Invitasjon Fløyaturneringa 2016 Fløyahallen fredag 29.1. – søndag

Comments

Transcription

Invitasjon Fløyaturneringa 2016 Fløyahallen fredag 29.1. – søndag
Invitasjon
Fløyaturneringa 2016
Fløyahallen fredag 29.1. – søndag 31.1.
Vi har den glede å invitere alle mini- og lille-lag fra hele Troms fylke til vinterens
store fotballopplevelse for alle spillere under 12 år i Fløyahallen.
Se også: www.floya.no. Påmelding her. Frist for påmelding: 10. januar.
Da er det klart for påmelding til Fløyaturneringa 2016. I 2015 var det 120 påmeldte lag og dette er
maks av vi kan ha av påmeldte lag. Vær tidlig ute, da vi i fjor måtte avvise noen lag pga. fulltegnet
turnering. Fløyahallen vil bli fylt med fotballglede både fredag, lørdag og søndag. De enkelte
klassene og puljene vil bli avviklet i løpet av noen timer en av dagene.
REGLER – KAMPER – LAG – SPILLERE
Hvert lag får minst 4 kamper à 17 minutter. Lagene vil så langt det lar seg gjøre bli inndelt i puljer
etter fødselsår med 5 lag i hver pulje. Hvert lag består av keeper og 4 utespillere. Etter avtale lagene
imellom, kan lagene stille med flere utespillere. Dette må avtales i god tid før kampstart. Kampene
avvikles på 1/3 bane i Fløyahallen.
Vi vil tilstrebe at de eldste klassene får spille sine kamper i den midterste hallen da denne er størst. I
de yngste klassene gjør vi også banen noe kortere. Utspark fra keeper er ikke tillatt i klassene 11- og
12 år når ballen har vært ute av spill. Vi gjør oppmerksom på at et lag som ligger under med 5 mål
kan sette inn en ekstra utespiller. Ved ti mål kan enda en spiller settes inn. Utover bestemmelser
som fremgår av denne invitasjon vil kampene avvikles etter NFF`s reglement for barnefotball.
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/
PÅMELDING
Frist for påmelding: 10. januar. Påmelding her. Påmeldingsavgift: kr. 1.100,- pr lag.
Påmeldingsavgift: kr. 700,- pr. 2010 lag, som vil spille sine kamper i gymsalen.
Premieutdeling med medaljer til alle og fotografering av lagene i kantina etter lagenes siste kamp.
Kampoppsett vil være klart senest fredag 22. januar.
Info også pr. e-post til registrert kontaktperson, på www.floya.no og vår facebookside.
OVERNATTING
IF Fløya kan tilby godkjente lokaler for overnatting til utenbys lag. Kontakt Magne Ripman, mobil
957 55 438 eller e-post [email protected] for nærmere info og avtale.
KIOSK
Det vil under hele turneringen være kiosk/kafeteria tilgjengelig.

Similar documents