Last ned PDF

Comments

Transcription

Last ned PDF
Søk


SØK
MENY
SØK
Du er her:
Forside
Læring og trivsel
Læreplanverket
Samisk som førstespråk - veiledning til læ...
5 Maler
5 Maler
(Fig.1) Eksempel på egenvurderingsskjema:
Navn:
Dato:
Læringsmål:
Jeg
Dette kan jegikke
kan
godt nok
Jeg kan klappe stavelser.
Jeg kan telle stavelser
Jeg kan klappe og telle stavelser samtidig
Jeg kan klappe stavelser og fortelle hvor mange vokaler/diftonger
det er i ordet.
Jeg kan lytte ut første lyd i en stavelse.
Jeg kan lytte ut siste lyd i en stavelse
Jeg kan lytte ut alle lydene i en stavelse
(Fig.2)Skriveramme for planlegging av argumenterende tekst: Mer om argumenterende
skriving og modellering
Side 1 av 6
For motorferdsel
Mot motorferdsel
(Fig.3) Skriveramme med setningsstartere
INNLEDNING
Mange barn liker scooter…
Hoveddel
Jeg mener at snøscooter er bra…
For det første…
For det andre…
Side 2 av 6
For det tredje…
Jeg mener at snøscooter ikke er bra…
En grunn er at…
En annen grunn er at…
En tredje grunn er at…
Avslutning
Jeg har kommet fram til at…
(Fig.4) VØL-skjema
I oppstarten av et tema kan elevene bruke et VØL-skjema. Her skriver de inn forkunnskapen sin om emnet i
kolonnen merket V. V står for hva elevene Vet. I kolonnen med Ø skriver elevene hva de Ønsker å finne ut
mer om. I kolonnen merket med L skriver elevene på slutten av perioden hva de har Lært.
V - dette vet jeg om emnet
Ø - dette ønsker jeg å lære om emnet
L - dette lærte jeg om emnet
Side 3 av 6
(Fig. 5) Styrkenotat
Tema:
Navn:
Dato:
1. ______________________________________________________
2.____________________________________________________
2. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
2.____________________________________________________
3. ______________________________________________
3. ______________________________________________
3. ______________________________________________
3. ______________________________________________
3. ______________________________________________
3. ______________________________________________
1. ______________________________________________________
2.____________________________________________________
2. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
2.____________________________________________________
Side 4 av 6
3. ______________________________________________
3. ______________________________________________
3. ______________________________________________
3. ______________________________________________
3. ______________________________________________
3. ______________________________________________
(Fig.6) Disposisjon til fagartikkel
Hovedinnhold
TEMA
Hovedmålet mitt med artikkelen er:
Overskrift
Innledning
Innledningen skal vekke interesse, fortelle hva som er problemstillingen for temaet, og
hvordan du vil løse dette
Hoveddel
Skriv stikkord om temauttrykk som du ønsker å benytte i teksten.
Avslutning
Skriv en avslutning på artikkelen.
Hva har du funnet ut?
Har du svart på det du skrev at du ville undersøke i innledningen?
(Fig. 7)Skjema for å beskrive retoriske appellformer
Noter ned konkrete eksempler fra tekst du arbeider med. Husk å forklare hvordan appellformene virker i
teksten.
Side 5 av 6
Etos
Logos
Patos
Om direktoratet | Kontaktinformasjon | Tlf: 23 30 12 00 | Vi bruker informasjonskapsler - hva er det?
Redaktør: Helene Sommerseth | Ansvarlig redaktør: Helge Lund
 
Side 6 av 6