Oslo, terapigruppe med Christine Endsjø

Transcription

Oslo, terapigruppe med Christine Endsjø
Terapigruppe for NGI studenter "... change occurs when one becomes what he is, not when he tries to become what he is not", Beisser (1970). I en gruppe for opp6l seks deltakere får du anledning 6l å se på og møte det som ER; hva skjer i deg her-­‐og-­‐nå i kontakt med deg selv og omgivelsene. Terapi-­‐ og prosessarbeidet understøHes blant annet av awareness øvelser. Gjennom deHe kan du bli bevisst hvordan du kontakter og bryter kontakt, lære å skjelne mellom det som fak6sk finner sted og hvordan du tolker det-­‐ og ikke minst få erfare at du har valgmuligheter. Fullført gruppe gir 18 gruppeterapi6mer. Tider • 
• 
• 
Mandag 21.sept, 5.okt og 19.okt kl 14-­‐17 Lørdag 31.okt kl 10 -­‐ 16 Mandag 16.nov kl 14 -­‐ 17 Sted Kris6an Augusts gate 19, 0164 Oslo Pris kr 3800 Påmelding Pr epost 6l [email protected] Jeg startet min gestaltpraksis i 1998 og har en mastergrad i Gestalt Psykoterapi. Se også min hjemmeside www.mindfulnessogterapi.no Slå gjerne på tråden om du har noen spørsmål Chris6ne Endsjø, tlf 92 82 60 24