LEIK - CUP 2016

Comments

Transcription

LEIK - CUP 2016
23 år
INVITASJON
LEIK - CUP 2016
FOTBALLTURNERING 7-16 år 5’er og 7’er
28.-29. mai 2016
VELKOMMEN TIL LEIK-CUP 2016
Leik-Cup arrangeres i år for 23. gang. Antall påmeldte lag
har de siste årene ligget på mellom 80 og 90, og disse
har representert mellom 17 og 20 forskjellige klubber. Det
gleder oss at så mange av dere kommer tilbake til oss år
etter år. Turneringa spilles på Korsvegen stadion lørdag
28. og søndag 29. mai. Vi ønsker alle gamle og nye fotballvenner hjertelig velkommen!
Kampreglement
Turneringa spilles etter NFFs lover og kampregler.
Spilletid
Årsklassene 7-12 år spiller kamper på 2x15 min, mens
årsklassene 13, 14 og 16 år spiller kamper på 2x20 min.
Spillesystem
Serie- og sluttspill for årsklassene 13, 14 og 16 år. I de øvrige
klassene arrangeres det ikke sluttspill, noe som er i henhold
til NFFs reglement. Alle lag i klassene 7-13 år får minimum
3 kamper. I klassene 14 og 16 år vil det bli minimum
4 kamper pr lag.
Klasseinndeling
Gutter og jenter 7 år
Gutter 8 år
Jenter 8 år
Gutter 9 år
Jenter 9 år
Gutter 10 år
Jenter 10 år
Gutter 11 år
Jenter 11 år
Gutter 12 år
Jenter 12 år
Gutter 13 år
Jenter 13 år
Gutter 14 år
Jenter 14 år
Gutter 16 år
Jenter 16 år
fødselsår 2009
fødselsår 2008
fødselsår 2008
fødselsår 2007
fødselsår 2007
fødselsår 2006
fødselsår 2006
fødselsår 2005
fødselsår 2005
fødselsår 2004
fødselsår 2004
fødselsår 2003
fødselsår 2003
fødselsår 2002
fødselsår 2002
fødselsår 2000
fødselsår 2000
5’er
5’er
5’er
5’er
5’er
5’er
5’er
7’er
7’er
7’er
7’er
7’er
7’er
7’er
7’er
7’er
7’er
Premiering
Premiering til 1., 2. og 3. plass for årsklassene 13, 14 og 16 år.
I de andre klassene tildeles pokal til ett lag pr. klasse etter
loddtrekning. Alle deltagere får premie.
Påmeldingsavgift
Påmeldingsavgift er kr 1000,- for alle klasser. Avgiften
betales inn på konto 4230 09 04453. Kvittering for betalt
påmeldingsavgift leveres i sekretariatet sammen med
lagsliste før lagets første kamp.
Påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist er mandag 2. mai.
Kontaktperson:
Hilde-Mona E. Hammerås
tlf. 48 18 74 53
E-post: [email protected]
Påmelding
Påmeldingen sendes på e-post til: [email protected]
Vennligst returnér følgende info ved påmelding:
- Lagets navn og årsklasse
- Kontaktperson inkl. e-postadresse og telefonnr
VELKOMMEN!

Similar documents