Skrive argumenterende tekst/debattinnlegg

Comments

Transcription

Skrive argumenterende tekst/debattinnlegg
Skrive argumenterende tekst/debattinnlegg
Struktur
En fengende overskrift
Skrivetips
Hva handler teksten om
Disposisjon
En kort innledning
Meningen din, formålet med
teksten
Jeg skriver dette for å…
Jeg synes det er viktig å…
Hoveddel
Argument 1
Jeg mener…
Begrunnelse
Fordi….
Argument 2
For de andre synes jeg at…
Grunnen til dette er…
Begrunnelse
En kort avslutning
Argument 3
Jeg mener også at…
Begrunnelse
Grunnen til dett er…
Si en gang til hva du mener,
som en kort oppsummering
Til slutt vil jeg si…
Jeg mener nå at jeg har…