Endelige valgresultater

Comments

Transcription

Endelige valgresultater
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015
Kommune: Drammen
Fylke:
Buskerud
År:
2015
A Administrative forhold
A1 Valgstyret
Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty
Telefon:
E-postadresse: [email protected]
99777560
Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer):
Navn
Funksjon
Hansen Tore Opdal
Leder
Baumann Johan
Medlem
Paule Tove
Medlem
Ax Christine
Medlem
Edvardsen Dag Fjeld
Medlem
Thorsen Jannike
Medlem
Gharahkhani Masud
Medlem
Røed Ragnhild
Medlem
Emeci Sadi
Medlem
Helgheim Jon
Medlem
Nordgarden Ulla
Medlem
Gusrud Odd
Medlem
22.09.2015 19:42:56
Valgprotokoll for valgstyret
Side 1
A2 Valgtinget
Stemmekretser og tid:
Navn på alle kretsene i kommunen
Krets
Åpningstid søndag
Åpningstid mandag
Åssiden
09:00 – 21:00
Øren
09:00 – 21:00
Bragernes
09:00 – 21:00
Strømsø
09:00 – 21:00
Gulskogen
09:00 – 21:00
Åskollen
09:00 – 21:00
Skoger
09:00 – 21:00
Konnerud
09:00 – 21:00
Fjell
09:00 – 21:00
B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
B1 Behandling av mottatte forhåndsstemmer
B1.1 Totalt mottatte forhåndsstemmer
Antall stemmegivninger
Forkastet
Godkjente
Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli til 9. august (tidligstemmegivning)
0
59
Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 10. august
5
8 851
Antall brevstemmer utenriks
0
1
Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen
0
40
Antall i beredskapskonvolutt
0
25
Sum mottatte forhåndsstemmer
5
8 976
8 981
Totalt antall
22.09.2015 19:42:57
Valgprotokoll for valgstyret
Side 2
B1.2 Behandlede forhåndsstemmegivninger
Forkastelser
Innenriks
Utenriks
Velger ikke i manntall §10-1(1) a)(§10-1(1) a)
4
0
Ikke mulig å identifisere velgeren §10-1(1) b)(§10-1(1) b)
0
0
Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid §10-1(1) c)(§10-1(1) c)
0
0
Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker §10-1(1) d)(§10-1(1) d)
0
0
Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet §10-1(1) e)(§10-1(1) e)
0
0
Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning §10-1(1) f)(§10-1(1) f)
0
0
Stemmegivningen kom for sent frem §10-1(1) g)(§10-1(1) g)
0
0
Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen § 10-1a (1) a(§ 10-1a (1) a)
0
0
Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning § 10-1a (1) c(§ 10-1a (1) c)
1
0
Sum forkastede forhåndsstemmegivninger
5
0
Godkjente forhåndsstemmegivninger (skal være lik sum av B2.1.1 og B2.2.1)
8 976
Totalt antall forhåndsstemmegivninger
8 981
B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
B2.1 Startet senest 4 timer før valglokalene stenger
B2.1.1 Behandlede forhåndsstemmesedler
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
8 864
Blanke
—
37
Tvilsomme
—
28
Total
8 924
8 929
B2.1.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler
Parti
Antall
Kristelig Folkeparti
314
Drammen byliste
156
Partiet De Kristne
27
Rødt
65
Miljøpartiet De Grønne
506
Arbeiderpartiet
2 841
Senterpartiet
146
Sosialistisk Venstreparti
221
Venstre
231
Fremskrittspartiet
1 029
Høyre
3 328
Totalt antall partifordelte stemmesedler
8 864
22.09.2015 19:42:58
Valgprotokoll for valgstyret
Side 3
B2.1.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.1.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
5 utenbys velgere fikk lagt stemmeseddel I urne istedenfor konvolutt
B2.2 Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og sent innkomne)
B2.2.1 Behandlede forhåndsstemmesedler
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
51
Blanke
—
0
Tvilsomme
—
1
Total
52
52
B2.2.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler
Parti
Antall
Kristelig Folkeparti
2
Drammen byliste
0
Partiet De Kristne
0
Rødt
1
Miljøpartiet De Grønne
5
Arbeiderpartiet
20
Senterpartiet
0
Sosialistisk Venstreparti
2
Venstre
3
Fremskrittspartiet
3
Høyre
15
Totalt antall partifordelte stemmesedler
51
B2.2.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
22.09.2015 19:42:59
Valgprotokoll for valgstyret
Side 4
C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
C1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser
Stemmekrets
Kryss i manntall
Sted for foreløpig
opptelling
Søndag
Opptalte stemmer
Mandag
Stemmesedler i
urne
I særskilt
omslag
I beredskapsomslag
Åssiden
I kretsen
0
2 757
2 744
3
0
Øren
I kretsen
0
1 736
1 731
4
0
Bragernes
I kretsen
0
2 914
2 912
4
0
Strømsø
I kretsen
0
4 334
4 309
5
0
Gulskogen
I kretsen
0
1 433
1 432
0
0
Åskollen
I kretsen
0
1 647
1 637
1
0
Skoger
I kretsen
0
785
782
0
0
Konnerud
I kretsen
0
3 365
3 359
0
0
Fjell
I kretsen
0
1 294
1 294
6
0
0
20 265
20 200
23
0
Sum
Sum
20 265
C1.1 Merknad
Åssiden — Valgtingsstemmer ordinære:
Noen få velgere stemte kun på fylkestinget
Øren — Valgtingsstemmer ordinære:
Avvik mellom kryss i manntall og antall stemmesedler antas å skyldes at enkelte velgere har valgt å ikke
bruke stemmeretten sin ved kommunevalget.
Bragernes — Valgtingsstemmer ordinære:
Velgere har bare stemt til fylkestinget.
Strømsø — Valgtingsstemmer ordinære:
Manglende 25 stemmer skyldes ikke ønske om å stemme ved kommunestyrevalgte.
Gulskogen — Valgtingsstemmer ordinære:
Kun en stemme avvik
Åskollen — Valgtingsstemmer ordinære:
10 av de som er reg.i manntallet har ikke stemt på kommunestyrevalget, kun Fylkestingsvalget
Skoger — Valgtingsstemmer ordinære:
Avvik skyldes at ikke alle stemte Kommunestyrevalget 2015.
Konnerud — Valgtingsstemmer ordinære:
Enkelte har bare stemt på fylkestingsvalget og andre bare på kommunestyrevalget
22.09.2015 19:43:01
Valgprotokoll for valgstyret
Side 5
C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyrene
C2.1 Antall valgtingstemmesedler i urne
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
20 087
Blanke
—
99
Tvilsomme
—
14
Total
20 261
20 200
C2.2 Partifordelte Valgtingstemmesedler
Parti
Antall
Kristelig Folkeparti
757
Drammen byliste
324
Partiet De Kristne
55
Rødt
179
Miljøpartiet De Grønne
982
Arbeiderpartiet
6 290
Senterpartiet
549
Sosialistisk Venstreparti
676
Venstre
771
Fremskrittspartiet
2 114
Høyre
7 390
Totalt antall partifordelte stemmesedler
22.09.2015 19:43:02
20 087
Valgprotokoll for valgstyret
Side 6
C2.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
Åssiden — Valgtingsstemmer ordinære:
Noen få velgere stemte kun på fylkestinget
Øren — Valgtingsstemmer ordinære:
Avvik mellom kryss i manntall og antall stemmesedler antas å skyldes at enkelte velgere har valgt å ikke
bruke stemmeretten sin ved kommunevalget.
Bragernes — Valgtingsstemmer ordinære:
Velgere har bare stemt til fylkestinget.
Strømsø — Valgtingsstemmer ordinære:
Manglende 25 stemmer skyldes ikke ønske om å stemme ved kommunestyrevalgte.
Gulskogen — Valgtingsstemmer ordinære:
Kun en stemme avvik
Åskollen — Valgtingsstemmer ordinære:
10 av de som er reg.i manntallet har ikke stemt på kommunestyrevalget, kun Fylkestingsvalget
Skoger — Valgtingsstemmer ordinære:
Avvik skyldes at ikke alle stemte Kommunestyrevalget 2015.
Konnerud — Valgtingsstemmer ordinære:
Enkelte har bare stemt på fylkestingsvalget og andre bare på kommunestyrevalget
C3 Stemmegivninger - Valgting
C3.1 Stemmegivning i særskilt omslag
Godkjente
2
Forkastet
20
Total
22
C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag
Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a)
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c)
Total
C3.3
19
1
20
Stemmegivninger i beredskapsomslag
Godkjente
0
Forkastet
0
Total
0
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 7
C3.4
Forkastede Stemmegivninger i beredskapsomslag
Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a)
0
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c)
0
Total
0
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 8
C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret
C4.1 - C4.3 Valgtingstemmesedler i urne
Foreløpig opptelling av valgtingsstemmesedler er foretatt hos stemmestyrene
C4.4 Antall stemmesedler i særskilt omslag
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
3
Blanke
—
0
Tvilsomme
—
0
Total
3
3
C4.5 Partifordelte stemmesedler i særskilt omslag
Parti
Antall
Kristelig Folkeparti
0
Drammen byliste
0
Partiet De Kristne
0
Rødt
0
Miljøpartiet De Grønne
0
Arbeiderpartiet
2
Senterpartiet
0
Sosialistisk Venstreparti
0
Venstre
0
Fremskrittspartiet
0
Høyre
1
Totalt antall partifordelte stemmesedler
3
C4.6 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.4) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
1 velger ble feilregistrert på valgting - velgers stemme ble lagt i særskilt omslag.
C4.7
Antall Stemmesedler i beredskapsomslag
Kryss i manntall
Ant. sedler
Godkjente
—
0
Blanke
—
0
Tvilsomme
—
0
Total
0
0
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 9
C4.8
Partifordelte stemmesedler - Stemmesedler i beredskapsomslag
Parti
Antall
Kristelig Folkeparti
0
Drammen byliste
0
Partiet De Kristne
0
Rødt
0
Miljøpartiet De Grønne
0
Arbeiderpartiet
0
Senterpartiet
0
Sosialistisk Venstreparti
0
Venstre
0
Fremskrittspartiet
0
Høyre
0
Totalt antall partifordelte stemmesedler
0
C4.9 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.7) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
D Endelig opptelling
D1 Forhåndsstemmer
D1.1 Opptalte forhåndsstemmesedler
Type
Godkjente
Opptalt minst fire timer før valglokalet stenger:
Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og
sent innkomne)
Total antall opptalte forhåndstemmesedler
Blanke
Forkastet
Total
8 882
37
12
8 931
51
0
1
52
8 933
37
13
8 983
D1.2 Forkastede stemmesedler
Startet senest 4 timer før
valglokalene stenger
Type forkastelse
Opptalt etter stenging
Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a)
8
0
Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b) (§10-3
0
0
Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1)
0
0
Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d) (§10-3(1) d)
4
1
12
1
Totalt antall forkastede stemmesedler
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 10
D1.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti
Parti
Endelig
Kristelig Folkeparti
318
Drammen byliste
157
Partiet De Kristne
28
Rødt
67
Miljøpartiet De Grønne
512
Arbeiderpartiet
2 864
Senterpartiet
146
Sosialistisk Venstreparti
223
Venstre
235
Fremskrittspartiet
1 032
Høyre
3 351
Totalt antall partifordelte stemmesedler
8 933
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 11
D1.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling
Parti
Foreløpig
Endelig
Avvik
Kristelig Folkeparti
316
318
2
Drammen byliste
156
157
1
Partiet De Kristne
27
28
1
Rødt
66
67
1
511
512
1
2 861
2 864
3
Senterpartiet
146
146
0
Sosialistisk Venstreparti
223
223
0
Venstre
234
235
1
Fremskrittspartiet
1 032
1 032
0
Høyre
3 343
3 351
8
Totalt antall partifordelte stemmesedler
8 915
8 933
18
Miljøpartiet De Grønne
Arbeiderpartiet
D1.5 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.)
Hele kommunen — Forhåndsstemmer ordinære:
Fremkom ytterligere to stemmesedler ved endelig opptelling
D2 Valgtingsstemmer
D2.1 Opptalte valgtingstemmesedler
Type
Godkjente
Blanke
Forkastet
Total
20 110
100
3
20 213
Særskilt
3
0
0
3
Beredskap
0
0
0
0
20 113
100
3
20 216
Ordinære
Total antall opptalte valgtingstemmesedler
D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler
Type forkastelse
Ordinære
Særskilt
Beredskap
Total
Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a)
3
0
0
3
Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b)(§10-3(1) b)
0
0
0
0
Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1) c)
(§10-3(1) c)
0
0
0
0
Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d)(§10-3(1) d)
0
0
0
0
Totalt forkastede stemmesedler
3
0
0
3
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 12
D2.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti
Parti
Endelig
Kristelig Folkeparti
759
Drammen byliste
325
Partiet De Kristne
55
Rødt
180
Miljøpartiet De Grønne
983
Arbeiderpartiet
6 297
Senterpartiet
553
Sosialistisk Venstreparti
672
Venstre
774
Fremskrittspartiet
2 117
Høyre
7 398
Totalt antall partifordelte stemmesedler
22.09.2015 19:43:03
20 113
Valgprotokoll for valgstyret
Side 13
D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling
Parti
Foreløpig
Endelig
Avvik
Kristelig Folkeparti
757
759
2
Drammen byliste
324
325
1
Partiet De Kristne
55
55
0
Rødt
179
180
1
Miljøpartiet De Grønne
982
983
1
6 292
6 297
5
Senterpartiet
549
553
4
Sosialistisk Venstreparti
676
672
-4
Venstre
771
774
3
Fremskrittspartiet
2 114
2 117
3
Høyre
7 391
7 398
7
20 090
20 113
23
Arbeiderpartiet
Totalt antall partifordelte stemmesedler
D2.5 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer)
Øren — Valgtingsstemmer ordinære:
Endelig telling viste en seddel mer på kretsen
Strømsø — Valgtingsstemmer ordinære:
Ved endelig opptelling fremkom det 3 flere sedler
Gulskogen — Valgtingsstemmer ordinære:
Fremkom en seddel mer ved endelig telling
Åskollen — Valgtingsstemmer ordinære:
Fremkom 2 flere stemmesedler ved endelig telling
Skoger — Valgtingsstemmer ordinære:
Fremkom 1 seddel mer ved endelig telling
Konnerud — Valgtingsstemmer ordinære:
Fremkom 5 flere sedler ved endelig opptelling
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 14
D3 Total oversikt
Parti
Forhånd
Valgting
Total
Kristelig Folkeparti
318
759
1 077
Drammen byliste
157
325
482
Partiet De Kristne
28
55
83
Rødt
67
180
247
512
983
1 495
2 864
6 297
9 161
Senterpartiet
146
553
699
Sosialistisk Venstreparti
223
672
895
Venstre
235
774
1 009
Fremskrittspartiet
1 032
2 117
3 149
Høyre
3 351
7 398
10 749
Totalt antall partifordelte stemmesedler
8 933
20 113
29 046
Miljøpartiet De Grønne
Arbeiderpartiet
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 15
E Valgoppgjør ved kommunestyrevalget
E1 Mandatfordeling
E1.1 Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene
Kristelig Folkeparti
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 1077 x 49
Slengere:
52773
Mottatt:
145
Avgitt:
106
Listestemmetall:
52812
1. div
1.4
37 722,857143
2. div
3.0
17 604,000000
3. div
5.0
10 562,400000
4. div
7.0
7 544,571429
5. div
9.0
5 868,000000
6. div
11.0
4 801,090909
7. div
13.0
4 062,461538
8. div
15.0
3 520,800000
9. div
17.0
3 106,588235
10. div
19.0
2 779,578947
11. div
21.0
2 514,857143
12. div
23.0
2 296,173913
13. div
25.0
2 112,480000
14. div
27.0
1 956,000000
15. div
29.0
1 821,103448
16. div
31.0
1 703,612903
17. div
33.0
1 600,363636
18. div
35.0
1 508,914286
19. div
37.0
1 427,351351
20. div
39.0
1 354,153846
21. div
41.0
1 288,097561
22. div
43.0
1 228,186047
23. div
45.0
1 173,600000
24. div
47.0
1 123,659574
25. div
49.0
1 077,795918
26. div
51.0
1 035,529412
27. div
53.0
996,452830
28. div
55.0
960,218182
29. div
57.0
926,526316
30. div
59.0
895,118644
31. div
61.0
865,770492
32. div
63.0
838,285714
33. div
65.0
812,492308
34. div
67.0
788,238806
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 16
Drammen byliste
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 482 x 49
Slengere:
23618
Mottatt:
199
Avgitt:
148
Listestemmetall:
23669
1. div
1.4
16 906,428571
2. div
3.0
7 889,666667
3. div
5.0
4 733,800000
4. div
7.0
3 381,285714
5. div
9.0
2 629,888889
6. div
11.0
2 151,727273
7. div
13.0
1 820,692308
8. div
15.0
1 577,933333
9. div
17.0
1 392,294118
10. div
19.0
1 245,736842
11. div
21.0
1 127,095238
12. div
23.0
1 029,086957
Partiet De Kristne
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 83 x 49
Slengere:
4067
Mottatt:
19
Avgitt:
11
Listestemmetall:
4075
1. div
1.4
2 910,714286
2. div
3.0
1 358,333333
3. div
5.0
815,000000
4. div
7.0
582,142857
5. div
9.0
452,777778
6. div
11.0
370,454545
7. div
13.0
313,461538
Rødt
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 247 x 49
Slengere:
12103
Mottatt:
76
Avgitt:
36
Listestemmetall:
12143
1. div
1.4
8 673,571429
2. div
3.0
4 047,666667
3. div
5.0
2 428,600000
4. div
7.0
1 734,714286
5. div
9.0
1 349,222222
6. div
11.0
1 103,909091
7. div
13.0
934,076923
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 17
8. div
15.0
809,533333
9. div
17.0
714,294118
10. div
19.0
639,105263
11. div
21.0
578,238095
12. div
23.0
527,956522
13. div
25.0
485,720000
14. div
27.0
449,740741
15. div
29.0
418,724138
16. div
31.0
391,709677
17. div
33.0
367,969697
18. div
35.0
346,942857
Miljøpartiet De Grønne
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 1495 x 49
Slengere:
73255
Mottatt:
227
Avgitt:
260
Listestemmetall:
73222
1. div
1.4
52 301,428571
2. div
3.0
24 407,333333
3. div
5.0
14 644,400000
4. div
7.0
10 460,285714
5. div
9.0
8 135,777778
6. div
11.0
6 656,545455
7. div
13.0
5 632,461538
8. div
15.0
4 881,466667
9. div
17.0
4 307,176471
10. div
19.0
3 853,789474
11. div
21.0
3 486,761905
12. div
23.0
3 183,565217
13. div
25.0
2 928,880000
14. div
27.0
2 711,925926
15. div
29.0
2 524,896552
16. div
31.0
2 362,000000
17. div
33.0
2 218,848485
18. div
35.0
2 092,057143
19. div
37.0
1 978,972973
20. div
39.0
1 877,487179
21. div
41.0
1 785,902439
22. div
43.0
1 702,837209
23. div
45.0
1 627,155556
24. div
47.0
1 557,914894
25. div
49.0
1 494,326531
26. div
51.0
1 435,725490
27. div
53.0
1 381,547170
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 18
28. div
55.0
1 331,309091
29. div
57.0
1 284,596491
30. div
59.0
1 241,050847
31. div
61.0
1 200,360656
32. div
63.0
1 162,253968
33. div
65.0
1 126,492308
34. div
67.0
1 092,865672
35. div
69.0
1 061,188406
36. div
71.0
1 031,295775
37. div
73.0
1 003,041096
38. div
75.0
976,293333
39. div
77.0
950,935065
40. div
79.0
926,860759
41. div
81.0
903,975309
42. div
83.0
882,192771
43. div
85.0
861,435294
44. div
87.0
841,632184
45. div
89.0
822,719101
46. div
91.0
804,637363
47. div
93.0
787,333333
48. div
95.0
770,757895
49. div
97.0
754,865979
50. div
99.0
739,616162
51. div
101.0
724,970297
52. div
103.0
710,893204
53. div
105.0
697,352381
54. div
107.0
684,317757
Arbeiderpartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 9161 x 49
Slengere:
448889
Mottatt:
850
Avgitt:
857
Listestemmetall:
448882
1. div
1.4
320 630,000000
2. div
3.0
149 627,333333
3. div
5.0
89 776,400000
4. div
7.0
64 126,000000
5. div
9.0
49 875,777778
6. div
11.0
40 807,454545
7. div
13.0
34 529,384615
8. div
15.0
29 925,466667
9. div
17.0
26 404,823529
10. div
19.0
23 625,368421
11. div
21.0
21 375,333333
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 19
12. div
23.0
19 516,608696
13. div
25.0
17 955,280000
14. div
27.0
16 625,259259
15. div
29.0
15 478,689655
16. div
31.0
14 480,064516
17. div
33.0
13 602,484848
18. div
35.0
12 825,200000
19. div
37.0
12 131,945946
20. div
39.0
11 509,794872
21. div
41.0
10 948,341463
22. div
43.0
10 439,116279
23. div
45.0
9 975,155556
24. div
47.0
9 550,680851
25. div
49.0
9 160,857143
26. div
51.0
8 801,607843
27. div
53.0
8 469,471698
28. div
55.0
8 161,490909
29. div
57.0
7 875,122807
30. div
59.0
7 608,169492
31. div
61.0
7 358,721311
32. div
63.0
7 125,111111
33. div
65.0
6 905,876923
34. div
67.0
6 699,731343
35. div
69.0
6 505,536232
36. div
71.0
6 322,281690
37. div
73.0
6 149,068493
38. div
75.0
5 985,093333
39. div
77.0
5 829,636364
40. div
79.0
5 682,050633
41. div
81.0
5 541,753086
42. div
83.0
5 408,216867
43. div
85.0
5 280,964706
Senterpartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 699 x 49
Slengere:
34251
Mottatt:
154
Avgitt:
105
Listestemmetall:
34300
1. div
1.4
24 500,000000
2. div
3.0
11 433,333333
3. div
5.0
6 860,000000
4. div
7.0
4 900,000000
5. div
9.0
3 811,111111
6. div
11.0
3 118,181818
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 20
7. div
13.0
2 638,461538
8. div
15.0
2 286,666667
9. div
17.0
2 017,647059
10. div
19.0
1 805,263158
11. div
21.0
1 633,333333
12. div
23.0
1 491,304348
13. div
25.0
1 372,000000
14. div
27.0
1 270,370370
15. div
29.0
1 182,758621
16. div
31.0
1 106,451613
17. div
33.0
1 039,393939
18. div
35.0
980,000000
19. div
37.0
927,027027
Sosialistisk Venstreparti
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 895 x 49
Slengere:
43855
Mottatt:
356
Avgitt:
308
Listestemmetall:
43903
1. div
1.4
31 359,285714
2. div
3.0
14 634,333333
3. div
5.0
8 780,600000
4. div
7.0
6 271,857143
5. div
9.0
4 878,111111
6. div
11.0
3 991,181818
7. div
13.0
3 377,153846
8. div
15.0
2 926,866667
9. div
17.0
2 582,529412
10. div
19.0
2 310,684211
11. div
21.0
2 090,619048
12. div
23.0
1 908,826087
13. div
25.0
1 756,120000
14. div
27.0
1 626,037037
15. div
29.0
1 513,896552
16. div
31.0
1 416,225806
17. div
33.0
1 330,393939
18. div
35.0
1 254,371429
19. div
37.0
1 186,567568
20. div
39.0
1 125,717949
21. div
41.0
1 070,804878
22. div
43.0
1 021,000000
23. div
45.0
975,622222
24. div
47.0
934,106383
25. div
49.0
895,979592
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 21
26. div
51.0
860,843137
27. div
53.0
828,358491
Venstre
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 1009 x 49
Slengere:
49441
Mottatt:
282
Avgitt:
224
Listestemmetall:
49499
1. div
1.4
35 356,428571
2. div
3.0
16 499,666667
3. div
5.0
9 899,800000
4. div
7.0
7 071,285714
5. div
9.0
5 499,888889
6. div
11.0
4 499,909091
7. div
13.0
3 807,615385
8. div
15.0
3 299,933333
9. div
17.0
2 911,705882
10. div
19.0
2 605,210526
11. div
21.0
2 357,095238
12. div
23.0
2 152,130435
13. div
25.0
1 979,960000
14. div
27.0
1 833,296296
15. div
29.0
1 706,862069
16. div
31.0
1 596,741935
17. div
33.0
1 499,969697
18. div
35.0
1 414,257143
19. div
37.0
1 337,810811
20. div
39.0
1 269,205128
21. div
41.0
1 207,292683
22. div
43.0
1 151,139535
23. div
45.0
1 099,977778
24. div
47.0
1 053,170213
25. div
49.0
1 010,183673
26. div
51.0
970,568627
27. div
53.0
933,943396
28. div
55.0
899,981818
29. div
57.0
868,403509
30. div
59.0
838,966102
31. div
61.0
811,459016
32. div
63.0
785,698413
33. div
65.0
761,523077
34. div
67.0
738,791045
35. div
69.0
717,376812
36. div
71.0
697,169014
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 22
37. div
73.0
678,068493
38. div
75.0
659,986667
39. div
77.0
642,844156
40. div
79.0
626,569620
41. div
81.0
611,098765
42. div
83.0
596,373494
Fremskrittspartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 3149 x 49
Slengere:
154301
Mottatt:
157
Avgitt:
215
Listestemmetall:
154243
1. div
1.4
110 173,571429
2. div
3.0
51 414,333333
3. div
5.0
30 848,600000
4. div
7.0
22 034,714286
5. div
9.0
17 138,111111
6. div
11.0
14 022,090909
7. div
13.0
11 864,846154
8. div
15.0
10 282,866667
9. div
17.0
9 073,117647
10. div
19.0
8 118,052632
11. div
21.0
7 344,904762
12. div
23.0
6 706,217391
13. div
25.0
6 169,720000
14. div
27.0
5 712,703704
15. div
29.0
5 318,724138
16. div
31.0
4 975,580645
17. div
33.0
4 674,030303
18. div
35.0
4 406,942857
19. div
37.0
4 168,729730
20. div
39.0
3 954,948718
21. div
41.0
3 762,024390
22. div
43.0
3 587,046512
23. div
45.0
3 427,622222
24. div
47.0
3 281,765957
25. div
49.0
3 147,816327
26. div
51.0
3 024,372549
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 23
Høyre
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 10749 x 49
Slengere:
526701
Mottatt:
642
Avgitt:
837
Listestemmetall:
526506
1. div
1.4
376 075,714286
2. div
3.0
175 502,000000
3. div
5.0
105 301,200000
4. div
7.0
75 215,142857
5. div
9.0
58 500,666667
6. div
11.0
47 864,181818
7. div
13.0
40 500,461538
8. div
15.0
35 100,400000
9. div
17.0
30 970,941176
10. div
19.0
27 710,842105
11. div
21.0
25 071,714286
12. div
23.0
22 891,565217
13. div
25.0
21 060,240000
14. div
27.0
19 500,222222
15. div
29.0
18 155,379310
16. div
31.0
16 984,064516
17. div
33.0
15 954,727273
18. div
35.0
15 043,028571
19. div
37.0
14 229,891892
20. div
39.0
13 500,153846
21. div
41.0
12 841,609756
22. div
43.0
12 244,325581
23. div
45.0
11 700,133333
24. div
47.0
11 202,255319
25. div
49.0
10 745,020408
26. div
51.0
10 323,647059
27. div
53.0
9 934,075472
28. div
55.0
9 572,836364
29. div
57.0
9 236,947368
30. div
59.0
8 923,830508
31. div
61.0
8 631,245902
32. div
63.0
8 357,238095
33. div
65.0
8 100,092308
34. div
67.0
7 858,298507
35. div
69.0
7 630,521739
36. div
71.0
7 415,577465
37. div
73.0
7 212,410959
38. div
75.0
7 020,080000
39. div
77.0
6 837,740260
40. div
79.0
6 664,632911
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 24
41. div
81.0
6 500,074074
42. div
83.0
6 343,445783
43. div
85.0
6 194,188235
44. div
87.0
6 051,793103
45. div
89.0
5 915,797753
46. div
91.0
5 785,780220
47. div
93.0
5 661,354839
48. div
95.0
5 542,168421
49. div
97.0
5 427,896907
50. div
99.0
5 318,242424
51. div
101.0
5 212,930693
52. div
103.0
5 111,708738
53. div
105.0
5 014,342857
54. div
107.0
4 920,616822
22.09.2015 19:43:03
Valgprotokoll for valgstyret
Side 25
Mandatene ble fordelt som følger:
Mandat nr.:
Parti:
1
Høyre
376 075,714286
2
Arbeiderpartiet
320 630,000000
3
Høyre
175 502,000000
4
Arbeiderpartiet
149 627,333333
5
Fremskrittspartiet
110 173,571429
6
Høyre
105 301,200000
7
Arbeiderpartiet
89 776,400000
8
Høyre
75 215,142857
9
Arbeiderpartiet
64 126,000000
10
Høyre
58 500,666667
11
Miljøpartiet De Grønne
52 301,428571
12
Fremskrittspartiet
51 414,333333
13
Arbeiderpartiet
49 875,777778
14
Høyre
47 864,181818
15
Arbeiderpartiet
40 807,454545
16
Høyre
40 500,461538
17
Kristelig Folkeparti
37 722,857143
18
Venstre
35 356,428571
19
Høyre
35 100,400000
20
Arbeiderpartiet
34 529,384615
21
Sosialistisk Venstreparti
31 359,285714
22
Høyre
30 970,941176
23
Fremskrittspartiet
30 848,600000
24
Arbeiderpartiet
29 925,466667
25
Høyre
27 710,842105
26
Arbeiderpartiet
26 404,823529
27
Høyre
25 071,714286
28
Senterpartiet
24 500,000000
29
Miljøpartiet De Grønne
24 407,333333
30
Arbeiderpartiet
23 625,368421
31
Høyre
22 891,565217
32
Fremskrittspartiet
22 034,714286
33
Arbeiderpartiet
21 375,333333
34
Høyre
21 060,240000
35
Arbeiderpartiet
19 516,608696
36
Høyre
19 500,222222
37
Høyre
18 155,379310
22.09.2015 19:43:04
Kvotient:
Valgprotokoll for valgstyret
Side 26
Mandat nr.:
Parti:
Kvotient:
38
Arbeiderpartiet
17 955,280000
39
Kristelig Folkeparti
17 604,000000
40
Fremskrittspartiet
17 138,111111
41
Høyre
16 984,064516
42
Drammen byliste
16 906,428571
43
Arbeiderpartiet
16 625,259259
44
Venstre
16 499,666667
45
Høyre
15 954,727273
46
Arbeiderpartiet
15 478,689655
47
Høyre
15 043,028571
48
Miljøpartiet De Grønne
14 644,400000
49
Sosialistisk Venstreparti
14 634,333333
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 27
E2 Kandidatkåring
E2.1 Beregning av stemmetillegg og personstemmer
Valglistens navn: Kristelig Folkeparti
Antall stemmesedler: 1077
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Odd Gusrud
**
269,25
111,00
19,00
399,25
1
3
Billy Taranger
**
269,25
105,00
22,00
396,25
2
2
Wenche Unni Røed
Hafskjold
*
269,25
103,00
11,00
383,25
3
4
Anne Gustavsen
*
0,00
132,00
9,00
141,00
4
6
Hege Tegler
*
0,00
49,00
30,00
79,00
5
16
Gunhilde Brun-Pedersen
Helgerud
*
0,00
64,00
7,00
71,00
6
10
Trond Johansen
*
0,00
47,00
10,00
57,00
7
9
Gudrun Vassbø Skalstad
0,00
41,00
3,00
44,00
8
11
Einar Skalstad
0,00
37,00
4,00
41,00
9
5
Charles Petersen
0,00
31,00
6,00
37,00
10
17
Dagfinn Hodt
0,00
26,00
3,00
29,00
11
27
Ragna Hyttedalen
0,00
25,00
2,00
27,00
12
25
Kari Spæren
0,00
22,00
3,00
25,00
13
14
Tina Fagerhus Brodal
0,00
21,00
1,00
22,00
14
30
Torkjell Hovde
0,00
19,00
2,00
21,00
15
15
Svein Martin Holt
0,00
16,00
4,00
20,00
16
7
Geir Rise
0,00
17,00
2,00
19,00
17
12
May Lise Standal
0,00
16,00
0,00
16,00
18
22
Øivind Fjellvang
0,00
15,00
1,00
16,00
19
18
Berit Rygh
0,00
15,00
0,00
15,00
20
8
Dag Nygård
0,00
13,00
0,00
13,00
21
21
Karl Frode Hilton
0,00
9,00
4,00
13,00
22
13
Thor Erik Edman
0,00
12,00
0,00
12,00
23
31
Ellen Harvik
0,00
11,00
1,00
12,00
24
23
Tone Berit Moldvær
0,00
10,00
1,00
11,00
25
20
Marit Nielsen
0,00
10,00
0,00
10,00
26
19
Lay Gay Htoo Kham
0,00
8,00
0,00
8,00
27
24
John David Johannessen
0,00
8,00
0,00
8,00
28
34
Håvard Nielsen
0,00
8,00
0,00
8,00
29
28
Inge Otterskred
0,00
6,00
0,00
6,00
30
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 28
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
32
Leif Asle Hagen
0,00
6,00
0,00
6,00
31
26
Kåre Magne Nielsen
0,00
3,00
0,00
3,00
32
29
Dagrun Slørdal
0,00
3,00
0,00
3,00
33
33
Ivar Vik
0,00
1,00
0,00
1,00
34
Valglistens navn: Drammen byliste
Antall stemmesedler: 482
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Haydar Øzbal
**
120,50
86,00
100,00
306,50
1
2
Kari Palm
*
120,50
80,00
29,00
229,50
2
3
Tom Ole Helgesen
*
120,50
61,00
22,00
203,50
3
8
Selda Øzbal
*
0,00
29,00
14,00
43,00
4
10
Gry Mile Jakobsen
*
0,00
24,00
6,00
30,00
5
6
Vilde Caroline Bråthen
Ranum
0,00
20,00
5,00
25,00
6
4
Ingebjørg Sæbøe
0,00
17,00
6,00
23,00
7
11
Bjørn Helgerud
0,00
22,00
1,00
23,00
8
9
Vidar Lieberg
0,00
12,00
10,00
22,00
9
5
Magne Bergland
0,00
15,00
4,00
19,00
10
7
Egil Willy Alfsen
0,00
11,00
2,00
13,00
11
12
Jorunn Wolstad
0,00
12,00
0,00
12,00
12
Valglistens navn: Partiet De Kristne
Antall stemmesedler: 83
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Trygve Bjellerås-Strysse
20,75
10,00
5,00
35,75
1
7
Kim Richard Kleivedalen
Strysse
0,00
6,00
3,00
9,00
2
5
Bodil Martinsen
0,00
5,00
3,00
8,00
3
2
Esther Solvang
0,00
5,00
2,00
7,00
4
3
Reidun Lumkjær
0,00
5,00
2,00
7,00
5
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 29
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
6
Unni Solveig Lunder
Aaserud
0,00
3,00
2,00
5,00
6
4
Roald Figenschou
0,00
2,00
2,00
4,00
7
Valglistens navn: Rødt
Antall stemmesedler: 247
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Jørgen Harboe Wilhelmsen
61,75
46,00
34,00
141,75
1
2
Maria Cecelia Asnan Ingles
0,00
21,00
9,00
30,00
2
4
Ingunn Strand Johansen
0,00
15,00
5,00
20,00
3
12
Aina Terese Heberling
0,00
12,00
7,00
19,00
4
3
Lars Christen Mamen
0,00
7,00
5,00
12,00
5
6
Gro Irene Thorenfeldt
Horneland
0,00
9,00
2,00
11,00
6
8
Kristin Broholt
0,00
7,00
3,00
10,00
7
7
Alf Emil Løvgren
0,00
6,00
3,00
9,00
8
5
Erik Halvorsen
0,00
8,00
0,00
8,00
9
10
Marte Kristin Brændsrud
0,00
7,00
0,00
7,00
10
14
Yvonne Bergersen
0,00
5,00
1,00
6,00
11
15
John Grøthe Helland
0,00
3,00
2,00
5,00
12
9
Christian Stokke
0,00
4,00
0,00
4,00
13
11
Tor Gran
0,00
3,00
1,00
4,00
14
17
Alexander Andre
Øyreskleiv Knutsen
0,00
2,00
2,00
4,00
15
13
Øystein Nørvåg
0,00
1,00
1,00
2,00
16
18
Øyvind Martinsen
0,00
1,00
1,00
2,00
17
16
Karl Gjermund Moum
0,00
0,00
0,00
0,00
18
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 30
Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne
Antall stemmesedler: 1495
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Ståle Sørensen
**
373,75
198,00
60,00
631,75
1
2
Tonje Fossnes
**
373,75
137,00
32,00
542,75
2
3
Thorbjørn Faber Geirbo
**
373,75
83,00
19,00
475,75
3
4
Line Lieblein Røsæg
*
0,00
100,00
25,00
125,00
4
6
Silje Marie Breivik
*
0,00
71,00
10,00
81,00
5
13
Carl Emil Vogt
*
0,00
36,00
14,00
50,00
6
9
Espen Jørgensen
*
0,00
25,00
12,00
37,00
7
5
Håkon Holm Solberg
*
0,00
26,00
7,00
33,00
8
10
Hanna-Sofia Lundberg
*
0,00
31,00
2,00
33,00
9
8
Inger Jorunn Lauvstad
0,00
29,00
3,00
32,00
10
18
Siv Linette Grann
0,00
26,00
0,00
26,00
11
30
Kamilla Røed Tychesen
0,00
22,00
2,00
24,00
12
14
Trine Rasmussen
0,00
22,00
0,00
22,00
13
28
Sibel Ayper Tasdemir
0,00
17,00
3,00
20,00
14
11
Soran Hasani
0,00
18,00
0,00
18,00
15
26
Laura Marie La Cour
Andresen
0,00
15,00
3,00
18,00
16
20
Anne Marie Knudsen
0,00
14,00
2,00
16,00
17
25
Espen Bunæs
0,00
14,00
2,00
16,00
18
33
Alene Alemu Tesfamichael
0,00
10,00
3,00
13,00
19
12
Maarit Mantila Hanssen
0,00
11,00
1,00
12,00
20
16
Karima Bitta
0,00
12,00
0,00
12,00
21
22
Brit Standnes
0,00
11,00
0,00
11,00
22
23
Claus Sohn Andersen
0,00
9,00
2,00
11,00
23
39
Ralf Heberling
0,00
8,00
3,00
11,00
24
46
Britt Tove Gunnerud
Håkonsen
0,00
9,00
2,00
11,00
25
50
Erik Rømcke
0,00
10,00
1,00
11,00
26
54
Øyvind Lundberg Nilsen
0,00
11,00
0,00
11,00
27
7
Nils Nordenstrøm
0,00
8,00
2,00
10,00
28
0,00
9,00
1,00
10,00
29
0,00
7,00
3,00
10,00
30
34
43
Ann-Cathrin Lindland
Løvstad
Petter Hauglum
Bermingrud
36
Unni Høiby
0,00
9,00
0,00
9,00
31
17
Jon Knutzen
0,00
7,00
1,00
8,00
32
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 31
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
19
Jørgen Rudolph Låker
0,00
5,00
3,00
8,00
33
24
Sissel Margareth Jenseth
0,00
7,00
1,00
8,00
34
29
Helge Hiram Jensen
0,00
6,00
1,00
7,00
35
32
Bjørg Kristin Haaland
0,00
6,00
1,00
7,00
36
51
Charlotte Møllen
0,00
7,00
0,00
7,00
37
15
Bernt Bjørge
0,00
5,00
1,00
6,00
38
38
Bjørg Vestengen Nessjøen
0,00
6,00
0,00
6,00
39
40
Anne Britt Meese
0,00
6,00
0,00
6,00
40
42
Heidi Reinsfelt Krogh
0,00
6,00
0,00
6,00
41
44
Turid Aakvik
0,00
6,00
0,00
6,00
42
45
Kjetil Mygland
0,00
5,00
1,00
6,00
43
47
Torhild Synøve Røed
0,00
6,00
0,00
6,00
44
49
Ida Elisabeth Normann
0,00
6,00
0,00
6,00
45
53
Kristel Helene Brandser
0,00
6,00
0,00
6,00
46
27
Geir Langslet
0,00
5,00
0,00
5,00
47
35
Richard Søderholm
0,00
3,00
2,00
5,00
48
21
Runar Botnen Totland
0,00
3,00
1,00
4,00
49
31
Petter Brudal
0,00
2,00
1,00
3,00
50
37
Bjørn Peter Morken
0,00
3,00
0,00
3,00
51
52
Arne Steen Vesterlid
0,00
3,00
0,00
3,00
52
41
Brigt Hope
0,00
2,00
0,00
2,00
53
48
Arnfinn Olsen
0,00
1,00
0,00
1,00
54
Valglistens navn: Arbeiderpartiet
Antall stemmesedler: 9161
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Masud Gharahkhani
**
2 290,25
1 437,00
70,00
3 797,25
1
2
Merete Andrea Risan
**
2 290,25
582,00
16,00
2 888,25
2
3
Arve Vannebo
**
2 290,25
511,00
36,00
2 837,25
3
4
Lin-Merete Carlsen
**
2 290,25
452,00
30,00
2 772,25
4
6
Nicoline Bjerge Schie
**
2 290,25
422,00
35,00
2 747,25
5
5
Eivind Knudsen
**
2 290,25
294,00
18,00
2 602,25
6
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 32
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
16
Karoline Soot
**
0,00
347,00
48,00
395,00
7
9
Andreas Brandt
**
0,00
301,00
41,00
342,00
8
13
Arif Erkök
**
0,00
226,00
103,00
329,00
9
8
Aisha Ahmed
**
0,00
303,00
24,00
327,00
10
7
Dag Ingvald Ebbestad
**
0,00
286,00
32,00
318,00
11
32
Havva Cukurkaya
**
0,00
220,00
76,00
296,00
12
24
Lina Strandbråten
**
0,00
237,00
38,00
275,00
13
30
Victoria Øverland
**
0,00
192,00
22,00
214,00
14
12
Sølvi Brandt Bestvold
**
0,00
182,00
21,00
203,00
15
10
Lise Løff
*
0,00
167,00
4,00
171,00
16
17
Torbjørn Andreas
Pettersen
*
0,00
161,00
9,00
170,00
17
14
Marthe Berg Reffhaug
*
0,00
163,00
5,00
168,00
18
27
Sylo Taraku
*
0,00
134,00
19,00
153,00
19
15
Vegard Eliassen Stillerud
*
0,00
122,00
12,00
134,00
20
18
Jorun Jagland
*
0,00
130,00
2,00
132,00
21
26
Ingrid Marie Ross Solberg
*
0,00
119,00
13,00
132,00
22
11
Tony Burner
*
0,00
106,00
14,00
120,00
23
39
Nils Stablum
*
0,00
95,00
25,00
120,00
24
33
Bendik Thun
*
0,00
98,00
16,00
114,00
25
31
Jens Kristen Haugfos
*
0,00
101,00
11,00
112,00
26
22
Nina Merethe PaulsenSveen
*
0,00
105,00
5,00
110,00
27
36
Lola Awoyemi
*
0,00
94,00
5,00
99,00
28
41
Egil Knudsen
*
0,00
93,00
6,00
99,00
29
19
Jan Ivar Weimoth
*
0,00
88,00
5,00
93,00
30
43
Per Olav Horne
*
0,00
74,00
15,00
89,00
31
20
Britt Skogmo Antonsen
*
0,00
74,00
4,00
78,00
32
38
Tove Kvernhaug
*
0,00
73,00
2,00
75,00
33
29
Tore Einar Hansen
0,00
63,00
11,00
74,00
34
35
Morten Almsbakken
0,00
65,00
8,00
73,00
35
21
Steinar Evensen
0,00
62,00
10,00
72,00
36
25
Jørn Erik Olsen
0,00
49,00
20,00
69,00
37
23
Per Arthur Christensen
0,00
56,00
7,00
63,00
38
37
Hein Lindquist
0,00
47,00
7,00
54,00
39
28
Hege Rognerud
0,00
53,00
0,00
53,00
40
42
Kari Dahl Nilsen
0,00
45,00
5,00
50,00
41
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 33
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
40
Karin Bekken Aasheim
0,00
34,00
0,00
34,00
42
34
Svein Helge Moen
0,00
32,00
0,00
32,00
43
Valglistens navn: Senterpartiet
Antall stemmesedler: 699
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
1
Marianne Lundteigen
**
3
Tayfun Candogan
2
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
174,75
100,00
27,00
301,75
1
*
0,00
92,00
34,00
126,00
2
Trine Borge Johansen
*
0,00
78,00
26,00
104,00
3
9
Abdullah Karaboyun
*
0,00
61,00
26,00
87,00
4
4
Morten Ottesen
Haldorhamn
*
0,00
33,00
11,00
44,00
5
8
Ingar Steen
0,00
28,00
6,00
34,00
6
11
Harald Hindhamar
0,00
21,00
5,00
26,00
7
5
Sonja Sandvik
0,00
23,00
1,00
24,00
8
13
Dag Gundesø
0,00
19,00
5,00
24,00
9
6
Erik Borgar Sandvik
0,00
21,00
1,00
22,00
10
7
Eirin Lillehof
0,00
19,00
0,00
19,00
11
10
Nils Borge
0,00
15,00
3,00
18,00
12
18
Ole Jacob Ottesen
0,00
15,00
3,00
18,00
13
16
Hans Gundesø
0,00
11,00
5,00
16,00
14
14
Terje Roar Tollefsen
0,00
12,00
0,00
12,00
15
12
Ketil Skipnes
0,00
8,00
1,00
9,00
16
15
Willy Søgaard
0,00
8,00
0,00
8,00
17
17
Gerd Aashild Sauar
0,00
8,00
0,00
8,00
18
19
Fridtjof Vik
0,00
7,00
0,00
7,00
19
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 34
Valglistens navn: Sosialistisk Venstreparti
Antall stemmesedler: 895
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
3
Sadi Emeci
**
223,75
124,00
122,00
469,75
1
2
Lene Aure Hansen
**
223,75
160,00
29,00
412,75
2
1
Rune Kjeldsen
*
223,75
136,00
43,00
402,75
3
4
Åse Lund
*
0,00
102,00
28,00
130,00
4
5
Håvard Skarre
*
0,00
56,00
36,00
92,00
5
21
Nasir Gondal
*
0,00
47,00
33,00
80,00
6
6
Haldis Sofie Garnås
*
0,00
53,00
12,00
65,00
7
10
Ida Solvang
0,00
58,00
7,00
65,00
8
16
Maren Storlien Syltevik
0,00
41,00
3,00
44,00
9
12
Marianne Stensrud
0,00
36,00
3,00
39,00
10
8
Sahar Madahian
0,00
31,00
4,00
35,00
11
14
Eilin Ekeland
0,00
28,00
7,00
35,00
12
9
Bernt Sauren
0,00
28,00
5,00
33,00
13
18
Liv Elisabeth Havnerås
0,00
30,00
3,00
33,00
14
20
Tina Juliane A. Aas
0,00
32,00
1,00
33,00
15
7
Kjetil Balog
0,00
28,00
2,00
30,00
16
19
Thomas Skrede
0,00
22,00
5,00
27,00
17
17
Ismet Konjic
0,00
24,00
2,00
26,00
18
24
Jan Dag Michalsen
0,00
23,00
3,00
26,00
19
13
Boye Andreas Molberg
0,00
23,00
2,00
25,00
20
23
Inger Johanne Storlien
0,00
22,00
1,00
23,00
21
25
Annfrid Vassnes
0,00
20,00
1,00
21,00
22
11
Brede Holst
0,00
16,00
2,00
18,00
23
15
Erik T. Kongshavn
0,00
17,00
0,00
17,00
24
27
Torkild Alsvik
0,00
15,00
2,00
17,00
25
26
Gunnar Hansen
0,00
10,00
0,00
10,00
26
22
Per K. Andersen
0,00
8,00
0,00
8,00
27
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 35
Valglistens navn: Venstre
Antall stemmesedler: 1009
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Yousuf Gilani
**
252,25
259,00
127,00
638,25
1
2
Ida Marie Brown
**
252,25
90,00
30,00
372,25
2
4
Eidi Ann Hansen
*
252,25
67,00
43,00
362,25
3
3
Linda Jakobsen
*
252,25
60,00
11,00
323,25
4
23
Nadim Bhadjwa
*
0,00
44,00
10,00
54,00
5
16
Helga Falch Johannessen
*
0,00
23,00
7,00
30,00
6
10
Ida Marie Svingerud
*
0,00
23,00
2,00
25,00
7
24
Semra Ugur
0,00
17,00
7,00
24,00
8
7
Torhild Wibe
0,00
21,00
2,00
23,00
9
11
Stine Bjørndal
0,00
21,00
2,00
23,00
10
12
Morten Reffhaug
0,00
13,00
9,00
22,00
11
9
Anders Wengen
0,00
17,00
4,00
21,00
12
5
Asgeir Osnes
0,00
18,00
2,00
20,00
13
8
Kjersti Beritsdatter
0,00
19,00
0,00
19,00
14
6
Hamdi Sahal
0,00
15,00
3,00
18,00
15
28
Tina Nordgarden
0,00
17,00
1,00
18,00
16
15
Frode Lund Nielsen
0,00
11,00
2,00
13,00
17
0,00
12,00
1,00
13,00
18
0,00
11,00
1,00
12,00
19
20
14
Elisabeth Hegstad
Christoffersen
Jørgen Mathias Danielsen
Sollie
26
Stine Marie Landås
0,00
8,00
4,00
12,00
20
34
Azhar H. Gilani
0,00
12,00
0,00
12,00
21
22
Annette Andersen
0,00
9,00
1,00
10,00
22
18
Karen Marie Mikkelsen
0,00
8,00
1,00
9,00
23
39
Øystein Hellkås
0,00
5,00
4,00
9,00
24
19
Hosayn Fely
0,00
8,00
0,00
8,00
25
21
Kent Harald Pedersen
0,00
7,00
1,00
8,00
26
30
Rune Håndlykken
0,00
7,00
1,00
8,00
27
37
Jannicke Bakke-Olsen
0,00
7,00
1,00
8,00
28
17
Tor Kristian Tønnesen
0,00
5,00
1,00
6,00
29
25
Nils Wilhelm Aulie
0,00
5,00
0,00
5,00
30
32
Joseph Angyal
0,00
5,00
0,00
5,00
31
35
Marthe Koksvik
0,00
3,00
2,00
5,00
32
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 36
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
36
Hege Brandsdal Eriksen
0,00
5,00
0,00
5,00
33
42
Inger Falch Johannessen
0,00
5,00
0,00
5,00
34
33
Embla Petrine Lier
0,00
4,00
0,00
4,00
35
27
Herulf Johansen
0,00
2,00
1,00
3,00
36
31
Åse Schaug
0,00
3,00
0,00
3,00
37
38
Amalie Sandviken
Sydsæther
0,00
3,00
0,00
3,00
38
41
Tom Hedalen
0,00
2,00
1,00
3,00
39
13
Brian Brown
0,00
2,00
0,00
2,00
40
29
Leif Christian Andersen
0,00
2,00
0,00
2,00
41
40
Lars Evjenth
0,00
2,00
0,00
2,00
42
Valglistens navn: Fremskrittspartiet
Antall stemmesedler: 3149
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Jon Helgheim
**
787,25
446,00
39,00
1 272,25
1
2
Lavrans Kierulf
**
787,25
308,00
26,00
1 121,25
2
5
Ulf Erik Knudsen
**
787,25
203,00
16,00
1 006,25
3
3
Hilde Hovengen
**
787,25
159,00
12,00
958,25
4
4
Arild Østeby
**
787,25
90,00
11,00
888,25
5
7
Ole Hovengen
*
0,00
75,00
4,00
79,00
6
8
Helle Merete Nordli
Andersen
*
0,00
59,00
2,00
61,00
7
6
Markus Solberg
*
0,00
52,00
1,00
53,00
8
9
Eva Birgitte Sanni Jacobsen
*
0,00
44,00
9,00
53,00
9
19
Knut Falck Bergan
*
0,00
39,00
10,00
49,00
10
25
Hroar A. Hansen
*
0,00
48,00
1,00
49,00
11
10
Anne Kristin Aabo
*
0,00
38,00
8,00
46,00
12
11
Rolf Larsen
*
0,00
27,00
4,00
31,00
13
22
Vilde K. Engen-Helgheim
0,00
29,00
2,00
31,00
14
12
Espen Sæther Alm
0,00
24,00
1,00
25,00
15
15
Hanne Camilla Alm
0,00
23,00
2,00
25,00
16
13
Svein Sveum
0,00
24,00
0,00
24,00
17
21
Tone Bodahl
0,00
22,00
2,00
24,00
18
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 37
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
16
Bjørn Ivar Bråthen
0,00
21,00
2,00
23,00
19
17
Roar Solli Berntsen
0,00
18,00
1,00
19,00
20
14
Jan Reidar Johansen
0,00
17,00
0,00
17,00
21
24
Antonie May Andersen
0,00
16,00
1,00
17,00
22
26
Robert W. Johnsen
0,00
15,00
1,00
16,00
23
18
Håkon Mathisen
0,00
10,00
2,00
12,00
24
20
Jan Søhoel
0,00
12,00
0,00
12,00
25
23
Nils Sverre Kleven
0,00
7,00
0,00
7,00
26
Valglistens navn: Høyre
Antall stemmesedler: 10749
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
1
Tore Opdal Hansen
**
2 687,25
2 808,00
97,00
5 592,25
1
2
Tove Paule
**
2 687,25
558,00
26,00
3 271,25
2
3
Kristin Haftorn Johansen
**
2 687,25
300,00
15,00
3 002,25
3
5
Christina Højer Mørkve
**
2 687,25
292,00
15,00
2 994,25
4
6
Jannike Thorsen
**
2 687,25
190,00
5,00
2 882,25
5
4
Dag Fjeld Edvardsen
**
2 687,25
149,00
4,00
2 840,25
6
10
Fredrik A. Haaning
**
0,00
392,00
27,00
419,00
7
12
Johan Baumann
**
0,00
311,00
16,00
327,00
8
41
Kjell Arne Hermansen
**
0,00
186,00
21,00
207,00
9
11
Ana Maria Silva-Harper
**
0,00
183,00
22,00
205,00
10
14
Mustafa Ünsal
**
0,00
117,00
85,00
202,00
11
20
Ivar Bjørnøy Lalim
**
0,00
161,00
22,00
183,00
12
13
Henriette Aanesen
**
0,00
173,00
8,00
181,00
13
9
Sigrid Thielemann
**
0,00
139,00
7,00
146,00
14
52
Harald Wessel-Berg
**
0,00
108,00
35,00
143,00
15
16
Freddy Hoffmann
**
0,00
131,00
9,00
140,00
16
27
Victoria Fevik
**
0,00
115,00
20,00
135,00
17
25
Ravi Sunder
**
0,00
111,00
23,00
134,00
18
24
Caroline Hoff
*
0,00
118,00
10,00
128,00
19
15
Kine Strand Bye
*
0,00
112,00
8,00
120,00
20
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 38
Nr.:
Representantens navn:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slenger:
Totalt antall stemmetillegg
og personstemmer:
Ny rangering:
8
Egil Ax
*
0,00
99,00
4,00
103,00
21
39
Leif Auke
*
0,00
83,00
20,00
103,00
22
34
Amrit Paul Singh
*
0,00
76,00
16,00
92,00
23
54
Terje Vegard Kopperud
*
0,00
75,00
16,00
91,00
24
18
Markus Weierud
*
0,00
84,00
4,00
88,00
25
7
Terje Menkerud
*
0,00
79,00
7,00
86,00
26
19
Hilde Kristin Steen
*
0,00
84,00
1,00
85,00
27
32
Tord Deildok
*
0,00
71,00
12,00
83,00
28
17
Christine Ax
*
0,00
80,00
1,00
81,00
29
49
Lars Erik Mehlen
*
0,00
51,00
18,00
69,00
30
23
Tore Klyve Andersen
*
0,00
63,00
4,00
67,00
31
26
Ole Kristian Bøen
*
0,00
60,00
4,00
64,00
32
45
Kristoffer Finsrud
*
0,00
42,00
17,00
59,00
33
21
Iris Skarpeid Hesla
*
0,00
56,00
1,00
57,00
34
36
Egil J. Bye
*
0,00
52,00
5,00
57,00
35
22
Tore E. Brath
*
0,00
49,00
6,00
55,00
36
28
Sindre Dahl-Øen
*
0,00
47,00
7,00
54,00
37
30
Torstein Myklebostad
*
0,00
39,00
2,00
41,00
38
50
Bjørn Orhagen
*
0,00
38,00
3,00
41,00
39
53
Ingunn Brekke
0,00
39,00
0,00
39,00
40
40
Bitten Haust
0,00
34,00
4,00
38,00
41
35
Gunhild Figenschau
0,00
33,00
4,00
37,00
42
51
Britta Bech Gulbrandsen
0,00
36,00
1,00
37,00
43
29
Randi Schea
0,00
34,00
0,00
34,00
44
31
Krystyna Wisniewska
0,00
31,00
1,00
32,00
45
33
Sigrid Dyrnes
0,00
27,00
2,00
29,00
46
42
Anne Sveaas
0,00
27,00
0,00
27,00
47
47
Fredrik Østlid
0,00
24,00
0,00
24,00
48
38
Laila Margrethe Klem
Tveten
0,00
20,00
0,00
20,00
49
37
Jonas Muhammad
0,00
13,00
6,00
19,00
50
43
Tor Erland Langen
0,00
15,00
0,00
15,00
51
46
Sachuth Anandan
0,00
15,00
0,00
15,00
52
44
Yngvar Hennum
0,00
14,00
0,00
14,00
53
48
Brynjulf Uppheim
0,00
8,00
1,00
9,00
54
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 39
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 40
E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter
Valglistens navn:
Kristelig Folkeparti
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Odd Gusrud
**
1946
2
Billy Taranger
**
1948
3
Wenche Unni Røed Hafskjold
*
1957
4
Anne Gustavsen
*
1959
5
Hege Tegler
*
1980
6
Gunhilde Brun-Pedersen Helgerud
*
1968
7
Trond Johansen
*
1953
8
Gudrun Vassbø Skalstad
1975
9
Einar Skalstad
1945
10
Charles Petersen
1981
11
Dagfinn Hodt
1947
12
Ragna Hyttedalen
1936
13
Kari Spæren
1942
14
Tina Fagerhus Brodal
1977
15
Torkjell Hovde
1950
16
Svein Martin Holt
1956
17
Geir Rise
1953
18
May Lise Standal
1944
19
Øivind Fjellvang
1947
20
Berit Rygh
1932
21
Dag Nygård
1954
22
Karl Frode Hilton
1945
23
Thor Erik Edman
1936
24
Ellen Harvik
1942
25
Tone Berit Moldvær
1946
26
Marit Nielsen
1944
27
Lay Gay Htoo Kham
1982
28
John David Johannessen
1981
29
Håvard Nielsen
1957
30
Inge Otterskred
1949
31
Leif Asle Hagen
1946
32
Kåre Magne Nielsen
1968
33
Dagrun Slørdal
1942
34
Ivar Vik
1953
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 41
Valglistens navn:
Drammen byliste
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Haydar Øzbal
**
1974
2
Kari Palm
*
1949
3
Tom Ole Helgesen
*
1958
4
Selda Øzbal
*
1977
5
Gry Mile Jakobsen
*
1959
6
Vilde Caroline Bråthen Ranum
1978
7
Ingebjørg Sæbøe
1982
8
Bjørn Helgerud
1938
9
Vidar Lieberg
1954
10
Magne Bergland
1964
11
Egil Willy Alfsen
1943
12
Jorunn Wolstad
1944
Valglistens navn:
Partiet De Kristne
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Trygve Bjellerås-Strysse
1948
2
Kim Richard Kleivedalen Strysse
1986
3
Bodil Martinsen
1951
4
Esther Solvang
1955
5
Reidun Lumkjær
1939
6
Unni Solveig Lunder Aaserud
1949
7
Roald Figenschou
1937
Valglistens navn:
Rødt
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Jørgen Harboe Wilhelmsen
1970
2
Maria Cecelia Asnan Ingles
1969
3
Ingunn Strand Johansen
1958
4
Aina Terese Heberling
1994
5
Lars Christen Mamen
1971
6
Gro Irene Thorenfeldt Horneland
1976
7
Kristin Broholt
1952
8
Alf Emil Løvgren
1975
9
Erik Halvorsen
1942
10
Marte Kristin Brændsrud
1976
11
Yvonne Bergersen
1973
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 42
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
12
John Grøthe Helland
1948
13
Christian Stokke
1976
14
Tor Gran
1939
15
Alexander Andre Øyreskleiv Knutsen
1995
16
Øystein Nørvåg
1981
17
Øyvind Martinsen
1951
18
Karl Gjermund Moum
1947
Valglistens navn:
Miljøpartiet De Grønne
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Ståle Sørensen
**
1972
2
Tonje Fossnes
**
1962
3
Thorbjørn Faber Geirbo
**
1973
4
Line Lieblein Røsæg
*
1987
5
Silje Marie Breivik
*
1991
6
Carl Emil Vogt
*
1974
7
Espen Jørgensen
*
1965
8
Håkon Holm Solberg
*
1978
9
Hanna-Sofia Lundberg
*
1985
10
Inger Jorunn Lauvstad
1945
11
Siv Linette Grann
1984
12
Kamilla Røed Tychesen
1980
13
Trine Rasmussen
1987
14
Sibel Ayper Tasdemir
1988
15
Soran Hasani
1987
16
Laura Marie La Cour Andresen
1986
17
Anne Marie Knudsen
1959
18
Espen Bunæs
1971
19
Alene Alemu Tesfamichael
1965
20
Maarit Mantila Hanssen
1952
21
Karima Bitta
1971
22
Brit Standnes
1941
23
Claus Sohn Andersen
1980
24
Ralf Heberling
1957
25
Britt Tove Gunnerud Håkonsen
1959
26
Erik Rømcke
1942
27
Øyvind Lundberg Nilsen
1960
22.09.2015 19:43:04
Valgprotokoll for valgstyret
Side 43
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
28
Nils Nordenstrøm
1935
29
Ann-Cathrin Lindland Løvstad
1970
30
Petter Hauglum Bermingrud
1989
31
Unni Høiby
1958
32
Jon Knutzen
1938
33
Jørgen Rudolph Låker
1971
34
Sissel Margareth Jenseth
1956
35
Helge Hiram Jensen
1976
36
Bjørg Kristin Haaland
1954
37
Charlotte Møllen
1974
38
Bernt Bjørge
1954
39
Bjørg Vestengen Nessjøen
1939
40
Anne Britt Meese
1965
41
Heidi Reinsfelt Krogh
1957
42
Turid Aakvik
1977
43
Kjetil Mygland
1976
44
Torhild Synøve Røed
1949
45
Ida Elisabeth Normann
1955
46
Kristel Helene Brandser
1957
47
Geir Langslet
1956
48
Richard Søderholm
1962
49
Runar Botnen Totland
1977
50
Petter Brudal
1946
51
Bjørn Peter Morken
1951
52
Arne Steen Vesterlid
1959
53
Brigt Hope
1977
54
Arnfinn Olsen
1972
Valglistens navn:
Arbeiderpartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Masud Gharahkhani
**
1982
2
Merete Andrea Risan
**
1955
3
Arve Vannebo
**
1967
4
Lin-Merete Carlsen
**
1975
5
Nicoline Bjerge Schie
**
1990
6
Eivind Knudsen
**
1989
7
Karoline Soot
**
1994
22.09.2015 19:43:05
Valgprotokoll for valgstyret
Side 44
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
8
Andreas Brandt
**
1992
9
Arif Erkök
**
1976
10
Aisha Ahmed
**
1989
11
Dag Ingvald Ebbestad
**
1954
12
Havva Cukurkaya
**
1977
13
Lina Strandbråten
**
1995
14
Victoria Øverland
**
1997
15
Sølvi Brandt Bestvold
**
1960
16
Lise Løff
*
1952
17
Torbjørn Andreas Pettersen
*
1950
18
Marthe Berg Reffhaug
*
1987
19
Sylo Taraku
*
1973
20
Vegard Eliassen Stillerud
*
1987
21
Jorun Jagland
*
1959
22
Ingrid Marie Ross Solberg
*
1944
23
Tony Burner
*
1980
24
Nils Stablum
*
1949
25
Bendik Thun
*
1995
26
Jens Kristen Haugfos
*
1954
27
Nina Merethe Paulsen-Sveen
*
1979
28
Lola Awoyemi
*
1957
29
Egil Knudsen
*
1954
30
Jan Ivar Weimoth
*
1952
31
Per Olav Horne
*
1968
32
Britt Skogmo Antonsen
*
1956
33
Tove Kvernhaug
*
1956
34
Tore Einar Hansen
1942
35
Morten Almsbakken
1962
36
Steinar Evensen
1970
37
Jørn Erik Olsen
1961
38
Per Arthur Christensen
1958
39
Hein Lindquist
1964
40
Hege Rognerud
1953
41
Kari Dahl Nilsen
1958
42
Karin Bekken Aasheim
1938
43
Svein Helge Moen
1947
22.09.2015 19:43:05
Valgprotokoll for valgstyret
Side 45
Valglistens navn:
Senterpartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Marianne Lundteigen
**
1953
2
Tayfun Candogan
*
1966
3
Trine Borge Johansen
*
1945
4
Abdullah Karaboyun
*
1992
5
Morten Ottesen Haldorhamn
*
1965
6
Ingar Steen
1948
7
Harald Hindhamar
1934
8
Sonja Sandvik
1967
9
Dag Gundesø
1953
10
Erik Borgar Sandvik
1961
11
Eirin Lillehof
1973
12
Nils Borge
1965
13
Ole Jacob Ottesen
1933
14
Hans Gundesø
1941
15
Terje Roar Tollefsen
1943
16
Ketil Skipnes
1964
17
Willy Søgaard
1934
18
Gerd Aashild Sauar
1936
19
Fridtjof Vik
1922
Valglistens navn:
Sosialistisk Venstreparti
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Sadi Emeci
**
1967
2
Lene Aure Hansen
**
1978
3
Rune Kjeldsen
*
1955
4
Åse Lund
*
1982
5
Håvard Skarre
*
1978
6
Nasir Gondal
*
1965
7
Haldis Sofie Garnås
*
1953
8
Ida Solvang
1997
9
Maren Storlien Syltevik
1980
10
Marianne Stensrud
1959
11
Sahar Madahian
1976
12
Eilin Ekeland
1959
13
Bernt Sauren
1974
14
Liv Elisabeth Havnerås
1959
22.09.2015 19:43:05
Valgprotokoll for valgstyret
Side 46
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
15
Tina Juliane A. Aas
1977
16
Kjetil Balog
1983
17
Thomas Skrede
1972
18
Ismet Konjic
1950
19
Jan Dag Michalsen
1956
20
Boye Andreas Molberg
1990
21
Inger Johanne Storlien
1953
22
Annfrid Vassnes
1942
23
Brede Holst
1951
24
Erik T. Kongshavn
1986
25
Torkild Alsvik
1944
26
Gunnar Hansen
1955
27
Per K. Andersen
1945
Valglistens navn:
Venstre
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Yousuf Gilani
**
1972
2
Ida Marie Brown
**
1980
3
Eidi Ann Hansen
*
1972
4
Linda Jakobsen
*
1973
5
Nadim Bhadjwa
*
1984
6
Helga Falch Johannessen
*
1973
7
Ida Marie Svingerud
*
1996
8
Semra Ugur
1970
9
Torhild Wibe
1956
10
Stine Bjørndal
1974
11
Morten Reffhaug
1960
12
Anders Wengen
1976
13
Asgeir Osnes
1973
14
Kjersti Beritsdatter
1974
15
Hamdi Sahal
1997
16
Tina Nordgarden
1972
17
Frode Lund Nielsen
1973
18
Elisabeth Hegstad Christoffersen
1972
19
Jørgen Mathias Danielsen Sollie
1996
20
Stine Marie Landås
1982
21
Azhar H. Gilani
1937
22.09.2015 19:43:05
Valgprotokoll for valgstyret
Side 47
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
22
Annette Andersen
1985
23
Karen Marie Mikkelsen
1973
24
Øystein Hellkås
1971
25
Hosayn Fely
1992
26
Kent Harald Pedersen
1992
27
Rune Håndlykken
1954
28
Jannicke Bakke-Olsen
1977
29
Tor Kristian Tønnesen
1992
30
Nils Wilhelm Aulie
1975
31
Joseph Angyal
1955
32
Marthe Koksvik
1997
33
Hege Brandsdal Eriksen
1970
34
Inger Falch Johannessen
1943
35
Embla Petrine Lier
1996
36
Herulf Johansen
1953
37
Åse Schaug
1971
38
Amalie Sandviken Sydsæther
1997
39
Tom Hedalen
1967
40
Brian Brown
1946
41
Leif Christian Andersen
1954
42
Lars Evjenth
1968
Valglistens navn:
Fremskrittspartiet
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Jon Helgheim
**
1981
2
Lavrans Kierulf
**
1983
3
Ulf Erik Knudsen
**
1964
4
Hilde Hovengen
**
1968
5
Arild Østeby
**
1945
6
Ole Hovengen
*
1959
7
Helle Merete Nordli Andersen
*
1978
8
Markus Solberg
*
1994
9
Eva Birgitte Sanni Jacobsen
*
1953
10
Knut Falck Bergan
*
1955
11
Hroar A. Hansen
*
1947
12
Anne Kristin Aabo
*
1960
13
Rolf Larsen
*
1947
22.09.2015 19:43:05
Valgprotokoll for valgstyret
Side 48
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
14
Vilde K. Engen-Helgheim
1980
15
Espen Sæther Alm
1964
16
Hanne Camilla Alm
1973
17
Svein Sveum
1951
18
Tone Bodahl
1973
19
Bjørn Ivar Bråthen
1965
20
Roar Solli Berntsen
1980
21
Jan Reidar Johansen
1965
22
Antonie May Andersen
1945
23
Robert W. Johnsen
1965
24
Håkon Mathisen
1946
25
Jan Søhoel
1946
26
Nils Sverre Kleven
1949
Valglistens navn:
Høyre
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
1
Tore Opdal Hansen
**
1956
2
Tove Paule
**
1951
3
Kristin Haftorn Johansen
**
1953
4
Christina Højer Mørkve
**
1993
5
Jannike Thorsen
**
1968
6
Dag Fjeld Edvardsen
**
1970
7
Fredrik A. Haaning
**
1962
8
Johan Baumann
**
1934
9
Kjell Arne Hermansen
**
1966
10
Ana Maria Silva-Harper
**
1960
11
Mustafa Ünsal
**
1970
12
Ivar Bjørnøy Lalim
**
1987
13
Henriette Aanesen
**
1959
14
Sigrid Thielemann
**
1948
15
Harald Wessel-Berg
**
1955
16
Freddy Hoffmann
**
1959
17
Victoria Fevik
**
1997
18
Ravi Sunder
**
1968
19
Caroline Hoff
*
1996
20
Kine Strand Bye
*
1982
21
Egil Ax
*
1982
22.09.2015 19:43:05
Valgprotokoll for valgstyret
Side 49
Nr.:
Representantens navn:
Fødselsår:
22
Leif Auke
*
1962
23
Amrit Paul Singh
*
1978
24
Terje Vegard Kopperud
*
1958
25
Markus Weierud
*
1990
26
Terje Menkerud
*
1966
27
Hilde Kristin Steen
*
1992
28
Tord Deildok
*
1992
29
Christine Ax
*
1990
30
Lars Erik Mehlen
*
1951
31
Tore Klyve Andersen
*
1945
32
Ole Kristian Bøen
*
1988
33
Kristoffer Finsrud
*
1996
34
Iris Skarpeid Hesla
*
1962
35
Egil J. Bye
*
1965
36
Tore E. Brath
*
1949
37
Sindre Dahl-Øen
*
1975
38
Torstein Myklebostad
*
1978
39
Bjørn Orhagen
*
1939
40
Ingunn Brekke
1966
41
Bitten Haust
1953
42
Gunhild Figenschau
1964
43
Britta Bech Gulbrandsen
1974
44
Randi Schea
1947
45
Krystyna Wisniewska
1950
46
Sigrid Dyrnes
1947
47
Anne Sveaas
1946
48
Fredrik Østlid
1997
49
Laila Margrethe Klem Tveten
1940
50
Jonas Muhammad
1973
51
Tor Erland Langen
1978
52
Sachuth Anandan
1962
53
Yngvar Hennum
1946
54
Brynjulf Uppheim
1944
22.09.2015 19:43:05
Valgprotokoll for valgstyret
Side 50
Underskrifter:
Dato:
Leder:
Øvrige medlemmer:
22.09.2015 19:43:05
Valgprotokoll for valgstyret
Side 51