PDF-dokumentasjon tilgjengelig

Transcription

PDF-dokumentasjon tilgjengelig
9.Total distanse (0,0 - 9999,9 km) (fig-12)
8.Kaloriteller (0,0 - 999,9) (fig-11)
7.Turteller (0,0 - 999,9 km) (fig-10)
6.Maksimal hastighet (fig-9)
5.Sammenligning gjeldende/gjennomsnittshastighet
4.Gjennomsnittshastighet (fig-8)
(fig 7)
MODE
(fig 8)
(fig 9)
19.Reset
Trykk og hold inne MODE og SET i 3 sekunder for å nullstille
Trykk RESET for å slette data
Skift batteri
2.Klokke
3.Gjeldende hastighet (0,0 - 199,9 km/t)
18.Auto aktiviseringsmodus
16.Bakgrunnslys
15.Bla gjennom (fig-14)
14.Vedlikeholdstips (fig-14)
11.Forhåndsstille tid
Trykk MODE for å flytte til TM modus. Trykk SET for å velge
verdier.
12.Forhåndsstille distanse
Trykk MODE for å flytte til DST modus. Trykk SET for å velge
verdier.
13.Forhåndsstille kalorier
Trykk MODE for å flytte til CAL modus. Trykk SET for å velge verdier.
1.Kjøretid
(fig 6)
4. Magnet
17.Auto hvilemodus (fig-15)
(fig 5)
(fig 4)
(fig 3)
3. Sensor
10.Stoppeklokke (fig-13)
Trykk SET for å starte tidtaking. Trykk MODE for å stoppe.
Trykk så MODE for å nullstille.
1. Brakett 2. Brakettfeste
I. Komponentnavn
1. Kjøretid
2. Total distanse
3. Klokke
4. Maksimal hastighet
5. Gjennomsnittshastighet
6. Turteller
7. Kaloriteller
8. Vedlikeholdstips
9. Stoppeklokke
10. Gjeldende hastighet
11. Sammenligning hastighet
12. Kmt/Mph
13. Hjulstørrelsesvalg
14. Bakgrunnslys
15. Forhåndsinnstilling tid
16. Forhåndsinnstilling distanse
17. Forhåndsinnstilling kalorier
18. Auto hvilemodus
19. Auto aktiviseringsmodus
20. Bla gjennom
20 Funksjoner
VI. FUNKSJONSFLYT
(fig 2)
(fig 1)
Trykk SET for å stille time. Trykk MODE for å lagre og gå videre til å
stille minutt (fig-6)
Trykk SET for å stille minutt. Trykk MODE for å lagre siste data og
avslutte innstillingsmodus.
BRUKSANVISNING
VP20C
SYKKEL COMPUTER
1 。チ
Hjulstørrelsestabell
(fig 13)
(fig 10)
mm x 3.14
(fig 14)
(fig 11)
Sammenligning
hastighet
(fig 15)
(fig 12)
Vedlikeholdstips
Kalorier
Turteller
Gjennomsnittsfart
Maksimal fart
=hjulstørrelse [ mm]
km/ h:
hjulstørrelse = mm
mph:
hjulstørrelse = mm
km/ h:
hjulstørrelse = mm x 3,14
mph:
hjulstørrelse = mm x 3,14
CAL
Klokke
AV
DST
Total distanse
TM
ODO
Auto bla gjennom
MX
Kjøretid
II Display
ÅPNE
CR2032
1590
1948
1907
20*1.75*2
24*13/8A
24*1.75*2
47-406
37-540
2199
27*11/4
27* 11/4 Fifty
32-630
28-630
32-622
700*32C
700*40C
700*35C
2224
2205
2174
2149
Distribuert av
Europris AS, Pb. 1421, N- 1602 Fredrikstad
Tel.: +47 69396600 - www.europris.no
40-622
37-622
700*28C
700*25C
28-622
2133
700*23C
23-622
25-622
2146
2114
700*20C
2102
700*18C
20-622
18-622
2205
28*13/8*15/8
2265
2268
37-622
28*11/2
28*1.75
40-635
2224
28*1.5
40-622
47-622
2174
1954
26*3/4
20-571
2086
2133
2105
26*13/8
26*2.125
26*13/8*11/2
57-559
37-584
2114
26*2
37-590
2070
2089
26*1.75*2
26*1.9
50-559
2051
26*1.6
54-559
2026
26*1.5
47-559
1973
26*1
40-559
44-559
23-571
47-507
1272
16*1.75*2
kmh
mph
vri på plass
47-305
ETRTO
Brakettfeste
Brakett
2. Bruk nylonstrips til å feste computer/brakett til styret.
1. Vri computeren på plass på braketten.
IV Montering (før bruk)
LUKK
MYNT
Lukk batteridekselet med en mynt.
Sett inn batteriet med "+" symbolet opp.
III Sett inn batteri
forstørret
sensor
Feile verdier vises:
Nullstill computeren.
Ingen info i displayet:
Er batteriet oppbrukt?
Bytt i såfall dette og legg inn igjen korrekt
informasjon.
FEILSØKING
Sørg for at det er maksimalt 3 mm avstand
mellom sensor og magnet.
KORREKT MONTERING AV SENSOR OG MAGNET
Ikke demonter computeren for noe annet formål
enn å skifte batteri.
Unngå å utsette computeren for varme og direkte
sollys i lengre perioder.
Monter magnet, sensor og brakett på en sikker
måte. Sjekk disse regelmessig.
Ikke fokuser på computeren under sykling.
Sørg for å sykle trygt!
ADVARSEL
Innstilling av hjuldiameter (fig-2)
Trykk SET for å endre data. Trykk MODE for å lagre og gå videre til neste
innstilling (200-2390mm)
Innstilling for vedlikeholdstips (fig-3)
Trykk SET for å endre data. Trykk MODE for å lagre og gå videre til
neste innstilling.
Innstilling av klokke
Trykk SET for å velge mellom 12 timer og 24 timer (fig-4)
Trykk MODE for å lagre og gå videre til innstilling av time
(fig-5)
Innstilling av måleenhet for hastighet (fig-1)
Trykk og hold inne SET og MODE i 3 sekunder for å starte innstilling.
Trykk SET for å velge mellom km/t og mph. Trykk MODE for å lagre
og gå videre til neste innstilling.
V. Bruk og innstilling
magnet
sykkel computer
4. Bruk nylonstrips til å feste sensoren til
innsiden av forgaffelen.
3. Skru magneten fast til eike på forhjulet.