Program for brannverndagen finner du ved å klikke på denne linken.

Transcription

Program for brannverndagen finner du ved å klikke på denne linken.
BRANNVERNDAG
Sted: GODØYNES GRENDEHUS (nær Jan Storteig)
Tid: 20.mars kl. 10:00 – 15:00
Kaffeservering – gi beskjed du kommer til: Steinar Nordvik 975 79 824 eller Per Drage 974 99 011
Program for dagen
10:00 Frammøte og kaffe.
10:15 Åpning LHMS v/ Per Drage
Film «Stopp brann i landbruket»
Forebygging
11:15 El tilsynet v/ Åge Jørgensen
11:45 Branntilsynet v/ Trond Nilsen
12:15 Kaffe. Trekking av slukkeboks.
13:00 Salten Brann presentasjon og orientering
Brannslukkingsøvelse.
15:00 Slutt
HMS rådgiver Per Drage
e-post [email protected]
tlf. 974 99 011