Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Comments

Transcription

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015
Kommune: Larvik
Fylke:
Vestfold
År:
2015
A Administrative forhold
A1 Valgstyret
Valgstyrets sekretær: Einen Vilhelm
Telefon:
98231283
Valgstyrets sekretær: Einen Vilhelm
Telefon:
E-postadresse: [email protected]
E-postadresse: [email protected]
98231283
Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer):
Navn
Funksjon
Høiseth Rune
Leder
Bast Hallstein
Nestleder
Løsnæs Turid
Medlem
Vasvik Truls
Medlem
Krøgli Willy
Medlem
Anvik Knut
Medlem
Johnsen Gina Merethe
Medlem
Løken Birgitte Gulla
Medlem
Westgaard-Halle Lene Camilla
Medlem
Eliassen Laila
Medlem
Villum Jan
Medlem
Anderssen Tone Margaret
Varamedlem
Aurvoll Mona Elin
Varamedlem
Carlsen Hugo Skau
Varamedlem
Gjerstad Rolf Kristian
Varamedlem
Holm Olaf
Varamedlem
Høeg Egil Irgens
Varamedlem
Johannessen Ragnar
Varamedlem
Kristensen Tom
Varamedlem
Lærum Egil
Varamedlem
Løken Jan Birger
Varamedlem
15.09.2015 20:44:01
Valgprotokoll for valgstyret
Side 1
Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer):
Navn
Funksjon
Manvik Ole Martin
Varamedlem
Manvik Per
Varamedlem
Nyland Elin
Varamedlem
Odberg Tor Kåre Hansen
Varamedlem
Seierstad Bente
Varamedlem
A2 Valgtinget
Stemmekretser og tid:
Navn på alle kretsene i kommunen
Krets
Åpningstid søndag
Åpningstid mandag
Berg
14:00 – 18:00
09:00 – 21:00
Sky
14:00 – 18:00
09:00 – 21:00
Kjose
09:00 – 21:00
Stavern
14:00 – 18:00
09:00 – 21:00
Larvik Sentrum Vest
14:00 – 18:00
09:00 – 21:00
Larvik Sentrum Øst
14:00 – 18:00
09:00 – 21:00
Kvelde
14:00 – 18:00
09:00 – 21:00
Hvarnes
09:00 – 21:00
Bommestad
14:00 – 18:00
09:00 – 21:00
Nanset
14:00 – 18:00
09:00 – 21:00
Østre Halsen
14:00 – 18:00
09:00 – 21:00
Tjodalyng
14:00 – 18:00
09:00 – 21:00
15.09.2015 20:44:01
Valgprotokoll for valgstyret
Side 2
B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
B1 Behandling av mottatte forhåndsstemmer
B1.1 Totalt mottatte forhåndsstemmer
Antall stemmegivninger
Forkastet
Godkjente
Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli til 9. august (tidligstemmegivning)
0
9
Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 10. august
0
3 303
Antall brevstemmer utenriks
0
1
Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen
0
13
Antall i beredskapskonvolutt
0
0
Sum mottatte forhåndsstemmer
0
3 326
3 326
Totalt antall
B1.2 Behandlede forhåndsstemmegivninger
Forkastelser
Innenriks
Utenriks
Velger ikke i manntall §10-1(1) a)(§10-1(1) a)
0
0
Ikke mulig å identifisere velgeren §10-1(1) b)(§10-1(1) b)
0
0
Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid §10-1(1) c)(§10-1(1) c)
0
0
Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker §10-1(1) d)(§10-1(1) d)
0
0
Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet §10-1(1) e)(§10-1(1) e)
0
0
Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning §10-1(1) f)(§10-1(1) f)
0
0
Stemmegivningen kom for sent frem §10-1(1) g)(§10-1(1) g)
0
0
Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen § 10-1a (1) a(§ 10-1a (1) a)
0
0
Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning § 10-1a (1) c(§ 10-1a (1) c)
0
0
Sum forkastede forhåndsstemmegivninger
0
0
Godkjente forhåndsstemmegivninger (skal være lik sum av B2.1.1 og B2.2.1)
3 326
Totalt antall forhåndsstemmegivninger
3 326
B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
B2.1 Startet senest 4 timer før valglokalene stenger
B2.1.1 Behandlede forhåndsstemmesedler
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
3 182
Blanke
—
13
Tvilsomme
—
15
Total
15.09.2015 20:44:03
3 209
Valgprotokoll for valgstyret
3 210
Side 3
B2.1.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler
Parti
Antall
Miljøpartiet De Grønne
178
Fremskrittspartiet
530
Høyre
715
Venstre
110
Arbeiderpartiet
1 219
Rødt
49
Sosialistisk Venstreparti
87
Kristelig Folkeparti
212
Senterpartiet
82
Totalt antall partifordelte stemmesedler
3 182
B2.1.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.1.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
Akseptabelt avvik. Se for øvrig eget vedlegg ang forhåndsstemmer i tiden 10. august -25.august.
B2.2 Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og sent innkomne)
B2.2.1 Behandlede forhåndsstemmesedler
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
110
Blanke
—
0
Tvilsomme
—
0
Total
117
110
B2.2.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler
Parti
Antall
Miljøpartiet De Grønne
9
Fremskrittspartiet
9
Høyre
16
Venstre
15
Arbeiderpartiet
32
Rødt
8
Sosialistisk Venstreparti
6
Kristelig Folkeparti
11
Senterpartiet
4
Totalt antall partifordelte stemmesedler
15.09.2015 20:44:03
110
Valgprotokoll for valgstyret
Side 4
B2.2.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
Akseptabelt avvik mellom X i manntall og stemmesedler
15.09.2015 20:44:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 5
C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
C1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser
Stemmekrets
Sted for foreløpig
opptelling
Kryss i manntall
Opptalte stemmer
Søndag
Mandag
Stemmesedler i
urne
I særskilt
omslag
I beredskapsomslag
Berg
I kretsen
320
1 001
1 320
3
0
Sky
I kretsen
382
705
1 062
0
0
Kjose
I kretsen
0
116
116
0
0
Stavern
I kretsen
782
1 674
2 450
3
0
Larvik Sentrum Vest
I kretsen
524
1 026
1 541
0
0
Larvik Sentrum Øst
I kretsen
631
1 363
1 984
3
0
Kvelde
I kretsen
179
544
722
1
0
Hvarnes
I kretsen
0
246
243
1
0
Bommestad
I kretsen
294
708
1 002
0
0
Nanset
I kretsen
599
1 583
2 165
1
0
Østre Halsen
I kretsen
685
1 502
2 178
4
0
Tjodalyng
I kretsen
497
1 183
1 676
1
0
4 893
11 651
16 459
17
0
Sum
Sum
15.09.2015 20:44:05
16 544
Valgprotokoll for valgstyret
Side 6
C1.1 Merknad
Berg — Valgtingsstemmer ordinære:
ok
Sky — Valgtingsstemmer ordinære:
Telling ok
Kjose — Valgtingsstemmer ordinære:
Alt OK.
Stavern — Valgtingsstemmer ordinære:
En tvilsom stemmeseddel er ikke stemplet.
Ellers har valget gått etter planen.
Larvik Sentrum Vest — Valgtingsstemmer ordinære:
Avvik kan skyldes at 9 personer ikke har stemt ved kommunevalget. Noen av disse ble observert med kun
fylkesvalgstemme.
Larvik Sentrum Øst — Valgtingsstemmer ordinære:
Se kommentarer for fylkestingsvalget ang særskilte konvolutter. Avvik mellom kryss i manntall og opptelte
stemmesedler anses som normalt.
Kvelde — Valgtingsstemmer ordinære:
Alt gikk greit.
Hvarnes — Valgtingsstemmer ordinære:
Innflyttet fra Stavanger, meldt flytting i juni.
Bommestad — Valgtingsstemmer ordinære:
Dette ser bra ut.
Nanset — Valgtingsstemmer ordinære:
avvik på 17 skyldes at ikke alle har stemt ved kommunevalget.
1 særskilt konvolutt grunnet krav i EVA
Østre Halsen — Valgtingsstemmer ordinære:
Ikke alle stemte på kommunevalget.
Tjodalyng — Valgtingsstemmer ordinære:
en ustemplet konvolutt ble lagt i urnen,velgeren fikk legge ny stemplet stemmeseddel i urnen.
mange av de ustemplede stemmesedler lå inni stemplede .
C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyrene
C2.1 Antall valgtingstemmesedler i urne
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
16 352
Blanke
—
100
Tvilsomme
—
7
Total
15.09.2015 20:44:07
16 537
Valgprotokoll for valgstyret
16 459
Side 7
C2.2 Partifordelte Valgtingstemmesedler
Parti
Antall
Miljøpartiet De Grønne
624
Fremskrittspartiet
2 987
Høyre
3 518
Venstre
583
Arbeiderpartiet
6 104
Rødt
233
Sosialistisk Venstreparti
444
Kristelig Folkeparti
1 123
Senterpartiet
736
Totalt antall partifordelte stemmesedler
15.09.2015 20:44:07
16 352
Valgprotokoll for valgstyret
Side 8
C2.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
Berg — Valgtingsstemmer ordinære:
ok
Sky — Valgtingsstemmer ordinære:
Telling ok
Kjose — Valgtingsstemmer ordinære:
Alt OK.
Stavern — Valgtingsstemmer ordinære:
En tvilsom stemmeseddel er ikke stemplet.
Ellers har valget gått etter planen.
Larvik Sentrum Vest — Valgtingsstemmer ordinære:
Avvik kan skyldes at 9 personer ikke har stemt ved kommunevalget. Noen av disse ble observert med kun
fylkesvalgstemme.
Larvik Sentrum Øst — Valgtingsstemmer ordinære:
Se kommentarer for fylkestingsvalget ang særskilte konvolutter. Avvik mellom kryss i manntall og opptelte
stemmesedler anses som normalt.
Kvelde — Valgtingsstemmer ordinære:
Alt gikk greit.
Hvarnes — Valgtingsstemmer ordinære:
Innflyttet fra Stavanger, meldt flytting i juni.
Bommestad — Valgtingsstemmer ordinære:
Dette ser bra ut.
Nanset — Valgtingsstemmer ordinære:
avvik på 17 skyldes at ikke alle har stemt ved kommunevalget.
1 særskilt konvolutt grunnet krav i EVA
Østre Halsen — Valgtingsstemmer ordinære:
Ikke alle stemte på kommunevalget.
Tjodalyng — Valgtingsstemmer ordinære:
en ustemplet konvolutt ble lagt i urnen,velgeren fikk legge ny stemplet stemmeseddel i urnen.
mange av de ustemplede stemmesedler lå inni stemplede .
C3 Stemmegivninger - Valgting
C3.1 Stemmegivning i særskilt omslag
Godkjente
3
Forkastet
13
Total
16
15.09.2015 20:44:07
Valgprotokoll for valgstyret
Side 9
C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag
Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a)
7
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c)
6
Total
C3.3
13
Stemmegivninger i beredskapsomslag
Godkjente
0
Forkastet
0
Total
0
C3.4
Forkastede Stemmegivninger i beredskapsomslag
Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a)
0
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c)
0
Total
0
15.09.2015 20:44:07
Valgprotokoll for valgstyret
Side 10
C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret
C4.1 - C4.3 Valgtingstemmesedler i urne
Foreløpig opptelling av valgtingsstemmesedler er foretatt hos stemmestyrene
C4.4 Antall stemmesedler i særskilt omslag
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
3
Blanke
—
0
Tvilsomme
—
0
Total
5
3
C4.5 Partifordelte stemmesedler i særskilt omslag
Parti
Antall
Miljøpartiet De Grønne
0
Fremskrittspartiet
0
Høyre
2
Venstre
0
Arbeiderpartiet
0
Rødt
0
Sosialistisk Venstreparti
0
Kristelig Folkeparti
0
Senterpartiet
1
Totalt antall partifordelte stemmesedler
3
C4.6 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.4) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
Dette er i orden
C4.7
Antall Stemmesedler i beredskapsomslag
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
0
Blanke
—
0
Tvilsomme
—
0
Total
0
0
15.09.2015 20:44:07
Valgprotokoll for valgstyret
Side 11
C4.8
Partifordelte stemmesedler - Stemmesedler i beredskapsomslag
Parti
Antall
Miljøpartiet De Grønne
0
Fremskrittspartiet
0
Høyre
0
Venstre
0
Arbeiderpartiet
0
Rødt
0
Sosialistisk Venstreparti
0
Kristelig Folkeparti
0
Senterpartiet
0
Totalt antall partifordelte stemmesedler
0
C4.9 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.7) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
Ingen stemmer i beredskap
D Endelig opptelling
D1 Forhåndsstemmer
D1.1 Opptalte forhåndsstemmesedler
Type
Godkjente
Opptalt minst fire timer før valglokalet stenger:
Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og
sent innkomne)
Total antall opptalte forhåndstemmesedler
Blanke
Forkastet
Total
3 185
11
18
3 214
117
0
0
117
3 302
11
18
3 331
D1.2 Forkastede stemmesedler
Startet senest 4 timer før
valglokalene stenger
Type forkastelse
Opptalt etter stenging
12
0
Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b) (§10-3
0
0
Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1)
3
0
Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d) (§10-3(1) d)
3
0
18
0
Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a)
Totalt antall forkastede stemmesedler
15.09.2015 20:44:07
Valgprotokoll for valgstyret
Side 12
D1.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti
Parti
Endelig
Miljøpartiet De Grønne
195
Fremskrittspartiet
540
Høyre
732
Venstre
126
Arbeiderpartiet
1 250
Rødt
57
Sosialistisk Venstreparti
93
Kristelig Folkeparti
223
Senterpartiet
86
Totalt antall partifordelte stemmesedler
15.09.2015 20:44:07
3 302
Valgprotokoll for valgstyret
Side 13
D1.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling
Parti
Foreløpig
Endelig
Avvik
Miljøpartiet De Grønne
187
195
8
Fremskrittspartiet
539
540
1
Høyre
731
732
1
Venstre
125
126
1
1 251
1 250
-1
Rødt
57
57
0
Sosialistisk Venstreparti
93
93
0
223
223
0
86
86
0
3 292
3 302
10
Arbeiderpartiet
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Totalt antall partifordelte stemmesedler
D1.5 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.)
Hele kommunen — Sent innkomne/lagt til side:
Tellefeil på foreløpig telling MDG
Hele kommunen — Forhåndsstemmer ordinære:
Godkjent
D2 Valgtingsstemmer
D2.1 Opptalte valgtingstemmesedler
Type
Godkjente
Blanke
Forkastet
Total
16 349
100
11
16 460
Særskilt
3
0
0
3
Beredskap
0
0
0
0
16 352
100
11
16 463
Ordinære
Total antall opptalte valgtingstemmesedler
D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler
Type forkastelse
Ordinære
Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a)
Særskilt
Beredskap
Total
11
0
0
11
Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b)(§10-3(1) b)
0
0
0
0
Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1) c)
(§10-3(1) c)
0
0
0
0
Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d)(§10-3(1) d)
0
0
0
0
11
0
0
11
Totalt forkastede stemmesedler
15.09.2015 20:44:07
Valgprotokoll for valgstyret
Side 14
D2.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti
Parti
Endelig
Miljøpartiet De Grønne
625
Fremskrittspartiet
2 988
Høyre
3 518
Venstre
583
Arbeiderpartiet
6 102
Rødt
233
Sosialistisk Venstreparti
444
Kristelig Folkeparti
1 123
Senterpartiet
736
Totalt antall partifordelte stemmesedler
15.09.2015 20:44:07
16 352
Valgprotokoll for valgstyret
Side 15
D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling
Parti
Foreløpig
Miljøpartiet De Grønne
Endelig
Avvik
624
625
1
Fremskrittspartiet
2 987
2 988
1
Høyre
3 520
3 518
-2
583
583
0
6 104
6 102
-2
Rødt
233
233
0
Sosialistisk Venstreparti
444
444
0
1 123
1 123
0
737
736
-1
16 355
16 352
-3
Venstre
Arbeiderpartiet
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Totalt antall partifordelte stemmesedler
15.09.2015 20:44:07
Valgprotokoll for valgstyret
Side 16
D2.5 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer)
Hele kommunen — Stemmer i særskilt omslag:
Ok
Hele kommunen — Stemmer i beredskapskonvolutt:
OK
Berg — Valgtingsstemmer ordinære:
OK
Sky — Valgtingsstemmer ordinære:
OK
Kjose — Valgtingsstemmer ordinære:
OK
Stavern — Valgtingsstemmer ordinære:
ok
Larvik Sentrum Vest — Valgtingsstemmer ordinære:
OK
Larvik Sentrum Øst — Valgtingsstemmer ordinære:
OK
Kvelde — Valgtingsstemmer ordinære:
Ok
Hvarnes — Valgtingsstemmer ordinære:
ok
Bommestad — Valgtingsstemmer ordinære:
Ok
Nanset — Valgtingsstemmer ordinære:
Ok
Østre Halsen — Valgtingsstemmer ordinære:
OK
Tjodalyng — Valgtingsstemmer ordinære:
Ok
15.09.2015 20:44:07
Valgprotokoll for valgstyret
Side 17
D3 Total oversikt
Parti
Forhånd
Valgting
Total
Miljøpartiet De Grønne
195
625
820
Fremskrittspartiet
540
2 988
3 528
Høyre
732
3 518
4 250
Venstre
126
583
709
1 250
6 102
7 352
Rødt
57
233
290
Sosialistisk Venstreparti
93
444
537
223
1 123
1 346
86
736
822
3 302
16 352
19 654
Arbeiderpartiet
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Totalt antall partifordelte stemmesedler
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 18
E Valgoppgjør ved kommunestyrevalget
E1 Mandatfordeling
E1.1 Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene
Miljøpartiet De Grønne
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 820 x 35
Slengere:
28700
Mottatt:
124
Avgitt:
189
Listestemmetall:
28635
1. div
1.4
20 453,571429
2. div
3.0
9 545,000000
3. div
5.0
5 727,000000
4. div
7.0
4 090,714286
5. div
9.0
3 181,666667
6. div
11.0
2 603,181818
7. div
13.0
2 202,692308
8. div
15.0
1 909,000000
9. div
17.0
1 684,411765
10. div
19.0
1 507,105263
11. div
21.0
1 363,571429
Fremskrittspartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 3528 x 35
Slengere:
123480
Mottatt:
312
Avgitt:
401
Listestemmetall:
123391
1. div
1.4
88 136,428571
2. div
3.0
41 130,333333
3. div
5.0
24 678,200000
4. div
7.0
17 627,285714
5. div
9.0
13 710,111111
6. div
11.0
11 217,363636
7. div
13.0
9 491,615385
8. div
15.0
8 226,066667
9. div
17.0
7 258,294118
10. div
19.0
6 494,263158
11. div
21.0
5 875,761905
12. div
23.0
5 364,826087
13. div
25.0
4 935,640000
14. div
27.0
4 570,037037
15. div
29.0
4 254,862069
16. div
31.0
3 980,354839
17. div
33.0
3 739,121212
18. div
35.0
3 525,457143
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 19
19. div
37.0
3 334,891892
20. div
39.0
3 163,871795
21. div
41.0
3 009,536585
22. div
43.0
2 869,558140
23. div
45.0
2 742,022222
24. div
47.0
2 625,340426
25. div
49.0
2 518,183673
26. div
51.0
2 419,431373
27. div
53.0
2 328,132075
28. div
55.0
2 243,472727
29. div
57.0
2 164,754386
30. div
59.0
2 091,372881
31. div
61.0
2 022,803279
Høyre
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 4250 x 35
Slengere:
148750
Mottatt:
830
Avgitt:
499
Listestemmetall:
149081
1. div
1.4
106 486,428571
2. div
3.0
49 693,666667
3. div
5.0
29 816,200000
4. div
7.0
21 297,285714
5. div
9.0
16 564,555556
6. div
11.0
13 552,818182
7. div
13.0
11 467,769231
8. div
15.0
9 938,733333
9. div
17.0
8 769,470588
10. div
19.0
7 846,368421
11. div
21.0
7 099,095238
12. div
23.0
6 481,782609
13. div
25.0
5 963,240000
14. div
27.0
5 521,518519
15. div
29.0
5 140,724138
16. div
31.0
4 809,064516
17. div
33.0
4 517,606061
18. div
35.0
4 259,457143
19. div
37.0
4 029,216216
20. div
39.0
3 822,589744
21. div
41.0
3 636,121951
22. div
43.0
3 467,000000
23. div
45.0
3 312,911111
24. div
47.0
3 171,936170
25. div
49.0
3 042,469388
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 20
26. div
51.0
2 923,156863
27. div
53.0
2 812,849057
28. div
55.0
2 710,563636
29. div
57.0
2 615,456140
Venstre
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 709 x 35
Slengere:
24815
Mottatt:
328
Avgitt:
216
Listestemmetall:
24927
1. div
1.4
17 805,000000
2. div
3.0
8 309,000000
3. div
5.0
4 985,400000
4. div
7.0
3 561,000000
5. div
9.0
2 769,666667
6. div
11.0
2 266,090909
7. div
13.0
1 917,461538
8. div
15.0
1 661,800000
9. div
17.0
1 466,294118
10. div
19.0
1 311,947368
11. div
21.0
1 187,000000
12. div
23.0
1 083,782609
13. div
25.0
997,080000
14. div
27.0
923,222222
15. div
29.0
859,551724
16. div
31.0
804,096774
17. div
33.0
755,363636
18. div
35.0
712,200000
19. div
37.0
673,702703
20. div
39.0
639,153846
21. div
41.0
607,975610
22. div
43.0
579,697674
23. div
45.0
553,933333
24. div
47.0
530,361702
25. div
49.0
508,714286
26. div
51.0
488,764706
27. div
53.0
470,320755
28. div
55.0
453,218182
29. div
57.0
437,315789
30. div
59.0
422,491525
31. div
61.0
408,639344
32. div
63.0
395,666667
33. div
65.0
383,492308
34. div
67.0
372,044776
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 21
Arbeiderpartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 7352 x 35
Slengere:
257320
Mottatt:
488
Avgitt:
941
Listestemmetall:
256867
1. div
1.4
183 476,428571
2. div
3.0
85 622,333333
3. div
5.0
51 373,400000
4. div
7.0
36 695,285714
5. div
9.0
28 540,777778
6. div
11.0
23 351,545455
7. div
13.0
19 759,000000
8. div
15.0
17 124,466667
9. div
17.0
15 109,823529
10. div
19.0
13 519,315789
11. div
21.0
12 231,761905
12. div
23.0
11 168,130435
13. div
25.0
10 274,680000
14. div
27.0
9 513,592593
15. div
29.0
8 857,482759
16. div
31.0
8 286,032258
17. div
33.0
7 783,848485
18. div
35.0
7 339,057143
19. div
37.0
6 942,351351
20. div
39.0
6 586,333333
21. div
41.0
6 265,048780
22. div
43.0
5 973,651163
23. div
45.0
5 708,155556
24. div
47.0
5 465,255319
25. div
49.0
5 242,183673
26. div
51.0
5 036,607843
27. div
53.0
4 846,547170
28. div
55.0
4 670,309091
29. div
57.0
4 506,438596
30. div
59.0
4 353,677966
31. div
61.0
4 210,934426
32. div
63.0
4 077,253968
33. div
65.0
3 951,800000
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 22
Rødt
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 290 x 35
Slengere:
10150
Mottatt:
80
Avgitt:
72
Listestemmetall:
10158
1. div
1.4
7 255,714286
2. div
3.0
3 386,000000
3. div
5.0
2 031,600000
4. div
7.0
1 451,142857
5. div
9.0
1 128,666667
6. div
11.0
923,454545
7. div
13.0
781,384615
8. div
15.0
677,200000
9. div
17.0
597,529412
Sosialistisk Venstreparti
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 537 x 35
Slengere:
18795
Mottatt:
220
Avgitt:
119
Listestemmetall:
18896
1. div
1.4
13 497,142857
2. div
3.0
6 298,666667
3. div
5.0
3 779,200000
4. div
7.0
2 699,428571
5. div
9.0
2 099,555556
6. div
11.0
1 717,818182
7. div
13.0
1 453,538462
8. div
15.0
1 259,733333
9. div
17.0
1 111,529412
10. div
19.0
994,526316
11. div
21.0
899,809524
12. div
23.0
821,565217
13. div
25.0
755,840000
14. div
27.0
699,851852
15. div
29.0
651,586207
16. div
31.0
609,548387
17. div
33.0
572,606061
18. div
35.0
539,885714
19. div
37.0
510,702703
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 23
Kristelig Folkeparti
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 1346 x 35
Slengere:
47110
Mottatt:
239
Avgitt:
256
Listestemmetall:
47093
1. div
1.4
33 637,857143
2. div
3.0
15 697,666667
3. div
5.0
9 418,600000
4. div
7.0
6 727,571429
5. div
9.0
5 232,555556
6. div
11.0
4 281,181818
7. div
13.0
3 622,538462
8. div
15.0
3 139,533333
9. div
17.0
2 770,176471
10. div
19.0
2 478,578947
11. div
21.0
2 242,523810
12. div
23.0
2 047,521739
13. div
25.0
1 883,720000
14. div
27.0
1 744,185185
15. div
29.0
1 623,896552
16. div
31.0
1 519,129032
17. div
33.0
1 427,060606
18. div
35.0
1 345,514286
19. div
37.0
1 272,783784
20. div
39.0
1 207,512821
21. div
41.0
1 148,609756
22. div
43.0
1 095,186047
23. div
45.0
1 046,511111
24. div
47.0
1 001,978723
25. div
49.0
961,081633
26. div
51.0
923,392157
27. div
53.0
888,547170
28. div
55.0
856,236364
Senterpartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 822 x 35
Slengere:
28770
Mottatt:
253
Avgitt:
181
Listestemmetall:
28842
1. div
1.4
20 601,428571
2. div
3.0
9 614,000000
3. div
5.0
5 768,400000
4. div
7.0
4 120,285714
5. div
9.0
3 204,666667
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 24
6. div
11.0
2 622,000000
7. div
13.0
2 218,615385
8. div
15.0
1 922,800000
9. div
17.0
1 696,588235
10. div
19.0
1 518,000000
11. div
21.0
1 373,428571
12. div
23.0
1 254,000000
13. div
25.0
1 153,680000
14. div
27.0
1 068,222222
15. div
29.0
994,551724
16. div
31.0
930,387097
17. div
33.0
874,000000
18. div
35.0
824,057143
19. div
37.0
779,513514
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 25
Mandatene ble fordelt som følger:
Mandat nr.:
Parti:
Kvotient:
1
Arbeiderpartiet
183 476,428571
2
Høyre
106 486,428571
3
Fremskrittspartiet
88 136,428571
4
Arbeiderpartiet
85 622,333333
5
Arbeiderpartiet
51 373,400000
6
Høyre
49 693,666667
7
Fremskrittspartiet
41 130,333333
8
Arbeiderpartiet
36 695,285714
9
Kristelig Folkeparti
33 637,857143
10
Høyre
29 816,200000
11
Arbeiderpartiet
28 540,777778
12
Fremskrittspartiet
24 678,200000
13
Arbeiderpartiet
23 351,545455
14
Høyre
21 297,285714
15
Senterpartiet
20 601,428571
16
Miljøpartiet De Grønne
20 453,571429
17
Arbeiderpartiet
19 759,000000
18
Venstre
17 805,000000
19
Fremskrittspartiet
17 627,285714
20
Arbeiderpartiet
17 124,466667
21
Høyre
16 564,555556
22
Kristelig Folkeparti
15 697,666667
23
Arbeiderpartiet
15 109,823529
24
Fremskrittspartiet
13 710,111111
25
Høyre
13 552,818182
26
Arbeiderpartiet
13 519,315789
27
Sosialistisk Venstreparti
13 497,142857
28
Arbeiderpartiet
12 231,761905
29
Høyre
11 467,769231
30
Fremskrittspartiet
11 217,363636
31
Arbeiderpartiet
11 168,130435
32
Arbeiderpartiet
10 274,680000
33
Høyre
9 938,733333
34
Senterpartiet
9 614,000000
35
Miljøpartiet De Grønne
9 545,000000
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 26
E2 Kandidatkåring
E2.1 Beregning av stemmetillegg og personstemmer
Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne
Antall stemmesedler: 820
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Tormod Knutsen
**
205,00
83,00
37,00
325,00
1
2
Vinjar Sten Olav Rosendal
**
205,00
41,00
6,00
252,00
2
10
Tore Jardar Skjønsholt
Wirgenes
*
0,00
97,00
37,00
134,00
3
9
Pernille Renate Holmene
*
0,00
47,00
11,00
58,00
4
8
Tor Bjørvik
*
0,00
29,00
12,00
41,00
5
3
Kjell Christian Midtgaard
*
0,00
31,00
7,00
38,00
6
4
Gry Caroline Aarnes
*
0,00
24,00
5,00
29,00
7
11
Stina Holmgren Ellingsen
0,00
25,00
2,00
27,00
8
7
Sverre Erik Tolfsby
0,00
18,00
4,00
22,00
9
5
Egil Andreas Gulliksen
Rydén
0,00
20,00
0,00
20,00
10
6
Viviana Florio
0,00
15,00
3,00
18,00
11
Valglistens navn: Fremskrittspartiet
Antall stemmesedler: 3528
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Gina Merethe Johnsen
**
882,00
694,00
126,00
1 702,00
1
2
Per Manvik
**
882,00
619,00
82,00
1 583,00
2
3
Tor Kåre Hansen Odberg
**
882,00
146,00
46,00
1 074,00
3
4
Kristin Winther Nielsen
**
882,00
110,00
11,00
1 003,00
4
9
Ingar Døler
**
0,00
125,00
6,00
131,00
5
8
Egil Lærum
**
0,00
88,00
11,00
99,00
6
5
Terje Vågen
*
0,00
59,00
10,00
69,00
7
7
Bjørn Thomas Bryn
*
0,00
56,00
1,00
57,00
8
12
Rolf Tore Winther Nielsen
*
0,00
48,00
4,00
52,00
9
14
Hans Olaf Sørum
*
0,00
45,00
2,00
47,00
10
10
Ragnhild Ekvall
*
0,00
40,00
3,00
43,00
11
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 27
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
6
Inge Grav
*
0,00
38,00
1,00
39,00
12
19
Espen Staer
*
0,00
38,00
0,00
38,00
13
26
Bjørn Gui
*
0,00
30,00
0,00
30,00
14
24
Torgeir Frøvold Dolven
*
0,00
26,00
1,00
27,00
15
25
Reidar Gaasholt
0,00
23,00
2,00
25,00
16
29
Bjørn Charles Bryn
0,00
24,00
0,00
24,00
17
11
Haagen Tobias Nyberg
0,00
18,00
2,00
20,00
18
13
Ole Martin Sørensen
0,00
18,00
2,00
20,00
19
27
Louise Evensen
0,00
19,00
0,00
19,00
20
30
Harald Bergan
0,00
15,00
0,00
15,00
21
31
Jan Ivan Christiansen
0,00
14,00
0,00
14,00
22
15
Hanne Iren Jensen
0,00
13,00
0,00
13,00
23
21
Kaare Bordøy
0,00
13,00
0,00
13,00
24
16
Tim-Arild Mathiesen
0,00
12,00
0,00
12,00
25
28
Runar Sandberg
0,00
12,00
0,00
12,00
26
18
Nils Karl Kristiansen
0,00
8,00
2,00
10,00
27
23
Svein Arild Mathisen
0,00
10,00
0,00
10,00
28
17
Rune Andersson
0,00
9,00
0,00
9,00
29
22
Per Hind Angermo
0,00
9,00
0,00
9,00
30
20
Severin Hoff
0,00
6,00
0,00
6,00
31
Valglistens navn: Høyre
Antall stemmesedler: 4250
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Bjarne Steen
**
1 062,50
737,00
52,00
1 851,50
1
27
Bjørn Walle
**
0,00
434,00
114,00
548,00
2
2
Birgitte Gulla Løken
**
0,00
347,00
68,00
415,00
3
11
Ole Martin Holthe
**
0,00
259,00
108,00
367,00
4
3
Bendik Rød Karlsson
**
0,00
300,00
65,00
365,00
5
4
Thomas Løvald
**
0,00
242,00
69,00
311,00
6
25
Øivind Heyn
**
0,00
166,00
42,00
208,00
7
12
Gjert Gjertsen
**
0,00
161,00
46,00
207,00
8
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 28
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
14
Marie Offenberg
*
0,00
166,00
21,00
187,00
9
13
Morten Riis-Gjertsen
*
0,00
165,00
21,00
186,00
10
7
Egil Irgens Høeg
*
0,00
138,00
33,00
171,00
11
5
Nicolay Berge
*
0,00
136,00
27,00
163,00
12
6
Kari Krogsbøl Kristoffersen
*
0,00
120,00
15,00
135,00
13
18
Per Arne Holt
*
0,00
75,00
32,00
107,00
14
19
Mari Pran
*
0,00
87,00
11,00
98,00
15
9
Ingrid Elisabeth Riege
*
0,00
89,00
5,00
94,00
16
8
Sven Marius U.
Gjeruldsen-Halle
*
0,00
76,00
17,00
93,00
17
26
Ann Hege Kinn
*
0,00
76,00
9,00
85,00
18
10
Rolf Kristian Gjerstad
*
0,00
72,00
11,00
83,00
19
29
Erik Larsen
0,00
68,00
10,00
78,00
20
15
Anders Drangeid
0,00
61,00
15,00
76,00
21
21
Tore Kay Landbø
0,00
66,00
9,00
75,00
22
17
Tone Haugli Sørensen
0,00
63,00
5,00
68,00
23
20
Hans Kristian Gjerstad
0,00
60,00
7,00
67,00
24
28
Inger Hilde Schultz-Haudt
0,00
45,00
5,00
50,00
25
23
Harald Kvinnsland Dollst
0,00
43,00
2,00
45,00
26
16
Hans Christian Z.
Thorbjørnsen
0,00
41,00
3,00
44,00
27
22
Kjetil Brødsjø
0,00
39,00
4,00
43,00
28
24
Ruth Cathrin Karlsen
0,00
39,00
4,00
43,00
29
Valglistens navn: Venstre
Antall stemmesedler: 709
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
1
Hallstein Wilhelm Von
Hanno Bast
**
6
Kjetil Vold Archer
3
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
177,25
110,00
83,00
370,25
1
*
0,00
70,00
78,00
148,00
2
Simen Barth Aares
*
0,00
69,00
47,00
116,00
3
2
Sidsel Sandmo Lombardo
*
0,00
59,00
19,00
78,00
4
7
Målfrid Andersen Vogt
*
0,00
39,00
12,00
51,00
5
5
Erik Seierstad
0,00
32,00
13,00
45,00
6
4
Ida Vår Kierulf Dirdal
0,00
28,00
10,00
38,00
7
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 29
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
13
Malin Renee Fredriksen
0,00
22,00
16,00
38,00
8
8
Terje Kolderup
0,00
25,00
12,00
37,00
9
12
Adrian Salihu
0,00
21,00
7,00
28,00
10
31
Elise Amanda Nyheim
0,00
17,00
4,00
21,00
11
9
Kjetil Lønnebakke
Tennebø
0,00
17,00
2,00
19,00
12
27
Maud Sørum Vestnes
0,00
17,00
2,00
19,00
13
18
Karoline Klepaker
0,00
18,00
0,00
18,00
14
29
Karin Synnøve Frøyd
0,00
11,00
3,00
14,00
15
17
Trygve Storrønningen
0,00
8,00
4,00
12,00
16
10
Nils Mathisen
0,00
8,00
3,00
11,00
17
11
Marianne Ekenes Adamson
0,00
10,00
0,00
10,00
18
14
Vegard Berget
0,00
8,00
1,00
9,00
19
20
Ingar Aasestad
0,00
2,00
7,00
9,00
20
23
Jan Åge Kulland
0,00
7,00
2,00
9,00
21
24
Erna Marie Ekenes Olsen
0,00
9,00
0,00
9,00
22
30
Vidar Bjørk Nyquist
0,00
5,00
2,00
7,00
23
15
Marie Elisabeth Olsson
0,00
6,00
0,00
6,00
24
16
Trond Kvasjord
0,00
6,00
0,00
6,00
25
33
Gerd Johanne Røe
0,00
5,00
0,00
5,00
26
22
Steinar Hansen
0,00
4,00
0,00
4,00
27
32
Knut Ole Sjølyst
0,00
4,00
0,00
4,00
28
19
Jan Guul Brodin Bratterud
0,00
3,00
0,00
3,00
29
21
Anne-Grethe Klaussen
0,00
3,00
0,00
3,00
30
26
Jon Wessmann Olsen
0,00
2,00
1,00
3,00
31
28
Halvor Olav Hvammen
0,00
2,00
0,00
2,00
32
34
Roy Eilert Dahl
0,00
2,00
0,00
2,00
33
25
Jørgen Johan Gether
0,00
1,00
0,00
1,00
34
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 30
Valglistens navn: Arbeiderpartiet
Antall stemmesedler: 7352
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Rune Høiseth
**
1 838,00
1 524,00
112,00
3 474,00
1
2
Turid Løsnæs
**
1 838,00
449,00
20,00
2 307,00
2
8
Elin Saga Utklev
**
0,00
334,00
75,00
409,00
3
3
Andre Lysnes
**
0,00
339,00
53,00
392,00
4
4
Elin Nyland
**
0,00
263,00
23,00
286,00
5
6
Bente Seierstad
**
0,00
261,00
24,00
285,00
6
11
Bruce Atle Karlsen
**
0,00
215,00
25,00
240,00
7
12
Guro Kohlberg Lomme
**
0,00
175,00
25,00
200,00
8
15
Ragnar Johannessen
**
0,00
176,00
16,00
192,00
9
13
Liban Mohamed Ulusso
**
0,00
164,00
7,00
171,00
10
5
Rolf Geir Hillestad
**
0,00
159,00
4,00
163,00
11
17
Nawzad Rashid Amedi
**
0,00
145,00
8,00
153,00
12
9
Espen Hetty Carlsen
**
0,00
136,00
6,00
142,00
13
18
Ann-Kristin Holt Kaupang
*
0,00
121,00
16,00
137,00
14
21
Arne Inge Oxholm
*
0,00
111,00
7,00
118,00
15
26
Janne Ekmann
*
0,00
113,00
3,00
116,00
16
30
Lene Mandt Bartholsen
*
0,00
108,00
8,00
116,00
17
16
Ingunn Nyland
*
0,00
104,00
6,00
110,00
18
14
Berit Nilssen
*
0,00
98,00
4,00
102,00
19
10
Mona Elin Aurvoll
*
0,00
94,00
4,00
98,00
20
33
William Østby
*
0,00
83,00
9,00
92,00
21
7
Per Hermann Aune
*
0,00
86,00
2,00
88,00
22
19
Jan Oddvar Alstad
*
0,00
58,00
14,00
72,00
23
32
Joyce Titani Mukendi
*
0,00
67,00
4,00
71,00
24
25
Kåre Tørresdal
*
0,00
62,00
3,00
65,00
25
31
Alf Haga
*
0,00
62,00
3,00
65,00
26
29
Bjørn Evensen
*
0,00
61,00
1,00
62,00
27
27
Dag Rune Kristiansen
*
0,00
54,00
3,00
57,00
28
20
Evy Jacobsen
*
0,00
55,00
0,00
55,00
29
23
Osvald Tansø
0,00
54,00
1,00
55,00
30
22
Ann Iren Torgersen
0,00
53,00
1,00
54,00
31
24
Anne Hilde Kjønniksen
0,00
38,00
1,00
39,00
32
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 31
Nr.:
28
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Mette Irene Rasch-Fjeld
0,00
Personstemmer:
31,00
Slenger:
0,00
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
31,00
33
Valglistens navn: Rødt
Antall stemmesedler: 290
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Erik Ness
0,00
70,00
46,00
116,00
1
2
Henrik Schanche
Johannessen
0,00
40,00
21,00
61,00
2
3
Linda Tatiana Bergaust
0,00
17,00
3,00
20,00
3
7
Steinar Henden
0,00
14,00
5,00
19,00
4
5
Kine Ternsten Bye
0,00
16,00
1,00
17,00
5
4
Ellen Juliane Jonsson
0,00
12,00
1,00
13,00
6
6
Sandra Victoria Strand
Holst
0,00
10,00
2,00
12,00
7
9
Wenche Hellum
0,00
10,00
1,00
11,00
8
8
Kurt Ben Nilsen
0,00
4,00
0,00
4,00
9
Valglistens navn: Sosialistisk Venstreparti
Antall stemmesedler: 537
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
3
Gunnar Eliassen
**
134,25
66,00
44,00
244,25
1
1
Turid Bergene
*
134,25
58,00
50,00
242,25
2
2
Elin Dahling
*
134,25
62,00
31,00
227,25
3
4
Hiam Al-Chirout
*
0,00
63,00
42,00
105,00
4
5
Thomas Kaupang
*
0,00
14,00
14,00
28,00
5
17
Stine Oswald Komma
0,00
18,00
10,00
28,00
6
7
Torbjørn Kristensen
0,00
20,00
4,00
24,00
7
12
Kjell Ivar Moen
0,00
10,00
12,00
22,00
8
6
Bjørg Harriet Graven
0,00
20,00
1,00
21,00
9
13
Torun Torbjørnsdatter
Kristensen
0,00
13,00
2,00
15,00
10
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 32
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
9
Anne Celine Vik Olsen
0,00
12,00
2,00
14,00
11
10
Kjell Raymond Marthinsen
0,00
10,00
1,00
11,00
12
8
Nasir Abdelfraj Fraj
0,00
7,00
2,00
9,00
13
14
Jarl Berge Larsen
0,00
6,00
1,00
7,00
14
11
Inger Johanne Kvelle
Eliassen
0,00
6,00
0,00
6,00
15
19
Inger Anne Holm
0,00
4,00
2,00
6,00
16
16
Terje Haugen
0,00
3,00
1,00
4,00
17
15
Marianne Bogen
Marthinsen
0,00
1,00
1,00
2,00
18
18
Thor Kjell Marthinsen
0,00
2,00
0,00
2,00
19
Valglistens navn: Kristelig Folkeparti
Antall stemmesedler: 1346
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
2
Olaf Holm
**
336,50
258,00
87,00
681,50
1
3
Dorthe Kyvik Bårnes
**
336,50
191,00
54,00
581,50
2
1
Laila Synøve Eliassen
*
336,50
159,00
39,00
534,50
3
7
Nathalie Grønning Thon
*
0,00
66,00
13,00
79,00
4
5
Aud-Mari Langegard
*
0,00
47,00
7,00
54,00
5
4
Kjell Nilsen
*
0,00
49,00
4,00
53,00
6
12
Finn Kristian Marthinsen
*
0,00
37,00
3,00
40,00
7
17
Ole Harald Monsen
0,00
34,00
6,00
40,00
8
11
Anne Helene Mangelrød
Gjone
0,00
38,00
1,00
39,00
9
16
Britt Vittersø
0,00
34,00
3,00
37,00
10
13
Jan Kjøndal
0,00
33,00
3,00
36,00
11
8
Jan Ivar Nyquist
0,00
35,00
0,00
35,00
12
26
Martin Aamodt
0,00
25,00
3,00
28,00
13
6
Helge Ivar Vågen
0,00
24,00
2,00
26,00
14
10
Per Ambjørn Haga Flores
Hvarnes
0,00
22,00
0,00
22,00
15
18
Randi Kathrine Anvik
0,00
19,00
3,00
22,00
16
22
Steinar Dalen
0,00
10,00
6,00
16,00
17
20
Ole Andreas Lund
0,00
10,00
0,00
10,00
18
9
Marlin Ardshahi Gharib
0,00
8,00
1,00
9,00
19
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 33
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
19
Dag Øyvind Larsen
0,00
7,00
2,00
9,00
20
24
Steinar Toralf Eiken
0,00
9,00
0,00
9,00
21
27
Olav Nordbø
0,00
6,00
2,00
8,00
22
28
Jakob Grønning
0,00
6,00
0,00
6,00
23
15
Jan Eeg Bjønnes
0,00
5,00
0,00
5,00
24
14
Liv Hellenes
0,00
4,00
0,00
4,00
25
25
Solveig Sundmyhr Hansen
0,00
2,00
0,00
2,00
26
21
Åse Marie Bore
0,00
1,00
0,00
1,00
27
23
Jørn Aspås Hansen
0,00
1,00
0,00
1,00
28
Valglistens navn: Senterpartiet
Antall stemmesedler: 822
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Olav Nordheim
**
205,50
150,00
60,00
415,50
1
2
Even Sverre Borvik
**
205,50
93,00
111,00
409,50
2
4
Oda Maria Irgens Hokstad
*
205,50
50,00
6,00
261,50
3
3
Elin Hvaal
*
205,50
24,00
10,00
239,50
4
6
Ove Martin Smitt
*
205,50
19,00
2,00
226,50
5
5
Hanne Gade Ringdal
*
205,50
10,00
2,00
217,50
6
11
Anette Holt
*
0,00
44,00
19,00
63,00
7
10
Hans Petter Lunde
0,00
28,00
12,00
40,00
8
8
Nils Johan Andersen
0,00
26,00
5,00
31,00
9
7
Clas Huseby
0,00
22,00
3,00
25,00
10
9
Ragnvald Kaupang
0,00
18,00
6,00
24,00
11
12
Lars Åge Hovland
0,00
14,00
3,00
17,00
12
16
Torhild Utklev
0,00
14,00
3,00
17,00
13
13
Ingunn Irgens Ellefsen
0,00
12,00
4,00
16,00
14
17
Ingun Bogstad Tvedten
0,00
10,00
4,00
14,00
15
14
Johan Emil Ringdal
0,00
10,00
2,00
12,00
16
15
Trond Mathias Skisaker
0,00
12,00
0,00
12,00
17
18
Willy Krøgli
0,00
7,00
1,00
8,00
18
19
Aage Irgens Høeg
0,00
6,00
0,00
6,00
19
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 34
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 35
E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter
Valglistens navn:
Miljøpartiet De Grønne
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Tormod Knutsen
**
1948
2
Vinjar Sten Olav Rosendal
**
1963
3
Tore Jardar Skjønsholt Wirgenes
*
1978
4
Pernille Renate Holmene
*
1959
5
Tor Bjørvik
*
1943
6
Kjell Christian Midtgaard
*
1948
7
Gry Caroline Aarnes
*
1972
8
Stina Holmgren Ellingsen
1981
9
Sverre Erik Tolfsby
1980
10
Egil Andreas Gulliksen Rydén
1983
11
Viviana Florio
1974
Valglistens navn:
Fremskrittspartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Gina Merethe Johnsen
**
1965
2
Per Manvik
**
1951
3
Tor Kåre Hansen Odberg
**
1966
4
Kristin Winther Nielsen
**
1966
5
Ingar Døler
**
1950
6
Egil Lærum
**
1957
7
Terje Vågen
*
1976
8
Bjørn Thomas Bryn
*
1991
9
Rolf Tore Winther Nielsen
*
1966
10
Hans Olaf Sørum
*
1935
11
Ragnhild Ekvall
*
1957
12
Inge Grav
*
1948
13
Espen Staer
*
1971
14
Bjørn Gui
*
1945
15
Torgeir Frøvold Dolven
*
1981
16
Reidar Gaasholt
1951
17
Bjørn Charles Bryn
1940
18
Haagen Tobias Nyberg
1942
19
Ole Martin Sørensen
1960
20
Louise Evensen
1951
15.09.2015 20:44:08
Valgprotokoll for valgstyret
Side 36
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
21
Harald Bergan
1952
22
Jan Ivan Christiansen
1941
23
Hanne Iren Jensen
1956
24
Kaare Bordøy
1948
25
Tim-Arild Mathiesen
1954
26
Runar Sandberg
1960
27
Nils Karl Kristiansen
1964
28
Svein Arild Mathisen
1948
29
Rune Andersson
1967
30
Per Hind Angermo
1946
31
Severin Hoff
1963
Valglistens navn:
Høyre
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Bjarne Steen
**
1963
2
Bjørn Walle
**
1950
3
Birgitte Gulla Løken
**
1968
4
Ole Martin Holthe
**
1983
5
Bendik Rød Karlsson
**
1991
6
Thomas Løvald
**
1975
7
Øivind Heyn
**
1952
8
Gjert Gjertsen
**
1953
9
Marie Offenberg
*
1964
10
Morten Riis-Gjertsen
*
1964
11
Egil Irgens Høeg
*
1957
12
Nicolay Berge
*
1995
13
Kari Krogsbøl Kristoffersen
*
1943
14
Per Arne Holt
*
1978
15
Mari Pran
*
1968
16
Ingrid Elisabeth Riege
*
1972
17
Sven Marius U. Gjeruldsen-Halle
*
1982
18
Ann Hege Kinn
*
1966
19
Rolf Kristian Gjerstad
*
1963
20
Erik Larsen
1969
21
Anders Drangeid
1995
22
Tore Kay Landbø
1951
23
Tone Haugli Sørensen
1961
15.09.2015 20:44:09
Valgprotokoll for valgstyret
Side 37
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
24
Hans Kristian Gjerstad
1991
25
Inger Hilde Schultz-Haudt
1966
26
Harald Kvinnsland Dollst
1959
27
Hans Christian Z. Thorbjørnsen
1973
28
Kjetil Brødsjø
1983
29
Ruth Cathrin Karlsen
1966
Valglistens navn:
Venstre
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Hallstein Wilhelm Von Hanno Bast
**
1955
2
Kjetil Vold Archer
*
1974
3
Simen Barth Aares
*
1985
4
Sidsel Sandmo Lombardo
*
1958
5
Målfrid Andersen Vogt
*
1944
6
Erik Seierstad
1967
7
Ida Vår Kierulf Dirdal
1967
8
Malin Renee Fredriksen
1996
9
Terje Kolderup
1975
10
Adrian Salihu
1994
11
Elise Amanda Nyheim
1996
12
Kjetil Lønnebakke Tennebø
1977
13
Maud Sørum Vestnes
1996
14
Karoline Klepaker
1995
15
Karin Synnøve Frøyd
1950
16
Trygve Storrønningen
1968
17
Nils Mathisen
1959
18
Marianne Ekenes Adamson
1971
19
Vegard Berget
1978
20
Ingar Aasestad
1970
21
Jan Åge Kulland
1950
22
Erna Marie Ekenes Olsen
1943
23
Vidar Bjørk Nyquist
1952
24
Marie Elisabeth Olsson
1961
25
Trond Kvasjord
1979
26
Gerd Johanne Røe
1943
27
Steinar Hansen
1968
28
Knut Ole Sjølyst
1945
15.09.2015 20:44:09
Valgprotokoll for valgstyret
Side 38
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
29
Jan Guul Brodin Bratterud
1961
30
Anne-Grethe Klaussen
1948
31
Jon Wessmann Olsen
1960
32
Halvor Olav Hvammen
1946
33
Roy Eilert Dahl
1954
34
Jørgen Johan Gether
1939
Valglistens navn:
Arbeiderpartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Rune Høiseth
**
1958
2
Turid Løsnæs
**
1946
3
Elin Saga Utklev
**
1978
4
Andre Lysnes
**
1971
5
Elin Nyland
**
1978
6
Bente Seierstad
**
1970
7
Bruce Atle Karlsen
**
1970
8
Guro Kohlberg Lomme
**
1977
9
Ragnar Johannessen
**
1934
10
Liban Mohamed Ulusso
**
1983
11
Rolf Geir Hillestad
**
1963
12
Nawzad Rashid Amedi
**
1974
13
Espen Hetty Carlsen
**
1965
14
Ann-Kristin Holt Kaupang
*
1963
15
Arne Inge Oxholm
*
1952
16
Janne Ekmann
*
1981
17
Lene Mandt Bartholsen
*
1990
18
Ingunn Nyland
*
1989
19
Berit Nilssen
*
1953
20
Mona Elin Aurvoll
*
1953
21
William Østby
*
1997
22
Per Hermann Aune
*
1961
23
Jan Oddvar Alstad
*
1942
24
Joyce Titani Mukendi
*
1996
25
Kåre Tørresdal
*
1932
26
Alf Haga
*
1947
27
Bjørn Evensen
*
1949
28
Dag Rune Kristiansen
*
1975
15.09.2015 20:44:09
Valgprotokoll for valgstyret
Side 39
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
29
Evy Jacobsen
30
Osvald Tansø
1938
31
Ann Iren Torgersen
1987
32
Anne Hilde Kjønniksen
1956
33
Mette Irene Rasch-Fjeld
1981
Valglistens navn:
1941
*
Rødt
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Erik Ness
1949
2
Henrik Schanche Johannessen
1980
3
Linda Tatiana Bergaust
1968
4
Steinar Henden
1959
5
Kine Ternsten Bye
1996
6
Ellen Juliane Jonsson
1996
7
Sandra Victoria Strand Holst
1995
8
Wenche Hellum
1959
9
Kurt Ben Nilsen
1949
Valglistens navn:
Sosialistisk Venstreparti
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Gunnar Eliassen
**
1948
2
Turid Bergene
*
1944
3
Elin Dahling
*
1979
4
Hiam Al-Chirout
*
1963
5
Thomas Kaupang
*
1971
6
Stine Oswald Komma
1997
7
Torbjørn Kristensen
1996
8
Kjell Ivar Moen
1942
9
Bjørg Harriet Graven
1951
10
Torun Torbjørnsdatter Kristensen
1978
11
Anne Celine Vik Olsen
1975
12
Kjell Raymond Marthinsen
1948
13
Nasir Abdelfraj Fraj
1979
14
Jarl Berge Larsen
1949
15
Inger Johanne Kvelle Eliassen
1957
16
Inger Anne Holm
1962
17
Terje Haugen
1970
15.09.2015 20:44:09
Valgprotokoll for valgstyret
Side 40
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
18
Marianne Bogen Marthinsen
1948
19
Thor Kjell Marthinsen
1926
Valglistens navn:
Kristelig Folkeparti
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Olaf Holm
**
1968
2
Dorthe Kyvik Bårnes
**
1966
3
Laila Synøve Eliassen
*
1940
4
Nathalie Grønning Thon
*
1983
5
Aud-Mari Langegard
*
1965
6
Kjell Nilsen
*
1947
7
Finn Kristian Marthinsen
*
1946
8
Ole Harald Monsen
1960
9
Anne Helene Mangelrød Gjone
1950
10
Britt Vittersø
1964
11
Jan Kjøndal
1948
12
Jan Ivar Nyquist
1962
13
Martin Aamodt
1961
14
Helge Ivar Vågen
1970
15
Per Ambjørn Haga Flores Hvarnes
1983
16
Randi Kathrine Anvik
1960
17
Steinar Dalen
1960
18
Ole Andreas Lund
1951
19
Marlin Ardshahi Gharib
1958
20
Dag Øyvind Larsen
1996
21
Steinar Toralf Eiken
1951
22
Olav Nordbø
1953
23
Jakob Grønning
1934
24
Jan Eeg Bjønnes
1956
25
Liv Hellenes
1952
26
Solveig Sundmyhr Hansen
1940
27
Åse Marie Bore
1935
28
Jørn Aspås Hansen
1949
15.09.2015 20:44:09
Valgprotokoll for valgstyret
Side 41
Valglistens navn:
Senterpartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Olav Nordheim
**
1956
2
Even Sverre Borvik
**
1976
3
Oda Maria Irgens Hokstad
*
1996
4
Elin Hvaal
*
1954
5
Ove Martin Smitt
*
1951
6
Hanne Gade Ringdal
*
1954
7
Anette Holt
*
1974
8
Hans Petter Lunde
1972
9
Nils Johan Andersen
1952
10
Clas Huseby
1948
11
Ragnvald Kaupang
1961
12
Lars Åge Hovland
1952
13
Torhild Utklev
1945
14
Ingunn Irgens Ellefsen
1980
15
Ingun Bogstad Tvedten
1953
16
Johan Emil Ringdal
1956
17
Trond Mathias Skisaker
1957
18
Willy Krøgli
1941
19
Aage Irgens Høeg
1944
Underskrifter:
Dato:
Leder:
Øvrige medlemmer:
15.09.2015 20:44:09
Valgprotokoll for valgstyret
Side 42

Similar documents