valgt parti navn epost telefon Fast medlem Arbeiderpartiet Siv

Comments

Transcription

valgt parti navn epost telefon Fast medlem Arbeiderpartiet Siv
valgt
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
1.varamedlem
2.varamedlem
3.varamedlem
4.varamedlem
5.varamedlem
6.varamedlem
7.varamedlem
8.varamedlem
9.varamedlem
10.varamedlem
11.varamedlem
12.varamedlem
13.varamedlem
14.varamedlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
1.varamedlem
2.varamedlem
parti
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet
navn
Siv Dagny Aasvik
Einar Roger Pettersen
Britt Mary Irene Solvik
Åge Hilmar Rusten
Margareth Bentzen
Finn Sture Hultgreen
Hanne Elise Skare
Gro-Marith Villadsen
Rayner Skare Lind
Ketil Johnsen
Jacob Normann Jacobsen
Bengt Are Pettersen
Wenche Beate Ongstad
Julia Jørstad
Reiulf Øistein Ruud
Kent-Remi Nyheim
Katharina Jørstad Løkse
Asbjørn Reidar Fleines
Sylvi Dagny Bentzen
Eirik Sletten
Kristin Albriktsen
Torbjørn Eilertsen
Ove Slettli
Lars Kristian Holand
Knut Jarle Andreassen
Camilla Skog Rodal
Håkon Toralf Hanssen
Lill Mari Gulmælæ Johnsen
Anders Samuelsen
Ronny Nilsen Gabrielsen
Ole Andreas Holdø
Janne Eirin Antonsen
epost
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
telefon
900 21 883
906 40 688
916 95 658
911 73 939
905 94 345
470 25 616
995 83 668
951 86 567
482 36 595
900 95 240
908 85 822
900 67 426
416 65 454
982 58 707
478 63 559
996 04 245
916 25 781
454 10 036
916 60 326
470 14 059
992 73 058
919 99 842
905 21 345
480 27 364
980 99 059
996 44 232
918 37 177
482 22 092
902 39 464
906 54 606
975 21 109
3.varamedlem
4.varamedlem
5.varamedlem
6.varamedlem
7.varamedlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
1.varamedlem
2.varamedlem
3.varamedlem
4.varamedlem
5.varamedlem
6.varamedlem
Fast medlem
Fast medlem
1.varamedlem
2.varamedlem
3.varamedlem
4.varamedlem
5.varamedlem
Fast medlem
1.varamedlem
2.varamedlem
3.varamedlem
4.varamedlem
Fast medlem
1.varamedlem
2.varamedlem
3.varamedlem
4.varamedlem
Fast medlem
1.varamedlem
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet
Senterpartiet
Senterpartiet
Senterpartiet
Senterpartiet
Senterpartiet
Senterpartiet
Senterpartiet
Senterpartiet
Senterpartiet
Høyre
Høyre
Høyre
Høyre
Høyre
Høyre
Høyre
Melbu og omegn samarbeidsliste
Melbu og omegn samarbeidsliste
Melbu og omegn samarbeidsliste
Melbu og omegn samarbeidsliste
Melbu og omegn samarbeidsliste
Venstre
Venstre
Venstre
Venstre
Venstre
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Tommy Sigve Didriksen
Roy Anders Steffenakk
Marte Freiberg
Odd Martin Åsheim
Ståle Kvammen Rist
Kurt Eirik Jenssen
Aina Johanne Nilsen
Stig Børre Sørmo
Trude Lind
Ragnhild Renna
Lars Gunder Rask
Agnes Helene Pettersen Steinsvik
Svein-Olav Elvegård
Leif Håkon Ellingsen
Lina Buvik Vibe
Ivar Frank Fredriksen
Kate Margareth Adolfsen-Trabelsi
Terje Nikolaisen
Torben Breivik Jonassen
Reidar Dag Aas
Lena Arntzen
Jan Steffensen
Anne Karine Innbjør
Thor Arne Vilhelmsen
Trond Magne Holten
Grethe Irene Celius
Arne Ivar Mikalsen
Renathe Marie Johnsen
Thor Håvard Waag Pettersen
Bente Kristin Waag Pettersen
Külli Treimann Skagen
Per Atle Bayner
Kaia Ingelill Mårtensson Aune
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
909 62 277
980 75 230
915 82 834
906 55 039
918 41 605
412 33 620
954 75 731
951 19 855
970 43 557
905 48 161
990 41 421
902 67 412
917 88 218
993 85 624
902 19 821
911 71 651
916 45 765
951 66 770
917 05 927
900 46 200
953 64 472
901 90 879
900 45 115
482 63 461
957 63 062
915 56 861
917 16 569
917 35 413
452 37 903
920 10 811
906 64 719 76 15 14 36
917 16 559
952 96 906
2.varamedlem
3.varamedlem
4.varamedlem
Fast medlem
1.varamedlem
2.varamedlem
3.varamedlem
4.varamedlem
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Rødt
Rødt
Rødt
Rødt
Rødt
Mildrid Ellingsen
Frode Angell
Gull Margrethe Gullberg Pettersen
Geir-Asbjørn Jørgensen
Lena Kristin Hansen
Jostein Kristen Ellingsen
Karen Sofie Hultgren Olsen
Fred Arne Grunnfoss
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
911 92 104
452 81 120
913 85 239
940 15 235
911 53 601 954 17 881
915 93 607
908 36 227