se her - Hadsel kommune

Comments

Transcription

se her - Hadsel kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015
Kommune: Hadsel
Fylke:
Nordland
År:
2015
A Administrative forhold
A1 Valgstyret
Valgstyrets sekretær:
E-postadresse:
Telefon:
Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer):
Navn
Funksjon
Freiberg Kjell-Børge
Leder
Rodal Camilla Skog
Medlem
Hope Inger Annie
Nestleder
Mikalsen Arne Ivar
Medlem
Robertsen Ørjan
Medlem
Nilsen Hjørdis
Medlem
Jenssen Kurt Eirik
Medlem
Hanssen Håkon Toralf
Varamedlem
Ellingsen Jan Ivar
Varamedlem
Åsheim Odd Martin
Varamedlem
Johnsen Renathe
Varamedlem
Johnsen Ketil
Varamedlem
Steffensen Roar Holten
Varamedlem
Fredriksen Ivar Frank
Varamedlem
Pettersen Bengt Are
Varamedlem
Hultgren Vigdis Klæboe
Varamedlem
Bayner Per Atle
Varamedlem
Shields Troy David
Varamedlem
15.09.2015 15:24:32
Valgprotokoll for valgstyret
Side 1
A2 Valgtinget
Stemmekretser og tid:
Navn på alle kretsene i kommunen
Krets
Åpningstid søndag
Åpningstid mandag
Innlandet
10:00 – 18:00
Strønstad og Strandl.
09:00 – 18:00
Melbu
17:00 – 21:00
09:00 – 20:00
Stokmarknes
17:00 – 21:00
09:00 – 20:00
Langøya
09:00 – 19:00
B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
B1 Behandling av mottatte forhåndsstemmer
B1.1 Totalt mottatte forhåndsstemmer
Antall stemmegivninger
Forkastet
Godkjente
Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli til 9. august (tidligstemmegivning)
0
21
Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 10. august
0
936
Antall brevstemmer utenriks
0
0
Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen
0
0
Antall i beredskapskonvolutt
0
0
Sum mottatte forhåndsstemmer
0
957
957
Totalt antall
B1.2 Behandlede forhåndsstemmegivninger
Forkastelser
Innenriks
Utenriks
Velger ikke i manntall §10-1(1) a)(§10-1(1) a)
0
0
Ikke mulig å identifisere velgeren §10-1(1) b)(§10-1(1) b)
0
0
Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid §10-1(1) c)(§10-1(1) c)
0
0
Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker §10-1(1) d)(§10-1(1) d)
0
0
Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet §10-1(1) e)(§10-1(1) e)
0
0
Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning §10-1(1) f)(§10-1(1) f)
0
0
Stemmegivningen kom for sent frem §10-1(1) g)(§10-1(1) g)
0
0
Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen § 10-1a (1) a(§ 10-1a (1) a)
0
0
Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning § 10-1a (1) c(§ 10-1a (1) c)
0
0
Sum forkastede forhåndsstemmegivninger
0
0
Godkjente forhåndsstemmegivninger (skal være lik sum av B2.1.1 og B2.2.1)
957
Totalt antall forhåndsstemmegivninger
957
15.09.2015 15:24:32
Valgprotokoll for valgstyret
Side 2
B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
B2.1 Startet senest 4 timer før valglokalene stenger
B2.1.1 Behandlede forhåndsstemmesedler
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
916
Blanke
—
3
Tvilsomme
—
10
929
929
Total
B2.1.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler
Parti
Antall
Venstre
49
Kristelig Folkeparti
27
Melbu og omegn samarbeidsliste
21
Fremskrittspartiet
148
Rødt
22
Høyre
74
Sosialistisk Venstreparti
38
Arbeiderpartiet
435
Senterpartiet
102
Totalt antall partifordelte stemmesedler
916
B2.1.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.1.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
B2.2 Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og sent innkomne)
B2.2.1 Behandlede forhåndsstemmesedler
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
25
Blanke
—
0
Tvilsomme
—
3
Total
28
28
15.09.2015 15:24:35
Valgprotokoll for valgstyret
Side 3
B2.2.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler
Parti
Antall
Venstre
0
Kristelig Folkeparti
1
Melbu og omegn samarbeidsliste
0
Fremskrittspartiet
5
Rødt
0
Høyre
1
Sosialistisk Venstreparti
0
Arbeiderpartiet
15
Senterpartiet
3
Totalt antall partifordelte stemmesedler
25
B2.2.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
15.09.2015 15:24:35
Valgprotokoll for valgstyret
Side 4
C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
C1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser
Stemmekrets
Sted for foreløpig
opptelling
Kryss i manntall
Søndag
Mandag
Opptalte stemmer
Stemmesedler i
urne
I særskilt
omslag
Fremmede
Innlandet
Hos valgstyret
0
137
136
0
0
Strønstad og Strandl.
Hos valgstyret
0
106
106
1
1
Melbu
Hos valgstyret
320
646
964
6
15
Stokmarknes
Hos valgstyret
357
867
1 219
8
54
Langøya
Hos valgstyret
0
334
331
0
1
677
2 090
2 756
15
71
Sum
Sum
2 767
C1.1 Merknad
Innlandet — Valgtingsstemmer ordinære:
Avviket skyldes at noen velgere kun avga stemme til fylkestinget
Melbu — Valgtingsstemmer ordinære:
Avviket skyldes at noen velgere kun avga stemme ved fylkestinget
Stokmarknes — Valgtingsstemmer ordinære:
Avviket skyldes at noen velgere kun avga stemme ved fylkestinget
Langøya — Valgtingsstemmer ordinære:
Avviket skyldes at noen velgere avga kun stemme ved fylkestinget
C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyrene
Det er ikke foretatt foreløpig opptelling hos stemmestyrene:
C3 Stemmegivninger - Valgting
C3.1 Stemmegivning i særskilt omslag
Godkjente
0
Forkastet
0
Total
0
C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag
Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a)
0
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c)
0
Total
0
15.09.2015 15:24:37
Valgprotokoll for valgstyret
Side 5
C3.3
Fremmede stemmegivninger
Godkjente
79
Forkastet
0
79
Total
C3.4
Forkastede Fremmede stemmegivninger
Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a)
0
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c)
0
Total
0
15.09.2015 15:24:38
Valgprotokoll for valgstyret
Side 6
C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret
C4.1 Antall valgtingstemmesedler i urne
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
2 709
Blanke
—
20
Tvilsomme
—
2
Total
2 767
2 731
C4.2 Partifordelte valgtingsstemmesedler i urne
Parti
Antall
Venstre
114
Kristelig Folkeparti
69
Melbu og omegn samarbeidsliste
177
Fremskrittspartiet
490
Rødt
83
Høyre
159
Sosialistisk Venstreparti
92
Arbeiderpartiet
1 187
Senterpartiet
338
Totalt antall partifordelte stemmesedler
2 709
C4.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
Avviket skyldes at noen velgere kun avga stemme ved kommunestyrevalget
C4.4 Antall stemmesedler i særskilt omslag
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
0
Blanke
—
0
Tvilsomme
—
0
Total
0
0
15.09.2015 15:24:39
Valgprotokoll for valgstyret
Side 7
C4.5 Partifordelte stemmesedler i særskilt omslag
Parti
Antall
Venstre
0
Kristelig Folkeparti
0
Melbu og omegn samarbeidsliste
0
Fremskrittspartiet
0
Rødt
0
Høyre
0
Sosialistisk Venstreparti
0
Arbeiderpartiet
0
Senterpartiet
0
Totalt antall partifordelte stemmesedler
0
C4.6 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.4) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
C4.7
Antall Fremmede stemmesedler
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
78
Blanke
—
1
Tvilsomme
—
0
Total
79
79
C4.8
Partifordelte stemmesedler - Fremmede stemmesedler
Parti
Antall
Venstre
6
Kristelig Folkeparti
0
Melbu og omegn samarbeidsliste
5
Fremskrittspartiet
19
Rødt
5
Høyre
2
Sosialistisk Venstreparti
4
Arbeiderpartiet
32
Senterpartiet
5
Totalt antall partifordelte stemmesedler
15.09.2015 15:24:39
78
Valgprotokoll for valgstyret
Side 8
C4.9 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.7) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
D Endelig opptelling
D1 Forhåndsstemmer
D1.1 Opptalte forhåndsstemmesedler
Type
Godkjente
Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og
sent innkomne)
Blanke
Forkastet
Total
25
0
3
28
Opptalt minst fire timer før valglokalet stenger:
918
3
8
929
Total antall opptalte forhåndstemmesedler
943
3
11
957
D1.2 Forkastede stemmesedler
Startet senest 4 timer før
valglokalene stenger
Type forkastelse
Opptalt etter stenging
Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a)
2
0
Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b) (§10-3
1
0
Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1)
0
0
Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d) (§10-3(1) d)
5
3
Totalt antall forkastede stemmesedler
8
3
15.09.2015 15:24:39
Valgprotokoll for valgstyret
Side 9
D1.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti
Parti
Endelig
Venstre
51
Kristelig Folkeparti
28
Melbu og omegn samarbeidsliste
21
Fremskrittspartiet
153
Rødt
22
Høyre
75
Sosialistisk Venstreparti
38
Arbeiderpartiet
450
Senterpartiet
105
Totalt antall partifordelte stemmesedler
943
15.09.2015 15:24:39
Valgprotokoll for valgstyret
Side 10
D1.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling
Parti
Foreløpig
Endelig
Avvik
Venstre
49
51
2
Kristelig Folkeparti
28
28
0
Melbu og omegn samarbeidsliste
21
21
0
153
153
0
Rødt
22
22
0
Høyre
75
75
0
Sosialistisk Venstreparti
38
38
0
Arbeiderpartiet
450
450
0
Senterpartiet
105
105
0
Totalt antall partifordelte stemmesedler
941
943
2
Fremskrittspartiet
D1.5 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.)
D2 Valgtingsstemmer
D2.1 Opptalte valgtingstemmesedler
Type
Godkjente
Ordinære
Særskilt
Fremmede
Total antall opptalte valgtingstemmesedler
Blanke
Forkastet
Total
2 709
20
2
2 731
0
0
0
0
78
1
0
79
2 787
21
2
2 810
D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler
Type forkastelse
Ordinære
Særskilt
Fremmede
Total
Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a)
2
0
0
2
Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b)(§10-3(1) b)
0
0
0
0
Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1) c)
(§10-3(1) c)
0
0
0
0
Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d)(§10-3(1) d)
0
0
0
0
Totalt forkastede stemmesedler
2
0
0
2
15.09.2015 15:24:40
Valgprotokoll for valgstyret
Side 11
D2.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti
Parti
Endelig
Venstre
120
Kristelig Folkeparti
69
Melbu og omegn samarbeidsliste
182
Fremskrittspartiet
509
Rødt
88
Høyre
161
Sosialistisk Venstreparti
96
Arbeiderpartiet
1 219
Senterpartiet
343
Totalt antall partifordelte stemmesedler
15.09.2015 15:24:40
2 787
Valgprotokoll for valgstyret
Side 12
D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling
Parti
Foreløpig
Venstre
Endelig
Avvik
120
120
0
69
69
0
Melbu og omegn samarbeidsliste
182
182
0
Fremskrittspartiet
509
509
0
Rødt
88
88
0
Høyre
161
161
0
96
96
0
1 219
1 219
0
343
343
0
2 787
2 787
0
Kristelig Folkeparti
Sosialistisk Venstreparti
Arbeiderpartiet
Senterpartiet
Totalt antall partifordelte stemmesedler
D2.5 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer)
D3 Total oversikt
Parti
Forhånd
Valgting
Total
Venstre
51
120
171
Kristelig Folkeparti
28
69
97
Melbu og omegn samarbeidsliste
21
182
203
153
509
662
Rødt
22
88
110
Høyre
75
161
236
Sosialistisk Venstreparti
38
96
134
Arbeiderpartiet
450
1 219
1 669
Senterpartiet
105
343
448
Totalt antall partifordelte stemmesedler
943
2 787
3 730
Fremskrittspartiet
15.09.2015 15:24:40
Valgprotokoll for valgstyret
Side 13
E Valgoppgjør ved kommunestyrevalget
E1 Mandatfordeling
E1.1 Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene
Venstre
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 171 x 25
Slengere:
4275
Mottatt:
109
Avgitt:
40
Listestemmetall:
4344
1. div
1.4
3 102,857143
2. div
3.0
1 448,000000
3. div
5.0
868,800000
4. div
7.0
620,571429
5. div
9.0
482,666667
6. div
11.0
394,909091
7. div
13.0
334,153846
8. div
15.0
289,600000
9. div
17.0
255,529412
10. div
19.0
228,631579
11. div
21.0
206,857143
12. div
23.0
188,869565
13. div
25.0
173,760000
14. div
27.0
160,888889
Kristelig Folkeparti
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 97 x 25
Slengere:
2425
Mottatt:
24
Avgitt:
23
Listestemmetall:
2426
1. div
1.4
1 732,857143
2. div
3.0
808,666667
3. div
5.0
485,200000
4. div
7.0
346,571429
5. div
9.0
269,555556
6. div
11.0
220,545455
7. div
13.0
186,615385
8. div
15.0
161,733333
Melbu og omegn samarbeidsliste
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 203 x 25
Slengere:
5075
Mottatt:
62
Avgitt:
71
Listestemmetall:
15.09.2015 15:24:40
5066
Valgprotokoll for valgstyret
Side 14
1. div
1.4
3 618,571429
2. div
3.0
1 688,666667
3. div
5.0
1 013,200000
4. div
7.0
723,714286
5. div
9.0
562,888889
6. div
11.0
460,545455
7. div
13.0
389,692308
8. div
15.0
337,733333
9. div
17.0
298,000000
10. div
19.0
266,631579
11. div
21.0
241,238095
12. div
23.0
220,260870
13. div
25.0
202,640000
14. div
27.0
187,629630
15. div
29.0
174,689655
16. div
31.0
163,419355
Fremskrittspartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 662 x 25
Slengere:
16550
Mottatt:
83
Avgitt:
67
Listestemmetall:
16566
1. div
1.4
11 832,857143
2. div
3.0
5 522,000000
3. div
5.0
3 313,200000
4. div
7.0
2 366,571429
5. div
9.0
1 840,666667
6. div
11.0
1 506,000000
7. div
13.0
1 274,307692
8. div
15.0
1 104,400000
9. div
17.0
974,470588
10. div
19.0
871,894737
11. div
21.0
788,857143
12. div
23.0
720,260870
13. div
25.0
662,640000
14. div
27.0
613,555556
15. div
29.0
571,241379
16. div
31.0
534,387097
17. div
33.0
502,000000
18. div
35.0
473,314286
19. div
37.0
447,729730
20. div
39.0
424,769231
21. div
41.0
404,048780
22. div
43.0
385,255814
15.09.2015 15:24:40
Valgprotokoll for valgstyret
Side 15
23. div
45.0
368,133333
24. div
47.0
352,468085
Rødt
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 110 x 25
Slengere:
2750
Mottatt:
42
Avgitt:
30
Listestemmetall:
2762
1. div
1.4
1 972,857143
2. div
3.0
920,666667
3. div
5.0
552,400000
4. div
7.0
394,571429
5. div
9.0
306,888889
6. div
11.0
251,090909
7. div
13.0
212,461538
Høyre
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 236 x 25
Slengere:
5900
Mottatt:
65
Avgitt:
44
Listestemmetall:
5921
1. div
1.4
4 229,285714
2. div
3.0
1 973,666667
3. div
5.0
1 184,200000
4. div
7.0
845,857143
5. div
9.0
657,888889
6. div
11.0
538,272727
7. div
13.0
455,461538
8. div
15.0
394,733333
9. div
17.0
348,294118
10. div
19.0
311,631579
11. div
21.0
281,952381
12. div
23.0
257,434783
13. div
25.0
236,840000
14. div
27.0
219,296296
15. div
29.0
204,172414
16. div
31.0
191,000000
17. div
33.0
179,424242
18. div
35.0
169,171429
19. div
37.0
160,027027
15.09.2015 15:24:40
Valgprotokoll for valgstyret
Side 16
Sosialistisk Venstreparti
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 134 x 25
Slengere:
3350
Mottatt:
69
Avgitt:
23
Listestemmetall:
3396
1. div
1.4
2 425,714286
2. div
3.0
1 132,000000
3. div
5.0
679,200000
4. div
7.0
485,142857
5. div
9.0
377,333333
6. div
11.0
308,727273
7. div
13.0
261,230769
8. div
15.0
226,400000
9. div
17.0
199,764706
10. div
19.0
178,736842
11. div
21.0
161,714286
12. div
23.0
147,652174
13. div
25.0
135,840000
14. div
27.0
125,777778
15. div
29.0
117,103448
16. div
31.0
109,548387
17. div
33.0
102,909091
18. div
35.0
97,028571
19. div
37.0
91,783784
20. div
39.0
87,076923
21. div
41.0
82,829268
Arbeiderpartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 1669 x 25
Slengere:
41725
Mottatt:
108
Avgitt:
290
Listestemmetall:
41543
1. div
1.4
29 673,571429
2. div
3.0
13 847,666667
3. div
5.0
8 308,600000
4. div
7.0
5 934,714286
5. div
9.0
4 615,888889
6. div
11.0
3 776,636364
7. div
13.0
3 195,615385
8. div
15.0
2 769,533333
9. div
17.0
2 443,705882
10. div
19.0
2 186,473684
11. div
21.0
1 978,238095
12. div
23.0
1 806,217391
15.09.2015 15:24:40
Valgprotokoll for valgstyret
Side 17
13. div
25.0
1 661,720000
14. div
27.0
1 538,629630
15. div
29.0
1 432,517241
16. div
31.0
1 340,096774
17. div
33.0
1 258,878788
18. div
35.0
1 186,942857
19. div
37.0
1 122,783784
20. div
39.0
1 065,205128
21. div
41.0
1 013,243902
22. div
43.0
966,116279
23. div
45.0
923,177778
24. div
47.0
883,893617
25. div
49.0
847,816327
26. div
51.0
814,568627
27. div
53.0
783,830189
28. div
55.0
755,327273
29. div
57.0
728,824561
30. div
59.0
704,118644
Senterpartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 448 x 25
Slengere:
11200
Mottatt:
91
Avgitt:
65
Listestemmetall:
11226
1. div
1.4
8 018,571429
2. div
3.0
3 742,000000
3. div
5.0
2 245,200000
4. div
7.0
1 603,714286
5. div
9.0
1 247,333333
6. div
11.0
1 020,545455
7. div
13.0
863,538462
8. div
15.0
748,400000
9. div
17.0
660,352941
10. div
19.0
590,842105
11. div
21.0
534,571429
12. div
23.0
488,086957
13. div
25.0
449,040000
14. div
27.0
415,777778
15. div
29.0
387,103448
16. div
31.0
362,129032
15.09.2015 15:24:40
Valgprotokoll for valgstyret
Side 18
Mandatene ble fordelt som følger:
Mandat nr.:
Parti:
Kvotient:
1
Arbeiderpartiet
29 673,571429
2
Arbeiderpartiet
13 847,666667
3
Fremskrittspartiet
11 832,857143
4
Arbeiderpartiet
8 308,600000
5
Senterpartiet
8 018,571429
6
Arbeiderpartiet
5 934,714286
7
Fremskrittspartiet
5 522,000000
8
Arbeiderpartiet
4 615,888889
9
Høyre
4 229,285714
10
Arbeiderpartiet
3 776,636364
11
Senterpartiet
3 742,000000
12
Melbu og omegn samarbeidsliste
3 618,571429
13
Fremskrittspartiet
3 313,200000
14
Arbeiderpartiet
3 195,615385
15
Venstre
3 102,857143
16
Arbeiderpartiet
2 769,533333
17
Arbeiderpartiet
2 443,705882
18
Sosialistisk Venstreparti
2 425,714286
19
Fremskrittspartiet
2 366,571429
20
Senterpartiet
2 245,200000
21
Arbeiderpartiet
2 186,473684
22
Arbeiderpartiet
1 978,238095
23
Høyre
1 973,666667
24
Rødt
1 972,857143
25
Fremskrittspartiet
1 840,666667
15.09.2015 15:24:40
Valgprotokoll for valgstyret
Side 19
E2 Kandidatkåring
E2.1 Beregning av stemmetillegg og personstemmer
Valglistens navn: Venstre
Antall stemmesedler: 171
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Arne Ivar Mikalsen
**
42,75
78,00
43,00
163,75
1
9
Renathe Marie Johnsen
*
0,00
43,00
54,00
97,00
2
Thor Håvard Waag
Pettersen
Bente Kristin Waag
Pettersen
*
42,75
5,00
2,00
49,75
3
*
42,75
3,00
0,00
45,75
4
6
Külli Treimann Skagen
*
0,00
10,00
5,00
15,00
5
5
Wilfred Karstein Nymoen
0,00
4,00
5,00
9,00
6
4
Nora Bjørg Oladottir
0,00
6,00
0,00
6,00
7
10
Vida Otelie Mikalsen
0,00
3,00
0,00
3,00
8
12
Helene Rask Nilsen
0,00
3,00
0,00
3,00
9
14
Tone-Lise Eilertsen
Steffensen
0,00
3,00
0,00
3,00
10
7
Kari-Janne Tøllefsen
0,00
1,00
0,00
1,00
11
11
Jørn Helge Tverelv
0,00
1,00
0,00
1,00
12
13
Heidi Hansen
0,00
1,00
0,00
1,00
13
8
Fahed Fuad Fahed Yomok
0,00
0,00
0,00
0,00
14
2
3
Valglistens navn: Kristelig Folkeparti
Antall stemmesedler: 97
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
1
Troy David Shields
5
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
24,25
27,00
18,00
69,25
1
Hanne Lovise Johansen
Tufthaug
0,00
18,00
1,00
19,00
2
7
Evy Anita Nedrum
0,00
17,00
1,00
18,00
3
3
Cecilie Røgeberg
0,00
16,00
1,00
17,00
4
6
Ingeborg Gormsdotter
Sandvin
0,00
13,00
2,00
15,00
5
4
Hans Bjørnar Hanssen
0,00
10,00
1,00
11,00
6
2
Peter Avenstrup
Conradsen
0,00
3,00
0,00
3,00
7
8
Hans Jacob Haarseth
0,00
2,00
0,00
2,00
8
15.09.2015 15:24:40
Valgprotokoll for valgstyret
Side 20
Valglistens navn: Melbu og omegn samarbeidsliste
Antall stemmesedler: 203
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Jan Steffensen
**
50,75
83,00
26,00
159,75
1
2
Anne Karine Innbjør
*
50,75
37,00
10,00
97,75
2
3
Thor Arne Vilhelmsen
*
50,75
27,00
4,00
81,75
3
5
Trond Magne Holten
*
0,00
30,00
7,00
37,00
4
12
Grethe Irene Celius
*
0,00
24,00
3,00
27,00
5
7
Glenn Anders Andersen
0,00
17,00
1,00
18,00
6
4
Malene Husby
0,00
14,00
3,00
17,00
7
9
Geir Otto Bendiksen
0,00
13,00
2,00
15,00
8
16
Harald Trasti
0,00
7,00
3,00
10,00
9
14
Marte Steffensen
0,00
8,00
1,00
9,00
10
6
Hanne Karoline Eriksen
Kjelbergvik
0,00
8,00
0,00
8,00
11
15
Kjartan Aas
0,00
6,00
0,00
6,00
12
11
Ketil Johnsen Mathisen
0,00
4,00
1,00
5,00
13
10
Johanna Antonetta De Gast
0,00
3,00
1,00
4,00
14
8
Anne Karin Sjøvoll
Richardsen
0,00
3,00
0,00
3,00
15
13
Halvdan Audun Nilsen
0,00
2,00
0,00
2,00
16
Valglistens navn: Fremskrittspartiet
Antall stemmesedler: 662
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Kjell-Børge Freiberg
**
165,50
315,00
58,00
538,50
1
2
Camilla Skog Rodal
**
165,50
57,00
6,00
228,50
2
3
Håkon Toralf Hanssen
**
165,50
36,00
4,00
205,50
3
4
Lill Mari Gulmælæ Johnsen
**
165,50
24,00
2,00
191,50
4
6
Anders Samuelsen
**
0,00
48,00
3,00
51,00
5
5
Ronny Nilsen Gabrielsen
*
0,00
20,00
5,00
25,00
6
8
Ole Andreas Holdø
*
0,00
18,00
1,00
19,00
7
15.09.2015 15:24:40
Valgprotokoll for valgstyret
Side 21
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
7
Janne Eirin Antonsen
*
0,00
18,00
0,00
18,00
8
9
Tommy Sigve Didriksen
*
0,00
15,00
0,00
15,00
9
21
Roy Anders Steffenakk
*
0,00
11,00
1,00
12,00
10
10
Marte Freiberg
*
0,00
9,00
0,00
9,00
11
13
Odd Martin Åsheim
*
0,00
7,00
1,00
8,00
12
22
Ståle Kvammen Rist
*
0,00
8,00
0,00
8,00
13
23
Mats Rendal
0,00
7,00
0,00
7,00
14
14
Julie Kristin Freiberg
0,00
6,00
0,00
6,00
15
16
Lisa Berle Haug
0,00
6,00
0,00
6,00
16
17
Werner André Nordgård
0,00
6,00
0,00
6,00
17
18
Kine Beathe Trones-Elden
0,00
5,00
1,00
6,00
18
11
Ivar Rolf Samuel
Abrahamsen
0,00
4,00
1,00
5,00
19
15
Kjell Dagfinn Stave
0,00
3,00
0,00
3,00
20
12
Elin Ellingsen
0,00
2,00
0,00
2,00
21
20
Otto Harry Olsen
0,00
2,00
0,00
2,00
22
19
Eilif Torstein Molund
0,00
1,00
0,00
1,00
23
24
Øivind Kristoffersen
0,00
0,00
0,00
0,00
24
Valglistens navn: Rødt
Antall stemmesedler: 110
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
2
Geir-Asbjørn Jørgensen
**
27,50
23,00
15,00
65,50
1
1
Lena Kristin Hansen
*
27,50
18,00
10,00
55,50
2
6
Jostein Kristen Ellingsen
*
0,00
15,00
11,00
26,00
3
3
Karen Sofie Hultgren Olsen
*
0,00
9,00
3,00
12,00
4
7
Fred Arne Grunnfoss
*
0,00
5,00
1,00
6,00
5
4
Stig Eirik Guldberg
0,00
1,00
2,00
3,00
6
5
Ingjerd Anne Sund
0,00
2,00
0,00
2,00
7
15.09.2015 15:24:40
Valgprotokoll for valgstyret
Side 22
Valglistens navn: Høyre
Antall stemmesedler: 236
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Lina Buvik Vibe
**
59,00
49,00
12,00
120,00
1
2
Ivar Frank Fredriksen
**
59,00
34,00
10,00
103,00
2
3
Kate Margareth AdolfsenTrabelsi
*
59,00
8,00
4,00
71,00
3
4
Terje Nikolaisen
*
0,00
16,00
14,00
30,00
4
6
Torben Breivik Jonassen
*
0,00
20,00
6,00
26,00
5
19
Reidar Dag Aas
*
0,00
16,00
9,00
25,00
6
12
Lena Arntzen
*
0,00
13,00
1,00
14,00
7
5
Hans Helge Ilstad
0,00
9,00
2,00
11,00
8
9
Bjarne Hals
0,00
6,00
3,00
9,00
9
8
Martin Karstein Bjørnå
0,00
7,00
1,00
8,00
10
7
Eilert André Ellingsen
0,00
6,00
1,00
7,00
11
11
Raymond Løveng Hansen
0,00
4,00
2,00
6,00
12
13
Terje Ingvaldsen
0,00
5,00
0,00
5,00
13
15
Finn Hansen
0,00
5,00
0,00
5,00
14
14
Yngvar Jakobsen
0,00
2,00
0,00
2,00
15
16
Vigdis Marie Hanssen
0,00
2,00
0,00
2,00
16
17
Asbjørg Johanne Leier
0,00
2,00
0,00
2,00
17
18
Jens-Petter Rønning
0,00
2,00
0,00
2,00
18
10
Ole Johan Aune
0,00
1,00
0,00
1,00
19
Valglistens navn: Sosialistisk Venstreparti
Antall stemmesedler: 134
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Per Atle Bayner
**
33,50
16,00
16,00
65,50
1
4
Kaia Ingelill Mårtensson
Aune
*
0,00
36,00
23,00
59,00
2
2
Mildrid Ellingsen
*
33,50
16,00
7,00
56,50
3
3
Frode Angell
*
33,50
11,00
8,00
52,50
4
10
Gull Margrethe Gullberg
Pettersen
*
0,00
9,00
4,00
13,00
5
17
Solveig Johnsen Elvegård
0,00
9,00
1,00
10,00
6
15.09.2015 15:24:40
Valgprotokoll for valgstyret
Side 23
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
16
Elias Holen
0,00
6,00
1,00
7,00
7
7
Frode Holdhus
0,00
4,00
2,00
6,00
8
6
Anne Berit Wisth Paulsen
0,00
5,00
0,00
5,00
9
13
Randi Dragland
0,00
3,00
2,00
5,00
10
5
Jörg Terhart
0,00
4,00
0,00
4,00
11
20
Trond Sætre
0,00
3,00
1,00
4,00
12
15
Veronika Hege Hanssen
0,00
3,00
0,00
3,00
13
18
Djamel Hammadou
0,00
2,00
1,00
3,00
14
8
Sissel Irene Korbi
0,00
2,00
0,00
2,00
15
9
Odd Johan Forsnes
0,00
0,00
2,00
2,00
16
12
Ove-Jørgen Pedersen
0,00
0,00
1,00
1,00
17
11
Tora Sofie Rist Akselsen
0,00
0,00
0,00
0,00
18
14
Oddgeir Finstad
0,00
0,00
0,00
0,00
19
19
Ann Elise Angell
0,00
0,00
0,00
0,00
20
21
Anita Jorid Arntsen
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Valglistens navn: Arbeiderpartiet
Antall stemmesedler: 1669
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Siv Dagny Aasvik
**
417,25
561,00
36,00
1 014,25
1
2
Einar Roger Pettersen
**
417,25
191,00
13,00
621,25
2
3
Britt Mary Irene Solvik
**
417,25
47,00
3,00
467,25
3
4
Åge Hilmar Rusten
**
417,25
50,00
0,00
467,25
4
5
Margareth Bentzen
**
417,25
36,00
1,00
454,25
5
6
Finn Sture Hultgreen
**
0,00
130,00
13,00
143,00
6
9
Hanne Elise Skare
**
0,00
105,00
7,00
112,00
7
7
Gro-Marith Villadsen
**
0,00
77,00
7,00
84,00
8
12
Rayner Skare Lind
**
0,00
74,00
10,00
84,00
9
10
Ketil Johnsen
**
0,00
53,00
5,00
58,00
10
20
Jacob Normann Jacobsen
**
0,00
51,00
2,00
53,00
11
8
Bengt Are Pettersen
*
0,00
49,00
3,00
52,00
12
13
Wenche Beate Ongstad
*
0,00
40,00
0,00
40,00
13
15.09.2015 15:24:40
Valgprotokoll for valgstyret
Side 24
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
19
Julia Jørstad
*
0,00
38,00
0,00
38,00
14
30
Reiulf Øistein Ruud
*
0,00
35,00
2,00
37,00
15
15
Kent-Remi Nyheim
*
0,00
33,00
0,00
33,00
16
26
Katharina Jørstad Løkse
*
0,00
33,00
0,00
33,00
17
23
Asbjørn Reidar Fleines
*
0,00
25,00
1,00
26,00
18
16
Sylvi Dagny Bentzen
*
0,00
25,00
0,00
25,00
19
18
Eirik Sletten
*
0,00
25,00
0,00
25,00
20
11
Kristin Margaret Albriktsen
*
0,00
23,00
1,00
24,00
21
22
Torbjørn Eilertsen
*
0,00
22,00
0,00
22,00
22
24
Ove Slettli
*
0,00
20,00
0,00
20,00
23
14
Lars Kristian Holand
*
0,00
19,00
0,00
19,00
24
17
Knut Jarle Andreassen
*
0,00
19,00
0,00
19,00
25
27
Svein Aage Jensen
0,00
16,00
2,00
18,00
26
25
Jørn Singdahlsen
0,00
15,00
1,00
16,00
27
29
Tor Olav Kvål
0,00
13,00
1,00
14,00
28
21
Ingjerd Marie Johanne
Iversen
0,00
10,00
0,00
10,00
29
28
Karin Mathiassen
0,00
7,00
0,00
7,00
30
Valglistens navn: Senterpartiet
Antall stemmesedler: 448
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Kurt Eirik Jenssen
**
112,00
111,00
46,00
269,00
1
2
Aina Johanne Nilsen
**
112,00
46,00
9,00
167,00
2
3
Stig Børre Sørmo
**
112,00
22,00
9,00
143,00
3
4
Trude Lind
*
0,00
34,00
4,00
38,00
4
6
Ragnhild Renna
*
0,00
32,00
6,00
38,00
5
9
Lars Gunder Rask
*
0,00
23,00
4,00
27,00
6
12
Agnes Helene Pettersen
Steinsvik
*
0,00
24,00
3,00
27,00
7
7
Svein-Olav Elvegård
*
0,00
23,00
2,00
25,00
8
11
Leif Håkon Ellingsen
*
0,00
21,00
3,00
24,00
9
16
Tor Edvard Jensen
0,00
15,00
1,00
16,00
10
13
Reidar Peder Johnsen
0,00
9,00
1,00
10,00
11
15.09.2015 15:24:40
Valgprotokoll for valgstyret
Side 25
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
5
Frank Erik Reinholtsen
0,00
4,00
1,00
5,00
12
8
Tone-Lise Seldorsen
0,00
3,00
1,00
4,00
13
10
Kirsti Eilertsen
0,00
4,00
0,00
4,00
14
14
Nora Schultz
0,00
2,00
1,00
3,00
15
15
Magnus Andreas Madsen
Elvevold
0,00
0,00
0,00
0,00
16
15.09.2015 15:24:40
Valgprotokoll for valgstyret
Side 26
E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter
Valglistens navn:
Venstre
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Arne Ivar Mikalsen
**
1970
2
Renathe Marie Johnsen
*
1983
3
Thor Håvard Waag Pettersen
*
1981
4
Bente Kristin Waag Pettersen
*
1965
5
Külli Treimann Skagen
*
1971
6
Wilfred Karstein Nymoen
1982
7
Nora Bjørg Oladottir
1981
8
Vida Otelie Mikalsen
1997
9
Helene Rask Nilsen
1997
10
Tone-Lise Eilertsen Steffensen
1956
11
Kari-Janne Tøllefsen
1970
12
Jørn Helge Tverelv
1950
13
Heidi Hansen
1979
14
Fahed Fuad Fahed Yomok
1979
Valglistens navn:
Kristelig Folkeparti
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Troy David Shields
1966
2
Hanne Lovise Johansen Tufthaug
1954
3
Evy Anita Nedrum
1959
4
Cecilie Røgeberg
1975
5
Ingeborg Gormsdotter Sandvin
1983
6
Hans Bjørnar Hanssen
1959
7
Peter Avenstrup Conradsen
1936
8
Hans Jacob Haarseth
1964
Valglistens navn:
Melbu og omegn samarbeidsliste
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Jan Steffensen
**
1952
2
Anne Karine Innbjør
*
1949
3
Thor Arne Vilhelmsen
*
1973
4
Trond Magne Holten
*
1959
5
Grethe Irene Celius
*
1955
6
Glenn Anders Andersen
15.09.2015 15:24:40
1964
Valgprotokoll for valgstyret
Side 27
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
7
Malene Husby
1993
8
Geir Otto Bendiksen
1960
9
Harald Trasti
1943
10
Marte Steffensen
1984
11
Hanne Karoline Eriksen Kjelbergvik
1962
12
Kjartan Aas
1976
13
Ketil Johnsen Mathisen
1983
14
Johanna Antonetta De Gast
1961
15
Anne Karin Sjøvoll Richardsen
1965
16
Halvdan Audun Nilsen
1960
Valglistens navn:
Fremskrittspartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Kjell-Børge Freiberg
**
1971
2
Camilla Skog Rodal
**
1980
3
Håkon Toralf Hanssen
**
1971
4
Lill Mari Gulmælæ Johnsen
**
1964
5
Anders Samuelsen
**
1977
6
Ronny Nilsen Gabrielsen
*
1967
7
Ole Andreas Holdø
*
1949
8
Janne Eirin Antonsen
*
1966
9
Tommy Sigve Didriksen
*
1967
10
Roy Anders Steffenakk
*
1972
11
Marte Freiberg
*
1995
12
Odd Martin Åsheim
*
1963
13
Ståle Kvammen Rist
*
1952
14
Mats Rendal
1976
15
Julie Kristin Freiberg
1992
16
Lisa Berle Haug
1982
17
Werner André Nordgård
1973
18
Kine Beathe Trones-Elden
1979
19
Ivar Rolf Samuel Abrahamsen
1940
20
Kjell Dagfinn Stave
1945
21
Elin Ellingsen
1970
22
Otto Harry Olsen
1965
23
Eilif Torstein Molund
1947
24
Øivind Kristoffersen
1964
15.09.2015 15:24:40
Valgprotokoll for valgstyret
Side 28
Valglistens navn:
Rødt
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Geir-Asbjørn Jørgensen
**
1972
2
Lena Kristin Hansen
*
1987
3
Jostein Kristen Ellingsen
*
1951
4
Karen Sofie Hultgren Olsen
*
1951
5
Fred Arne Grunnfoss
*
1964
6
Stig Eirik Guldberg
1952
7
Ingjerd Anne Sund
1947
Valglistens navn:
Høyre
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Lina Buvik Vibe
**
1976
2
Ivar Frank Fredriksen
**
1956
3
Kate Margareth Adolfsen-Trabelsi
*
1954
4
Terje Nikolaisen
*
1965
5
Torben Breivik Jonassen
*
1997
6
Reidar Dag Aas
*
1965
7
Lena Arntzen
*
1976
8
Hans Helge Ilstad
1966
9
Bjarne Hals
1965
10
Martin Karstein Bjørnå
1941
11
Eilert André Ellingsen
1970
12
Raymond Løveng Hansen
1976
13
Terje Ingvaldsen
1955
14
Finn Hansen
1958
15
Yngvar Jakobsen
1970
16
Vigdis Marie Hanssen
1948
17
Asbjørg Johanne Leier
1947
18
Jens-Petter Rønning
1936
19
Ole Johan Aune
1959
Valglistens navn:
Sosialistisk Venstreparti
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Per Atle Bayner
**
1961
2
Kaia Ingelill Mårtensson Aune
*
1997
3
Mildrid Ellingsen
*
1952
4
Frode Angell
*
1951
15.09.2015 15:24:41
Valgprotokoll for valgstyret
Side 29
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
5
Gull Margrethe Gullberg Pettersen
6
Solveig Johnsen Elvegård
1997
7
Elias Holen
1997
8
Frode Holdhus
1953
9
Anne Berit Wisth Paulsen
1954
10
Randi Dragland
1951
11
Jörg Terhart
1973
12
Trond Sætre
1938
13
Veronika Hege Hanssen
1973
14
Djamel Hammadou
1974
15
Sissel Irene Korbi
1953
16
Odd Johan Forsnes
1957
17
Ove-Jørgen Pedersen
1954
18
Tora Sofie Rist Akselsen
1956
19
Oddgeir Finstad
1954
20
Ann Elise Angell
1954
21
Anita Jorid Arntsen
1958
Valglistens navn:
1967
*
Arbeiderpartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Siv Dagny Aasvik
**
1978
2
Einar Roger Pettersen
**
1969
3
Britt Mary Irene Solvik
**
1936
4
Åge Hilmar Rusten
**
1969
5
Margareth Bentzen
**
1977
6
Finn Sture Hultgreen
**
1949
7
Hanne Elise Skare
**
1977
8
Gro-Marith Villadsen
**
1969
9
Rayner Skare Lind
**
1983
10
Ketil Johnsen
**
1970
11
Jacob Normann Jacobsen
**
1947
12
Bengt Are Pettersen
*
1968
13
Wenche Beate Ongstad
*
1963
14
Julia Jørstad
*
1982
15
Reiulf Øistein Ruud
*
1948
16
Kent-Remi Nyheim
*
1969
17
Katharina Jørstad Løkse
*
1978
15.09.2015 15:24:41
Valgprotokoll for valgstyret
Side 30
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
18
Asbjørn Reidar Fleines
*
1948
19
Sylvi Dagny Bentzen
*
1965
20
Eirik Sletten
*
1976
21
Kristin Margaret Albriktsen
*
1965
22
Torbjørn Eilertsen
*
1977
23
Ove Slettli
*
1966
24
Lars Kristian Holand
*
1965
25
Knut Jarle Andreassen
*
1972
26
Svein Aage Jensen
1944
27
Jørn Singdahlsen
1962
28
Tor Olav Kvål
1966
29
Ingjerd Marie Johanne Iversen
1955
30
Karin Mathiassen
1956
Valglistens navn:
Senterpartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Kurt Eirik Jenssen
**
1955
2
Aina Johanne Nilsen
**
1995
3
Stig Børre Sørmo
**
1951
4
Trude Lind
*
1969
5
Ragnhild Renna
*
1962
6
Lars Gunder Rask
*
1966
7
Agnes Helene Pettersen Steinsvik
*
1958
8
Svein-Olav Elvegård
*
1961
9
Leif Håkon Ellingsen
*
1955
10
Tor Edvard Jensen
1949
11
Reidar Peder Johnsen
1948
12
Frank Erik Reinholtsen
1965
13
Tone-Lise Seldorsen
1995
14
Kirsti Eilertsen
1964
15
Nora Schultz
1994
16
Magnus Andreas Madsen Elvevold
1995
15.09.2015 15:24:41
Valgprotokoll for valgstyret
Side 31
Underskrifter:
Dato:
Leder:
Øvrige medlemmer:
15.09.2015 15:24:41
Valgprotokoll for valgstyret
Side 32