Manual firmware A16V01

Transcription

Manual firmware A16V01
GSM/GPRS/GPS Tracker
Brukermanual
TRACGL200UM001
Revisjon: 1.04
Firmwareversjon: A16V01
Importør:
Elkotek Sikkerhet AS
Bråtealléen 7
2010 Strømmen
N-Norway
Tlf: +4763862002
E-post: [email protected]
GL200
GT200 Brukermanual
Innhold
1.
Introduksjon .................................................................................................................................... 4
2.
Produktoversikt ............................................................................................................................... 4
2.1 Utseende ....................................................................................................................................... 4
2.2 Knapper og Mini USB grensesnitt .................................................................................................. 5
2.3 Lamper, beskrivelse ....................................................................................................................... 5
3.
Ekstern tilkobling, grensesnitt ......................................................................................................... 6
3.1 Ekstern DC lader, grensesnitt ........................................................................................................ 6
3.2 Eksternt batteri, grensesnitt.......................................................................................................... 6
3.3 Tenning, deteksjon ........................................................................................................................ 7
3.4 Ekstern inngang, grensesnitt ......................................................................................................... 7
3.5 Ekstern utgang, grensesnitt ........................................................................................................... 8
3.6 Ekstern GPS Antenne, spesifikasjon .............................................................................................. 9
4.
Komme i gang ................................................................................................................................ 10
4.1 Deleliste ....................................................................................................................................... 10
4.2 Lading av batteri .......................................................................................................................... 11
4.3 GL200 Ekstern Kabel, grensesnitt ................................................................................................ 11
4.4 Installere SIM-kort ....................................................................................................................... 12
4.5 Installere GL200 i holder ............................................................................................................. 12
5.
Feilsøking og sikkerhetsinformasjon ............................................................................................. 13
5.1 Feilsøking ..................................................................................................................................... 13
5.2 Sikkerhetsinformasjon ................................................................................................................. 13
5.3 Ikke oppbevar enheten i varme eller kalde områder. ................................................................. 14
5.4 Ikke bruk eller lagre enheten i støvete og skitne områder ......................................................... 14
5.5 Hold enheten tørr ........................................................................................................................ 14
5.6 Sikre tilgang til nødtjenester ....................................................................................................... 14
5.7 Håndter SIM-Kort med forsiktighet ............................................................................................. 14
5.8 Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten........................................................... 14
5.9 Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjente av Produsenten ................... 15
5.10 Gi batteri og lader maksimal levetid ......................................................................................... 15
5.11 Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for støt ................................................................. 15
5.12 Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr
2
GT200 Brukermanual
eller høytrykksbeholdere .................................................................................................................. 15
5.13 Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter ......................................................... 15
5.14 Bruk av GL200 ............................................................................................................................ 15
5.15 Antenne ..................................................................................................................................... 16
5.16 Elektroniske apparater .............................................................................................................. 16
5.17 Elektroniske apparater i kjøretøy .............................................................................................. 16
5.18 Pacemakers ............................................................................................................................... 16
5.19 Elektriske medisinske apparater ............................................................................................... 16
5.20 Fly og flyplasser ......................................................................................................................... 16
5.21 Barn ........................................................................................................................................... 17
5.22 Områder hvor sprengstoff benyttes.......................................................................................... 17
5.23 Potensiell eksplosiv atmosfære ................................................................................................. 17
5.24 Eksponering for radiofrekvens signaler ..................................................................................... 17
5.25 Ikke-ioniserende stråling ........................................................................................................... 18
5.26 CE-Godkjenning ......................................................................................................................... 18
5.27 Batteri ........................................................................................................................................ 18
5.28 Korrekt avhending av dette produktet ...................................................................................... 19
3
GT200 Brukermanual
1. Introduksjon
GL200 er en kraftig GSM/GPS enhet designet for personlig sporing, kjæledyr og kjøretøy.
Med overlegen mottaks sensitivitet, rask TTFF (Time To First Fix) og Quad-Band GSM-frekvenser
850/900/1800/1900MHz.
Lokasjon kan overvåkes i sann tid og periodisk rapporteres av en bakenforliggende web applikasjon
eller Smart Mobil.
Kommuniserer vi GPRS/GSM-nettverk for å overføre rapporter og alarmer,
Rapporterer GPS posisjon, GSM Posisjon (triangulering), Lavt batteri og andre avanserte funksjoner.
Ved bruk av SOS knappen og sendes alarm og posisjon til bakenforliggende web applikasjon eller
SmartMobil.
Denne enheten er i overensstemmelse med del 22, del 24, del 15.247 av FCC-reglene. Drift
forutsetter følgende to forhold:
(1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens.
(2) Denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket
drift.
Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den ansvarlige part for
overholdelse kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.
2. Produktoversikt
2.1 Utseende
4
GT200 Brukermanual
2.2 Knapper og Mini USB grensesnitt
Knapper og Mini USB grensesnitt
Av/På knapp
Funksjonsknapp
Mini USB grensesnitt
•
•
•
•
•
•
•
Skru på GL200
Skru av GL200 (hvis funksjon er aktivisert)
SOS funksjon, langt trykk for å aktivere en alarm
Koble til 5V DC lader for lading av internt batteri
Koble til eksternt batteri (tilleggsutstyr)
Koble til ekstern strømtilførsel (tilleggsutstyr)
Koble til data kabel M (tilleggsutstyr for
administrator/ systemleverandør)
2.3 Lamper, beskrivelse
Det er tre lamper på GL200, beskrivelse som følgende:
Lampe
Hendelse
GSM Lampe
Søker nettverk
Nettverk registrert
Strøm av
SIM-PIN låst
Mottar kommando
Lampe deaktivert (opsjon)
GPS Lampe
GPS kontakt
GPS søk
GPS kontakt, feil GPS data
GPS av
Lyser/blinker 150 sek etter
enhet er slått på (opsjon)
Lampe deaktivert (opsjon)
Strøm lampe
Slått på
Lader tilkoblet, lading komplett
Lader tilkoblet, lader
Strøm knapp trykket,
forbereder strøm av
Unormal
Lavt batteri
Skru av
Lampe deaktivert (opsjon)
5
Status
Blinker hurtig
Blinker sakte
Lyser ikke
Lyser konstant
Lyser konstant i 3 sek.
Lyser ikke
Lyser konstant
Blinker hurtig
Blinker sakte
Lyser ikke
Lyser ikke (etter 150 sek)
Lyser ikke
Lyser ikke
Lyser konstant
Blinker hurtig
Blinker hurtig
Blinker hurtig
Blinker sakte
Lyser ikke
Lyser ikke
GT200 Brukermanual
3. Ekstern tilkobling, grensesnitt
3.1 Ekstern DC lader, grensesnitt
Pin 2 på Mini-USB kontakten brukes til lading og er navngitt VCHG pin, den kan kobles til et 5V DC
strømadapter for strøm og lading til det interne batteriet i GL200.
3.2 Eksternt batteri, grensesnitt
Pin 8 på Mini-USB kontakten brukes til tilkobling av eksternt batteri og er navngitt EXTBAT pin, den
kan tilkobles et 3.7V Li-ion batteri for ekstra strøm til GL200.
6
GT200 Brukermanual
3.3 Tenning, deteksjon
Pin 7 på Mini-USB kontakten brukes til tilkobling av tenning når GL200 benyttes i kjøretøy og er
navngitt IGN_IND pin.
3.4 Ekstern inngang, grensesnitt
Pin 5 på Mini-USB kontakten er en negativ inngang navngitt NSW pin.
For negativ aktivisering av enhetens inngang er kriteriene slik:
Logisk tilstand
Elektrisk tilstand
Aktiv
0V til 0.8V
Innaktiv
1.7V til 32V eller åpen
Et eksempel vises i figuren nedenfor:
7
GT200 Brukermanual
Eksempel på NSW pin koblet til en panikk knapp
3.5 Ekstern utgang, grensesnitt
Pin 9 på Mini-USB kontakten er en negativ utgang og er navngitt OUT pin.
”The output is Open-Drain type with no internal pull-up resistor which also can be used to
control a relay. It means that the user has to connect a pull-up resistor or a relay coil between the
Output pin and any positive voltage (32V max.) to generate a correct output.. It can drive a maxim
continuous current of 0.15A.”
For negativ aktivisering av enhetens utgang er kriteriene slik:
Logisk tilstand
Elektrisk tilstand
Aktiv
<0.4V maks strøm er 0.15A
Innaktiv
Åpen eller stigende spenning (maks 32V)
Et eksempel vises i figuren nedenfor:
Eksempel på OUT pin koblet til en lampe
8
GT200 Brukermanual
Eksempel på OUT pin koblet til et relé
“If the digital output is used to drive a relay, a catch diode is showed across the relay coil, this is
necessary to prevent damage to the digital output when the relay is turned off. Many modern relays
come with this diode pre-installed internal to the relay itself. If the relay has this diode, insure the
proper relay polarity connected is used. If this diode is not internal, it should be added externally. A
common diode such as a 1N4004 will work in most circumstances.”
3.6 Ekstern GPS Antenne, spesifikasjon
Det er en MMCX RF hunn kontakt på GL200 for tilkobling av ekstern antenne, spesifikasjonen på den
eksterne antennen i listen nedenfor:
GPS antenne
Frekvens: 1575.42 MHz
Båndbredde
>5 MHz
Strålebredde
>120 grader
Strømtilkobling
3.3V
Polaritet
RHCP eller lineær
Oppnåelse
Passiv: 0 dBi minimum
Aktiv: 15 dB
Impedans
50Ω
VSWR
<2
Støyfaktor
<3
Tilkobling
MMCX
9
GT200 Brukermanual
4. Komme i gang
4.1 Deleliste
GL200 GPS enhet
GPS/GSM enhet
AC-DC Power Adapter
(Standard tilbehør)
Lader til internt batteri GL200
GL200 Bæreveske
(Tilleggsutstyr)
For belte, halsbånd o.l
Lader Sigarettenner
(Tilleggsutstyr)
For lading over kjøretøyets
sigarettenner
Eksternt Battri Kit
(Tilleggsutstyr)
Settet inneholder eksternt
batteri 17600 mAh ,
strømstyringsenhet, lader,
vanntett hus og egen
brukermanual.
GL200 Datakabel
(Tilleggsutstyr)
For administrator/
systemleverandør
GL200 Ekstern kabel
(Tilleggsutstyr)
Ekstern kabel for lader,
eksternt batteri og tenning
GL200 Ekstern GPS Aktiv
antenne (Tilleggsutstyr)
Ekstern antenne
GL200 holder uten magnet
For fastmontering i bil,
hundesele o.l
10
GT200 Brukermanual
GL200 holder med magnet
Kraftig magnet for enkel
montering på metall overflater
4.2 Lading av batteri
 Koble til AC-DC strøm-adapteret til GL200
 Sett inn AC-DC strøm-adapteret i veggkontakten.
 Under lading blinker batterilampen hurtig, når enheten er fulladet slukker lampen.
 Du kan også lade enheten i en USB utgang på en PC, vær oppmerksom på at lading ikke er like god som ved bruk av
nettadapter.
 Ladetid ca 4-5 timer.
OBS: Før første gangs bruk av GL200, vennligst lad batteriet fullt.
4.3 GL200 Ekstern Kabel, grensesnitt
GL200 Ekstern Kabel er en kabel med Mini USB kontakt og 6 løse kabler for tilkobling.
Se detaljert beskrivelse for tilkobling:
Farge
Rød
Svart
Blå
Hvit
Grønn
Gul
11
Navn
Ekstern DC inn (5V)
Jord
Eksternt batteri inn (DC 3.4V til 4.2V)
Tenning
NSW «negativ inngang»
OUT «negativ utgang»
Merknad
Se 3.1
Se 3.1
Se 3.2
Se 3.3
Se 3.4
Se 3.5
GT200 Brukermanual
4.4 Installere SIM-kort
•
•
•
Åpne gummidekslet på siden.
Sett inn SIM-kortet ifølge anvisningen nedenfor.
Sett gummidekslet tilbake på plass.
4.5 Installere GL200 i holder
Vennligst monter GL200 i holderen etter følgende måte:
Skru på/ Skru av
Skru på:
• Metode 1: Hold strømknappen inne i minst 3 sekunder, samtidig lyser strømlampen.
• Metode 2: Koble til en lader eller eksternt batteri og den skrur seg på automatisk, samtidig
lyser strømlampen.
Skru av:
• Metode 1: Hold strømknappen inne i minst 2 sekunder, strømlampen vil blinke raskt og
slukke. Dette indikerer at enheten slås av, det kan ta inntil 90 sekunder før enheten slås helt
av. Enheten er kun mulig å slå av når den bruker internt batteri, settes den i laderen vil den
være i drift men gå i hvilemodus. Hvis enheten er programmert med opsjonen «ikke mulig å
skru av» vil det ikke være mulig å skru av enheten.
• Metode 2: Hvis eksternt batteri benyttes vil enheten skrus av når dette kobles fra.
12
GT200 Brukermanual
5. Feilsøking og sikkerhetsinformasjon
5.1 Feilsøking
Feil
Etter at GL200 er slått på
blinker GSM lampen raskt
konstant.
Mulig årsak
SIM-kort ikke satt inn
Dårlig signal/ dekning: GL200 finner
ikke nettverk.
PIN-kode låst
Kommuniserer ikke med
webapplikasjon over GPRS.
SIM-kortet i GL200
støtter ikke GPRS.
APN er feil. Noen APN
Kan ikke besøke internett
IP addressen eller port er feil.
Kan ikke skru av GL200
Funksjonen er slått av (opsjon)
Ingen respons fra UART
ved konfigurasjon av
GL200 gjennom UART
GL200 får ikke kontakt
med satelitt.
Lader eller eksternt batteri er
tilkoblet.
GL200 er i strømsparingsmodus
Svakt GPS signal.
Løsning
Sett inn SIM-kort.
Forsøk å forflytte deg til et
område med god GSM dekning.
Bruk SIM-kort uten PIN kode
eller lås opp SIM (din
leverandør er behjelpelig med
dette)
Forsøk med et SIM-kort som
støtter GPRS.
Spør din operatør etter riktig
APN.
Kontroller at IP adresse og port
er riktig.
Slå på funksjonen (spør din
leverandør)
Koble fra lader eller eksternt
batteri.
Fjern Data_Kabel_M og sett
den inn igjen. GL200 vil våkne
fra strømsparingsmodus etter
10 sekunder.
Forsøk å åpne
konfigurasjonsverktøyet på
nytt.
Forsøk å bevege deg til et
område med fri sikt.
Hold enheten med fronten mot
himmelen.
5.2 Sikkerhetsinformasjon
•
•
•
•
13
Vennligst ikke demontere enheten selv.
Vennligst ikke utsette enheten for overoppheting eller for fuktighet, unngå direkte sollys.
For høy temperatur vil skade enheten eller føre til at batteriet eksploderer.
Vennligst ikke bruk GL200 på fly eller i nærheten av medisinsk utstyr.
GT200 Brukermanual
5.3 Ikke oppbevar enheten i varme eller kalde områder.
Bruk enheten ved -20 °C til 55 °C
•
•
•
Enheten kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy,
ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
Ikke eksponer enheten for direkte sollys over lengre perioder (for eksempel
på dashbordet i en bil).
Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C
5.4 Ikke bruk eller lagre enheten i støvete og skitne områder
Støv kan forårsake funksjonsfeil.
5.5 Hold enheten tørr
•
•
Enheten tåler kraftig vannsprut etter IPX5 standarden, den tåler ikke å være under vann.
Tørk enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten.
Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
5.6 Sikre tilgang til nødtjenester
I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å ringe nødsamtaler fra
enheten. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig
infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med
redningspersonell.
5.7 Håndter SIM-Kort med forsiktighet
•
•
•
Ikke ta ut et kort mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon,
siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller enheten.
Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra
andre apparater.
Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller
metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.
5.8 Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten
Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på den,
og gjør produsentens garanti ugyldig.
14
GT200 Brukermanual
5.9 Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjente av
Produsenten
•
•
Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte enhetens
levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
Produsent er ikke ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han eller hun bruker
tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent.
5.10 Gi batteri og lader maksimal levetid
•
•
•
•
Ikke lad opp batteriene i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
Batterier må bare brukes til det formålet som de er beregnet på.
5.11 Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for støt
•
•
Enheten kan bli skadet.
Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.
5.12 Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner,
varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere
•
•
Batteriet kan lekke.
Enheten kan overopphetes og forårsake brann
5.13 Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter
•
•
•
Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut av eksponering for
magnetiske felter.
Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og
boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la
enheten komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.
5.14 Bruk av GL200
GL200 er utstyrt med en intern GSM antenne.
Kontroller at GL200 aldri tildekkes av hendene eller andre deler av kroppen.
Dette har innvirkning på kvaliteten i overføringen og mottaket til enheten.
Generelt problem med GSM enheter, gjør et forsøk med din egen mobiltelefon: legg den i lommen
og ta den raskt frem etter en stund og sjekk hvor få streker på signalindikatoren du faktisk har.
Dette kan føre til at GL200 ikke fungerer tilfredsstillende i en nødsituasjon.
I tillegg er du dermed mer RF-energi utsatt enn nødvendig.
Mulig scenario er at også strømforbruket til enheten øker.
15
GT200 Brukermanual
5.15 Antenne
•
•
•
Ikke bruk en GL200 med skadet innkapsling.
Ikke bruk en GL200 med skadet antenne, dette kan forårsake brannsår.
Reparer aldri antenne eller innkapsling selv, noen materialer kan ha negativ påvirkning
på produktets funksjonalitet.
Kontakt din leverandør for reparasjon.
5.16 Elektroniske apparater
Det meste av moderne elektronisk utstyr er beskyttet mot RF signaler fra GL200.
5.17 Elektroniske apparater i kjøretøy
RF signaler kan forstyrre elektroniske systemer i motoriserte kjøretøy.
Ta kontakt med produsenten (eller forhandler) med hensyn til kjøretøyet.
Også med hensyn til eventuelle innebygde apparater i bilen.
5.18 Pacemakers
Health Industry Manufacturers Association anbefaler at det er minst 15 cm (6 tommer) mellom
antennen av en trådløs telefon (GL200) og pacemaker.
Dette for å unngå forstyrrelser av pacemakeren.
Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og etter anbefalinger fra
Wireless Technology Research.
Som bærer av pacemaker, må du kontrollere at GL200 alltid mer enn 15 cm unna.
Mistenker du at forstyrrelser inntreffer, ta av deg GL200 umiddelbart.
5.19 Elektriske medisinske apparater
Bruk av andre personlige medisinske utstyr (for eksempel høreapparat).
Kontakt enhetsprodusenten for å finne ut om dette er tilstrekkelig beskyttet fra ekstern RF-energi.
Legen din kan være nyttig i å skaffe denne informasjonen.
Under normal bruk, kan du bruke GL200 på sykehus eller andre pleiemiljøer der andre
mobiltelefoner er i bruk.
5.20 Fly og flyplasser
Under normale bruksforhold kan du bruke GL200 i fly og på flyplasser.
Imidlertid er det ikke tillatt å sende en nødmelding.
RF-stråling kan ha negativ innvirkning på utstyret ombord i fly.
Vi anbefaler at GL200 deaktiveres hvis du er ombord i et fly.
Husk å aktivisere den igjen etter landing.
16
GT200 Brukermanual
5.21 Barn
La ikke barn leke med GL200.
Det er ikke et leketøy.
Barn kan sende en falsk nødmelding, unødvendig oppfølging av alarmsentralen kan forekomme.
5.22 Områder hvor sprengstoff benyttes
GL200 må ikke benyttes i områder hvor sprengstoff benyttes.
Dette påvirker arbeidet med eksplosiver.
Følg alle skilt og instruksjoner.
5.23 Potensiell eksplosiv atmosfære
GL200 kan ikke sende nødmeldinger i miljøer der en potensiell eksplosiv atmosfære råder.
Elektronisk utstyr eller tilbehør kan generere gnister.
Gnister kan i disse områdene føre til eksplosjon eller brann.
Områdene ved potensiell eksplosiv atmosfære er vanligvis tydelig skiltet.
Dette er for eksempel: bensinstasjoner, under dekk på båter, steder hvor det er transport eller
lagring av brensel eller kjemikalier.
Men også områder der luften inneholder kontinuerlig kjemiske partikler eller støvpartikler, for
eksempel (korn) støv eller metall pulver.
Bruk ikke GL200 i områder der brennbare gasser, væsker eller eksplosiver lagres.
Før GL200 brukes i et kjøretøy drevet med flytende gasser (for eksempel propan eller butan), sjekk
om den oppfyller de nødvendige sikkerhetsforskrifter.
5.24 Eksponering for radiofrekvens signaler
GL200 inneholder en radiosender og mottaker med lavt strømforbruk.
Hvis GL200 i en nødsituasjon sender meldinger, overfører og mottar enheten (radiofrekvens)
signaler.
Følgende internasjonale byråer har vedtatt standarder og rekommandasjoner gjort for å beskytte
offentligheten mot eksponering for elektromagnetisk RF-energi:
•
•
•
•
•
•
International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996.
Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) Din-0848.
Directives of the European Community, Directorate General V in Matters of Radio Frequency
Electromagnetic Energy.
National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988.
American National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), Reports 86.
Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6.
Disse standardene er basert på omfattende vitenskapelig forskning.
Mer enn 120 vitenskapsmenn og forskere, ingeniører og leger fra universiteter, sunnhetsinstanser fra
regjeringen og næringen har utviklet den reviderte ANSI standarden.
17
GT200 Brukermanual
Dette gjorde de på grunnlag av tilgjengelige forskningsresultater.
Utformingen av GL200 oppfyller disse standardene, så lenge du bruker enheten som angitt.
5.25 Ikke-ioniserende stråling
Vi anbefaler deg å ikke ha antennen til GL200 for nær kroppsdeler mens du sender et nødsignal.
De samme reglene som for mobiltelefoner gjelder.
GL200 har 2 antenner.
Begge er disse inkludert i kabinettet.
Det er en GPS-antenne for mottak av satellittsignaler og en GSM-antenne for mottak av telefonisignaler.
Under nødmeldinger kan GL200 forstyrre medisinsk utstyr som høreapparater og pacemaker.
5.26 CE-Godkjenning
Produktet SmartGPS GL200 bærer CE-merket.
Utforming og implementering av GL200 i henhold til retningslinjer under:
•
•
•
•
•
•
EU Guidelines: 89/336/EC (EMC-Directive)
73/23/EC (Low Voltage Directive)
91/263/EC (Telecommunications Directive)
Standard: EMC: ETS 300342-1
Safety: EN 60950
GSM network: TBR19 en TBR20
5.27 Batteri
Korrekt avhending av batterier i dette produktet
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre
europeiske land med separate systemer for retur av batterier)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen
angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen
med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.
Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller
Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly som overstiger
referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig
måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg
om å adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere
dem gratis til en gjenvinningsstasjon.
18
GT200 Brukermanual
5.28 Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder EU og andre europeiske land med egne
avfallshåndteringssystemer)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller
dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske
tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal
avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av
levetiden.
For å hindre potensielle skader på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra
andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig
gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren som de kjøpte produktet
av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan
resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke
blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.
19