Kiwanis Club Drøbak program for 2. halvår 2015 (utskrifts dato

Transcription

Kiwanis Club Drøbak program for 2. halvår 2015 (utskrifts dato
Kiwanis Club Drøbak program for 2. halvår 2015 (utskrifts dato: 23.05.2015)
Dato
Sted
Program
Møteansvarlig
Ansvarlige
for servering
Tirsdag 18. august
kl. 19.00
Heer Grendehus
Planlegging Markedsdag
Kjell Bakka og
Willy Ruud
Fredag 28, lørdag
29, søndag 30
August
Drøbak gml.
gymsal
Markedsdag Drøbak gml. gymsal/Drøbak
sentrum
Kjell Bakka og
Willy Ruud
Tirsdag 1.
september
Kl. 19.00
Bakrommet
Pubquiz Bakrommet
Med damer
Jan-Erik Gullheim
Tirsdag 15.
september
kl. 19.00
Skytterbanen
Det Frivillige Skyttervesen og
ungdomsarbeidet
Med damer
Knut Vik
Tirsdag 29.
september
Kl. 19.00
Biologen
Dyre- og plantelivet i Drøbaksundet
Med damer
Finn Paus
Tirsdag 13.
oktober
kl. 19.00
Heer Grendehus
Internt møte. Nytt styre, regnskap og
budsjett
Styret
Tirsdag 27.
oktober
kl. 19.00
Heer Grendehus
Ungdom i faresonen? Informasjon fra
Politiet
Med damer
Finn Paus
Tirsdag 10.
november
kl. 19.00
Heer Grendehus
Frogn Kommune informasjon om hvordan
det tas hensyn til barns behov ved
planlegging av nye boområder
Med damer
Sven Ivar Fure
Kjell Bakka og
Stein
Berthelsen
Fredag 13.
november
kl 19.00
Heer Grendehus
Årsfest
Med damer
Programkomiteen
Programkom.
Tirsdag 24.
november
kl. 19.00
Heer Grendehus
Cuba-reiser
Med damer
Bjørn Borge Nilsen
og
Sven Ivar Fure
Ivar Bjerke og
Leif Reidar
Røkkum
Tirsdag 8.
desember
kl. 19.00
Heer Grendehus
Julemiddag
Øystein
Haaland og
Bjørn Lorang
Johansen
Jan Petter
Larsen og
Willy Ruud
Programkom.
Programkomite: Leder Odd Hengsle, Finn Paus, Kåre Hatteland, Aage Bucher, Knut Vik, Svein Arne Børresen, Jan-Erik Gullheim,
Sven Ivar Fure