Skilletrafo eller autotrafo ved 230V til 400V!

Comments

Transcription

Skilletrafo eller autotrafo ved 230V til 400V!
Skilletrafo eller autotrafo ved 230V til 400V!
Hvordan skal inntakstransformatoren til heisen være jordet uten at man skaper en farlig situasjon?
Dagens heiser krever vanligvis 400V TN-S nettsystem. Eldre bygg har oftest 230V IT eller TT-nett og
krever en skilletrafo ved installasjon av nye heiser.
Hvilken transformator har du?
Skilletransformator kan hete isolertransformator, eller lavtapstransformator når den kommer fra
Noratel. Autotransformator kan også hete sparetransformator.
Se om du finner koblingsskjema og/eller beskrivelse på transformatoren.
Motstandsmåling kan være nødvendig for å sjekke om det er skille mellom primær og sekundærside.
Autotrafo er ikke adskilt, mens skilletrafo er galvanisk adskilt.
Autotrafo.
På autotransformator skal ikke nullpunkt
jordes.
Ved å jorde vil du kortslutte mellom fasene og
jord og dermed skape en feil. Dette medfører
en stor brannfare og jordfeil for bygget.
En autotransformator kan ikke benyttes
dersom det er aktuelt å endre fra IT- til TNnett / eller omvendt.
Skilletrafo.
N-leder skal jordes på sekundærsiden.
Det vil nå være et TN-S anlegg på sekundærsiden.
Ved å ikke jorde risikerer man å skape en situasjon hvor man ikke får utkobling av vern ved første
jordfeil.
Konsekvensene av dette er at man kan få en heis som går med feil, og utsette brukeren og
montøren for berøringsfare.