korrekt bruk av søppelnedkast

Comments

Transcription

korrekt bruk av søppelnedkast
 Korrekt bruk av avfallssystemet reduserer våre kostnader og øker vår trivsel! Se de enkle punktene for korrekt bruk på neste side. Renovasjonsetaten (REN) i Oslo strammer inn! Sameiet Lørenplatået benytter et såkalt mobilt avfallssug, levert av Envac. Som man kan se av bildet over, så er dette et system med lange rør mellom der avfallet legges i, til der søppelbilen (sugebil) henter avfallet. Avstandene hos oss kan være opptil 150 meter mellom disse punktene. De store fordelene for oss med dette systemet, er at det er kort vei for alle beboere til der avfallet legges i, samt at søppelbilen kan hente alt avfall uten å kjøre inn på området. Videre reduserer det risikoen for skadedyr (les: rotter) inne på boligområdet. For at dette avfallssystemet skal være en effektiv og god løsning for oss, er det viktig at vi alle benytter dette på korrekt vis. Sameiet Lørenplatået er blitt kontaktet av Renovasjonsetaten i Oslo, ettersom det er registrert ekstremt mye feilbruk av systemet hos oss. 47 ganger hittil i år (jan-­‐okt 2014) har sjåføren fra Renovasjonsetaten, på eget initiativ, bistått med å løse opp ”propper” i våre rør! Har ikke han klart å løse opp dette, har sameiet måttet rekvirere service fra Envac (med dertil kostnader). Renovasjonsetaten i Oslo strammer inn! Fra 1. desember i år har sjåførene fått nye retningslinjer, der de har klar instruks om å IKKE bruke tid på ”propper”. Om slike oppdages, vil det kun sendes rapport til oss i styret om at tømming ikke er utført grunnet feil på systemet – med den følge at vi må rekvirere vaktmester eller Envac for å løse opp systemet. Dette vil medføre store ekstra kostnader, og ikke minst, at søppelnedkast må stenges i kortere eller lengre tidsrom. Skulle vi ikke se en rask forbedring, vil styret ta i bruk de virkemidler vi har tilgjengelig; Utstedelse av søppelfaktura der vi kan identifisere hvem som har forårsaket problemet (minimum kr. 2.000,-­‐), samt mulig økning av fellesutgifter for å dekke kostnadene. Ved å følge noen enkle retningslinjer for avfallshåndtering i sameiet, vil vi alle bidra til økt trivsel, samt at våre innbetalte felleskostnader kan prioriteres til vedlikehold og drift av våre felles hus og infrastruktur. Alternativer for avfallshåndtering i kort avstand for oss alle: 1. Søppelnedkast på området – for vanlig husholdningsavfall, matavfall, plast og papir 2. Løren minigjenbruksstasjon, Vekslerveien 3 – for alt annet som man kan bære med seg – her kan også leveres glass, metall, papir og plast (se oppslag i oppgangene) 3. Haraldrud gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87 – for større ting som leveres med bil Container som var plassert ved Peter Møllers vei 6 for glass og metall, samt container for klær, er nå fjernet grunnet åpning av Peter Møllers vei mot Dag Hammaskjølds vei om kort tid. Enkle retningslinjer ved bruk av søppelnedkast: 1. Husholdningsavfall legges i vanlig handlepose i plast. 2. Plastavfall legges i blå kildesorteringspose. 3. Matavfall legges i grønn kildesorteringspose. 4. Fyll posen kun halvfull. 5. Knyt posen med dobbelt knute. 6. Om posen er tung, bruk gjerne doble poser. 7. Vanlig, blå og grønn pose legges i luke med din adresse (viktig for jevn fordeling i tankene). 8. Om posen din må ”trykkes” eller ”stappes” inn, er den for stor! Dette er ditt STOPP-­‐signal! Den må da pakkes om. 9. Papir legges i grønn luke, men denne kan kun ta ting som aviser/blader og papp inntil 20x20cm. Pizzaesker eller lignende må IKKE ”stappes” inn eller brettes (disse ”bretter” seg ut igjen i rørene). Ta heller vare på disse, og ta deg en tur ned til vår nærliggende minigjenbruksstasjon i ny og ne, eller klipp opp i biter før du kaster. 10. Glass, flasker og metallbokser må absolutt ikke kastes i søppelnedkast (stor fare for å ødelegge systemet)! Dette kaster du i container for glass og metall. Disse enkle punktene burde være enkelt for alle å følge, og vi håper derfor at vi slipper å bruke penger på unødvendige serviceoppdrag på avfallssystemet fremover. Takk for at også du tar ditt ansvar! Les mer på våre hjemmesider under ”nyttig informasjon – renovasjon” og “nyttig informasjon – Løren miljøstasjon”. Les også informasjonsbrosjyre fra Renovasjonsetaten som er lagt ut på hjemmesiden -­‐ ”nyttig informasjon – renovasjon -­‐ viktig informasjon til beboere med avfallssug”. Med vennlig hilsen, Styret i Sameiet Lørenplatået November 2014 

Similar documents