Navn: For hver enkelt maskin er følgende gjennomgått: HMS

Comments

Transcription

Navn: For hver enkelt maskin er følgende gjennomgått: HMS
HMS-system for Landbrukstenester Hå SA
Dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr jf. arbeidsmiljøforskrifter
Dato utarbeidet: 15.10.13
Godkjent av: SKF
Dato revidert:
Utarbeidet av: LHMS
Navn:
For hver enkelt maskin er følgende gjennomgått:



Betjening, bruksegenskaper og bruksområde i tråd med brukermanual og SJA
Vedlikehold og kontroll
Viktige faremomenter. Krav til sikker bruk og betjening og aktuelle forskrifter
Dok. nr jf. Innholdsfortegnelsen 5.1.1
Side1av 1
Tidspunkt
Start:
Fullført:
Signatur
Gitt opplæring:
Mottatt
opplæring: