Påmelding til prøve/utstilling - Vestfold og Buskerud Dachshundklubb

Comments

Transcription

Påmelding til prøve/utstilling - Vestfold og Buskerud Dachshundklubb
Påmelding til prøve/utstilling
Arrangerende klubb: Vestfold-Buskerud Dachshundklubb
Sted og dato for arrangement
HUND
Tittel og navn:
Rase:
HUND
Kjønn:
Farge:
Født:
Reg.nr.:
ID-nr.:
HUNDENS FORELDRE
Fars tittel og navn:
Mors tittel og navn:
OPPDRETTER
Navn:
Tlf.:
Adresse:
Postnr/-sted:
EIER
Navn:
Tlf.:
Adresse:
Postnr/-sted:
E-post:
VAKSINASJON
Første gang:
Siste gang:
Ved utstilling:
Juniorklasse
Unghundklasse
Åpen klasse
9-18 mnd
15-24 mnd
Over 15 mnd
Oppdretterklasse
Kennelnavn:
TIDLIGERE PREMIERING
Cert
Dato
Brukshundklasse
Oppfyller krav til jakt-/
brukspremiering
Ja
Nei
Arrangør
Championklasse Veteranklasse
Avlsklasse
over 7 år
Valp 4 – 6 mnd
Valp 6 - 9 mnd
Dommer
DATO
ARRANGØR
Ved
prøve:
DOMMER
Blodspor
Ferskspor
Drev
Hi-forligger
Navn på fører:
Hi-sprenger
Tlf. fører:
Står hunden for championat?
JA
NEI
TIDLIGERE PREMIERING (Fyll inn for relevante prøver dersom hunden står for championat)
Hi
Drev
Viltspor
Referansenummer
Arrangør
Dommer
DATO
ARRANGØR
Påmeldingsavgift
kr
er betalt til Vestfold-Buskerud Dachshundklubbs bankkonto 5082 08 30110
DOMMER
Påmeldingsavgift MÅ betales før påmeldingen er gyldig.
Jeg erklærer at denne blanketten er samvittighetsfullt utfylt.
Jeg har gjort meg kjent med Norsk Kennel Klubbs (NKK) regler, og forplikter meg til å følge disse.
Sted
Dato
Telefon
Påmelders forpliktende underskrift
Påmelding er økonomisk bindende – Påmelder er ansvarlig for at alle opplysningene er riktige.
I henhold til regelverket skal prøvedeltaker som ikke er medlem av NKK, samarbeidende klubb eller utenlandsk kennelklubb
samarbeidende med NKK, betale dobbel påmeldingsavgift.

Similar documents