KURSKALENDER I PDF

Transcription

KURSKALENDER I PDF
KURSKALENDER
vinter 2015
Møre og Romsdal
Pr 7. januar 2015
KURSTITTEL
DATO
STAD
PRIS PÅMELDING
ARRANGØR
MASKINFØRARKURS
For alle som fører maskiner med større effekt enn 15kW eller
20,4 hk. (Gravemaskin, hjullaster, dumper, minilaster.)
MASKINFØRARKURS
For alle som fører maskiner med større effekt enn 15kW eller
20,4 hk. (Gravemaskin, hjullaster, dumper, minilaster.)
MASKINFØRARKURS
For alle som fører maskiner med større effekt enn 15kW eller
20,4 hk. (Gravemaskin, hjullaster, dumper.)
SUNT BONDEVETT OG ROBUST MENTALITET
Mentalt treningsprogram for bønder. Møteserie der det handlar
om å takla eigne og andre sine utfordringar på best muleg
måte. Dag- og kveldsmøter. Sjå www.bondelaget.no
OPPAL AV SMÅPLANTAR
Med vekt på eittårige grønnsakplantar for økologisk dyrking.
To – sø
12.-15.3.
Skarstua,
Molde
6.900,-/
8.500,-
[email protected]
909 98 479
Landbruk Nordvest
To – sø
26.2.-1.3.
Gjermund- 6.900,-/
nes vgs
8.500,-
[email protected]
909 98 479
Landbruk Nordvest
To – sø
19.-22.3.
Oppdal
[email protected]
909 98 479
Landbruk Nordvest
Februar
Sunnmøre
Romsdal
Nordmøre
[email protected]
71 20 28 90
Lø 28.2.
Gjermund- 400,nes vgs
Innan 13.2. til
[email protected]
958 47 893
Norsk
Landbruksrådgiving
Møre og Romsdal
Bondelag
Landbruk Nordvest
FORNYINGSKURS – PLANTEVERN
For alle som treng å fornya sin autorisasjon for bruk av
plantevernmidlar. Dagkurs over heile fylket frå slutten av
januar. Sjå www.nordvest.nlr.no og http://sunnmore.nlr.no/
PLANTEVERNKURS
Alle som vil kjøpa og bruka plantevernmidler må ha et
autorisasjonsbevis, populært kalt sprøytesertifikat. Har du
behov for å bruka plantevernmidlar i yrket ditt, kan du få
utstedt et slikt bevis etter gjennomgått kurs og bestått eksamen.
Sjå også:
http://www.mattilsynet.no/planter/plantevernmidler/autorisasjo
nsordningen
Vinter 2015
Delvis i
kvar
kommune.
[email protected]
909 98 479
6.900,-/
8.500,-
1.950,-/
3.300,-
Kontakt:
Nordmøre og Romsdal:
[email protected]
Tlf 909 98 479
Sunnmøre:
[email protected]
Tlf 70 16 61 53
Landbruk Nordvest
FAGMØTE STORFEBYGG
Ti 20.1.
Batnfjords
-øra
Nortura
On 21.1.
Sunndalsøra
Nortura
To 15.1.
Molde
1.900,-/
3.000,-
Snarast til
[email protected]
Tlf 907 05 980
Landbruk Nordvest /
Landbrukets HMStjeneste
Ti 10.2.
Surnadal
1.900,-/
3.000,-
Innan 3.2. til
Landbruk Nordvest /
Landbrukets HMStjeneste
Hovedtama blir bygningsmessige utfordringar ved endra produksjon
til ammeku og storfekjøt.
FAGMØTE STORFEBYGG
Hovedtama blir bygningsmessige utfordringar ved endra produksjon
til ammeku og storfekjøt.
PRAKTISK HMS – ARBEID
Kurset tilfredsstiller dei krav som er sett til grunnleggjande
HMS-opplæring for leiarar (§3- 5 AML). Gjennomføring i
kombinasjon mellom dag- eller kveldsmøte, e-læring og
gårdsvandring. 12 timar.
PRAKTISK HMS – ARBEID
Kurset tilfredsstiller dei krav som er sett til grunnleggjande
HMS-opplæring for leiarar (§3- 5 AML). Gjennomføring i
kombinasjon mellom dag- eller kveldsmøte, e-læring og
gårdsvandring. 12 timar.
FAGSAMLING SAU
2-dagarssamling med tema knytt til avl, driftsbygningar,
innreiing, finansiering, m.m.
Fr-lø 23.24.1.
Molde
[email protected]
Tlf 900 46 093
Snarast til
[email protected]
Tlf 905 71 243
Nortura
Fylkesmannen i
M&R
M&R Sau og geit
ANDRE AKTUELLE KURSTEMA OG TILBUD
Kurs m.v. som kan bli gjennomført ut frå etterspørsel. Her er henvisning til heimesider og adresser:
STUDIEFORBUNDET NÆRING OG SAMFUNN
Næringsutvikling, økonomi, jus, jordbruk, skogbruk, utmark, mat, pedagogikk, husdyr,
viltforvaltning, litteratur, organisasjon, politikk, samfunn, HMS, kultur, tradisjon, håndverk, hage,
miljø, livsstil.
TUN FORLAG – bokkatalog
Friluftsliv, kultur og tradisjon, hest, jakt og fiske, landbruk og naturforvaltning, naturbruk, m.m.
AGRONOMKURS FOR VAKSNE
Oversikt arrangørar, m.v.:
http://www.naeringogsamfunn.no/
www.boktunet.no
http://www.bondelaget.no/utdanning-for-voksneagronom-gartner/category4953.html
NATURBRUK, AGRONOM- OG GARTNARUTDANNING
Gjermundnes vidaregåande skule, m.fl.
http://naturbruksskolene.no/
www.gjermundnes.vgs.no
FRAMFOR JORDBRUKSFORHANDLINGANE
Årleg studieopplegg i lokale bondelag der tema er knytt til sentrale tema framfor vårens
jordbruksforhandlingar.
PRAKTISK HMS-ARBEID
Kurset tilfredsstiller kravet til lovpålagt opplæring i HMS
Kontaktpersonar Landbrukets HMS-teneste:
Romsdal: [email protected] , tlf 907 05 980
Nordmøre: [email protected] , tlf 900 46 093
Sunnmøre: [email protected] , tlf 954 72 032
PLANTEVERNKURS, grunnkurs og fornyingskurs
Landbruk Nordvest, Norsk Landbruksrådgiving Sunnmøre
Alle som vil kjøpa og bruka plantevernmidler må ha et autorisasjonsbevis, populært kalt
sprøytesertifikat. Har du behov for å bruka plantevernmidlar i yrket ditt, kan du få utstedt et slikt
bevis etter gjennomgått kurs og bestått eksamen. Du fornyar autorisasjonen kvart tidande år. Første
gang er praksisdagen obligatorisk, og teorien kan du tilegne deg gjennom kurs og/eller
sjølvstudium. Ved fornying er et teorikurs obligatorisk.
Sjå også: http://www.mattilsynet.no/planter/plantevernmidler/autorisasjonsordningen
GJETARHUNDKURS
Møre og Romsdal Sau og Geit / Møre og Romsdal Gjetarhundlag
SKOGBRUK OG SKOGFORVALTNING
Skogbrukets Kursinstitutt
HUSDYR OG HUSDYRPRODUKSJON
Nortura sin møte- og kurskalender
Materiell m.v. blir lagt ut på
www.bondelaget.no
http://www.lhms.no/
Kontakt:
Nordmøre og Romsdal: [email protected]
Tlf 909 98 479
Sunnmøre:
[email protected]
Tlf 70 16 61 53
http://www.mrgl.no/Aktivitetskalender.html
www.skogkurs.no
http://www.skogkurs.no/nettkurs.asp
http://medlem.nortura.no/organisasjon/kalender/