Juni 2015 - Kirkens Bymisjon

Transcription

Juni 2015 - Kirkens Bymisjon
Juni 2015
JUNIKVELD
Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen.
Og alt vi ser har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.
Se - skogsjøen ligger og skinner rødt
av sunkne solefalls-riker.
Og blankt som en ting av gammelt sølv
er skriket som lommen skriker.
Og heggen ved grinda brenner så stilt
av nykveikte blomsterkvaster.
Nå skjelver de kvitt i et pust av vind,
- det er som om noe haster...
Å, flytt deg nærmere inn til meg
her på kjøkkentrammen!
Den er så svimlende kort den stund
vi mennesker er sammen
(Hans Børli)
Den er så svimlende kort den stund vi mennesker er sammen. Hans Børlis ord treffer rett i hjerte.
La oss ta vare på dagene, timene, minuttene. Ta oss tid til å sitte ned, samtale og for den del, være
stille sammen. Vi håper at dere finner mange gode, gylne øyeblikk denne sommeren, ved sjøen, på
hytta, i en park. Nyt øyeblikkene, kjære frivillige.
Åpningstider og tilbud i sommer
Vi går inn i et annet modus på sommeren. Pulsen er lavere, mandagssuppa tar sommerferie og
mange av dere frivillige har enten sommerferie – eller sommerjobb. Så langt har det heldigvis vært
mange som har hatt mulighet til å ta vakter. Vi håper det fortsetter slik. Vi setter stor pris på om dere
melder permisjon når dere tar ferie, da veit vi hvem vi kan kontakte om vakter. Det gjør arbeidet
med vaktlistene lettere.
Åpningstiden i sommer er slik:
Mandag 12-18
Tirsdag 09-18
Onsdag 09-18
Torsdag 09-20
Fredag 09-24 (nattåpent)
Lørdag 00-21
Søndag 09-18
Påminnelse av rutine
Vi minner om rutinen ved funn av brukerutstyr, den står også i frivilligpermen på kjøkkenet.
DIN SIKKERHET KOMMER FØRST dersom du kommer opp i noe som medfører risiko.
• Bruk ALLTID hansker ved blodsøl eller håndtering av sprøyter/brukerutstyr.
• Vær spesielt varsom dersom du plukker opp sprøytespisser. Sprøytespisser legges i gul boks på
vaskerommet.
• Ved utgrising, blodsøl eller funn av brukerutstyr på toalettet; steng umiddelbart og ta kontakt med
bakvakt/ansatt for å avklare hva som skjer videre.
• Fyll ut avviksskjema og putt i kassen i Sakristiet
Personalsituasjonen i Gate og kirke
I sommer er Gate og kirke heldige som har Erika von Gegerfelt som sommervikar, dere vil sikkert
møte hennes blide stemme i kontortelefonen framover.
Det er ellers noen endringer på gang i staben vår. Odd Halvor Moen, gateprest, vil være tilbake fra 1.
september i 70 %-stilling. Det betyr at Odd Halvors vikar Rønnaug Torland Løvrød er ferdig med sitt
vikariat. Vi er veldig glade for å hatt Rønnaug med oss på laget i nesten to år. Takk, Rønnaug! <3
Frivilligansvarlig Mette Moen Baatvik skal ha permisjon fra sin stilling for å jobbe i et annet prosjekt i
Bymisjonen fram til sommeren 2016. Vikar for Mette blir Hanne M. Alstad, som mange av dere
kjenner fra før.
Merete Larsen Aas og Jørn Kusslid skal jobbe i henholdsvis 40 % og 30 % dette året.
I tillegg vil dere møte Siv Limstrand, Kari Hoel Solemsli og Knut Størdal på sine poster som før.
Gode sommerønsker fra
Kari, Mette, Hanne, Merete, Erika, Knut, Rønnaug og Siv
Kontortelefon hverdager 10-14: 488 98 102 og bakvakt ellers i kirkas åpningstid: 455 10 547
Epost: [email protected]
Informasjon om Åpen kirke: http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Nattapen-kirke/

Similar documents