Valgsresultat Selbu kommunestyrevalget 2015

Comments

Transcription

Valgsresultat Selbu kommunestyrevalget 2015
KommunestyreValgprotokoll
og fylkestingsvalget
for valgstyret
Kommune:
Selbu
Fylke:
Sør-Trøndelag
Ar:
2015
A Administrative
- Kommunestyrevalget
2015
2015
forhold
Al Valgstyret
Valgstyrets
sekretær:
E-postadresse:
Telefon:
Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer):
Navn
Funksjon
Balstad Inga Johanne
Leder
Røsseth Per
Nestleder
Fuglem Tanja
Medlem
Sandvik Ingeborg
Medlem
Fuglem Nils-Even
Medlem
Uthus Kolbjørn
Varamedlem
Haagensen Gro Anette Kirkhus
Varamedlem
A2 Valgtinget
Stemmekretser
og tid:
Navn på alle kretsene i kommunen
Krets
Apningstid
søndag
Apningstid
mandag
Dragsten
09:00 —19:30
Ytre og indre Selbustrand
09:00 —20:00
Innbygda
09:00 —20:00
Mebonden
09:00 —20:00
Øverbygda
09:00 —20:00
Flora
09:00 —20:00
Vikvarvet
09:00 —20:00
14.09.2015 23:29:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 1
C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag
Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a)
1
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c)
0
Total
1
C3.3
Fremmede stemmegivninger
Godkjente
44
Forkastet
0
Total
C3.4
44
Forkastede Fremmede stemmegivninger
Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a)
0
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c)
0
Total
0
14.09.2015 23:29:15
Valgprotokoll for valgstyret
Side 5
D1.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti
Parti
Endelig
Arbeiderpartiet
130
Sosialistisk Venstreparti
32
Miljøpartiet De Grønne
15
Fellesliste SP, KrF og Venstre
76
Høyre
57
Totalt antall partifordelte stemmesedler
14.09.2015 23:29:19
310
Valgprotokoll for valgstyret
Side 9
D1.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling
Parti
Foreløpig
Endelig
123
130
7
Sosialistisk Venstreparti
27
32
5
Miljøpartiet De Grønne
10
15
5
Fellesliste SP, KrF og Venstre
69
76
7
Høyre
54
57
3
283
310
27
Arbeiderpartiet
Totalt antall partifordelte stemmesedler
Avvik
D1.5 Merknad
(Arsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.)
Hele kommunen — Forhåndsstemmer ordinære:
Endringene er som forventet
D2 Valgtingsstemmer
D2.1 Opptalte valgtingstemmesedler
Type
[Godkjente
Blanke
1 702
17
0
1 719
0
0
0
0
43
1
0
44
1 745
18
0
1 763
Ordinære
Særskilt
Fremmede
Total antall opptalte valgtingstemmesedler
Forkastet
Total
D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler
Type forkastelse
Ordinære
Særskilt
Fremmede
Total
Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a)
o
o
o
o
Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b)(§10-3(1) b)
0
0
0
0
Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1) c)
(§10-3(1) c)
0
0
0
0
Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d)(§10-3(1) d)
0
0
0
0
Totalt forkastede stemmesedler
o
0
0
0
14.09.2015 23:29:19
Valgprotokoll for valgstyret
Side 10
D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling
Parti
Foreløpig
Endelig
Arbeiderpartiet
710
711
1
Sosialistisk Venstreparti
111
113
2
Miljøpartiet De Grønne
45
45
0
Fellesliste SP, KrF og Venstre
554
559
5
Høyre
313
317
4
1 733
1 745
12
Totalt antall partifordelte stemmesedler
Avvik
D2.5 Merknad
(Arsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer)
Hele kommunen — Stemmer i særskilt omslag:
Ingen godkjente stemmer i særskilt omslag
D3 Total oversikt
Parti
Arbeiderpartiet
Valgting
Forhånd
Total
130
711
841
Sosialistisk Venstreparti
32
113
145
Miljøpartiet De Grønne
15
45
60
Fellesliste SP, KrF og Venstre
76
559
635
Høyre
57
317
374
310
1 745
2 055
Totalt antall partifordelte stemmesedler
14.09.2015 23:29:19
Valgprotokoll for valgstyret
Side 12
Mandatene ble fordelt som følger:
Mandat nr.:
Parti:
Kvotient:
1
Arbeiderpartiet
14 950,000000
2
Fellesliste SP, KrF og Venstre
11 294,285714
3
Arbeiderpartiet
6 976,666667
4
Høyre
6 715,000000
5
Fellesliste SP, KrF og Venstre
5 270,666667
6
Arbeiderpartiet
4 186,000000
7
Fellesliste SP, KrF og Venstre
3 162,400000
8
Høyre
3 133,666667
9
Arbeiderpartiet
2 990,000000
10
Sosialistisk Venstreparti
2 659,285714
11
Arbeiderpartiet
2 325,555556
12
Fellesliste SP, KrF og Venstre
2 258,857143
13
Arbeiderpartiet
1 902,727273
14
Høyre
1 880,200000
15
Fellesliste SP, KrF og Venstre
1 756,888889
16
Arbeiderpartiet
1 610,000000
17
Fellesliste SP, KrF og Venstre
1 437,454545
18
Arbeiderpartiet
1 395,333333
19
Høyre
1 343,000000
20
Sosialistisk Venstreparti
1 241,000000
21
Arbeiderpartiet
1 231,176471
22
Fellesliste SP, KrF og Venstre
1 216,307692
23
Arbeiderpartiet
1 101,578947
24
Miljøpartiet De Grønne
1 077,857143
25
Fellesliste SP, KrF og Venstre
1 054,133333
14.09.2015 23:29:19
Valgprotokoll for valgstyret
Side 16
E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter
Valglistens navn:
Arbeiderpartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Ole Morten Balstad**
1974
2
Sissel Pettersen Uthus**
1975
3
Alf Ronny Rotvold**
1972
4
Kjell Tore Aftret**
1952
5
Kolbjørn Uthus**
1949
6
Anne Kari Skotnes**
1971
7
Marit Grøtte**
1969
8
Terje Holten**
1972
9
Maiken Gjærevold**
1991
10
Torbjørn Olsen**
1947
11
Eva Jenny Solbakken*
1957
12
Per Einar Sæther*
1977
13
Jon Olav Trondset*
1992
14
Odd Kjøsnes*
1964
15
Randi Pettersen
1955
16
Vilde Fuglem*
1996
17
Håkon Myhre Aftret*
1996
18
Frank Andersen*
1973
19
Arvid Bjørsvik*
1975
20
Knut Georg Nervik*
1965
21
Chris Folde*
1956
22
Anne Karin Stokke*
1948
23
Sigrid Ingeborg Dyrdal*
1942
24
Egil Jønland
1953
25
Gustav Bjarne Fossum
1935
Valglistens navn:
Sosialistisk Venstreparti
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Arnstein Trøite**
1946
2
Hans Ivar Aftret**
1962
3
Gro Mari Hanem Høiby*
1981
4
Anna Cecilia Rapp*
1972
5
Tonje Heimsvik*
1975
6
Janne Oddveig Paulsby*
1963
14.09.2015 23:29:20
Valgprotokoll for valgstyret
Side 21
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
7
Olaug Dyrdal
1973
8
Jon Bakken
1943
9
Else May Engen
1956
10
Harald Voldseth
1944
11
Torger Sletner
1950
12
Håkon Carlsen Vetlesen
1992
13
Ole Kristian Gullichsen
1950
14
Edvin Mebust
1951
15
Einar Tveten
1940
16
Mia Gjessing
1957
17
Solbjørg Heimsvik Fuglem
1949
Valglistens navn:
Miljøpartiet De Grønne
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Sigurd Mellqvist**
1980
2
Eystein Røset*
1982
3
Mia Therese Sollihaug*
1982
4
Roger Bakheim*
1973
5
May Torill Løvseth
1967
6
Carine Rønning
1978
7
Knut Botten
1968
Valglistens navn:
Fellesliste SP, KrF og Venstre
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Per Røsseth**
1956
2
Ingeborg Sandvik**
1987
3
Tor Øystein Mebust**
1984
4
Per Avelsgård**
1961
5
Ole Einar Aashaug**
1939
6
&ssef Berge**
1971
7
John Espen Langseth**
1991
8
Jarle Aftret**
1956
9
Oddveig Martine Rotvold*
1980
10
Heidi Bente Stokke*
1967
11
Lisbeth Lyngaas Borelly
1955
12
Hilde Kristin Guldseth*
1972
13
Hans Gunnar Morseth*
1964
14.09.2015 23:29:20
Valgprotokoll for valgstyret
Side 22
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
14
Jon Olav Kjøsnes*
1959
15
Per Nordland*
1944
16
Gurine Mebust*
1948
17
Ivar Kjærnsmo*
1978
18
Tormod Morset*
1985
19
Oddbjørg Øiberg*
1973
20
Janne Balstad
1969
21
Marte Guldseth Flakne
1992
22
Nils Håvard Storvik
1968
Valglistens navn:
Høyre
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Hans Bårdsgård**
1971
2
Nils-Even Fuglem**
1969
3
Tomas Rønsberg**
1949
4
Kristine Møllenhus LOdin**
1950
5
Trond Kåre Langseth*
1958
6
Hans Christian Aasen*
1968
7
Lars Rolseth*
1973
8
Oddvar Georg Raaen*
1954
9
Arild Øien
1950
10
Bård Inge Kjeldstad*
1971
11
Stig Alsethaug*
1968
12
Peder P. Evjen
1961
13
Ann Kristin Slind
1968
14
Ole Halvard Bondahl
1954
15
Randi Kristin R. Kulseth
1983
16
Bernt Magnus Kristiansen
1969
17
Ola Fuglem
1939
18
Harald Vada
1942
19
Ingar Haarstad
1951
20
Kari Margrete Hoem Ofstad
1967
21
Linda Langseth
1975
22
Harald Stokke
1942
23
Ola Andreas Evjen Lien
1975
24
Olav Sigmund Guldseth
1959
25
Ellen Høiby
1969
14.09.2015 23:29:20
Valgprotokoll for valgstyret
Side 23
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
26
Thomas Haarstad
1977
27
Kristian Jønland
1979
Underskrifter:
-
Dato:
Øvrige medlemmer:
_
c
Luu
14.09.2015 23:29:20
Valgprotokoll for valgstyret
Side 24