Valgprotokoll for valgstyret

Comments

Transcription

Valgprotokoll for valgstyret
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015
Kommune: Rælingen
Fylke:
Akershus
År:
2015
A Administrative forhold
A1 Valgstyret
Valgstyrets sekretær: Rustad Wenche Freitag
E-postadresse:
Telefon:
Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer):
Navn
Funksjon
Sand Øivind
Leder
Kielland Heidi E. Finstad
Nestleder
Selman Marit
Medlem
Karslen Halfdan forfall -
Medlem
Granerud Terje
Medlem
Langdalen Gro Mette
Medlem
Dalholt Geir
Medlem
Solbak Per Kristian
Medlem
Isaksen Heidi Flåt
Medlem
A2 Valgtinget
Stemmekretser og tid:
Navn på alle kretsene i kommunen
Krets
Åpningstid søndag
Åpningstid mandag
Løvenstad
13:00 – 18:00
12:00 – 20:00
Rud
13:00 – 18:00
12:00 – 20:00
Fjerdingby
13:00 – 18:00
12:00 – 20:00
Nordby
13:00 – 18:00
12:00 – 20:00
Blystadlia
13:00 – 18:00
12:00 – 20:00
15.09.2015 04:32:42
Valgprotokoll for valgstyret
Side 1
B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
B1 Behandling av mottatte forhåndsstemmer
B1.1 Totalt mottatte forhåndsstemmer
Antall stemmegivninger
Forkastet
Godkjente
Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli til 9. august (tidligstemmegivning)
0
4
Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 10. august
0
1 551
Antall brevstemmer utenriks
0
0
Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen
0
8
Antall i beredskapskonvolutt
0
0
Sum mottatte forhåndsstemmer
0
1 563
1 563
Totalt antall
B1.2 Behandlede forhåndsstemmegivninger
Forkastelser
Innenriks
Utenriks
Velger ikke i manntall §10-1(1) a)(§10-1(1) a)
0
0
Ikke mulig å identifisere velgeren §10-1(1) b)(§10-1(1) b)
0
0
Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid §10-1(1) c)(§10-1(1) c)
0
0
Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker §10-1(1) d)(§10-1(1) d)
0
0
Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet §10-1(1) e)(§10-1(1) e)
0
0
Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning §10-1(1) f)(§10-1(1) f)
0
0
Stemmegivningen kom for sent frem §10-1(1) g)(§10-1(1) g)
0
0
Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen § 10-1a (1) a(§ 10-1a (1) a)
0
0
Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning § 10-1a (1) c(§ 10-1a (1) c)
0
0
Sum forkastede forhåndsstemmegivninger
0
0
Godkjente forhåndsstemmegivninger (skal være lik sum av B2.1.1 og B2.2.1)
1 563
Totalt antall forhåndsstemmegivninger
1 563
B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
B2.1 Startet senest 4 timer før valglokalene stenger
B2.1.1 Behandlede forhåndsstemmesedler
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
1 476
Blanke
—
6
Tvilsomme
—
60
Total
15.09.2015 04:32:44
1 538
Valgprotokoll for valgstyret
1 542
Side 2
B2.1.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler
Parti
Antall
Høyre
230
Miljøpartiet De Grønne
50
Venstre
31
Sosialistisk Venstreparti
51
Rødt
15
Arbeiderpartiet
891
Fremskrittspartiet
140
Kristelig Folkeparti / Senterpartiet
68
Totalt antall partifordelte stemmesedler
1 476
B2.1.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.1.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
Servicetorget visste at to sedler manglet stempel da de ble lagt i urna. Vi antar to velgere har klart å avgi stemme uten kryss i manntall.
B2.2 Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og sent innkomne)
B2.2.1 Behandlede forhåndsstemmesedler
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
21
Blanke
—
0
Tvilsomme
—
4
Total
25
25
B2.2.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler
Parti
Antall
Høyre
3
Miljøpartiet De Grønne
2
Venstre
1
Sosialistisk Venstreparti
1
Rødt
0
Arbeiderpartiet
13
Fremskrittspartiet
1
Kristelig Folkeparti / Senterpartiet
0
Totalt antall partifordelte stemmesedler
15.09.2015 04:32:45
21
Valgprotokoll for valgstyret
Side 3
B2.2.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
15.09.2015 04:32:45
Valgprotokoll for valgstyret
Side 4
C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
C1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser
Stemmekrets
Sted for foreløpig
opptelling
Kryss i manntall
Søndag
Mandag
Opptalte stemmer
Stemmesedler i
urne
I særskilt
omslag
Fremmede
Løvenstad
I kretsen
341
645
981
5
18
Rud
I kretsen
597
1 075
1 671
0
9
Fjerdingby
I kretsen
476
1 096
1 566
1
14
Nordby
I kretsen
192
353
539
0
3
Blystadlia
I kretsen
321
607
928
1
7
1 927
3 776
5 685
7
51
Sum
Sum
5 703
C1.1 Merknad
Løvenstad — Valgtingsstemmer ordinære:
Enkelte avgir stemme kun til fylke, Derfor avvik ift kryss i manntall
Rud — Valgtingsstemmer ordinære:
Noen stemmer bare til fylke, Derfor avvik i antall stemmesedler ift kryss i manntall
Fjerdingby — Valgtingsstemmer ordinære:
Noen stemmer bare til fylke. Derfor avvik mellom antall stemmesedler og kryss i manntall
Nordby — Valgtingsstemmer ordinære:
Enkelte valgte kun å stemme enten fylke eller kommune. Derfor avvik ift kryss i manntall
C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyrene
C2.1 Antall valgtingstemmesedler i urne
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
5 639
Blanke
—
42
Tvilsomme
—
4
Total
15.09.2015 04:32:49
5 703
Valgprotokoll for valgstyret
5 685
Side 5
C2.2 Partifordelte Valgtingstemmesedler
Parti
Antall
Høyre
968
Miljøpartiet De Grønne
174
Venstre
206
Sosialistisk Venstreparti
144
Rødt
48
Arbeiderpartiet
3 310
Fremskrittspartiet
403
Kristelig Folkeparti / Senterpartiet
386
Totalt antall partifordelte stemmesedler
5 639
C2.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
Løvenstad — Valgtingsstemmer ordinære:
Enkelte avgir stemme kun til fylke, Derfor avvik ift kryss i manntall
Rud — Valgtingsstemmer ordinære:
Noen stemmer bare til fylke, Derfor avvik i antall stemmesedler ift kryss i manntall
Fjerdingby — Valgtingsstemmer ordinære:
Noen stemmer bare til fylke. Derfor avvik mellom antall stemmesedler og kryss i manntall
Nordby — Valgtingsstemmer ordinære:
Enkelte valgte kun å stemme enten fylke eller kommune. Derfor avvik ift kryss i manntall
C3 Stemmegivninger - Valgting
C3.1 Stemmegivning i særskilt omslag
Godkjente
0
Forkastet
3
Total
3
C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag
Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a)
2
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c)
1
Total
3
C3.3
Fremmede stemmegivninger
Godkjente
50
Forkastet
3
53
Total
15.09.2015 04:32:50
Valgprotokoll for valgstyret
Side 6
C3.4
Forkastede Fremmede stemmegivninger
Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a)
2
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c)
1
Total
3
15.09.2015 04:32:50
Valgprotokoll for valgstyret
Side 7
C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret
C4.1 - C4.3 Valgtingstemmesedler i urne
Foreløpig opptelling av valgtingsstemmesedler er foretatt hos stemmestyrene
C4.4 Antall stemmesedler i særskilt omslag
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
1
Blanke
—
0
Tvilsomme
—
0
Total
0
1
C4.5 Partifordelte stemmesedler i særskilt omslag
Parti
Antall
Høyre
0
Miljøpartiet De Grønne
0
Venstre
1
Sosialistisk Venstreparti
0
Rødt
0
Arbeiderpartiet
0
Fremskrittspartiet
0
Kristelig Folkeparti / Senterpartiet
0
Totalt antall partifordelte stemmesedler
1
C4.6 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.4) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
Fikk ikke registrert som særskilt da vedkommende ikke sto i kretsmanntall, men oppført i kretsen i EVA.
C4.7
Antall Fremmede stemmesedler
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
45
Blanke
—
0
Tvilsomme
—
3
Total
50
48
15.09.2015 04:32:50
Valgprotokoll for valgstyret
Side 8
C4.8
Partifordelte stemmesedler - Fremmede stemmesedler
Parti
Antall
Høyre
7
Miljøpartiet De Grønne
1
Venstre
2
Sosialistisk Venstreparti
3
Rødt
1
Arbeiderpartiet
28
Fremskrittspartiet
2
Kristelig Folkeparti / Senterpartiet
1
Totalt antall partifordelte stemmesedler
45
C4.9 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.7) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
Ikke alle har avgitt stemme til kommunestyrevalget, og derfor avvik ift kryss i manntallet.
D Endelig opptelling
D1 Forhåndsstemmer
D1.1 Opptalte forhåndsstemmesedler
Type
Godkjente
Opptalt minst fire timer før valglokalet stenger:
Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og
sent innkomne)
Total antall opptalte forhåndstemmesedler
Blanke
Forkastet
Total
1 528
6
7
1 541
24
0
1
25
1 552
6
8
1 566
D1.2 Forkastede stemmesedler
Startet senest 4 timer før
valglokalene stenger
Type forkastelse
Opptalt etter stenging
Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a)
2
0
Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b) (§10-3
0
0
Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1)
0
1
Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d) (§10-3(1) d)
5
0
Totalt antall forkastede stemmesedler
7
1
15.09.2015 04:32:50
Valgprotokoll for valgstyret
Side 9
D1.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti
Parti
Endelig
Høyre
238
Miljøpartiet De Grønne
52
Venstre
32
Sosialistisk Venstreparti
53
Rødt
15
Arbeiderpartiet
936
Fremskrittspartiet
141
Kristelig Folkeparti / Senterpartiet
85
Totalt antall partifordelte stemmesedler
15.09.2015 04:32:50
1 552
Valgprotokoll for valgstyret
Side 10
D1.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling
Parti
Foreløpig
Høyre
Endelig
Avvik
233
238
5
Miljøpartiet De Grønne
52
52
0
Venstre
32
32
0
Sosialistisk Venstreparti
52
53
1
Rødt
15
15
0
Arbeiderpartiet
904
936
32
Fremskrittspartiet
141
141
0
68
85
17
1 497
1 552
55
Kristelig Folkeparti / Senterpartiet
Totalt antall partifordelte stemmesedler
D1.5 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.)
Hele kommunen — Forhåndsstemmer ordinære:
Endelig telling viser 1 seddel mindre enn foreløpig. Tellefeil i skanner?
D2 Valgtingsstemmer
D2.1 Opptalte valgtingstemmesedler
Type
Godkjente
Ordinære
Særskilt
Fremmede
Total antall opptalte valgtingstemmesedler
Blanke
Forkastet
Total
5 638
41
2
5 681
1
0
0
1
48
0
0
48
5 687
41
2
5 730
D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler
Type forkastelse
Ordinære
Særskilt
Fremmede
Total
Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a)
2
0
0
2
Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b)(§10-3(1) b)
0
0
0
0
Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1) c)
(§10-3(1) c)
0
0
0
0
Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d)(§10-3(1) d)
0
0
0
0
Totalt forkastede stemmesedler
2
0
0
2
15.09.2015 04:32:50
Valgprotokoll for valgstyret
Side 11
D2.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti
Parti
Endelig
Høyre
975
Miljøpartiet De Grønne
175
Venstre
209
Sosialistisk Venstreparti
148
Rødt
49
Arbeiderpartiet
3 338
Fremskrittspartiet
524
Kristelig Folkeparti / Senterpartiet
269
Totalt antall partifordelte stemmesedler
15.09.2015 04:32:50
5 687
Valgprotokoll for valgstyret
Side 12
D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling
Parti
Foreløpig
Endelig
Avvik
Høyre
975
975
0
Miljøpartiet De Grønne
175
175
0
Venstre
209
209
0
Sosialistisk Venstreparti
147
148
1
49
49
0
3 338
3 338
0
Fremskrittspartiet
405
524
119
Kristelig Folkeparti / Senterpartiet
387
269
-118
5 685
5 687
2
Rødt
Arbeiderpartiet
Totalt antall partifordelte stemmesedler
D2.5 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer)
Fjerdingby — Valgtingsstemmer ordinære:
Tellefeil i stemmekretsen.
Nordby — Valgtingsstemmer ordinære:
Byttet om innrapporterte foreløpige tall FrP og KrF/Sp
Blystadlia og Løvenstad kretser — Valgtingsstemmer ordinære:
Byttet om innrapporterte foreløpige tall for FrP og Krf/Sp
D3 Total oversikt
Parti
Høyre
Forhånd
Valgting
Total
238
975
1 213
Miljøpartiet De Grønne
52
175
227
Venstre
32
209
241
Sosialistisk Venstreparti
53
148
201
Rødt
15
49
64
Arbeiderpartiet
936
3 338
4 274
Fremskrittspartiet
141
524
665
85
269
354
1 552
5 687
7 239
Kristelig Folkeparti / Senterpartiet
Totalt antall partifordelte stemmesedler
15.09.2015 04:32:50
Valgprotokoll for valgstyret
Side 13
E Valgoppgjør ved kommunestyrevalget
E1 Mandatfordeling
E1.1 Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene
Høyre
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 1213 x 35
Slengere:
42455
Mottatt:
99
Avgitt:
79
Listestemmetall:
42475
1. div
1.4
30 339,285714
2. div
3.0
14 158,333333
3. div
5.0
8 495,000000
4. div
7.0
6 067,857143
5. div
9.0
4 719,444444
6. div
11.0
3 861,363636
7. div
13.0
3 267,307692
8. div
15.0
2 831,666667
9. div
17.0
2 498,529412
10. div
19.0
2 235,526316
11. div
21.0
2 022,619048
12. div
23.0
1 846,739130
13. div
25.0
1 699,000000
14. div
27.0
1 573,148148
15. div
29.0
1 464,655172
16. div
31.0
1 370,161290
17. div
33.0
1 287,121212
18. div
35.0
1 213,571429
19. div
37.0
1 147,972973
20. div
39.0
1 089,102564
21. div
41.0
1 035,975610
22. div
43.0
987,790698
23. div
45.0
943,888889
24. div
47.0
903,723404
25. div
49.0
866,836735
26. div
51.0
832,843137
27. div
53.0
801,415094
Miljøpartiet De Grønne
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 227 x 35
Slengere:
7945
Mottatt:
50
Avgitt:
50
Listestemmetall:
7945
1. div
1.4
5 675,000000
2. div
3.0
2 648,333333
15.09.2015 04:32:50
Valgprotokoll for valgstyret
Side 14
3. div
5.0
1 589,000000
4. div
7.0
1 135,000000
5. div
9.0
882,777778
6. div
11.0
722,272727
7. div
13.0
611,153846
8. div
15.0
529,666667
9. div
17.0
467,352941
10. div
19.0
418,157895
Venstre
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 241 x 35
Slengere:
8435
Mottatt:
40
Avgitt:
43
Listestemmetall:
8432
1. div
1.4
6 022,857143
2. div
3.0
2 810,666667
3. div
5.0
1 686,400000
4. div
7.0
1 204,571429
5. div
9.0
936,888889
6. div
11.0
766,545455
7. div
13.0
648,615385
8. div
15.0
562,133333
9. div
17.0
496,000000
10. div
19.0
443,789474
11. div
21.0
401,523810
12. div
23.0
366,608696
13. div
25.0
337,280000
14. div
27.0
312,296296
15. div
29.0
290,758621
16. div
31.0
272,000000
17. div
33.0
255,515152
Sosialistisk Venstreparti
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 201 x 35
Slengere:
7035
Mottatt:
54
Avgitt:
16
Listestemmetall:
7073
1. div
1.4
5 052,142857
2. div
3.0
2 357,666667
3. div
5.0
1 414,600000
4. div
7.0
1 010,428571
5. div
9.0
785,888889
6. div
11.0
643,000000
15.09.2015 04:32:50
Valgprotokoll for valgstyret
Side 15
7. div
13.0
544,076923
8. div
15.0
471,533333
9. div
17.0
416,058824
10. div
19.0
372,263158
11. div
21.0
336,809524
12. div
23.0
307,521739
13. div
25.0
282,920000
14. div
27.0
261,962963
15. div
29.0
243,896552
16. div
31.0
228,161290
Rødt
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 64 x 35
Slengere:
2240
Mottatt:
34
Avgitt:
15
Listestemmetall:
2259
1. div
1.4
1 613,571429
2. div
3.0
753,000000
3. div
5.0
451,800000
4. div
7.0
322,714286
5. div
9.0
251,000000
6. div
11.0
205,363636
7. div
13.0
173,769231
Arbeiderpartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 4274 x 35
Slengere:
149590
Mottatt:
171
Avgitt:
204
Listestemmetall:
149557
1. div
1.4
106 826,428571
2. div
3.0
49 852,333333
3. div
5.0
29 911,400000
4. div
7.0
21 365,285714
5. div
9.0
16 617,444444
6. div
11.0
13 596,090909
7. div
13.0
11 504,384615
8. div
15.0
9 970,466667
9. div
17.0
8 797,470588
10. div
19.0
7 871,421053
11. div
21.0
7 121,761905
12. div
23.0
6 502,478261
13. div
25.0
5 982,280000
14. div
27.0
5 539,148148
15.09.2015 04:32:50
Valgprotokoll for valgstyret
Side 16
15. div
29.0
5 157,137931
16. div
31.0
4 824,419355
17. div
33.0
4 532,030303
18. div
35.0
4 273,057143
19. div
37.0
4 042,081081
20. div
39.0
3 834,794872
21. div
41.0
3 647,731707
22. div
43.0
3 478,069767
23. div
45.0
3 323,488889
24. div
47.0
3 182,063830
25. div
49.0
3 052,183673
26. div
51.0
2 932,490196
27. div
53.0
2 821,830189
28. div
55.0
2 719,218182
29. div
57.0
2 623,807018
30. div
59.0
2 534,864407
31. div
61.0
2 451,754098
32. div
63.0
2 373,920635
33. div
65.0
2 300,876923
34. div
67.0
2 232,194030
35. div
69.0
2 167,492754
36. div
71.0
2 106,436620
37. div
73.0
2 048,726027
38. div
75.0
1 994,093333
39. div
77.0
1 942,298701
40. div
79.0
1 893,126582
41. div
81.0
1 846,382716
Fremskrittspartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 665 x 35
Slengere:
23275
Mottatt:
30
Avgitt:
64
Listestemmetall:
23241
1. div
1.4
16 600,714286
2. div
3.0
7 747,000000
3. div
5.0
4 648,200000
4. div
7.0
3 320,142857
5. div
9.0
2 582,333333
6. div
11.0
2 112,818182
7. div
13.0
1 787,769231
8. div
15.0
1 549,400000
9. div
17.0
1 367,117647
10. div
19.0
1 223,210526
11. div
21.0
1 106,714286
15.09.2015 04:32:50
Valgprotokoll for valgstyret
Side 17
12. div
23.0
1 010,478261
13. div
25.0
929,640000
14. div
27.0
860,777778
15. div
29.0
801,413793
16. div
31.0
749,709677
17. div
33.0
704,272727
18. div
35.0
664,028571
19. div
37.0
628,135135
20. div
39.0
595,923077
Kristelig Folkeparti / Senterpartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 354 x 35
Slengere:
12390
Mottatt:
86
Avgitt:
93
Listestemmetall:
12383
1. div
1.4
8 845,000000
2. div
3.0
4 127,666667
3. div
5.0
2 476,600000
4. div
7.0
1 769,000000
5. div
9.0
1 375,888889
6. div
11.0
1 125,727273
7. div
13.0
952,538462
8. div
15.0
825,533333
9. div
17.0
728,411765
10. div
19.0
651,736842
11. div
21.0
589,666667
12. div
23.0
538,391304
13. div
25.0
495,320000
14. div
27.0
458,629630
15. div
29.0
427,000000
16. div
31.0
399,451613
17. div
33.0
375,242424
18. div
35.0
353,800000
19. div
37.0
334,675676
20. div
39.0
317,512821
21. div
41.0
302,024390
22. div
43.0
287,976744
23. div
45.0
275,177778
24. div
47.0
263,468085
25. div
49.0
252,714286
26. div
51.0
242,803922
27. div
53.0
233,641509
15.09.2015 04:32:50
Valgprotokoll for valgstyret
Side 18
Mandatene ble fordelt som følger:
Mandat nr.:
Parti:
Kvotient:
1
Arbeiderpartiet
106 826,428571
2
Arbeiderpartiet
49 852,333333
3
Høyre
30 339,285714
4
Arbeiderpartiet
29 911,400000
5
Arbeiderpartiet
21 365,285714
6
Arbeiderpartiet
16 617,444444
7
Fremskrittspartiet
16 600,714286
8
Høyre
14 158,333333
9
Arbeiderpartiet
13 596,090909
10
Arbeiderpartiet
11 504,384615
11
Arbeiderpartiet
9 970,466667
12
Kristelig Folkeparti / Senterpartiet
8 845,000000
13
Arbeiderpartiet
8 797,470588
14
Høyre
8 495,000000
15
Arbeiderpartiet
7 871,421053
16
Fremskrittspartiet
7 747,000000
17
Arbeiderpartiet
7 121,761905
18
Arbeiderpartiet
6 502,478261
19
Høyre
6 067,857143
20
Venstre
6 022,857143
21
Arbeiderpartiet
5 982,280000
22
Miljøpartiet De Grønne
5 675,000000
23
Arbeiderpartiet
5 539,148148
24
Arbeiderpartiet
5 157,137931
25
Sosialistisk Venstreparti
5 052,142857
26
Arbeiderpartiet
4 824,419355
27
Høyre
4 719,444444
28
Fremskrittspartiet
4 648,200000
29
Arbeiderpartiet
4 532,030303
30
Arbeiderpartiet
4 273,057143
31
Kristelig Folkeparti / Senterpartiet
4 127,666667
32
Arbeiderpartiet
4 042,081081
33
Høyre
3 861,363636
34
Arbeiderpartiet
3 834,794872
35
Arbeiderpartiet
3 647,731707
15.09.2015 04:32:50
Valgprotokoll for valgstyret
Side 19
E2 Kandidatkåring
E2.1 Beregning av stemmetillegg og personstemmer
Valglistens navn: Høyre
Antall stemmesedler: 1213
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Gro Langdalen
**
303,25
146,00
18,00
467,25
1
2
John Sebastian Schmidt
Slørdahl
**
303,25
70,00
2,00
375,25
2
4
Geir Dalholt
**
303,25
54,00
12,00
369,25
3
3
Anne Jahr Kolstad
**
303,25
49,00
6,00
358,25
4
5
Lene Skovholt
**
0,00
34,00
10,00
44,00
5
6
Bjørn Ole Uglem
**
0,00
35,00
4,00
39,00
6
9
Tore Ivar Svare
*
0,00
26,00
5,00
31,00
7
10
Øyvind Gulli
*
0,00
26,00
5,00
31,00
8
12
Marit Elisabeth Stensrud
*
0,00
26,00
5,00
31,00
9
14
Terje Rustad
*
0,00
23,00
8,00
31,00
10
7
Erik Hauge
*
0,00
22,00
3,00
25,00
11
18
Reena Arora Ighani
*
0,00
14,00
8,00
22,00
12
11
Vemun Waksvik
*
0,00
20,00
1,00
21,00
13
22
Tor-Ole Tveterhagen
*
0,00
19,00
2,00
21,00
14
8
Harald Trosvik
*
0,00
19,00
1,00
20,00
15
16
Peer Winsnes
0,00
18,00
2,00
20,00
16
15
Helle Forsbak
0,00
17,00
1,00
18,00
17
13
Dag Ermesjø
0,00
12,00
1,00
13,00
18
19
Morten Schulte
0,00
12,00
0,00
12,00
19
24
John Alexander Grønlien
0,00
9,00
2,00
11,00
20
25
Runar Wattum Hansen
0,00
9,00
1,00
10,00
21
26
Kai Håkon Wilhelmsen
0,00
8,00
0,00
8,00
22
17
Kjell Bernt Bjørke
0,00
7,00
0,00
7,00
23
20
Trond Steinar Olsen
0,00
6,00
0,00
6,00
24
21
Astrid Schulte
0,00
5,00
1,00
6,00
25
23
Vidar Ramsli
0,00
5,00
1,00
6,00
26
27
Svein A. Gaup
0,00
6,00
0,00
6,00
27
15.09.2015 04:32:51
Valgprotokoll for valgstyret
Side 20
Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne
Antall stemmesedler: 227
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Knut Aage Berge
**
56,75
35,00
23,00
114,75
1
2
Inger Eli Ruud
*
56,75
33,00
12,00
101,75
2
4
Josefine Haraldsen
*
0,00
15,00
2,00
17,00
3
7
Benjamin Hidas
*
0,00
13,00
2,00
15,00
4
3
Ivar Engebretsen
*
0,00
10,00
3,00
13,00
5
5
Shima Shadvarz
0,00
12,00
1,00
13,00
6
10
Anne Karin Gisvold
0,00
8,00
4,00
12,00
7
8
Natalia Osorio Vega
0,00
10,00
1,00
11,00
8
6
Stian Wulff
0,00
8,00
2,00
10,00
9
9
Terje Mårstad
0,00
4,00
0,00
4,00
10
Valglistens navn: Venstre
Antall stemmesedler: 241
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Øystein Flesland
**
60,25
43,00
25,00
128,25
1
2
Audun Heskestad
*
60,25
14,00
2,00
76,25
2
3
Charlotte Hagelund
*
0,00
27,00
4,00
31,00
3
4
Anniken Holtnæs
*
0,00
15,00
1,00
16,00
4
5
Ahmad Waqar
*
0,00
7,00
0,00
7,00
5
14
Ellen Skjold Kvåle
0,00
7,00
0,00
7,00
6
13
Martin Hoppe
0,00
4,00
2,00
6,00
7
6
John Chr. Nordeng
0,00
5,00
0,00
5,00
8
7
Cathrine Prahl Reusch
0,00
3,00
1,00
4,00
9
8
Egil Aursø
0,00
3,00
1,00
4,00
10
10
Torill Bøker
0,00
4,00
0,00
4,00
11
12
Bjørn Erik Hagbartsen
0,00
4,00
0,00
4,00
12
15
Jan Kåre Kalbakk
0,00
1,00
3,00
4,00
13
11
Olav Eide
0,00
3,00
0,00
3,00
14
17
Merethe Strandhus Bakke
0,00
3,00
0,00
3,00
15
15.09.2015 04:32:51
Valgprotokoll for valgstyret
Side 21
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
9
Halvor Collett Haug
0,00
2,00
0,00
2,00
16
16
Kjellaug Golten Harstad
0,00
1,00
1,00
2,00
17
Valglistens navn: Sosialistisk Venstreparti
Antall stemmesedler: 201
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Lene Haanshus
**
50,25
29,00
15,00
94,25
1
2
Mette Pettersen Grimstad
*
50,25
23,00
18,00
91,25
2
11
Najat Swar
*
0,00
21,00
2,00
23,00
3
3
Anne Margrethe Stagrum
*
0,00
15,00
2,00
17,00
4
4
Dagfinn Halvorsen
*
0,00
8,00
9,00
17,00
5
16
Amir Keyani
0,00
11,00
1,00
12,00
6
8
Hanne Solhaug
0,00
10,00
1,00
11,00
7
10
Jyoti Prabhakar Prabhu
0,00
8,00
1,00
9,00
8
6
Erik Storø
0,00
6,00
1,00
7,00
9
7
Hamid Hossain Razavi
0,00
7,00
0,00
7,00
10
12
Oskar Belsom
0,00
6,00
1,00
7,00
11
15
Victoria Mathisen
0,00
6,00
1,00
7,00
12
0,00
6,00
0,00
6,00
13
0,00
5,00
1,00
6,00
14
9
14
Inger Sofie Moen
Haanshus
Tore Aleksander Støtterud
Bjørstad
5
Einar Belsom
0,00
3,00
1,00
4,00
15
13
Rolf Lunde
0,00
1,00
0,00
1,00
16
Valglistens navn: Rødt
Antall stemmesedler: 64
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Petter Martin Lerdahl
0,00
11,00
19,00
30,00
1
2
Sofia Rana
0,00
7,00
3,00
10,00
2
3
Gerhard Johan Prøsch
0,00
2,00
4,00
6,00
3
15.09.2015 04:32:51
Valgprotokoll for valgstyret
Side 22
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
5
Per Gladmann Sørheim
0,00
2,00
3,00
5,00
4
6
Øystein Holmberget
0,00
3,00
2,00
5,00
5
4
Rune Frøshaug
0,00
2,00
1,00
3,00
6
7
Gunnar Eriksen
0,00
0,00
2,00
2,00
7
Valglistens navn: Arbeiderpartiet
Antall stemmesedler: 4274
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Øivind Sand
**
1 068,50
1 476,00
109,00
2 653,50
1
2
Heidi Kielland
**
1 068,50
199,00
4,00
1 271,50
2
4
Bjørg Granerud
**
1 068,50
167,00
1,00
1 236,50
3
6
Heidi Flåt Isaksen
**
1 068,50
150,00
6,00
1 224,50
4
5
Truls Jacobsen
**
1 068,50
150,00
5,00
1 223,50
5
3
Halfdan Karlsen
**
1 068,50
116,00
0,00
1 184,50
6
8
Karoline Granerud
**
0,00
123,00
2,00
125,00
7
7
Vegard Fiskaa Isebakke
**
0,00
118,00
5,00
123,00
8
10
Hanne Fjerdingby Olsen
**
0,00
107,00
5,00
112,00
9
9
Morten Bergheim
**
0,00
79,00
2,00
81,00
10
13
Hassan Ali Malik
**
0,00
80,00
1,00
81,00
11
20
Maria Skuland
**
0,00
73,00
0,00
73,00
12
25
Sigbjørn Lia
**
0,00
72,00
1,00
73,00
13
35
Terje Granerud
**
0,00
68,00
1,00
69,00
14
23
Terje Strøm
**
0,00
63,00
5,00
68,00
15
16
Marit Selman
**
0,00
66,00
1,00
67,00
16
14
Ingrid Krogrud Andreassen
**
0,00
61,00
2,00
63,00
17
17
Hans Rune Skarsbø
**
0,00
58,00
4,00
62,00
18
12
Sigrid Rønning
**
0,00
57,00
3,00
60,00
19
24
Siv Réz
**
0,00
49,00
4,00
53,00
20
32
Ragnhild Strandos Klæboe
**
0,00
44,00
0,00
44,00
21
11
Jan Ole Enlid
*
0,00
38,00
2,00
40,00
22
15
Svein Gullerud
*
0,00
37,00
2,00
39,00
23
21
Arne Selman
*
0,00
39,00
0,00
39,00
24
15.09.2015 04:32:51
Valgprotokoll for valgstyret
Side 23
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
27
Nils Svensøy
*
0,00
37,00
2,00
39,00
25
19
Yohannes Ghebreab
Weldeleul
*
0,00
37,00
1,00
38,00
26
36
Sissel Sjølli
*
0,00
34,00
1,00
35,00
27
18
Silje Kristine Skarstein
*
0,00
34,00
0,00
34,00
28
28
Anne Margrethe Myrvold
*
0,00
34,00
0,00
34,00
29
34
Marianne Lappegård
*
0,00
33,00
0,00
33,00
30
33
Kjell Helleland
*
0,00
32,00
0,00
32,00
31
22
Karianne Rogndalen
*
0,00
25,00
1,00
26,00
32
26
Isabella Nordby
*
0,00
25,00
0,00
25,00
33
40
Colbjørn Colbjørnsen
*
0,00
22,00
1,00
23,00
34
29
Svein Hansen
*
0,00
21,00
0,00
21,00
35
30
Margaret Brandal
*
0,00
19,00
0,00
19,00
36
31
Hans Jørgen Maridal
*
0,00
19,00
0,00
19,00
37
38
Tone Enlid
*
0,00
18,00
0,00
18,00
38
41
Terje Moberg
*
0,00
17,00
0,00
17,00
39
39
Tom Berg
*
0,00
15,00
0,00
15,00
40
37
Per A. Pettersen
*
0,00
14,00
0,00
14,00
41
Valglistens navn: Fremskrittspartiet
Antall stemmesedler: 665
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Per Kristian Solbak
**
166,25
101,00
5,00
272,25
1
5
Martin Ottesen
**
166,25
54,00
5,00
225,25
2
4
Mona Baashus
**
166,25
41,00
2,00
209,25
3
3
Thomas Kristoffer Løkken
*
166,25
33,00
2,00
201,25
4
2
Kari Magnussen Blomsø
*
166,25
24,00
2,00
192,25
5
11
Frank Willy Ottesen
*
0,00
33,00
4,00
37,00
6
20
Kristine Fjeld
*
0,00
20,00
0,00
20,00
7
7
Jørn Hejtmanek
*
0,00
15,00
4,00
19,00
8
8
Bjørg Irene Ottesen
*
0,00
17,00
2,00
19,00
9
6
Anne Grethe Mathisen
0,00
16,00
0,00
16,00
10
19
Asle Skoveng
0,00
14,00
2,00
16,00
11
15.09.2015 04:32:51
Valgprotokoll for valgstyret
Side 24
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
9
Malen Alida Hejtmanek
0,00
10,00
1,00
11,00
12
10
Stig Fauske Langbråthen
0,00
6,00
0,00
6,00
13
12
Tommy Sander Aldrin
0,00
4,00
1,00
5,00
14
13
Per Guldahl
0,00
5,00
0,00
5,00
15
17
Bror Sture Normann
0,00
3,00
0,00
3,00
16
14
Henrik Løvdal
0,00
2,00
0,00
2,00
17
15
Curt Mekiassen
0,00
2,00
0,00
2,00
18
18
Hans Kristian Rygge
0,00
1,00
0,00
1,00
19
16
Gard Nordseth
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Valglistens navn: Kristelig Folkeparti / Senterpartiet
Antall stemmesedler: 354
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Hans Otto Tomter - SP
**
88,50
65,00
29,00
182,50
1
2
Simon Friis Larsen - KrF
**
88,50
71,00
10,00
169,50
2
6
Simon Hektner - KrF
*
0,00
34,00
2,00
36,00
3
5
Ole Jakob Holt - SP
*
0,00
26,00
8,00
34,00
4
Washington Amos Bose KrF
Hans Christian Hektner KrF
*
0,00
27,00
2,00
29,00
5
*
0,00
27,00
2,00
29,00
6
9
Lars Peder Jahr - SP
*
0,00
19,00
6,00
25,00
7
8
Snefrid Hole - KrF
0,00
19,00
3,00
22,00
8
20
Frida Blaker - KrF
0,00
19,00
2,00
21,00
9
3
Marit Haraldstad - SP
0,00
13,00
6,00
19,00
10
14
John Aasen - KrF
0,00
16,00
2,00
18,00
11
16
Rigmor Johnsen - KrF
0,00
16,00
0,00
16,00
12
12
Reidun Hågan - KrF
0,00
14,00
1,00
15,00
13
19
Anne Marie Jahr - SP
0,00
13,00
1,00
14,00
14
10
Jon Christian Bråthen - KrF
0,00
12,00
0,00
12,00
15
15
Vigdis Smith - SP
0,00
10,00
2,00
12,00
16
25
Per Jahr - SP
0,00
11,00
1,00
12,00
17
0,00
11,00
0,00
11,00
18
0,00
9,00
2,00
11,00
19
4
18
7
13
Christina Høyer Forsland S
P
Bjørn Enger - SP
15.09.2015 04:32:51
Valgprotokoll for valgstyret
Side 25
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
17
Tore Skovholt - SP
0,00
9,00
1,00
10,00
20
23
Marit Bjerke Tomter - SP
0,00
8,00
2,00
10,00
21
24
Karoline Hansen - KrF
0,00
10,00
0,00
10,00
22
22
Arve Jendem - KrF
0,00
9,00
0,00
9,00
23
11
Aud Klingen Sjøvik - SP
0,00
8,00
0,00
8,00
24
26
Leif Kåre Tomter - SP
0,00
4,00
3,00
7,00
25
27
Asbjørn Eggum - SP
0,00
3,00
1,00
4,00
26
21
Glenn-Ove Forsland - SP
0,00
3,00
0,00
3,00
27
15.09.2015 04:32:51
Valgprotokoll for valgstyret
Side 26
E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter
Valglistens navn:
Høyre
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Gro Langdalen
**
1962
2
John Sebastian Schmidt Slørdahl
**
1980
3
Geir Dalholt
**
1961
4
Anne Jahr Kolstad
**
1967
5
Lene Skovholt
**
1944
6
Bjørn Ole Uglem
**
1969
7
Tore Ivar Svare
*
1945
8
Øyvind Gulli
*
1989
9
Marit Elisabeth Stensrud
*
1966
10
Terje Rustad
*
1966
11
Erik Hauge
*
1941
12
Reena Arora Ighani
*
1962
13
Vemun Waksvik
*
1966
14
Tor-Ole Tveterhagen
*
1971
15
Harald Trosvik
*
1958
16
Peer Winsnes
1953
17
Helle Forsbak
1969
18
Dag Ermesjø
1961
19
Morten Schulte
1960
20
John Alexander Grønlien
1984
21
Runar Wattum Hansen
1973
22
Kai Håkon Wilhelmsen
1976
23
Kjell Bernt Bjørke
1960
24
Trond Steinar Olsen
1953
25
Astrid Schulte
1942
26
Vidar Ramsli
1969
27
Svein A. Gaup
1964
Valglistens navn:
Miljøpartiet De Grønne
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Knut Aage Berge
**
1959
2
Inger Eli Ruud
*
1965
3
Josefine Haraldsen
*
1996
4
Benjamin Hidas
*
1996
15.09.2015 04:32:51
Valgprotokoll for valgstyret
Side 27
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
5
Ivar Engebretsen
6
Shima Shadvarz
1960
7
Anne Karin Gisvold
1980
8
Natalia Osorio Vega
1976
9
Stian Wulff
1995
10
Terje Mårstad
1959
Valglistens navn:
1965
*
Venstre
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Øystein Flesland
**
1955
2
Audun Heskestad
*
1942
3
Charlotte Hagelund
*
1978
4
Anniken Holtnæs
*
1978
5
Ahmad Waqar
*
1983
6
Ellen Skjold Kvåle
1976
7
Martin Hoppe
1975
8
John Chr. Nordeng
1968
9
Cathrine Prahl Reusch
1970
10
Egil Aursø
1967
11
Torill Bøker
1945
12
Bjørn Erik Hagbartsen
1973
13
Jan Kåre Kalbakk
1974
14
Olav Eide
1946
15
Merethe Strandhus Bakke
1969
16
Halvor Collett Haug
1969
17
Kjellaug Golten Harstad
1945
Valglistens navn:
Sosialistisk Venstreparti
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Lene Haanshus
**
1951
2
Mette Pettersen Grimstad
*
1955
3
Najat Swar
*
1959
4
Anne Margrethe Stagrum
*
1967
5
Dagfinn Halvorsen
*
1952
6
Amir Keyani
1956
7
Hanne Solhaug
1977
8
Jyoti Prabhakar Prabhu
1949
15.09.2015 04:32:51
Valgprotokoll for valgstyret
Side 28
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
9
Erik Storø
1980
10
Hamid Hossain Razavi
1962
11
Oskar Belsom
1995
12
Victoria Mathisen
1996
13
Inger Sofie Moen Haanshus
1986
14
Tore Aleksander Støtterud Bjørstad
1978
15
Einar Belsom
1968
16
Rolf Lunde
1942
Valglistens navn:
Rødt
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Petter Martin Lerdahl
1979
2
Sofia Rana
1982
3
Gerhard Johan Prøsch
1941
4
Per Gladmann Sørheim
1980
5
Øystein Holmberget
1985
6
Rune Frøshaug
1957
7
Gunnar Eriksen
1954
Valglistens navn:
Arbeiderpartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Øivind Sand
**
1953
2
Heidi Kielland
**
1968
3
Bjørg Granerud
**
1980
4
Heidi Flåt Isaksen
**
1961
5
Truls Jacobsen
**
1995
6
Halfdan Karlsen
**
1946
7
Karoline Granerud
**
1989
8
Vegard Fiskaa Isebakke
**
1993
9
Hanne Fjerdingby Olsen
**
1974
10
Morten Bergheim
**
1976
11
Hassan Ali Malik
**
1979
12
Maria Skuland
**
1992
13
Sigbjørn Lia
**
1964
14
Terje Granerud
**
1951
15
Terje Strøm
**
1943
16
Marit Selman
**
1962
15.09.2015 04:32:51
Valgprotokoll for valgstyret
Side 29
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
17
Ingrid Krogrud Andreassen
**
1989
18
Hans Rune Skarsbø
**
1966
19
Sigrid Rønning
**
1965
20
Siv Réz
**
1966
21
Ragnhild Strandos Klæboe
**
1985
22
Jan Ole Enlid
*
1970
23
Svein Gullerud
*
1962
24
Arne Selman
*
1955
25
Nils Svensøy
*
1951
26
Yohannes Ghebreab Weldeleul
*
1966
27
Sissel Sjølli
*
1946
28
Silje Kristine Skarstein
*
1985
29
Anne Margrethe Myrvold
*
1955
30
Marianne Lappegård
*
1966
31
Kjell Helleland
*
1946
32
Karianne Rogndalen
*
1972
33
Isabella Nordby
*
1966
34
Colbjørn Colbjørnsen
*
1954
35
Svein Hansen
*
1957
36
Margaret Brandal
*
1957
37
Hans Jørgen Maridal
*
1985
38
Tone Enlid
*
1970
39
Terje Moberg
*
1945
40
Tom Berg
*
1955
41
Per A. Pettersen
*
1942
Valglistens navn:
Fremskrittspartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Per Kristian Solbak
**
1960
2
Martin Ottesen
**
1992
3
Mona Baashus
**
1958
4
Thomas Kristoffer Løkken
*
1988
5
Kari Magnussen Blomsø
*
1960
6
Frank Willy Ottesen
*
1962
7
Kristine Fjeld
*
1996
8
Jørn Hejtmanek
*
1972
9
Bjørg Irene Ottesen
*
1969
15.09.2015 04:32:51
Valgprotokoll for valgstyret
Side 30
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
10
Anne Grethe Mathisen
1946
11
Asle Skoveng
1947
12
Malen Alida Hejtmanek
1996
13
Stig Fauske Langbråthen
1978
14
Tommy Sander Aldrin
1965
15
Per Guldahl
1953
16
Bror Sture Normann
1951
17
Henrik Løvdal
1989
18
Curt Mekiassen
1968
19
Hans Kristian Rygge
1965
20
Gard Nordseth
1944
Valglistens navn:
Kristelig Folkeparti / Senterpartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Hans Otto Tomter - SP
**
1978
2
Simon Friis Larsen - KrF
**
1981
3
Simon Hektner - KrF
*
1995
4
Ole Jakob Holt - SP
*
1971
5
Washington Amos Bose - KrF
*
1975
6
Hans Christian Hektner - KrF
*
1965
7
Lars Peder Jahr - SP
*
1992
8
Snefrid Hole - KrF
1943
9
Frida Blaker - KrF
1949
10
Marit Haraldstad - SP
1948
11
John Aasen - KrF
1968
12
Rigmor Johnsen - KrF
1950
13
Reidun Hågan - KrF
1970
14
Anne Marie Jahr - SP
1959
15
Jon Christian Bråthen - KrF
1980
16
Vigdis Smith - SP
1974
17
Per Jahr - SP
1957
18
Christina Høyer Forsland - SP
1978
19
Bjørn Enger - SP
1952
20
Tore Skovholt - SP
1960
21
Marit Bjerke Tomter - SP
1943
22
Karoline Hansen - KrF
1994
23
Arve Jendem - KrF
1957
15.09.2015 04:32:51
Valgprotokoll for valgstyret
Side 31
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
24
Aud Klingen Sjøvik - SP
1944
25
Leif Kåre Tomter - SP
1942
26
Asbjørn Eggum - SP
1938
27
Glenn-Ove Forsland - SP
1976
Underskrifter:
Dato:
Leder:
Øvrige medlemmer:
15.09.2015 04:32:51
Valgprotokoll for valgstyret
Side 32