Zippysang F - Full Score

Comments

Transcription

Zippysang F - Full Score
Zippysang
Rap over 8 takter med rytme og 8 takter med vamp:
Torbjørn Alfsen, Jostein Alvestad Kydland,
Arne Marthinsen, Brit Elin Vidringstad
og Kjell-Håkon Aalvik (2014)
/: Snakk med hverandre, snakk med en venn,
smil til noen andre, smil om igjen.
Hjelpe hverandre, hjelpe en venn,
lytt til noen andre, lytt om igjen. :/
q = 140
4
4
7
3
3
12
3
3
Vers 1
17
F
B¨/F
Sko le klok ka
22
B¨/F
er,
F
C
32
F
lov å væ
38
B¨
F
lyt te, vi
må hjel
Det er
F
kan le
ik ke mob be, ik
re lei
kan ro
B¨
ke slå,
re. Det er
seg,
C(“4)
og vi
til klas
B¨
lov å væ
F
pe,
me, her er fint å væ
G‹
Vi kan grå te, vi
B¨
Refreng
re?
F
re glad.
Jeg må skyn de meg
C
Det er Zip py ti
C(“4)
spen nen de, hva er det vi skal læ
le inn.
B¨
jeg må fin ne plas sen min.
B¨
F
se nå spring er al
C7/F
sen,
27
ring
C7/F
pe
det er
D‹
hipp hur ra!
Vi må
F
gjø re godt i mot hver an
2
43
B¨
C/F
dre, væ
re
go
F
de
ven ner
3
3
3
nå!
Vers 2
48
3
3
3
3
3
I
54
F
B¨/F
Zip py ti
59
men snak
B¨/F
C7/F
ker
vi om fø lel ser
C7/F
er,
F
vi
F
al le valg e ne
har,
hva vi ten ker, hva
B¨
vi tar.
vi si
C
Si no' fint til en
du ik ke
kjen
ner,
for da
Refreng
64
70
B¨
C
får du en da fle re
ven
B¨
F
Det er
G‹
kan le
B¨
B¨
lov å væ
ik ke mob
re lei
F
seg,
det er lov å væ
D‹
F
C(“4)
og vi
kan ro
pe
F
pe,
80
ner.
F
Vi kan grå te, vi
76
C(“4)
hipp hur ra!
B¨
be, ik
B¨
ke
væ
re
go
må hjel
F
slå,
gjø re
C/F
dre,
Vi må lyt te, vi
re glad.
godt
i
mot
hver an
F
de
ven
ner
nå!
Rap: se tekst på slutten av noten
83
89
3
3
3
3
3
3
3
Refreng
94
3
3
Det er
100
F
lov
105
B¨
å væ
G‹
kan
ro
F
mob be, ik
115
seg,
det er lov
C(“4)
og vi
110
re lei
F
pe
B¨
ke slå,
B¨
å væ
re glad.
D‹
hipp hur
ra!
F
Vi kan grå te, vi
F
B¨
Vi må lyt te, vi
F
gjø re godt i mot hver an
kan le
må hjel
B¨
pe,
ik ke
C/F
dre, væ
re
go
de
ven ner
nå!
F
2 repetisjoner
119
Rap fra takt 83 til 98 (repeteres):
/: Snakk med hverandre, snakk med en venn,
smil til noen andre, smil om igjen.
Hjelpe hverandre, hjelpe en venn,
lytt til noen andre, lytt om igjen. :/
F
Rap fra takt 90 - parallelt med den andre rap'en:
Er du trist, det er lov å gråte,
er du sint, du vet det fins en måte...
Er du trist, det er lov å gråte,
er du sint, du vet det fins en måte...
å takle følelser på!
Skrevet og spilt inn for Zippys venner av Torbjørn Alfsen, Jostein Alvestad Kydland,
Arne Marthinsen, Brit Elin Vidringstad og Kjell-Håkon Aalvik. Innspilt i Sanden studio,
Kristiansand, med sang av barn fra Farsund, høsten 2014. Teknisk ledelse: Roald Råsberg