Mer om saken - NHO Service

Transcription

Mer om saken - NHO Service
NÆRING
– Sunt med flere val
VALUTAKURSER
8
NÆRING
8
OSLO BØRS
8,57
7,55
11,61
89,99
115,03
2,05
6,01
5,90
6,34
798,51
BYAVISA MOSS
Sist uke
+0,44%
Siste året
+11,86%
25. februar 2015
NYETABLERTE
CIMETIC AS
Formål: Konsulenttjenester,
design og utvikling av programvare og IT-relaterte tjenester,
drift av web-portaler og tjenester, og alt hva hermed står
i forbindelse, herunder å delta
i andre selskap med lignende
virksomhet.
Kapital: NOK 30.000
Daglig leder: Mats Magnem
EAZYFIRM AS
Formål: Bedriftsrådgivning, markedsføring, utførelse av prosjekter for kunder samt deltagelse i
andre selskaper.
Kapital: NOK 30.000
Daglig leder: Fredrik
Ingebrigtsen
ESPEN & EDDIES
BILVERKSTED AS
Formål: Drift av bilverksted,
utleie og salg av biler, salg av
deler og rekvisita samt andre
produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette.
Kapital: NOK 100.000
Daglig leder: Jørn Fladberg
FALCONOVA DA
Formål: Arbeide med
Videofilming og foto fra drone i
fugleperspektiv, og ellers vanlig
video/film, og fotoutstyr for
bruk over internett, og direkte
til kunder som leier inn våre
tjenester. Arbeide med film fra
drone, videofilm og foto til våre
egne internett reiseguider. Samt
opparbeide og drifte internett
reiseguider til forskjellige land.
Daglig leder: Geir Johansen
KJØP SALG NORGE MIKE R
FREDRIKSEN JOHANSEN
Formål: Salg av rubrikk annonser
og tjenester.
Daglig leder: Mike Robin
Fredriksen Johansen
KONGENSGATE 25 SAMEIE
MOSS
Formål: Eierseksjonssameie
Styrets leder: Jan Tommy
Karlsen
PEGASUS FILM OG TV
MIKE ROBIN FREDRIKSEN
JOHANSEN
Formål: Produksjon og redigering av spillefilmer, reklame, kortfilmer, dokumentarer, TV serier,
web serier.
Innehaver: Mike Robin
Fredriksen Johansen
RISIKO RESPONS AS
Formål: Salg av rådgivende og
utøvende sikkerhetstjenester til
private, institusjoner, det offentlige og næringsliv.
Kapital: NOK 30.000
Styrets leder:
Kurt William Tofte
Her er bedriften som sørger for at Moss har fritt
brukervalg innen pleie
og omsorg. Men ikke alle
ønsket lillebroren velkommen.
GUDMUND LINDBÆK tekst og foto
– Vi følger med hva politikerne sier og mener, men er
mest opptatt av å tilby og levere gode tjenester. Jeg mener
det er sunt med flere valgmuligheter. Det sier Synnøve
Danielsen, avdelingsleder i
selskapet Orange Helse som
har levert private tjenester
innen hjemmesykepleie og
praktisk bistand siden 2013.
I Moss er fritt brukervalg av
pleie- og omsorg en politisk
kampsak. De borgelige partiene har innført og vil fortsette med kombinasjon av
kommunale- og private tjenester. I den andre leiren er
standpunktet like tydelig – de
røde vil at kommunen skal
levere tjenester innen helse og
omsorg.
– Vi går inn for at grunnbemanningen innen helse
og omsorg utføres av kommunen og vi skal ta tilbake
driften av de konkurranseutsatte sykehjemmene, sa
Shakeel Rehman, leder i Moss
Arbeiderparti, til Byavisa i
januar.
Velkommen – ikke velkommen
Til høsten er det nytt kommunevalg, og i mellomtiden
leverer Orange Helse sine tjenester i hele kommunen med
15 ansatte og har fått tildelt
akkurat samme tid som den
kommunale tjenesten. De
ansatte i Orange Helse har
også samme lønnsnivå som
for tilsvarende kolleger i kommunen.
– Vi føler oss som en lillebror som etablerte oss i
Moss og fikk høre at omtrent
halvparten ønsket oss velkommen. Fordelen med oss
er at vi garanterer for at de
pleietrengende forholder seg
til færre personer samtidig
som vi gir større garanti for
at vi kommer til brukeren til
avtalt tid. Vi gir også brukeren større medbestemmelse
Jeg fornyer din
spisestue, ditt kjøkken
og øvrig møblement
Marit`s Lasering | www.maritslasering.no | Tlf. 911 70 324
VIL BLI: Synnøve Danielsen leder Orange Helses avdeling i Moss og mener bedriften er kommet for å bli, til tross for politisk splittelse ho
– blant annet når det gjelder
ønsket tidspunkt for hjelp,
sier Synøve Danielsen.
Før Synøve fra Øreåsen
overtok ledelsen av Orange
Helse i Moss, arbeidet hun
som sykepleier på akuttmottaket i Fredrikstad og har
tidligere jobbet spesielt med
slagpasienter. Nå leder hun en
privat bedrift med 15 ansatte
som kjører rundt i oransje
biler.
Åpenhet og respekt
– Vi møter brukerne med høy
faglig kompetanse, åpenhet
og respekt. Vi er fleksible og
for oss er det viktig at brukerne og pårørende opplever
trygghet og god helsetjeneste,
og vi tar tilbakemeldinger og
forbedringer på alvor, slår
Danielsen fast.
Orange Helse har de fleste
brukerne på Jeløy, i et område
Vi føler oss som
en lillebror som
etablerte oss i Moss og
fikk høre at omtrent
halvparten ønsket oss
velkommen.
”
SYNNØVE DANIELSEN
hvor leilighetene er tilrettelagt
for eldre og uføre, spesielt gjelder det de nye leilighetene på
Glassverket. De fleste som jobber for Orange Helse er utdannede sykepleiere, hjelpepleiere
og en aktivitør.
– Vi følger med i den politiske debatten og er spent på hva
kommunen velger av private
tjenester i fremtiden. Men jeg
tror vi er kommet for å bli – og
vi vil i hvert fall fortsette, sier
Synøve Danielsen.
[email protected]
LILLEBROR: – Vi følte oss som en lillebror da vi kom
medarbeidere rundt i oransje biler.
Uro på skolene i Østfold
Vi drikker lettere og lysere
Bekymringsfult mye svindel av NAV
Uro i skoletimene er et problem for mange elever i skolen. I Elevundersøkelsen
2014 der elever fra femte trinn og oppover deltok, var det 14,2 prosent av
dem som går på skole i Østfold som svarte at det slettes ikke er god arbeidsro
i timene. Trenden er likevel at det har blitt mindre uro siden forrige undersøkelse, sier Divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet Kjersti Flåten.
Nordmenn drikker stadig lysere og lettere alkoholholdige varer. Det viser salgstallene for Vinmonopolet i fjor.
Pressesjef Jens Nordahl sier at det økte salget av hvitvin,
musserende rosevin og øl skyldes endringer i det norske
klima og et ønske om mindre sukker og alkoholinnhold.
Det er bekymringsfult at det blir anmeldt stadig mer trygdesvindel i
Norge. Det sier direktør i NAV Kontroll, Sverre Lindahl. 88 personer ble
anmeldt for trygdesvindel i Østfold i fjor. Til sammen var det snakk om
17,8 millioner kroner de forsøkte å lure til seg, ifølge NAV. Trenden på
landsbasis er at totalbeløpet som blir svindlet øker, sier Lindahl.
25. februar 2015
BYAVISA MOSS
NÆRING
lgmuligheter
MOVAR IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Moss,
Rygge, Råde, Vestby og Våler. Selskapets primære funksjonsområder er
Vannproduksjon og Avløpsrensing, Renovasjon og avfallshåndtering samt
Brann-, redning- og feiervirksomhet for de 5 eierkommunene. Selskapet er
organisert i 4 sektorer, Vann & Avløp, Renovasjon, Brann og Administrasjon.
Se www.movar.no for mer informasjon om selskapet.
Fagarbeider / spesialarbeider
INNSAMLING AV FARLIG AVFALL OG SMÅELEKTRONIKK
Ved Renovasjonssektoren, seksjon for husholdningsavfall er det ledig
stilling som Fagarbeider / Spesialarbeider i 80 % stillingsbrøk.
Stillingen er knyttet til et prosjekt for å øke informasjon og innsamling av farlig avfall fra husholdningene. I stillingen inngår også
håndtering av farlig avfall og småelektronikk fra husholdningene i
regionen. Prosjektets varighet er 2 år.
Stillingen ønskes besatt med arbeidstaker med interesse for arbeid
innen avfallshåndtering.
Arbeidsområde vil i hovedsak være:
t *OOTBNMJOHPHUSBOTQPSUBWGBSMJHBWGBMMPHTNÌ
elektronikk fra privathusholdninger
t &OLFMQMBOMFHHJOHTBLTCFIBOEMJOHLVOEFCFIBOEMJOHJOGPSNB
sjon og oppsøkende kontakt rettet mot regionens innbyggere.
t %FMUBQÌTUBOETPM
t .PUUBLTPSUFSJOHPHFNCBMMFSJOHBWJOOTBNMFUBWGBMM
t "OESFPQQHBWFSJOOFOGPSPSEJOSESJGUQÌSFOPWBTKPOTTFLUPSFO
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
t (PEFLVOOTLBQFSJHKFOWJOOJOHTGBHFU
t &WOFUJMÌLPNNVOJTFSFTLSJGUMJHPHNVOUMJH
med regionens innbyggere
t 4USVLUVSFSUPHTZTUFNBUJTL
t 4FSWJDFPSJFOUFSU
t 'MFLTJCFMJGPSIPMEUJMBSCFJETUJELWFMETUJEPHIFMH
t '“SFSLPSU$
t 5SVDLTFSUJGJLBU
t "%3LPNQFUBOTFCFWJT
Arbeidet vil foregå i henhold til en på forhånd oppsatt arbeidsplan.
%FUNÌQÌSFHOFTFOEFMBSCFJEQÌLWFMETUJEPHIFMHFS"WM“OOJOHFS
BWIFOHJHBWLWBMJGJLBTKPOFSQSBLTJTPHBMEFS'SBLSUJM
%FOTPNBOTFUUFTNÌWSFWJMMJHUJMÌHKFOOPNHÌEF
PQQMSJOHTUJMCVETPNGSFNTFUUFT'PSOSNFSFPQQMZTOJOHFSPN
stillingen ta kontakt med Ove Larsen: [email protected]
Skriftlig søknad med bekreftede vitnemål og attester sendes på
e-post: [email protected] senest innen 10.03.2015.
Tilsetting i MOVAR skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid
HKFMEFOEFMPWFSUBSJGGBWUBMFSPHSFHMFNFOUFS'PSTUJMMJOHFOHKFMEFS
pliktig medlemskap i offentlig pensjonsordning.
m, sier Synøve Danielsen, som hver dag sender sine
FAKTA
os kommunen som oppdragsgiver.
Orange Helse AS
Adresse: Varnaveien 7, Moss
Avdelingsleder: Synøve
Danielsen
Ansatte: 15 i Moss
Moss kommune
STILLING LEDIG
Hovedkontor: Bergen
Virksomhetsleder skole – ref. nr. 15/1176
Profil: Leverer tjenester til
helse-, pleie- og omsorg,
benyttes av sykehjem,
hjemmesykepleie og private
helseinstitusjoner over hele
landet. Drifter hjemmesykepleie gjennom ordningen fritt
brukervalg i Moss, Bergen og
Ålesund.
Ved Hoppern skole er det ledig 100 % fast stilling som
virksomhetsleder.
Søknadsfrist: 15.03.15.
Etablert: 2007, leverer tjenester til over 80 kommuner.
Omsetning 2013: 149,8 millioner.
Sykepleier i turnus, flere stillinger – ref. nr. 15/818
Ved hjemmebaserte tjenester har vi ledig flere sykepleierstillinger i turnus, både faste og vikariater. Stillingene
varierer fra 60 til 100 % i størrelse.
Søknadsfrist: 13.03.15.
Søknad og CV sendes via kommunens elektroniske søknadsskjema.
For mer informasjon, se vår hjemmeside under stilling ledig.
------------------------------------------------------------------------------------
Rådhuset, Kirkegata 15, postboks 175, 1501 Moss
T 69 24 80 00 E [email protected] I www.moss.kommune.no
9

Similar documents