Retningslinjer og spilleregler for

Comments

Transcription

Retningslinjer og spilleregler for
Retningslinjer og spilleregler for
Vi vil også i år legge til rette for at årets Bendit Cup skal bli avviklet på en så god
måte som overhodet mulig. Nedenfor følger retningslinjer og spilleregler.
Kafè og Bendit Grillen
Det blir kafe- og kiosksalg både på klubbhuset, i hallen og flere steder på uteområdet ved
Finnsnes Stadion. Vi har som målsetting å være den sunneste barnefotballturneringen i NordNorge, og menyen vår gjenspeiler dette.
Dommere
Vi setter opp så gode dommere som mulig. Vårt mål er at alle som dømmer skal ha minimum
klubbdommerkurs. Er det klubber som ønsker å ha med seg egen dommere slik at disse kan få
praktisert ifm Bendit Cup er de velkomne til det.
Speakertjeneste
Det blir speakertjeneste. Alle kamper startes og stoppes fra speakeren. Dette med unntak av 56-årsklassene som stoppes og «pauses» av dommeren.
Spilleregler
Vanlige spilleregler for 3’er, 5’er- og 7’er-fotball gjelder. Se NFFs Breddereglement.
Antall kamper
Alle lag er GARANTERT minimum 4 kamper, men vi prøver å få til 5 kamper for de aller,
aller fleste lagene.
Bruk av måltype
Det skal benyttes minimål i 3’er-kampene (spilles uten keeper), 5’er-mål i 5’er-kampene og
7’er-mål i 7’er-kampene.
Advarsler/utvisning av spillere (kun i klassene gutter/jenter 13 år)
Gjennomføres ihht NFFs Breddereglement (advarsel/gult kort gir fem minutters utvisning).
Overføring av spillere mellom lagene
Dersom en klubb deltar med flere lag i samme klasse, benytter vi reglene i Breddereglementet
i NFF.
Bruk av overårige spillere
Her gjelder reglene i Breddereglementet til NFF, men arrangørklubben kan fravike dette etter
at vi ser hvor mange lag som har meldt seg på i de ulike klassene.
Jenter
Jentespillere kan spille på guttelag ett nivå lavere enn sin egen klasse. Guttespillere kan dog
ikke spille i jenteklasser.
Kampvarighet
Kampvarighet for alle kamper er satt til 1 x 24 minutter med unntak av 5-6-årsklassene hvor
det spilles 2 x 10 minutter med to minutters pause. Det er videre avsatt seks minutter pause
mellom kampene, slik at det blir ny kampstart hver halve time (se for øvrig kampoppsettet).
Lagene må være på plass ved sin bane SENEST 15 minutter før kampstart.
Baneinndeling/-oppsett
Det spilles kamper på totalt 9 baner. To 3’er-baner (Sparebank1-bingen og Ananas-bingen),
fem 5’er-baner (Eplebanen, Bananbanen, Melonbanen, Appelsinbanen og Jordbærbanen),
samt to 7’er-baner (Pærebanen og SalMar-banen).
Kamptidspunkter
Fredag
Lørdag
Søndag
Det spilles kamper fra kl. 18.00 til kl. 20.00/20.30. Kun lokale lag blir satt opp
med kamper på fredag med mindre «langveisfarende» som skal tilbringe hele
helgen på Finnsnes ønsker å spille også fredag.
Vi prøver å unngå å sette opp kamper i 5-6-årsklassen på fredag.
I Sparebank1-bingen spilles det ikke kamper mellom kl. 12.00 og 14.30 på
lørdag. Denne er da opptatt med spill mot en TIL-spiller. Mer om dette i eget
informasjonsskriv i lagledermappa.
Alle kampene må være ferdige til kl. 14.00 da det er A-kamp kl. 16.00.
Tidligste kampstart lørdag og søndag er kl. 08.30, og vi prøver å ha siste kampstart kl.
20.00/20.30 lørdag. Det skal gå minimum en time mellom kampslutt en kamp og kampstart
neste kamp for samme lag. Vi prøver å etterleve alle innspill/ønsker som er lagt inn ifm
påmeldingen uten at vi kan utstede noen garantier for at vi får dette til. Vi prøver videre å
sette opp kamper slik at lagene primært forholder seg itl en og samme bane gjennom hele
turneringen.
Ansvar for å stille matchball, samt vester ved draktlikhet
Dommerne har med matchball til alle kampene. Ved draktlikhet er det bortelaget som skal
benytte vester. Vi anmoder alle lagene om å ta med ett sett vester til bruk for sitt lag, men vi
som arrangører har også flere vestsett liggende i sekretariatet som kan brukes. Sørg for at
dette sjekkes i god tid før hver kamp.
Rydding/renhold
Vi oppfordrer ethvert lag å rydde opp etter seg etter hver eneste kamp. Trenerne/laglederne
anmodes om å kontrollere at dette er gjort på en meget god måte. Ikke minst gjelder dette for
at alle spillerne får med seg sitt personlige utstyr etter hver kamp. Dette selv om vi har egne
ryddere/vaktmestere som går rundt på stadion.
Medisinsk materiell
Det forutsettes at hvert lag har med eget medisinsk materiell til eget bruk. Vi som
arrangørklubb har også medisinsk utstyr og medisinsk personell i umiddelbar nærhet.