Februar månedsbrev

Comments

Transcription

Februar månedsbrev
MÅNEDSBREV FOR TYRIHANS, FEBRUAR 2015
EVALUERING AV JANUAR:
Mål for måneden var:
-Læringsmål: Barna skal få kjennskap til ulike måter å løse konflikter på.
-Sosialt mål: Bevisstgjøre barna på egne og andres behov(trene på å vente på tur,dele på
leker/frukt ).
Metode/aktiviteter vi utførte for å nå målene var:
-Delt barna i grupper på avdelingen,satt grenser for hvor mange barn som er på en aktivitet
om gangen. For eksempel 5 barn med lego ved et bord,4-5 barn med tegning på et annet bord.
Er barna fordelt med ulike bordaktiviteter på avdelingen er det lettere for den voksne å
observere enkeltbarnet,gi veiledning ,være gode forbilder og aktiv i lek.
Vi har snakket mye om å samarbeide,og dele,for lettere å løse konflikter.
-Regelleker er både blitt brukt på turer,og i utetiden på barnehagens uteområde.
Leker som:En elefant kom marsjerende,Alle kyllinger kom hjem,Slå på ringen,Knutemor,Haien
kommer og hoppe tau. Her har barna trent på å vente på tur,og dele på ansvaret.
-I rutinesituasjoner som håndvask,måltid,do og påkledning ,stå i rekke for å komme inn etter
utelek,må barna vente på tur.
-Vi har brukt Kari Lamar fortellinger,og både barn og voksne har hatt rollespill på
konfliktsituasjoner som barna kjenner seg igjen i,og hvordan vi løser dem slik at det blir
rettferdig
Nådde målene/nådde ikke målene fordi:
Vi har jobbet for å nå målene,og barna har lært,men dette er mål som vi alltid vil være
bevisste på.
FEBRUAR:
Mål for måneden er:
-Barna skal få øvelse i hvordan de kan inkludere andre barn i leken.
-Sosialt mål: Barna skal få erfaring i å sette egne behov til side.
Metode/aktiviteter vi vil bruke for å nå målene er:
-I uke 6 skal barna få kjennskap til samisk kultur og tradisjon,som musikk,klesdrakt,språk og
mat.Vi drar på tur 2/2 til Myklabergskogen for å sette opp lavo,lage Joika kaker med poteter
og gulrøtter.Vi har samlingsstund inni lavoen med blant annet samisk musikk og eventyr: Stallo
lures av en pike.
Denne uken skal også barna fargelegge det samiske flagget,og vi avslutter uken med
fellessamling på kjøkken med samefolkets dag.
(Inkludering av samene,vise empati for hvordan de lever(drakt,språk,mat o.l.)
-Samlingsstund:Kari Lamar fortelling»Den største gleden man kan ha»,rollespill med barn og
voksne utifra situasjoner som barna opplever i barnehagen når det gjelder å vise empati,og
ikke minst inkludere andre barn.
-Observasjoner,og veiledning av voksne for å hjelpe barn som ikke blir inkludert av andre,og
hjelpe de som viser lite empati,og er lite inkluderende.
-I uke 7 har vi aktiviteter som pynte bjørkeris,og lage karnevalskatter,og vi avslutter uken
med kremboller.
-I rutinesituasjoner og aktiviteter som samling,håndvask,dagens hjelper,måltid,påkledning,lek
o.l. må barna vente på tur(selvkontroll,sette egne behov til side).Alle må lære å ta hensyn til
andre,være en del av fellesskapet.
-Fredag 27.januar har vi karneval.Målet er å videreføre norsk barnehagekultur og
tradisjon.Barn og ansatte skal oppleve glede og samhold.Barna kan kle seg ut denne dagen.
Empati:
-Du vet at det finnes andre mennesker utenfor deg selv.
-Du forstår hvordan de har det.
-Du bryr deg om hvordan de har det.
Inkludering:
Med begrepet inkludering menes det at alle mennesker bør være en del av et fellesskap.
Opplevelsen av å være inkludert vil også være noe mer enn bare å rent fysisk være
innlemmet i et fellesskap.Det handler også om subjektiv opplevelse av å høre til,og å ha
mulighet til å være aktiv deltakende ut fra sine egne forutsetninger og behov.Inkludering kan
kanskje best forstås som å innbefatte,skape rom for.Det handler blant annet om å gi rom og
legge til rette for mangfoldet.
Div info kommer under her.
-Cathrine Lindland er i praksis (som student i en annen barnehage)fra uke 3-9.
Renuka er vikar for henne i denne perioden.
-Bursdager:
2.februar
Hipp hurra for Anh.
4.februar
Hipp hurra for Oliver 6 år.
10.februar
Hipp hurra for Madelen 6 år.
17.februar
Hipp hurra for Molly
Samenes flagg
Hilsen Molly,pedagogisk leder.

Similar documents