Side 1 av 2 Rilsanposer har lett for å lekke hvis posen ikke blir

Comments

Transcription

Side 1 av 2 Rilsanposer har lett for å lekke hvis posen ikke blir
Side 1 av 2
Rilsanposer har lett for å lekke hvis posen ikke blir forseglet skikkelig. Dette kan blant annet føre til at
prøvene blir kontaminert. Dette er bakgrunnen for at det er laget en kundeinstruks.
Deretter brettes
Side 2 av 2

Similar documents