Verktøy for trekking

Transcription

Verktøy for trekking
Verktøy for trekking
EZ 15
EZ 15 benyttes til å blåse trekkesnor inn i rør fra 6 - 20 mm. EZ 15 kobles enkelt til trykkluft fra
kompressor, dette skaper trykk i beholderen og blåser tråden inn i røret.
El.Nr
Type
Rør Ø mm
Drift
Pakning
100151
EZ 15
16-50
230 V
1
Innhold:
- 3 ruller snor Ø 1 mm. Belastningsevne 24 kg. Pr rull ca. 900 m
- Rørtilkoblinger for Ø 6, 8, 12, 14 og 19 mm
- Trykkluftslange, lengde 3 m
- Universal slangepåsats opptil 20 mm
- 1 eske med reservedeler og saks
Teknisk info:
Drives av trykkluft.