Passifisering av rustfritt

Comments

Transcription

Passifisering av rustfritt
TermoRens Offshore Service as
Hvordan holde rustfrie overflater
rustfri!
Web page: www.tros.as, E-mail: [email protected], Phone: +47 55 54 05 34
RUSTFRITT STÅL LIVSLØP
î
PRODUKSJON Varmebehandling Sveising Forming î
LAGRING î
TRANSPORT Sliping KuCng Overflate forurensing Overflateforurensing Oppskraping î
BRUK Atmosfærisk korrosjon Kjemisk korrosjon Web page: www.tros.as, E-mail: [email protected], Phone: +47 55 54 05 34
Fakta om rustfritt stål
Passivt lag:
•  Cr > 12%, Nikkel, Molybden, Mangan, Titan.
•  Tynt beskyttende lag av kromoksid – det passive
laget.
•  Reparerer seg selv – hvis det ikke blir utsatt for
forurensinger eller skader.
!
Passivt lag,
Tykkelse 0.00025 µm
(0.00000025mm)
BASEMETALL
Web page: www.tros.as, E-mail: [email protected], Phone: +47 55 54 05 34
Produksjon –
hvilke problemer oppstår?
Varmebehandling
Varmepåvirkning ødelegger krominnholdet i det
rustfrie stålet. Basemetall;- består av Cr = 18%
Overflaten får et belegg som må fjernes.
Belegget består av:
Ytterst;Welding oxide Cr > 10%
Under;2-8 µm krom –fattig sone Cr < 10%
Web page: www.tros.as, E-mail: [email protected], Phone: +47 55 54 05 34
Pasifisering av rustfritt materiale etter
produksjon, sliping, sveising, forming.
Behandling med Termorens er en effektiv metode for pasifisering
av rustfritt materiale.
Rengjørings metode for GEL:
Påføres med kost, rulle eller sprøytes på.
Rengjør med 200 bar høytrykks vasker med steam.
Rengjørings metode for væske:
Bruk dyppekar med 50% utblandet termorens væske. Virkningstid
fra 12 timer til et døgn allt etter hvilken grad av korrosjon.
Rengjør med 200 bar høytrykks vasker med steam.
Web page: www.tros.as, E-mail: [email protected], Phone: +47 55 54 05 34
Behandlings metoder
Termorens GEL, påføring med med
høytrykks sprøyte.
Termorens væske, behandling i
dyppekar.
Web page: www.tros.as, E-mail: [email protected], Phone: +47 55 54 05 34
Korrosjon som følge av utilstrekkelig
behandling etter fabrikasjon.
Web page: www.tros.as, E-mail: [email protected], Phone: +47 55 54 05 34
Korrosjon som følge av utilstrekkelig
behandling etter sveising.
Web page: www.tros.as, E-mail: [email protected], Phone: +47 55 54 05 34
Korrosjon som følge av
karbonpartikler fra slipe støv.
Web page: www.tros.as, E-mail: [email protected], Phone: +47 55 54 05 34
Referanser:
Worlay parson:
Statoil, Gudrun:
Aibel, Troll M11:
Aibel, Troll M13:
Statoil: Valemon:
Halliburton:
Bruker Termorens VÆSKE i dyppekar for
pasifisering av prefab deler.
Termorens GEL og VÆSKE for pasifisering av
rustfrie moduler, rør og prosess utstyr.
Termorens GEL, pasifisering av rustfrie moduler,
rør og prosess utstyr.
Termorens GEL og VÆSKE, pasifisering av
rustfrie moduler, rør og prosess utstyr.
Termorens GEL og VÆSKE, pasifisering av
rustfrie moduler, rør og prosess utstyr.
Termorens GEL, pasifisering av brukte rustfrie
moduler.
ü  ISO 9001-2008, 14001, 18001
ü  ACHILLES 60250
ü  HOCNF, Sap no: 585501 & 850117
Web page: www.tros.as, E-mail: [email protected], Phone: +47 55 54 05 34
TermoRens Offshore Service as
TermoRens Offshore Service as
Torgeir Herfindal
Salgssjef/ Sales Manager
Office: +47 55 54 05 34
Fax:
+47 35 59 85 43
Mobil: +47 48 04 41 39
Mail: [email protected]
Web: www.tros.as