Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Comments

Transcription

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015
Kommune: Lindesnes
Fylke:
Vest-Agder
År:
2015
A Administrative forhold
A1 Valgstyret
Valgstyrets sekretær:
E-postadresse:
Telefon:
Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer):
Navn
Funksjon
Kristoffersen Janne Fardal
Leder
Skutle Per Olav
Nestleder
Vigeland Leif Adolf
Medlem
Gilbertson Thor
Medlem
Hansen Kåre Steinar
Medlem
Lysestøl Svein
Medlem
Glomsaker Nils Magne
Medlem
Mønsås Line Sirnes
Medlem
Christensen Anita
Medlem
A2 Valgtinget
Stemmekretser og tid:
Navn på alle kretsene i kommunen
Krets
Åpningstid søndag
Åpningstid mandag
Vigmostad
10:00 – 20:00
Bustad
10:00 – 20:00
Nyplass
10:00 – 20:00
Spangereid
10:00 – 20:00
15.09.2015 13:27:10
Valgprotokoll for valgstyret
Side 1
B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
B1 Behandling av mottatte forhåndsstemmer
B1.1 Totalt mottatte forhåndsstemmer
Antall stemmegivninger
Forkastet
Godkjente
Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli til 9. august (tidligstemmegivning)
0
0
Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 10. august
0
508
Antall brevstemmer utenriks
0
0
Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen
0
0
Antall i beredskapskonvolutt
0
0
Sum mottatte forhåndsstemmer
0
508
508
Totalt antall
B1.2 Behandlede forhåndsstemmegivninger
Forkastelser
Innenriks
Utenriks
Velger ikke i manntall §10-1(1) a)(§10-1(1) a)
0
0
Ikke mulig å identifisere velgeren §10-1(1) b)(§10-1(1) b)
0
0
Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid §10-1(1) c)(§10-1(1) c)
0
0
Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker §10-1(1) d)(§10-1(1) d)
0
0
Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet §10-1(1) e)(§10-1(1) e)
0
0
Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning §10-1(1) f)(§10-1(1) f)
0
0
Stemmegivningen kom for sent frem §10-1(1) g)(§10-1(1) g)
0
0
Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen § 10-1a (1) a(§ 10-1a (1) a)
0
0
Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning § 10-1a (1) c(§ 10-1a (1) c)
0
0
Sum forkastede forhåndsstemmegivninger
0
0
Godkjente forhåndsstemmegivninger (skal være lik sum av B2.1.1 og B2.2.1)
508
Totalt antall forhåndsstemmegivninger
508
B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
B2.1 Startet senest 4 timer før valglokalene stenger
B2.1.1 Behandlede forhåndsstemmesedler
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
482
Blanke
—
5
Tvilsomme
—
5
Total
15.09.2015 13:27:11
492
Valgprotokoll for valgstyret
492
Side 2
B2.1.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler
Parti
Antall
Kristelig Folkeparti
96
Pensjonistpartiet
33
Fremskrittspartiet
44
Venstre
33
Arbeiderpartiet
68
Senterpartiet
17
Høyre
191
Totalt antall partifordelte stemmesedler
482
B2.1.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.1.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
B2.2 Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og sent innkomne)
B2.2.1 Behandlede forhåndsstemmesedler
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
16
Blanke
—
0
Tvilsomme
—
0
Total
16
16
B2.2.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler
Parti
Antall
Kristelig Folkeparti
7
Pensjonistpartiet
0
Fremskrittspartiet
0
Venstre
1
Arbeiderpartiet
1
Senterpartiet
1
Høyre
6
Totalt antall partifordelte stemmesedler
16
B2.2.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
15.09.2015 13:27:12
Valgprotokoll for valgstyret
Side 3
C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
C1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser
Stemmekrets
Sted for foreløpig
opptelling
Kryss i manntall
Søndag
Mandag
Opptalte stemmer
Stemmesedler i
urne
I særskilt
omslag
Fremmede
Vigmostad
Hos valgstyret
0
174
174
0
1
Bustad
Hos valgstyret
0
193
193
3
0
Nyplass
Hos valgstyret
0
954
947
2
34
Spangereid
Hos valgstyret
0
547
546
2
5
0
1 868
1 860
7
40
Sum
Sum
1 868
C1.1 Merknad
Nyplass — Valgtingsstemmer ordinære:
Alle har ikke stemt ved begge valg.
Spangereid — Valgtingsstemmer ordinære:
Ikke alle har stemt på begge valg.
C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyrene
Det er ikke foretatt foreløpig opptelling hos stemmestyrene:
C3 Stemmegivninger - Valgting
C3.1 Stemmegivning i særskilt omslag
Godkjente
0
Forkastet
6
Total
6
C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag
Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a)
6
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c)
0
Total
6
C3.3
Fremmede stemmegivninger
Godkjente
41
Forkastet
0
41
Total
15.09.2015 13:27:15
Valgprotokoll for valgstyret
Side 4
C3.4
Forkastede Fremmede stemmegivninger
Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a)
0
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c)
0
Total
0
15.09.2015 13:27:15
Valgprotokoll for valgstyret
Side 5
C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret
C4.1 Antall valgtingstemmesedler i urne
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
1 849
Blanke
—
11
Tvilsomme
—
0
Total
1 868
1 860
C4.2 Partifordelte valgtingsstemmesedler i urne
Parti
Antall
Kristelig Folkeparti
427
Pensjonistpartiet
58
Fremskrittspartiet
123
Venstre
221
Arbeiderpartiet
286
Senterpartiet
100
Høyre
634
Totalt antall partifordelte stemmesedler
1 849
C4.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
Nyplass
Ikke alle har stemt på begge valg.
Spangereid
Alle har ikke stemt til begge valg.
C4.4 Antall stemmesedler i særskilt omslag
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
0
Blanke
—
0
Tvilsomme
—
0
Total
0
0
15.09.2015 13:27:17
Valgprotokoll for valgstyret
Side 6
C4.5 Partifordelte stemmesedler i særskilt omslag
Parti
Antall
Kristelig Folkeparti
0
Pensjonistpartiet
0
Fremskrittspartiet
0
Venstre
0
Arbeiderpartiet
0
Senterpartiet
0
Høyre
0
Totalt antall partifordelte stemmesedler
0
C4.6 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.4) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
C4.7
Antall Fremmede stemmesedler
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
39
Blanke
—
0
Tvilsomme
—
0
Total
41
39
C4.8
Partifordelte stemmesedler - Fremmede stemmesedler
Parti
Antall
Kristelig Folkeparti
4
Pensjonistpartiet
1
Fremskrittspartiet
7
Venstre
3
Arbeiderpartiet
3
Senterpartiet
0
Høyre
21
Totalt antall partifordelte stemmesedler
39
C4.9 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.7) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
Alle har ikke stemt på begge valg.
15.09.2015 13:27:17
Valgprotokoll for valgstyret
Side 7
D Endelig opptelling
D1 Forhåndsstemmer
D1.1 Opptalte forhåndsstemmesedler
Type
Godkjente
Opptalt minst fire timer før valglokalet stenger:
Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og
sent innkomne)
Total antall opptalte forhåndstemmesedler
Blanke
Forkastet
Total
483
5
4
492
16
0
0
16
499
5
4
508
D1.2 Forkastede stemmesedler
Startet senest 4 timer før
valglokalene stenger
Type forkastelse
Opptalt etter stenging
Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a)
0
0
Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b) (§10-3
0
0
Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1)
1
0
Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d) (§10-3(1) d)
3
0
Totalt antall forkastede stemmesedler
4
0
15.09.2015 13:27:17
Valgprotokoll for valgstyret
Side 8
D1.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti
Parti
Endelig
Kristelig Folkeparti
103
Pensjonistpartiet
33
Fremskrittspartiet
44
Venstre
34
Arbeiderpartiet
70
Senterpartiet
18
Høyre
197
Totalt antall partifordelte stemmesedler
499
15.09.2015 13:27:17
Valgprotokoll for valgstyret
Side 9
D1.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling
Parti
Foreløpig
Kristelig Folkeparti
Endelig
Avvik
103
103
0
Pensjonistpartiet
33
33
0
Fremskrittspartiet
44
44
0
Venstre
34
34
0
Arbeiderpartiet
69
70
1
Senterpartiet
18
18
0
Høyre
197
197
0
Totalt antall partifordelte stemmesedler
498
499
1
D1.5 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.)
D2 Valgtingsstemmer
D2.1 Opptalte valgtingstemmesedler
Type
Godkjente
Ordinære
Særskilt
Fremmede
Total antall opptalte valgtingstemmesedler
Blanke
Forkastet
Total
1 850
11
0
1 861
0
0
0
0
39
0
0
39
1 889
11
0
1 900
D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler
Type forkastelse
Ordinære
Særskilt
Fremmede
Total
Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a)
0
0
0
0
Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b)(§10-3(1) b)
0
0
0
0
Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1) c)
(§10-3(1) c)
0
0
0
0
Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d)(§10-3(1) d)
0
0
0
0
Totalt forkastede stemmesedler
0
0
0
0
15.09.2015 13:27:17
Valgprotokoll for valgstyret
Side 10
D2.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti
Parti
Endelig
Kristelig Folkeparti
431
Pensjonistpartiet
59
Fremskrittspartiet
130
Venstre
224
Arbeiderpartiet
290
Senterpartiet
100
Høyre
655
Totalt antall partifordelte stemmesedler
15.09.2015 13:27:17
1 889
Valgprotokoll for valgstyret
Side 11
D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling
Parti
Foreløpig
Kristelig Folkeparti
Endelig
Avvik
431
431
0
Pensjonistpartiet
59
59
0
Fremskrittspartiet
130
130
0
Venstre
224
224
0
Arbeiderpartiet
289
290
1
Senterpartiet
100
100
0
Høyre
655
655
0
1 888
1 889
1
Totalt antall partifordelte stemmesedler
D2.5 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer)
Nyplass — Valgtingsstemmer ordinære:
Endelig telling - Ap får en stemme mer enn på foreløpig telling. Har skannet to ganger, og får samme
resultat.
D3 Total oversikt
Parti
Kristelig Folkeparti
Forhånd
Valgting
Total
103
431
534
Pensjonistpartiet
33
59
92
Fremskrittspartiet
44
130
174
Venstre
34
224
258
Arbeiderpartiet
70
290
360
Senterpartiet
18
100
118
Høyre
197
655
852
Totalt antall partifordelte stemmesedler
499
1 889
2 388
15.09.2015 13:27:17
Valgprotokoll for valgstyret
Side 12
E Valgoppgjør ved kommunestyrevalget
E1 Mandatfordeling
E1.1 Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene
Kristelig Folkeparti
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 534 x 21
Slengere:
11214
Mottatt:
227
Avgitt:
185
Listestemmetall:
11256
1. div
1.4
8 040,000000
2. div
3.0
3 752,000000
3. div
5.0
2 251,200000
4. div
7.0
1 608,000000
5. div
9.0
1 250,666667
6. div
11.0
1 023,272727
7. div
13.0
865,846154
8. div
15.0
750,400000
9. div
17.0
662,117647
10. div
19.0
592,421053
11. div
21.0
536,000000
12. div
23.0
489,391304
13. div
25.0
450,240000
14. div
27.0
416,888889
15. div
29.0
388,137931
16. div
31.0
363,096774
17. div
33.0
341,090909
18. div
35.0
321,600000
19. div
37.0
304,216216
20. div
39.0
288,615385
Pensjonistpartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 92 x 21
Slengere:
1932
Mottatt:
56
Avgitt:
19
Listestemmetall:
1969
1. div
1.4
1 406,428571
2. div
3.0
656,333333
3. div
5.0
393,800000
4. div
7.0
281,285714
5. div
9.0
218,777778
6. div
11.0
179,000000
7. div
13.0
151,461538
8. div
15.0
131,266667
9. div
17.0
115,823529
15.09.2015 13:27:17
Valgprotokoll for valgstyret
Side 13
10. div
19.0
103,631579
11. div
21.0
93,761905
12. div
23.0
85,608696
13. div
25.0
78,760000
Fremskrittspartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 174 x 21
Slengere:
3654
Mottatt:
40
Avgitt:
25
Listestemmetall:
3669
1. div
1.4
2 620,714286
2. div
3.0
1 223,000000
3. div
5.0
733,800000
4. div
7.0
524,142857
5. div
9.0
407,666667
6. div
11.0
333,545455
7. div
13.0
282,230769
8. div
15.0
244,600000
Venstre
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 258 x 21
Slengere:
5418
Mottatt:
199
Avgitt:
119
Listestemmetall:
5498
1. div
1.4
3 927,142857
2. div
3.0
1 832,666667
3. div
5.0
1 099,600000
4. div
7.0
785,428571
5. div
9.0
610,888889
6. div
11.0
499,818182
7. div
13.0
422,923077
8. div
15.0
366,533333
9. div
17.0
323,411765
10. div
19.0
289,368421
11. div
21.0
261,809524
12. div
23.0
239,043478
13. div
25.0
219,920000
14. div
27.0
203,629630
15. div
29.0
189,586207
16. div
31.0
177,354839
17. div
33.0
166,606061
18. div
35.0
157,085714
19. div
37.0
148,594595
15.09.2015 13:27:17
Valgprotokoll for valgstyret
Side 14
20. div
39.0
140,974359
21. div
41.0
134,097561
22. div
43.0
127,860465
23. div
45.0
122,177778
Arbeiderpartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 360 x 21
Slengere:
7560
Mottatt:
138
Avgitt:
194
Listestemmetall:
7504
1. div
1.4
5 360,000000
2. div
3.0
2 501,333333
3. div
5.0
1 500,800000
4. div
7.0
1 072,000000
5. div
9.0
833,777778
6. div
11.0
682,181818
7. div
13.0
577,230769
8. div
15.0
500,266667
9. div
17.0
441,411765
10. div
19.0
394,947368
11. div
21.0
357,333333
12. div
23.0
326,260870
13. div
25.0
300,160000
14. div
27.0
277,925926
Senterpartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 118 x 21
Slengere:
2478
Mottatt:
86
Avgitt:
69
Listestemmetall:
2495
1. div
1.4
1 782,142857
2. div
3.0
831,666667
3. div
5.0
499,000000
4. div
7.0
356,428571
5. div
9.0
277,222222
6. div
11.0
226,818182
7. div
13.0
191,923077
8. div
15.0
166,333333
9. div
17.0
146,764706
10. div
19.0
131,315789
11. div
21.0
118,809524
12. div
23.0
108,478261
13. div
25.0
99,800000
15.09.2015 13:27:17
Valgprotokoll for valgstyret
Side 15
Høyre
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 852 x 21
Slengere:
17892
Mottatt:
148
Avgitt:
283
Listestemmetall:
17757
1. div
1.4
12 683,571429
2. div
3.0
5 919,000000
3. div
5.0
3 551,400000
4. div
7.0
2 536,714286
5. div
9.0
1 973,000000
6. div
11.0
1 614,272727
7. div
13.0
1 365,923077
8. div
15.0
1 183,800000
9. div
17.0
1 044,529412
10. div
19.0
934,578947
11. div
21.0
845,571429
12. div
23.0
772,043478
13. div
25.0
710,280000
14. div
27.0
657,666667
15. div
29.0
612,310345
16. div
31.0
572,806452
17. div
33.0
538,090909
18. div
35.0
507,342857
19. div
37.0
479,918919
20. div
39.0
455,307692
21. div
41.0
433,097561
22. div
43.0
412,953488
23. div
45.0
394,600000
24. div
47.0
377,808511
15.09.2015 13:27:17
Valgprotokoll for valgstyret
Side 16
Mandatene ble fordelt som følger:
Mandat nr.:
Parti:
Kvotient:
1
Høyre
12 683,571429
2
Kristelig Folkeparti
8 040,000000
3
Høyre
5 919,000000
4
Arbeiderpartiet
5 360,000000
5
Venstre
3 927,142857
6
Kristelig Folkeparti
3 752,000000
7
Høyre
3 551,400000
8
Fremskrittspartiet
2 620,714286
9
Høyre
2 536,714286
10
Arbeiderpartiet
2 501,333333
11
Kristelig Folkeparti
2 251,200000
12
Høyre
1 973,000000
13
Venstre
1 832,666667
14
Senterpartiet
1 782,142857
15
Høyre
1 614,272727
16
Kristelig Folkeparti
1 608,000000
17
Arbeiderpartiet
1 500,800000
18
Pensjonistpartiet
1 406,428571
19
Høyre
1 365,923077
20
Kristelig Folkeparti
1 250,666667
21
Fremskrittspartiet
1 223,000000
15.09.2015 13:27:17
Valgprotokoll for valgstyret
Side 17
E2 Kandidatkåring
E2.1 Beregning av stemmetillegg og personstemmer
Valglistens navn: Kristelig Folkeparti
Antall stemmesedler: 534
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Ivar Lindal
**
0,00
247,00
92,00
339,00
1
4
Svein Lysestøl
**
0,00
119,00
32,00
151,00
2
2
Anita Christensen
**
0,00
102,00
23,00
125,00
3
7
Tor Magne Risdal
**
0,00
74,00
12,00
86,00
4
3
Gerd Reme
**
0,00
72,00
12,00
84,00
5
5
Espen Opseth Lindal
*
0,00
59,00
3,00
62,00
6
9
Jan Inge Gjedrem
*
0,00
46,00
7,00
53,00
7
8
Gunnar Gulli
*
0,00
44,00
6,00
50,00
8
16
Rune Juliussen
*
0,00
37,00
7,00
44,00
9
18
Håvard Kyte
*
0,00
30,00
7,00
37,00
10
11
Odd Kåre Christensen
*
0,00
30,00
6,00
36,00
11
20
Marry Kleiven
*
0,00
29,00
3,00
32,00
12
12
Jarl Arnt Heimtun
*
0,00
24,00
6,00
30,00
13
15
Elisabeth Gulli Igland
0,00
26,00
3,00
29,00
14
6
Anne Osestad Jørgensen
0,00
25,00
2,00
27,00
15
13
Elin Årre
0,00
19,00
2,00
21,00
16
14
Reidar Svendsen
0,00
11,00
4,00
15,00
17
19
Per Ivar Bentsen
0,00
11,00
0,00
11,00
18
10
Jörn Hänsch
0,00
6,00
0,00
6,00
19
17
Nina Margrethe SlottenLauvsland
0,00
3,00
0,00
3,00
20
Valglistens navn: Pensjonistpartiet
Antall stemmesedler: 92
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Thor Gilbertson
**
0,00
26,00
40,00
66,00
1
3
Helge Sten Nilsen
*
0,00
16,00
11,00
27,00
2
15.09.2015 13:27:18
Valgprotokoll for valgstyret
Side 18
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
2
Nina Margrethe Bie
*
0,00
10,00
2,00
12,00
3
9
Even Jarl Gordon Evenstad
*
0,00
8,00
0,00
8,00
4
4
Kjell Arvid Støle
*
0,00
6,00
0,00
6,00
5
5
Harald Georg Henriksen
0,00
2,00
2,00
4,00
6
6
Nils Ludvig Ulstrup
0,00
3,00
1,00
4,00
7
10
Berit Grimestad
0,00
3,00
0,00
3,00
8
8
Ivar Haddeland
0,00
2,00
0,00
2,00
9
7
Karin Wenche Babcock
Olsen
0,00
1,00
0,00
1,00
10
12
Rose Marie Sealiti
0,00
1,00
0,00
1,00
11
11
Thoralf Ernst Gabrielsen
0,00
0,00
0,00
0,00
12
13
Torild Elisabeth Fredriksen
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Valglistens navn: Fremskrittspartiet
Antall stemmesedler: 174
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Nancy Therese Olsen
**
43,50
33,00
17,00
93,50
1
2
Kjetil Windsland
**
43,50
22,00
10,00
75,50
2
4
Lill Tony Larsen Ramvik
*
0,00
10,00
6,00
16,00
3
5
Jan Hansen
*
0,00
9,00
4,00
13,00
4
3
Kenneth Hovestøl
*
0,00
8,00
2,00
10,00
5
7
Hans Sigurd Egeland
*
0,00
6,00
1,00
7,00
6
6
Christine Aslesen
*
0,00
2,00
0,00
2,00
7
8
Sigrun Torbjørg Homme
0,00
2,00
0,00
2,00
8
Valglistens navn: Venstre
Antall stemmesedler: 258
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Per Olav Skutle
**
64,50
135,00
109,00
308,50
1
2
Bente Skoie
**
64,50
30,00
22,00
116,50
2
15.09.2015 13:27:18
Valgprotokoll for valgstyret
Side 19
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
3
Kate Elisabeth Vigeland
Berrefjord
*
64,50
16,00
9,00
89,50
3
4
Robert Lindland Johnson
*
64,50
13,00
9,00
86,50
4
6
Kjell Arild Olsen
*
0,00
34,00
16,00
50,00
5
7
Aina Ariansen
*
0,00
18,00
5,00
23,00
6
8
Jo Inge Lauen
*
0,00
15,00
6,00
21,00
7
9
Eva Karin Mydland Øvsthus
0,00
11,00
3,00
14,00
8
13
Svein Olsen
0,00
13,00
0,00
13,00
9
17
Nikolai Skutle
0,00
11,00
2,00
13,00
10
5
Eirik Skogstad Nilsen
0,00
6,00
5,00
11,00
11
11
Cathrine Røksland
0,00
7,00
4,00
11,00
12
10
Oddvar Olsen
0,00
8,00
0,00
8,00
13
14
Mette Jørgensen Madsen
0,00
6,00
2,00
8,00
14
23
Jorun Jakobsen
0,00
6,00
1,00
7,00
15
16
Edith Nora Olsen
0,00
6,00
0,00
6,00
16
15
Arne Øvsthus
0,00
3,00
2,00
5,00
17
12
Idar Skoie
0,00
2,00
2,00
4,00
18
18
Frank Asbjørn Andersen
0,00
4,00
0,00
4,00
19
20
Sigbjørn Vea
0,00
3,00
1,00
4,00
20
19
Berit Haugenes Olsen
0,00
3,00
0,00
3,00
21
21
Alf Torbjørn Syrdal
0,00
2,00
1,00
3,00
22
22
Harald Ulrik Nilsen
0,00
1,00
0,00
1,00
23
Valglistens navn: Arbeiderpartiet
Antall stemmesedler: 360
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Trond Hennestad
**
90,00
93,00
55,00
238,00
1
2
Ina Birkeland
**
90,00
83,00
29,00
202,00
2
3
Svein Egil Udland
**
0,00
55,00
15,00
70,00
3
5
Lars Ove Lindland
*
0,00
46,00
9,00
55,00
4
14
Anne Bjørg Vigeland
Gilbertson
*
0,00
27,00
14,00
41,00
5
11
Olav Lian
*
0,00
21,00
6,00
27,00
6
4
Edita Schultz
*
0,00
23,00
1,00
24,00
7
15.09.2015 13:27:18
Valgprotokoll for valgstyret
Side 20
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
7
Jan Tore Tellefsen
*
0,00
17,00
1,00
18,00
8
6
Linn Johannessen
*
0,00
9,00
3,00
12,00
9
13
Bjarne Birketvedt
0,00
10,00
2,00
12,00
10
10
Susann Sandtner-Thomas
0,00
10,00
1,00
11,00
11
8
Sabrina Schmid
0,00
8,00
1,00
9,00
12
12
Evy Tjelland Lian
0,00
8,00
1,00
9,00
13
9
Frank Eriksen
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Valglistens navn: Senterpartiet
Antall stemmesedler: 118
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Kåre Steinar Hansen
**
0,00
26,00
25,00
51,00
1
2
Signe Håland
*
0,00
20,00
16,00
36,00
2
4
Henning Helliesen
*
0,00
20,00
14,00
34,00
3
5
Kjell Arne Leland
*
0,00
13,00
8,00
21,00
4
3
Andreas Nøkland
*
0,00
13,00
3,00
16,00
5
9
Erik Røksland
0,00
6,00
5,00
11,00
6
7
Ronny Melhus
0,00
5,00
4,00
9,00
7
11
Hans Christian Fischer
Jakobsen
0,00
3,00
5,00
8,00
8
6
Ingebjørg Høyland
0,00
1,00
2,00
3,00
9
10
Jorun Vigmostad
0,00
1,00
2,00
3,00
10
12
Torund Bøhn Hansen
0,00
1,00
2,00
3,00
11
8
Ingrid Harstveit Nøkland
0,00
0,00
0,00
0,00
12
13
Svein Arild Røyland
0,00
0,00
0,00
0,00
13
15.09.2015 13:27:18
Valgprotokoll for valgstyret
Side 21
Valglistens navn: Høyre
Antall stemmesedler: 852
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Janne Fardal Kristoffersen
**
0,00
367,00
54,00
421,00
1
2
Stanley Tørressen
**
0,00
136,00
18,00
154,00
2
8
Svein Høiland
**
0,00
69,00
10,00
79,00
3
6
Alf Sigurd Osestad
**
0,00
62,00
7,00
69,00
4
10
Pål Morten Dalhaug
**
0,00
54,00
12,00
66,00
5
3
Gustav Andreas Larsen
**
0,00
58,00
6,00
64,00
6
14
John Njerve
**
0,00
53,00
6,00
59,00
7
5
Lillian Anne Reidun
Daasvand
*
0,00
51,00
6,00
57,00
8
4
Tone Lagestrand Waage
*
0,00
49,00
6,00
55,00
9
16
Bente Hennestad
*
0,00
21,00
7,00
28,00
10
17
Harald Kristensen
*
0,00
26,00
1,00
27,00
11
7
Ann-Cecilie Storm Kjenner
*
0,00
24,00
1,00
25,00
12
9
Karen Marie Ramsland
*
0,00
21,00
2,00
23,00
13
15
Morten Hals Johannessen
*
0,00
20,00
3,00
23,00
14
18
Stein Beer-Svendsen
*
0,00
21,00
2,00
23,00
15
11
Kirsten Midling-Thorsen
*
0,00
18,00
1,00
19,00
16
12
Alf Sverre Finkelsen
*
0,00
16,00
2,00
18,00
17
24
Victoria Fardal
Kristoffersen
0,00
14,00
1,00
15,00
18
13
Mariann Tveit Egset
0,00
11,00
0,00
11,00
19
19
Lisbeth Tredal
0,00
10,00
1,00
11,00
20
20
Morten Olsen Dalhaug
0,00
10,00
0,00
10,00
21
21
Jasmina Topic
0,00
7,00
1,00
8,00
22
23
Yama Noori
0,00
4,00
1,00
5,00
23
22
Aud Johanne Bogen
Wilhelmsen
0,00
3,00
0,00
3,00
24
15.09.2015 13:27:18
Valgprotokoll for valgstyret
Side 22
E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter
Valglistens navn:
Kristelig Folkeparti
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Ivar Lindal
**
1964
2
Svein Lysestøl
**
1971
3
Anita Christensen
**
1966
4
Tor Magne Risdal
**
1952
5
Gerd Reme
**
1954
6
Espen Opseth Lindal
*
1987
7
Jan Inge Gjedrem
*
1972
8
Gunnar Gulli
*
1973
9
Rune Juliussen
*
1964
10
Håvard Kyte
*
1967
11
Odd Kåre Christensen
*
1986
12
Marry Kleiven
*
1947
13
Jarl Arnt Heimtun
*
1959
14
Elisabeth Gulli Igland
1978
15
Anne Osestad Jørgensen
1963
16
Elin Årre
1956
17
Reidar Svendsen
1983
18
Per Ivar Bentsen
1965
19
Jörn Hänsch
1976
20
Nina Margrethe Slotten-Lauvsland
1991
Valglistens navn:
Pensjonistpartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Thor Gilbertson
**
1950
2
Helge Sten Nilsen
*
1948
3
Nina Margrethe Bie
*
1957
4
Even Jarl Gordon Evenstad
*
1952
5
Kjell Arvid Støle
*
1945
6
Harald Georg Henriksen
1954
7
Nils Ludvig Ulstrup
1945
8
Berit Grimestad
1958
9
Ivar Haddeland
1945
10
Karin Wenche Babcock Olsen
1946
11
Rose Marie Sealiti
1977
15.09.2015 13:27:18
Valgprotokoll for valgstyret
Side 23
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
12
Thoralf Ernst Gabrielsen
1951
13
Torild Elisabeth Fredriksen
1959
Valglistens navn:
Fremskrittspartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Nancy Therese Olsen
**
1971
2
Kjetil Windsland
**
1984
3
Lill Tony Larsen Ramvik
*
1958
4
Jan Hansen
*
1967
5
Kenneth Hovestøl
*
1970
6
Hans Sigurd Egeland
*
1965
7
Christine Aslesen
*
1981
8
Sigrun Torbjørg Homme
Valglistens navn:
1945
Venstre
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Per Olav Skutle
**
1963
2
Bente Skoie
**
1969
3
Kate Elisabeth Vigeland Berrefjord
*
1967
4
Robert Lindland Johnson
*
1964
5
Kjell Arild Olsen
*
1957
6
Aina Ariansen
*
1986
7
Jo Inge Lauen
*
1970
8
Eva Karin Mydland Øvsthus
1955
9
Svein Olsen
1964
10
Nikolai Skutle
1990
11
Eirik Skogstad Nilsen
1980
12
Cathrine Røksland
1991
13
Oddvar Olsen
1964
14
Mette Jørgensen Madsen
1964
15
Jorun Jakobsen
1967
16
Edith Nora Olsen
1936
17
Arne Øvsthus
1954
18
Idar Skoie
1993
19
Frank Asbjørn Andersen
1956
20
Sigbjørn Vea
1970
15.09.2015 13:27:18
Valgprotokoll for valgstyret
Side 24
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
21
Berit Haugenes Olsen
1959
22
Alf Torbjørn Syrdal
1947
23
Harald Ulrik Nilsen
1941
Valglistens navn:
Arbeiderpartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Trond Hennestad
**
1962
2
Ina Birkeland
**
1987
3
Svein Egil Udland
**
1979
4
Lars Ove Lindland
*
1972
5
Anne Bjørg Vigeland Gilbertson
*
1946
6
Olav Lian
*
1971
7
Edita Schultz
*
1963
8
Jan Tore Tellefsen
*
1983
9
Linn Johannessen
*
1990
10
Bjarne Birketvedt
1949
11
Susann Sandtner-Thomas
1965
12
Sabrina Schmid
1979
13
Evy Tjelland Lian
1976
14
Frank Eriksen
1976
Valglistens navn:
Senterpartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Kåre Steinar Hansen
**
1946
2
Signe Håland
*
1957
3
Henning Helliesen
*
1957
4
Kjell Arne Leland
*
1980
5
Andreas Nøkland
*
1989
6
Erik Røksland
1980
7
Ronny Melhus
1976
8
Hans Christian Fischer Jakobsen
1960
9
Ingebjørg Høyland
1992
10
Jorun Vigmostad
1949
11
Torund Bøhn Hansen
1951
12
Ingrid Harstveit Nøkland
1989
13
Svein Arild Røyland
1964
15.09.2015 13:27:18
Valgprotokoll for valgstyret
Side 25
Valglistens navn:
Høyre
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Janne Fardal Kristoffersen
**
1970
2
Stanley Tørressen
**
1962
3
Svein Høiland
**
1951
4
Alf Sigurd Osestad
**
1955
5
Pål Morten Dalhaug
**
1968
6
Gustav Andreas Larsen
**
1957
7
John Njerve
**
1965
8
Lillian Anne Reidun Daasvand
*
1937
9
Tone Lagestrand Waage
*
1977
10
Bente Hennestad
*
1947
11
Harald Kristensen
*
1955
12
Ann-Cecilie Storm Kjenner
*
1960
13
Karen Marie Ramsland
*
1947
14
Morten Hals Johannessen
*
1963
15
Stein Beer-Svendsen
*
1943
16
Kirsten Midling-Thorsen
*
1980
17
Alf Sverre Finkelsen
*
1983
18
Victoria Fardal Kristoffersen
1994
19
Mariann Tveit Egset
1967
20
Lisbeth Tredal
1955
21
Morten Olsen Dalhaug
1992
22
Jasmina Topic
1992
23
Yama Noori
1971
24
Aud Johanne Bogen Wilhelmsen
1964
Underskrifter:
Dato:
Leder:
Øvrige medlemmer:
15.09.2015 13:27:18
Valgprotokoll for valgstyret
Side 26