaljert bakeplate
1 emaljert grillplate
2 rister
Avtagbare sideskinner
Medfølgende tilbehør:
2 sett heluttrekkbare teleskopskinner
1 integrert steketermometer
1 emaljert bakeplate
1 emaljert grillplate
2 rister
Avtagbare sideskinner
Teknisk informasjon:
9 matlagingsfunksjoner.
5 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 72 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 16 A.
Teknisk informasjon:
21 matlagingsfunksjoner.
5 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 72 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 16 A.
B59,4×D56,7×H58,9 cm
B59,4×D56,7×H58,9 cm
)XOOVWHQGLJIXQNVMRQVEHVNULYHOVHRJPRQWHULQJVLQVWUXNVHU¿QQHUGXSn,.($QR
18
KULINARISK
5.995,–
KULINARISK
5.995,–
A+
Rustfritt stål. 203.008.75
A
Rustfritt stål. 303.009.12
Matchende kombiovn
KULINARISK
5.995,–
Rustfritt stål. 803.009.57
To sett med heluttrekkbare teleskopskinner gjør det enklere og tryggere
å sette inn og ta ut mat av den varme ovnen.
Når du bruker ren dampsteking, brer varmen seg mer skånsomt innover
LPDWHQVOLNDWÀHVWPXOLJQ ULQJVVWRIIHUYLWDPLQHURJPLQHUDOHUEHKROGHV
Nøkkelegenskaper:
• Selvrensefunksjonen brenner fett og matrester til aske som er lett å tørke
av.
• Berøringspanel med individuelle innstillinger for språk, lydsignaler, lysstyrke osv.
• Spesialprogrammer for deigheving samt tørking og hermetisering av mat.
• Ekstra stort bruksvolum med 5 nivåer til ovnsbrett/rist.
• Integrert steketermometer.
• 2 sett heluttrekkbare teleskopskinner gjør det lett og sikkert å sette inn
og ta ut mat av den varme ovnen.
• Varmluftsfunksjonen gir jevnere og raskere resultater.
• Brød- og pizzabakefunksjonen gir sprø bunn og en mer intens brunfarge.
• Spesiell bakefunksjon for småkaker og paier.
• Hurtigtinefunksjonen tiner opp frosne matvarer sju ganger raskere enn
vanlig tining.
• 3 grillfunksjoner for lettvint og praktisk tilberedning av kjøtt og grønnsaker.
• Over- og undervarme for langstekte retter.
• /HWWnUHQJM¡UHVLGHQRYHUÀDWDLUXVWIULWWVWnOHUEHKDQGOHWIRUnXQQJn
¿QJHUPHUNHU
• Ovnsdøra låses automatisk under selvrenseprogrammet.
• 'HQYDUPHLVROHUWH¿UHODJVJODVVG¡UDHUWU\JJnEHU¡UHXDQVHWWWHPSHUDturinnstilling.
Nøkkelegenskaper:
• 5HQGDPSVWHNLQJIRUnEHKROGHPDWHQVVPDNQ ULQJVVWRIIHUYLWDPLQHU
og mineraler.
• Damp og varmluft for å regulere fuktighets- og varmenivåene når du
steker og baker.
• Egne programmer for ulike mattyper og oppskrifter.
• Legg i favoritter, husk å skreddersy nye stekeinnstillinger og oppskrifter.
• Berøringspanel med individuelle innstillinger for språk, lydsignaler, lysstyrke osv.
• Spesialprogrammer for deigheving samt tørking og hermetisering av mat.
• Integrert steketermometer.
• Varmluftsfunksjonen gir jevnere og raskere resultater.
• Brød- og pizzabakefunksjonen gir sprø bunn og en mer intens brunfarge.
• Spesiell bakefunksjon for å bake småkaker og paier med damp.
• Hurtigtinefunksjonen tiner opp frosne matvarer sju ganger raskere enn
vanlig tining.
• 3 grillfunksjoner for lettvint og praktisk tilberedning av kjøtt og grønnsaker.
• Over- og undervarme for langstekte retter.
• Damprengjøring som løsner fett og fastsvidde matrester så det blir lett
å tørke av.
• /HWWnUHQJM¡UHVLGHQRYHUÀDWDLUXVWIULWWVWnOHUEHKDQGOHWIRUnXQQJn
¿QJHUPHUNHU
Medfølgende tilbehør:
2 sett heluttrekkbare teleskopskinner
1 integrert steketermometer
1 emaljert bakeplate
1 emaljert grillplate
2 rister
Avtagbare sideskinner
Medfølgende tilbehør:
1 integrert steketermometer
1 emaljert bakeplate
1 rist
Avtagbare sideskinner
Teknisk informasjon:
19 matlagingsfunksjoner.
5 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 72 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 16 A.
B59,4×D56,7×H58,9 cm
Teknisk informasjon:
24 matlagingsfunksjoner.
4 nivåer til ovnsbrett/rist.
Barnesikring.
Bruksvolum: 43 liter.
Spenning: 220–240 V.
Minste sikring: 16 A.
B59,4×D56,7×H45,5 cm
)XOOVWHQGLJIXQNVMRQVEHVNULYHOVHRJPRQWHULQJVLQVWUXNVHU¿QQHUGXSn,.($QR
Ren dampsteking holder
maten saftig og
bevarer smak og
næringsstoffer.

Similar documents