Sammenlign platetopper

Transcription

Sammenlign platetopper
PLATETOPPER
Vi har et bredt utvalg av platetopper
som varmer ethvert kokkehjerte og gjør
den daglige matlagingen morsommere.
Induksjonstoppene gir veldig raske og
presise resultater, mens de keramiske
platetoppene kan brukes med alle typer
gryter og panner. De har hver sine unike
HJHQVNDSHUVOLNDWGXNDQ¿QQHGHQVRP
passer best for akkurat deg.
Uansett hva du velger, kan du være
sikker på at hvitevarene dine er
laget for å vare. Du får 5 års garanti
på hele sortimentet vårt (unntatt
LAGAN).
31
INDUKSJONSTOPPER er opptil 50 prosent raskere
og 40 prosent mer energieffektive enn tradisjonelle
platetopper. Ett trykk er alt som skal til for å velge
funksjoner og regulere varmen.
DOMINO-topper er enkle å kombinere med andre
platetopper. De er også velegnet i små kjøkken der det
ikke er plass til en stor platetopp.
GLASSKERAMISKE platetopper er praktiske og enkle
å betjene. Noen har regulerbare kokesoner som kan
tilpasses størrelsen og formen på kokekarene dine.
32
SLIK VELGER DU INDUKSJONSTOPP
1. 7HQNRYHUPDWODJLQJVEHKRYHQHGLQHRJKYRUP\H
SODVVGXKDU
2. +YLONHHJHQVNDSHURJIXQNVMRQHU¡QVNHUGXGHJ"+YD
HUYLNWLJVWIRUGHJK¡\\WHOVHHIIHNWLYLWHWRJÀHNVLELOLWHWHOOHUHQNHOEHWMHQLQJ"
Nøkkelegenskaper
Berøringspanel
3. 9XUGHURPGX¡QVNHUnNRPELQHUHGHQPHGDQGUH
typer platetopper.
Anbefalt valg av gryter og panner
TREVLIG
SNITSIG gryter
FOLKLIG
SNITSIG gryter
MÖJLIG
IKEA 365+ gryte- og kasserolleserie
SMAKLIG
FÖRBLUFFAD, TROVÄRDIG
BEJUBLAD
FÖRBLUFFAD, TROVÄRDIG
OTROLIG
SENSUELL-serien
Slår seg automatisk av
Barnesikring
Skyvepanel
Separat timer for hver sone
Booster på 2 soner
Strømstyring
Slår seg automatisk av
Barnesikring
Berøringspanel
Separat timer for hver sone
Booster på 2 soner
Pause og omstart
Slår seg automatisk av
Barnesikring
Skyvepanel
Separat timer for hver sone
Booster på 4 soner
Brofunksjon
Pause og omstart
Slår seg automatisk av
Barnesikring
Skyvepanel
Separat timer for hver sone
Booster på 4 soner
Brofunksjon
Pause og omstart
Slår seg automatisk av
Barnesikring
Skyvepanel
Separat timer for hver sone
SENIOR-kokekarserien
Booster på 4 soner
Fleksible soner 2–1
Pause og omstart
Slår seg automatisk av
Barnesikring
Skyvepanel
Separat timer for hver sone
Booster på 4 soner
Fleksible soner 3–1
0XOWLÀHNVLPRGXV
)RUKnQGVLQQVWLOWPDWODJLQJVPRGXV
Pause og omstart
Slår seg automatisk av
Barnesikring
HÖGKLASSIG
SENSUELL-serien
SENIOR-kokekarserien
33
TREVLIG
FOLKLIG
2.295,–
2.995,–
Svart. 302.916.15
Svart. 502.916.19
%HU¡ULQJVSDQHOHWODUGHJUHJXOHUHYDUPHQOHWWRJQ¡\DNWLJYHGEDUHn
berøre symbolene + og -.
Boosteren (P) gir ekstra effekt til én av kokesonene, perfekt til å steke mat
eller koke vann på bare et par minutter.
Nøkkelegenskaper:
• Berøringspanelet gir øyeblikkelig og presis kontroll over varmen for hver
sone.
• /HWWnUHQJM¡UH±PDWV¡OVYLUVHJLNNHIDVWLRYHUÀDWD
• Barnesikring kan aktiveres.
• 6OnVDXWRPDWLVNDYGHUVRPLQQKROGNRNHURYHURJKDYQHUSnSODWHWRSSHQ
Nøkkelegenskaper:
• Skyvepanelet gir øyeblikkelig og presis kontroll over varmen for hver
sone.
• 6HSDUDWHWLPHUHIRUKYHUNRNHVRQHSHUIHNWQnUGXNRNHUHJJSDVWDRJULV
• %RRVWHUSnWRVRQHUPHGLQWHQVYDUPHIRUnKXUWLJVWHNHRJNRNHRSSUDVNW
• 6WU¡PVW\ULQJIRUnUHJXOHUHGHQIRUKnQGVLQQVWLOWHHIIHNWHQVRPSDVVHUIRU
ulike installasjonskrav.
• /HWWnUHQJM¡UH±PDWV¡OVYLUVHJLNNHIDVWLRYHUÀDWD
• 6OnVDXWRPDWLVNDYGHUVRPLQQKROGNRNHURYHURJKDYQHUSnSODWHWRSSHQ
• Barnesikring kan aktiveres.
Teknisk informasjon:
3ODWHWRSSPHGLQGXNVMRQVVRQHUîPPîPPRJîPP
NRNHVRQHUî:î:î:
7RWDOHIIHNW:
6SHQQLQJ±9
Teknisk informasjon:
3ODWHWRSSPHGLQGXNVMRQVVRQHUîPPîPPRJîPP
NRNHVRQHUPHGERRVWHU3
î:VRQHPHGERRVWHU:
î:VRQHPHGERRVWHU:
î:
î:
7RWDOHIIHNW:
6SHQQLQJ±9
%î'î+FP
%î'î+FP
)XOOVWHQGLJIXQNVMRQVEHVNULYHOVHRJPRQWHULQJVLQVWUXNVHU¿QQHUGXSn,.($QR
34
MÖJLIG
SMAKLIG
1.995,–
3.495,–
Svart. 302.371.38
Svart. 202.228.30
Med pausefunksjonen kan du avbryte matlagingen og starte den igjen med
samme temperatur på et øyeblikk.
Når pausefunksjonen er aktivert, skifter kokesonene automatisk til holde
varm-innstillingen.
Nøkkelegenskaper:
• Berøringspanelet gir øyeblikkelig og presis kontroll over varmen for hver
sone.
• Separate timere for hver kokesone, perfekt når du koker egg, pasta og ris.
• Booster på to soner med intens varme for å hurtigsteke og koke opp raskt.
• Sett matlagingsprosessen på pause og start den igjen på et øyeblikk.
• /HWWnUHQJM¡UH±PDWV¡OVYLUVHJLNNHIDVWLRYHUÀDWD
• Slås automatisk av dersom innhold koker over og havner på platetoppen.
• Barnesikring kan aktiveres.
Nøkkelegenskaper:
• Skyvepanelet gir øyeblikkelig og presis kontroll over varmen for hver
sone.
• Separate timere for hver kokesone, perfekt når du koker egg, pasta og ris.
• %RRVWHUSn¿UHVRQHUPHGLQWHQVYDUPHIRUnKXUWLJVWHNHRJNRNHRSS
raskt.
• Koble sammen to soner til én så du kan bruke store gryter, ovale gryter
RJ¿VNHNMHOHU
• Sett matlagingsprosessen på pause og start den igjen på et øyeblikk.
• /HWWnUHQJM¡UH±PDWV¡OVYLUVHJLNNHIDVWLRYHUÀDWD
• Slås automatisk av dersom innhold koker over og havner på platetoppen.
• Barnesikring kan aktiveres.
Teknisk informasjon:
Platetopp med induksjonssoner: 2×180 mm.
2 kokesoner med booster (P).
2×1800 med booster 2500 W.
Bruk NYTTIG koblingslist for å kombinere med andre platetopper.
Totaleffekt: 3700 W.
Spenning: 220–240 V.
Teknisk informasjon:
Platetopp med induksjonssoner: 2×210 mm, 1×180 mm and 1×145 mm.
4 kokesoner med booster (P).
2×2300 W induksjonssone med booster; 3200 W.
1×1400 W induksjonssone med booster; 1800 W.
1×1800 W induksjonssone med booster; 2500 W.
Totaleffekt: 7400 W.
Spenning: 220–240 V.
B29×D52×H5,1 cm
B59×D52×H5,1 cm
35
BEJUBLAD
OTROLIG
3.995,–
4.495,–
Hvit. 803.039.32
Svart. 403.039.34
Med brofunksjonen kan du ved behov slå sammen to kokesoner, slik at
det blir mulig å bruke større gryter og panner til spesielle oppskrifter eller
anledninger.
'XNDQInHQHNVWUDDOOVLGLJNRNHÀDWHQnUGXEUXNHUGHÀHNVLEOHNRNHVRQHQH
sammen eller uavhengig av hverandre med gryter og panner i ulike
størrelser eller former.
Nøkkelegenskaper:
• Skyvepanelet gir øyeblikkelig og presis kontroll over varmen for hver
sone.
• Separate timere for hver kokesone, perfekt når du koker egg, pasta og ris.
• %RRVWHUSn¿UHVRQHUPHGLQWHQVYDUPHIRUnKXUWLJVWHNHRJNRNHRSS
raskt.
• Koble sammen to soner til én så du kan bruke store gryter, ovale gryter
RJ¿VNHNMHOHU
• Sett matlagingsprosessen på pause og start den igjen på et øyeblikk.
• /HWWnUHQJM¡UH±PDWV¡OVYLUVHJLNNHIDVWLRYHUÀDWD
• Slås automatisk av dersom innhold koker over og havner på platetoppen.
• Barnesikring kan aktiveres.
Nøkkelegenskaper:
• Skyvepanelet gir øyeblikkelig og presis kontroll over varmen for hver
sone.
• Separate timere for hver kokesone, perfekt når du koker egg, pasta og ris.
• %RRVWHUSn¿UHVRQHUPHGLQWHQVYDUPHIRUnKXUWLJVWHNHRJNRNHRSS
raskt.
• 'HÀHNVLEOHVRQHQHNDQEUXNHVVDPPHQHOOHUKYHUIRUVHJPHGJU\WHU
og panner i ulike størrelser og former.
• Det kan stilles inn ett enkelt effektnivå for det utvidede området, slik at du
får full kontroll over resultatet.
• Sett matlagingsprosessen på pause og start den igjen på et øyeblikk.
• /HWWnUHQJM¡UH±PDWV¡OVYLUVHJLNNHIDVWLRYHUÀDWD
• Slås automatisk av dersom innhold koker over og havner på platetoppen.
• Barnesikring kan aktiveres.
Teknisk informasjon:
Platetopp med induksjonssoner: 2×210 mm, 1×180 mm and 1×145 mm.
4 kokesoner med booster (P).
2×2300 W induksjonssone med booster; 3200 W.
1×1400 W induksjonssone med booster; 1800 W.
1×1800 W induksjonssone med booster; 2500 W.
Totaleffekt: 7400 W.
Spenning: 220–240 V.
Teknisk informasjon:
Platetopp med induksjonssoner: 2 x 180 x 230 mm, 1×145 mm og
1×210 mm.
4 kokesoner med booster (P).
Fleksibelt kokeområde: 2×1800 W, induksjonssone med booster; 2200 W.
1×2200 W induksjonssone med booster; 3000 W.
1×1200 W induksjonssone med booster; 1800 W.
Totaleffekt: 7200 W.
Spenning: 230 V.
B59×D52×H5,1 cm
B58×D51×H5,6 cm
)XOOVWHQGLJIXQNVMRQVEHVNULYHOVHRJPRQWHULQJVLQVWUXNVHU¿QQHUGXSn,.($QR
36
HÖGKLASSIG
5.495,–
Svart. 603.039.33
1nUGXEUXNHUGHÀHNVLEOHVRQHQHVDPPHQNDQGXVWLOOHLQQVDPPHHIIHNWQLYn
IRUKHOHGHWXWYLGHGHRPUnGHWVOLNDWGXInUIXOONRQWUROORYHUUHVXOWDWHW
0HGHWWDVWHWU\NNNDQGXVWLOOHLQQGHÀHNVLEOHVRQHQHSnWUHXOLNHWHPSHUDWXUHUK¡\PLGGHOVRJODY6nGXNDQUHWWRJVOHWWÀ\WWHNRNHNDUHWSnSODWH
WRSSHQIRUnMXVWHUHNRNHHOOHUVWHNHLQWHQVLWHWHQ
Nøkkelegenskaper:
• 6N\YHSDQHOHWJLU¡\HEOLNNHOLJRJSUHVLVNRQWUROORYHUYDUPHQIRUKYHU
VRQH
• 6HSDUDWHWLPHUHIRUKYHUNRNHVRQHSHUIHNWQnUGXNRNHUHJJSDVWDRJULV
• %RRVWHUSn¿UHVRQHUPHGLQWHQVYDUPHIRUnKXUWLJVWHNHRJNRNHRSS
raskt.
• 'HÀHNVLEOHVRQHQHNDQEUXNHVVDPPHQHOOHUKYHUIRUVHJPHGJU\WHURJ
SDQQHULXOLNHVW¡UUHOVHURJIRUPHU
• 'HWNDQVWLOOHVLQQHWWHQNHOWHIIHNWQLYnIRUGHWXWYLGHGHRPUnGHWVOLNDWGX
InUIXOONRQWUROORYHUUHVXOWDWHW
• )RUKnQGVLQQVWLOWPDWODJLQJVPRGXVPHGWUHIRUVNMHOOLJHWHPSHUDWXUQLYnHU
K¡\PLGGHOVRJODY
• 9HGVLPSHOWKHQnI¡UHNRNHNDUHWEDNRYHUSnSODWHWRSSHQYLONRNHLQWHQVLWHWHQHQGUHVLKHQKROGWLOLQQVWLOOLQJHQH
• 6HWWPDWODJLQJVSURVHVVHQSnSDXVHRJVWDUWGHQLJMHQSnHW¡\HEOLNN
• /HWWnUHQJM¡UH±PDWV¡OVYLUVHJLNNHIDVWLRYHUÀDWD
• 6OnVDXWRPDWLVNDYGHUVRPLQQKROGNRNHURYHURJKDYQHUSnSODWHWRSSHQ
• %DUQHVLNULQJNDQDNWLYHUHV
Teknisk informasjon:
3ODWHWRSSPHGLQGXNVMRQVVRQHU[[PPîPPRJ
îPP
NRNHVRQHUPHGERRVWHU3
)OHNVLEHOWNRNHRPUnGHî:LQGXNVMRQVVRQHPHGERRVWHU:
î:LQGXNVMRQVVRQHPHGERRVWHU:
î:LQGXNVMRQVVRQHPHGERRVWHU:
7RWDOHIIHNW:
6SHQQLQJ±9
%î'î+FP
'XNDQEUXNHJU\WHURJSDQQHULXOLNHVW¡UUHOVHURJIRUPHU±SODWHWRSSHQYLO
¡\HEOLNNHOLJUHJLVWUHUHVW¡UUHOVHQSnNRNHNDUHWRJRYHUI¡UHYDUPHQGLUHNWH
,QGXNVMRQVWRSSHUHUHQNOHnUHQJM¡UHVLGHQPDWV¡OLNNHVYLUVHJIDVWSnRYHUÀDWD'HWHUEDUHnW¡UNHRYHUPHGHQIXNWLJNOXWHOOHUVYDPS
Med en induksjonstopp
kan du redusere matlagingstiden med 50 prosent
og energiforbruket med
40 prosent.
38
SLIK VELGER DU KERAMISK PLATETOPP
1. Tenk over matlagingsbehovene dine og hvor mye
plass du har.
2. Hvilke egenskaper og funksjoner ønsker du deg?
Viktigste egenskaper
Bryterkontrollpanel
3. Vurder om du ønsker å kombinere den med andre
typer platetopper.
Anbefalt valg av gryter og panner
LAGAN HGC3K
ÖNSKVÄRD gryte
KAVALKAD stekepanner
MÖJLIG DOMINO
IKEA 365+ gryte- og kasserolleserie
BARMHÄRTIG
ANNONS grytesett, sett med 5 stk.
DAGLIG
SKÄNKA-gryteserien
3 kokesoner i ulike størrelser
Berøringspanel
Separat timer for hver sone
2 kokesoner i ulike størrelser
Regulerbar dobbelsone
Pause og omstart
Slår seg automatisk av
Barnesikring
Berøringspanel
Separat timer for hver sone
4 kokesoner i ulike størrelser
Slår seg automatisk av
Barnesikring
Skyvepanel
Separat timer for hver sone
4 kokesoner i ulike størrelser
Regulerbar trippelsone
Regulerbar dobbelsone
Pause og omstart
Slår seg automatisk av
Barnesikring
39
LAGAN HGC3K
BARMHÄRTIG
1.395,–
1.995,–
Svart. 501.823.52
Svart. 102.228.21
Med bryterne kan du kontrollere varmen for hver sone direkte.
Med berøringspanelet regulerer du varmen lett ved bare å berøre
symbolene + og -.
Nøkkelegenskaper:
• Brytere med restvarmeindikator.
• Skrapen som selges som tilbehør, anbefales for enkel rengjøring av
platetoppen.
Nøkkelegenskaper:
• Med berøringspanelet kan du kontrollere varmen for hver sone direkte.
• Slås automatisk av dersom innhold koker over og havner på platetoppen.
• Rengjøringsmodus kan aktiveres.
• Barnesikring kan aktiveres.
• Skrapen som selges som tilbehør, anbefales for enkel rengjøring av
platetoppen.
Teknisk informasjon:
1x1200 W varmesone.
1x1800 W varmesone.
1x2300 W varmesone.
Forbruk i hvilemodus: 0 W.
Totaleffekt: 5300 W.
Spenning: 230–240 V.
Teknisk informasjon:
Platetopp med varmesoner: 2x145 mm, 1×180 mm og 1×210 mm.
2x1200 W varmesoner.
1x1800 W varmesone.
1x2300 W varmesone.
Totaleffekt: 6500 W.
Spenning: 220–240 V.
B59×D52×H3,9 cm
B59×D52×H3,9 cm
)XOOVWHQGLJIXQNVMRQVEHVNULYHOVHRJPRQWHULQJVLQVWUXNVHU¿QQHUGXSn,.($QR
40
MÖJLIG
DAGLIG
1.495,–
2.495,–
Svart. 502.371.37
Svart. 702.228.18
Du kan bruke gryter og panner i ulike størrelser siden dobbelsonen kan
reguleres så den passer til kokekaret.
Takket være de regulerbare dobbel- og trippelsonene kan du bruke gryter
RJSDQQHULXOLNHVW¡UUHOVHURJIRUPHUHOOHURYDOHJU\WHURJ¿VNHNMHOHU
Nøkkelegenskaper:
• Med berøringspanelet kan du kontrollere varmen for hver sone direkte.
• Separate timere for hver kokesone, perfekt når du koker egg, pasta og ris.
• Regulerbar dobbelsone som passer for gryter og panner i ulike størrelser.
• Slås automatisk av dersom innhold koker over og havner på platetoppen.
• 6HWWPDWODJLQJVSURVHVVHQSnSDXVHRJVWDUWGHQLJMHQSnHW¡\HEOLNN
• 5HQJM¡ULQJVPRGXVNDQDNWLYHUHV
• Barnesikring kan aktiveres.
• 6NUDSHQVRPVHOJHVVRPWLOEHK¡UDQEHIDOHVIRUHQNHOUHQJM¡ULQJDY
platetoppen.
Nøkkelegenskaper:
• Med skyvepanelet kan du kontrollere varmen for hver sone direkte.
• Separate timere for hver kokesone, perfekt når du koker egg, pasta og ris.
• Regulerbar trippelsone som passer for gryter og panner i ulike størrelser.
• 5HJXOHUEDUGREEHOVRQHVRPSDVVHUIRURYDOHJU\WHURJ¿VNHNMHOHU
• Slås automatisk av dersom innhold koker over og havner på platetoppen.
• 6HWWPDWODJLQJVSURVHVVHQSnSDXVHRJVWDUWGHQLJMHQSnHW¡\HEOLNN
• 5HQJM¡ULQJVPRGXVNDQDNWLYHUHV
• Barnesikring kan aktiveres.
• 6NUDSHQVRPVHOJHVVRPWLOEHK¡UDQEHIDOHVIRUHQNHOUHQJM¡ULQJDY
platetoppen.
Teknisk informasjon:
Platetopp med utvidbare kokesoner: 1×145 mm sone, 1×120/180 mm
dobbelsone.
1×1200 W varmesone.
1×700/1700 W dobbel varmesone.
Totaleffekt: 2900 W.
Spenning: 220–240 V.
Teknisk informasjon:
Platetopp med utvidbare kokesoner: 2x145 mm sone, 1×170/265 mm
dobbelsone og 1×120/175/210 mm trippelsone.
2x1200 W varmesoner.
1×1500/2400 W dobbel varmesone.
1×800/1600/2300 W trippel varmesone.
Totaleffekt: 7100 W.
Spenning: 220–240 V.
B29×D52×H3,9 cm
B59×D52×H3,9 cm
)XOOVWHQGLJIXQNVMRQVEHVNULYHOVHRJPRQWHULQJVLQVWUXNVHU¿QQHUGXSn,.($QR