Prisliste Bergen 2015

Transcription

Prisliste Bergen 2015
Eurodent
Prisliste Eurodent Bergen 1. januar - 31. desember 2015
Første konsultasjon, ny pasient, inkludert første OPG
kr 750
kr 550
kr 375
timepris
timepris
kr 305
kr 490
1-1
1-2
1-3
2
3
4
5
Recall fast pasient, årlig sjek, rens
Undersøkelse, allmenn-tannlege, 15 minutter
Undersøkelse, spesialist
Omfattende undersøkelse hos spesialist
Etterkontroll etter kirurgi, trekking
Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep
6-1
6-6
Lokal bedøvelse, per injeksjon
Overflate anestesi Xylocain spray
kr 119
gratis
804
806
801
Panorama røntgen
Skallerøntgen med Kefalostat (Ceph)
Taking av prøver/stimulert salivatest
kr 520
kr 650
kr 450
Protetikk
301
304-a
304-b
306
304-c
304-d
Porselensinnlegg
Helkrone-MK
Zirkoniumkrone
Stift, konus, post/core
Porselenskrone, Procera
Skallfasetter, Zirkonium
kr 3 990
kr 4 160
kr 4 855
kr 1 410
kr 5 855
kr 4 855
305-a Bropilar-MK
305-b Bropilar-Zirk
305-c Bropilar-Procera
kr 4 160
kr 4 855
kr 5 855
307-a Mellom og ekstensjonsledd-MK, bro
307-b Mellom og ekstensjonsledd-Zirk, bro
307-c Mellom og ekstensjonsledd-Procera
kr 3 950
kr 4 650
kr 5 650
308-1 Implantatbasert krone, inkludert distanse, Co/Cr
308-2 Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse, Co/Cr
309-1 Mellom og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid, Co/Cr
kr 7 550
kr 7 550
kr 3 950
308-3 Implantatbasert krone, inkludert distanse, Zirkonium
308-4 Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse, Zirkonium
309-2 Mellom og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid, Zirkonium
kr 8 550
kr 8 550
kr 4 650
Kirurgi
421
Kirurgisk innsetting av tannimplantat, første implantat, Nobel Replace
kr 9 755
422
Kirurgisk innsetting av tannimplantat, per implantat i tillegg, Nobel Replace
421
Kirurgisk innsetting av tannimplantat, første implantat, Alpha Bio
kr 9 755
kr 7 500
422
Kirurgisk innsetting av tannimplantat, per implantat i tillegg, Alpha Bio
kr 7 500
451
4
5
405
Helningsdistanse/blottlegging av implantat
Enkel etterkontroll etterkontroll etter kirurgisk inngrep
Omfattende etterkontroll etter kirurgisk inngrep
Kirurgisk tanntrekking
kr 500
kr 305
kr 490
kr 2 000
406
407
408
409
Apisectomi av rot/røtter - premolar/incisiv/canin
Apisectomi av rot/røtter - molar
Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar/incisiv/canin
Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar
timepris
timepris
timepris
timepris
419
424
Sinus lift/side, inkl membran og BIO-OSS
Bio-Oss, materiale vevsgenerasjon ved implantatkirurgi
kr 8 900
kr 2 500
Rotfylling/fyllinger
201
202
203
204
205
Fylling kompositt, 1 side
Fylling kompositt, 2 side
Fylling kompositt, 3 side
Midlertidig fylling
Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale (4-5 flater)
kr 690
kr 890
kr 1 090
kr 500
kr 1 510
210
211
212
Rotkanalbehandling fortann 1-3
Rotkanalbehandling pre-molar 4-5
Rotkanalbehandling molar 6-8
Pr. kanal i tillegg
kr 2 765
kr 3 355
kr 3 950
kr 500
213
214
215
Midlertidig fylling, 1 flate
Midlertidig fylling, 2 flate
Midlertidig fylling, 3 flate
kr 215
kr 260
kr 300
Trekking
401-a
402-a
401-b
402-b
Enkel trekking
Enkel trekking, neste tann i samme region
Komplisert trekking
Komplisert trekking, neste tann i samme region
Sutur etter ekstraksjon (ved behov)
kr 695,00
kr 595,00
kr 1 230,00
kr 1 030,00
kr
95,00
Proteser
310
310
311
312-5
312-5
312-5b
312-7
313
Helprotese, importert
Helprotese, norsk-produsert
Helsett, pris fra
Delprotese, importert
Delprotese, norsk-produsert
Metallbase for protese
Protesefeste på protetikk
Protese rebasering
312-1 Midlertidig protese 1 tann, pris fra
312-2 Midlertidig protese 2-3 tenner, pris fra
kr 7 900
kr 8 900
Fra kr 15800
kr 8 200
kr 9 200
kr 2 500
kr 4 500
kr 1 675
kr 3 000
kr 3 500
Forebyggende behandling
101-1 Enkel rens, fjerning av tannsten, 15 min
101-2 Sub-gingival tannstensrens, omfattende rens, 30 min
101-3 Profylaksebehandling med fluor
kr 300
kr 600
kr 360
101-4 Overflate-rens, fjerning av belegg; Airflow 10 min
101-5 Opplæring/instruering til forebyggende
101-6 Puss av fyllingsvedheng
kr 250
kr 350
kr 300
Diverse
Timetakst tannlege
Timetakst tannpleier
Timetakst spesialist
Ikke møtt til første konsultasjon
Ikke møtt til planlagt time, pr påstartet halvtime satt av tid
kr 1 500
kr 900
kr 2 000
kr 300
kr 500
10010
703
705
10001
10000
10002
10003
Reseptutskriving
Studiemodell/gips
Unders., bittskinne og etterkontroll ved symptomer ved TMJ
Brenne røntgenbilde CD/DVD
Bleking Zoom2
Hjemmebleking, pr kjeve
Ekstra gel til bleking
kr 95
kr 500
kr 2 500
kr 95
kr 3 900
kr 1 650
kr 200
10004
10005
10006
10 007
Oppdekking/engangsutstyr pr gang
Hygienepakke porselenskrone, oppdekking/engangsutstyr/opplæring
Oppfølgingspakke etter implantat/kirurgi
Kirurgisk oppdekking/engangsutstyr for implantatkirurgi
Avbestilling av time må skje senest 24 timer i forveien.
Hvis du uteblir eller avbestiller senere enn 24 timer før behandlingen, blir du belastet med gebyr.
Prislisten er ikke uttømmende. Gyldig fra 1.januar 2015 til 31. desember 2015
kr 119
kr 500
kr 200
kr 500
Perio-behandling
Egenandel
1-10
1-11
4
501-1
501-2
Undersøkelse ny pasient inkl første OPG
Undersøkelse
Perio, etterkontroll
Perio behandling en seanse 30 min, egenandel
Perio behandling dobbel seanse 60 min, egenandel
kr 460
kr 145
kr 305
kr 470
kr 1 070

Similar documents