Last ned Båtmagasinet medieplan

Transcription

Last ned Båtmagasinet medieplan
20
16
www.batmagasinet.no
Båtmagasinet er Norges største båtblad!
Lesertall: 128.000
GEP:318.000
Målgruppen vår er motorbåtfolket som eier 90% av den norske båtparken.
Innholdet spenner fra smånotiser til nyheter, praktisk stoff, tester, havnebeskrivelser, spesielle
båter, personer, kystkultur og mye forbrukerrettet stoff.
UTGIVELSER 2016
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
ANN.-PRISER
IMSYSTEM
Nytt intelligent TR
1528
BATMAGASIN
ET
Kr 89,Nr. 5/JUNI 2015
TEST:
HYDROLIFT eller
NORDKAPP
2/1 side
1/1 side
1/2 side
1/3 side
1/4 side
1/8 side
1/16 side
Matr.frist
I salg
08.01.16
10.02.16
11.03.16
08.04.16
04.05.16
03.06.16
01.07.16
29.07.16
02.09.16
07.10.16
11.11.16
08.02.16
07.03.16
11.04.16
09.05.16
06.06.16
04.07.16
01.08.16
29.08.16
03.10.16
07.11.16
12.12.16
SPESIALPLASSERING
40 700 Side 3
22 900 1/1 s v/leder
12 900 2. omslag
9 200 3. omslag
7 500 4. omslag
5 700
2.300
Alle priser netto eks. mva.
23 700
23 700
25 700
24 500
30 000
FORMATER
➜Bunnstoff til RIB
veteranbåt
➜Motorbytte på
kartplotteren
d
me
e
lær
å
s
➜Trik
n
i 900 – kosebåte
➜Bruktbåttest: Hu
gummijolla
til
r
sse
pa
som
➜Påhengern
Nr. 5/ JUNI 2015
rraribåt
Ferrarimotor i Fe
Størrelse
2/1 side
1/1 side
1/1 side satsflate
1/2 side bredde
1/2 side høyde
1/4 side 4 sp.
1/4 side 2 sp.
1/4 side 1 sp.
1/8 side
1/16 side
Satsflate bredde x høyde
426 x 291 + 4mm utfall
213 x 291 + 4mm utfall
189 x 269
189 x 133
93 x 269
189 x 64
93 x 133
45 x 269
93 x 64
93 x 30
NB! Båtmagasinet er limfrest. Legg alltid
til 4 mm ekstra mellom ord/bokstaver over rygg
på 2/1 sider for å unngå at teksten «forsvinner»
ved limfresing.
0431 005
bc
MANN LIVSSTIL
05
500
7
7 02306 0 30431
Ferdig beskåret er bladet: B 213 x H 291 mm
Kontaktperson:
GEIR BERNTSEN
Tlf.: (+47) 62 94 10 33
Mob.: (+47) 911 82 123
E-mail: [email protected]
Materiell leveres:
www.nada.no
ANNONSESALG:
Aller Media AS • Båtmagasinet • Postboks 1169 Sentrum, 0107 Oslo • Besøksadresse: Karvesvingen 1, 0579 Oslo